This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/thunar.

commit 071491c76368b75b012b1a6cfc0983e9e9bd900f
Author: Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>
Date:  Tue Apr 14 23:48:00 2020 +0200

  I18n: Update translation bg (100%).
  
  776 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/bg.po | 247 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 134 insertions(+), 113 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 0227d28..574b2a4 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-24 12:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-24 19:23+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-11 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-04-11 15:42+0000\n"
 "Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian 
(http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -492,7 +492,7 @@ msgstr "Системният буфер за копиране е празен"
 #. add the "Close" button
 #. add a regular close button, the header bar already provides one
 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:811
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:257
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
@@ -506,7 +506,7 @@ msgstr "Настройка на колоните при изглед като п
 
 #. add the "Help" button
 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:260
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:268
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:388
 msgid "_Help"
 msgstr "Помощ"
@@ -865,7 +865,7 @@ msgid "File Name"
 msgstr "Име на файл"
 
 #: ../thunar/thunar-file.c:1083 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:255
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1076 ../thunar.desktop.in.in.h:6
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1079 ../thunar.desktop.in.in.h:7
 msgid "Trash"
 msgstr "Кошче"
 
@@ -960,48 +960,53 @@ msgstr "Извеждане на съдържанието на папките к
 msgid "Icon view"
 msgstr "Преглед като иконки"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:181 ../thunar/thunar-io-jobs.c:336
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:111
+#, c-format
+msgid "Error removing file: %s"
+msgstr "Грешка при преместването на файла : %s"
+
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:214 ../thunar/thunar-io-jobs.c:369
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" already exists"
 msgstr "Файлът „%s“ вече съществува"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:204
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
 msgstr "Неуспех при създаването на празен файл „%s“: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:359
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:392
 #, c-format
 msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
 msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s"
 
 #. tell the user that we're preparing to unlink the files
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:426
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:459
 msgid "Preparing..."
 msgstr "Подготовка…"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:504
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:537
 #, c-format
 msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
 msgstr "Неуспех при изтриването на файла „%s“: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:605
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:638
 #, c-format
 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
 msgstr "Не може да бъде създадена символна връзка към „%s“, защото това не е 
местен файл"
 
 #. generate a useful error message
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:980
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1013
 #, c-format
 msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
 msgstr "Не може да бъде сменен собственикът на „%s“: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:981
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1014
 #, c-format
 msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
 msgstr "Не може да бъде сменена групата на „%s“: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1136
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1169
 #, c-format
 msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
 msgstr "Не могат да бъдат сменени правата на „%s“: %s"
@@ -1565,116 +1570,116 @@ msgid "File Manager Preferences"
 msgstr "Настройки на файловият мениджър"
 
 #. Display
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:275
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
 msgid "Display"
 msgstr "Показване"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:285
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
 msgid "Default View"
 msgstr "Преглед по подразбиране"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:298
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:310
 msgid "View _new folders using:"
 msgstr "Преглед на нови папки с:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:304
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:358
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:370
 msgid "Icon View"
 msgstr "Преглед като икони"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
 msgid "Detailed List View"
 msgstr "Преглед като подробен списък"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:318
 msgid "Compact List View"
 msgstr "Преглед като сбит списък"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:307
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:319
 msgid "Last Active View"
 msgstr "Последният активен режим на преглед"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:328
 msgid "Show thumbnails:"
 msgstr "Показване на миниатюри:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:322
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:334
 msgid "Never"
 msgstr "Никога"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:323
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
 msgid "Local Files Only"
 msgstr "Само локални файлове"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
 msgid "Always"
 msgstr "Винаги"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:333
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:345
 msgid "Draw frames around thumbnails"
 msgstr "Изчертаване на рамки, около миниатюрите"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:347
 msgid "Select this option to draw black frames around thumbnails."
 msgstr "При избор на тази опция, около миниатюрите ще бъдат изчертани черни 
рамки."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:340
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:352
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Подреждане на папките преди файловете"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:354
 msgid ""
 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
 msgstr "Използвайте тази опция, за да подреждате папките преди файловете при 
подреждане съдържанието на папка."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:347
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:359
 msgid "Show file size in binary format"
 msgstr "Размера на файла да бъде в двоични мерни единици – iB"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:349
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:361
 msgid ""
 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
 msgstr "Изберете това поле, за да бъде показан размера на файла в двоични 
мерни единици – iB, вместо в десетични – B."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:371
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:383
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "Текст до иконите"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:373
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:385
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
 msgstr "Включете тази опция, за да се показват надписите на елементите до 
иконите. Ако бъде изключена, надписите ще се показват под иконите."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:383
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:395
 msgid "Window icon"
 msgstr "Икона на прозорец"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:396
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:408
 msgid "Use current folder icon"
 msgstr "Използване на текущата икона на папката"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:398
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
 msgid "Select this option to use the current folder icon as window icon"
 msgstr "Изберете тази опция, за да използвате текущата икона на папката като 
икона на прозорец"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:407
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:419
 msgid "Date"
 msgstr "Дата"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:420
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:432
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:214
 msgid "_Format:"
 msgstr "Формат:"
 
