This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
xfce-4.14
in repository xfce/thunar.

commit fa1e0629e7dbb8b374611096cc9f69658f699e17
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>
Date:  Tue Apr 14 23:53:31 2020 +0200

  I18n: Update translation kk (99%).
  
  761 translated messages, 1 untranslated message.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/kk.po | 257 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 131 insertions(+), 126 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 7031b65..55696dc 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-12-23 18:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-11 00:30+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-08-19 09:02+0000\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>, 2020\n"
 "Language-Team: Kazakh (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/kk/)\n"
@@ -146,8 +146,8 @@ msgstr "Әрекетті жөнелту сәтсіз аяқталды"
 
 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
 #: ../thunar/thunar-application.c:1500 ../thunar/thunar-application.c:1