 #. TRANSLATORS: custom date format
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:433
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:445
 msgid "Custom"
 msgstr "Потребителски"
 
 #. TRANSLATORS: Please do not translate the first column (specifiers),
 #. 'strftime' and of course '\n'
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:443
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:455
 msgid ""
 "Custom date format to apply.\n"
 "\n"
@@ -1690,117 +1695,117 @@ msgid ""
 msgstr "Приложими потребителски формати за времето.\n\nНай- често срещаните 
формати са:\n%d ден от месеца\n%m месец\n%Y година, включително столетието\n%H 
час\n%M минута\n%S секунда\n\nЗа пълния списък, вижте страницата с 
ръководството на 'strftime'"
 
 #. Side Pane
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
 msgid "Side Pane"
 msgstr "Страничен панел"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:471
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:483
 msgid "Shortcuts Pane"
 msgstr "Панел с преки пътища"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:484
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:496
 msgid "_Icon Size:"
 msgstr "Размер на икона:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:489
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:537
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:501
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:549
 msgid "16px"
 msgstr "16px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:538
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:502
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:550
 msgid "24px"
 msgstr "24px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:491
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:539
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:503
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:551
 msgid "32px"
 msgstr "32px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:492
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:540
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:504
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:552
 msgid "48px"
 msgstr "48px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:493
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:541
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:553
 msgid "64px"
 msgstr "64px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:494
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:542
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:506
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:554
 msgid "96px"
 msgstr "96px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:495
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:543
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:555
 msgid "128px"
 msgstr "128px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:496
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:544
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:508
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:556
 msgid "160px"
 msgstr "160px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:497
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:545
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:557
 msgid "192px"
 msgstr "192px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:498
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:546
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:510
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:558
 msgid "256px"
 msgstr "256px"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:519
 msgid "Show Icon _Emblems"
 msgstr "Показване на емблеми на иконите"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:521
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
 "dialog."
 msgstr "Ако изберете тази опция, в панела с преките пътища ще се показват 
емблеми на иконите."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:519
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:531
 msgid "Tree Pane"
 msgstr "Панел с дърво на директориите"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:532
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:544
 msgid "Icon _Size:"
 msgstr "Размер на икона:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:555
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:567
 msgid "Show Icon E_mblems"
 msgstr "Показване на емблеми на иконите"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:557
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:569
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
 msgstr "Използвайте тази опция, за да се показват емблеми върху иконите в 
дървото на директориите."
 
 #. Behavior
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:567
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:579
 msgid "Behavior"
 msgstr "Поведение"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:577
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:589
 msgid "Navigation"
 msgstr "Навигация"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:590
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:602
 msgid "_Single click to activate items"
 msgstr "Единично кликване за активиране на обект"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:606
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
 msgid ""
 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
 "when the mouse pointer is paused over it:"
 msgstr "Посочва забавянето, преди да бъде избран обекта, когато показалецът на 
мишката се намира върху него:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:631
 msgid ""
 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
@@ -1809,105 +1814,105 @@ msgid ""
 "to select the item without activating it."
 msgstr "Когато е активирана избиране с едно кликване, спирайки показалеца на 
мишката върху даден елемент автоматично ще изберете този елемент след като 
изтече избраното закъснение. Можете да изключите това поведение чрез 
преместване на плъзгача най-лявата позиция. Това поведение може да бъде 
полезно, когато активирате елементи е едно кликване, и искате само да изберете 
елемента, без да го активирате."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:638
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:650
 msgid "Disabled"
 msgstr "Забранено"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:644
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656
 msgid "Medium"
 msgstr "Средно"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:649
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:661
 msgid "Long"
 msgstr "Дълго"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:655
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:667
 msgid "_Double click to activate items"
 msgstr "Двойно кликване за активиране на обект"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:666
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:678
 msgid "Tabs instead of new Windows"
 msgstr "Раздели, вместо нови прозорци"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:691
 msgid "Open folders in new tabs on middle click"
 msgstr "Отваряне на папките в нови раздели при кликване със среден бутон"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:681
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:693
 msgid ""
 "Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
 msgstr "При избиране на тази опция, при кликване със среден бутон ще бъде 
отворен нов раздел, вместо нов прозорец"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:685
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:697
 msgid "Open new thunar instances as tabs"
 msgstr "Отваряне на новите копия на Thunar, като раздели"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:687
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:699
 msgid ""
 "Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
 "thunar window"
 msgstr "При избиране на тази опция, новите копия на Thunar ще се отварят, като 
раздели в рамките на съществуващия прозорец"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:698
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:710
 msgid "Context Menu"
 msgstr "Контекстно Меню"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:710
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:722
 msgid "Show action to permanently delete files and folders"
 msgstr "Показване на действие за постоянно изтриване на файлове и папки"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:712
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:724
 msgid "Select this option to show the 'Delete' action in the context menu"
 msgstr "Изберете тази опция за да се покаже действието \"Изтриване\" в 
контекстното меню"
 
 #. Advanced
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:721
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:733
 msgid "Advanced"
 msgstr "Разширени"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:731
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:743
 msgid "Folder Permissions"
 msgstr "Права над папка"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:744
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:756
 msgid ""
 "When changing the permissions of a folder, you\n"
 "can also apply the changes to the contents of the\n"
 "folder. Select the default behavior below:"
 msgstr "При промяна на права над папка, вие можете да приложите промените и за 
нейното съдържание. Изберете поведението по подразбиране:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:753
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:765
 msgid "Ask every time"
 msgstr "Питай всеки път"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:754
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:766
 msgid "Apply to Folder Only"
 msgstr "Прилагане само за папката"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:755
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:767
 msgid "Apply to Folder and Contents"
 msgstr "Прилагане за папката и нейното съдържание"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:766
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:778
 msgid "Volume Management"
 msgstr "Управление на дялове"
 
 #. add check button to enable/disable auto mounting
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:783
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:795
 msgid "Enable _Volume Management"
 msgstr "Включване на управлението на дялове"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:793
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:805
 msgid ""
 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable 
drives,\n"
 "devices and media."
 msgstr "<a href=\"volman-config:\">Конфигуриране</a> управлението на сменяеми 
устройства,\nносители и медии"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:808
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:820
 msgid "Missing dependencies"
 msgstr "Липсващи зависимости"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:816
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:828
 msgid ""
 "It looks like <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\";>gvfs</a> is 
not available.\n"
 "Important features including trash support,\n"
@@ -1917,7 +1922,7 @@ msgstr "Изглежда, че <a 
href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\";>
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
 #. configuration dialog
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:890
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:902
 msgid "Failed to display the volume management settings"
 msgstr "Не могат да бъдат показани настройките на мениджъра за управление на 
дялове"
 
@@ -2208,32 +2213,32 @@ msgstr "УСТРОЙСТВА"
 msgid "NETWORK"
 msgstr "МРЕЖА"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1004
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1006
 msgid "Browse Network"
 msgstr "Преглед на мрежата"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1005 ../thunar/thunar-window.c:384
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1007 ../thunar/thunar-window.c:384
 msgid "Browse local network connections"
 msgstr "Преглед на мрежовите връзки"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1026
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1029
 msgid "PLACES"
 msgstr "МЕСТА"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1038
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1041
 msgid "Open the home folder"
 msgstr "Отваряне на домашната папка"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1055
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1058
 msgid "Open the desktop folder"
 msgstr "Отваряне на папката на работния плот"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1102 ../thunar/thunar-window.c:382
-#: ../thunar.desktop.in.in.h:5
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1105 ../thunar/thunar-window.c:382
+#: ../thunar.desktop.in.in.h:6
 msgid "Computer"
 msgstr "Компютър"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1103
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:1106
 msgid "Browse the computer"
 msgstr "Преглед на компютъра"
 
@@ -2598,7 +2603,7 @@ msgstr "Кошче"
 msgid "Display the contents of the trash can"
 msgstr "Показване на съдържанието на кошчето"
 
-#: ../thunar/thunar-tree-model.c:616
+#: ../thunar/thunar-tree-model.c:631
 msgid "Loading..."
 msgstr "Зареждане..."
 
@@ -2970,28 +2975,28 @@ msgid "Do _not display this message again"
 msgstr "Не показвай това съобщение отново"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3261
+#: ../thunar/thunar-window.c:3263
 msgid "Failed to open the file system root folder"
 msgstr "Не може да бъде отворена папката на кореновата файлова система"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3298
+#: ../thunar/thunar-window.c:3300
 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
 msgstr "Не може да бъде показано съдържанието на кошчето"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3335
+#: ../thunar/thunar-window.c:3337
 msgid "Failed to browse the network"
 msgstr "Не може да бъде показана мрежата"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:3419
+#: ../thunar/thunar-window.c:3421
 msgid ""
 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
 "for the Xfce Desktop Environment."
 msgstr "Thunar е бърз и лесен за ползване файлов мениджър\nза графична среда 
Xfce."
 
 #. set window title
-#: ../thunar/thunar-window.c:3475 ../thunar.desktop.in.in.h:3
+#: ../thunar/thunar-window.c:3477 ../thunar.desktop.in.in.h:3
 msgid "File Manager"
 msgstr "Файлов мениджър"
 
@@ -3765,9 +3770,19 @@ msgid "Browse the filesystem with the file manager"
 msgstr "Преглед на файловата система с файловият мениджър"
 
 #: ../thunar.desktop.in.in.h:4
+msgid ""
+"file "
+"manager;explorer;finder;browser;folders;directory;directories;partitions;drives;network;devices;rename;move;copy;delete;permissions;home;trash;"
+msgstr "файл 
мениджър;изследовател;търсачка;браузър;папки;директория;директории;дялове;носители;мрежа;устройства;преименуване;преместване;копиране;изтриване;права;домашна
 папка;кошче;"
+
+#: ../thunar.desktop.in.in.h:5
 msgid "Home"
 msgstr "Домашна папка"
 
+#: ../thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:3
+msgid "bulk;renamer;renaming;thunar;files;folders;directory;directories;"
+msgstr "групово;инструмент за 
преименуване;преименуване;thunar;файлове;папки;директория;директории;"
+
 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
 msgid "File Manager Settings"
 msgstr "Настройки на файловия мениджър"
@@ -3776,6 +3791,12 @@ msgstr "Настройки на файловия мениджър"
 msgid "Configure the Thunar file manager"
 msgstr "Настройване на файловият мениджър Thunar"
 
+#: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"thunar;settings;preferences;configure;thumbnails;file size;date "
+"format;shortcuts pane;tree view;tabs;"
+msgstr "thunar;настройки;предпочитания;конфигуриране;миниатюри;файлов 
размер;формат на данните;панел с преки пътища;дървовиден изглед;раздели;"
+
 #: ../org.xfce.thunar.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to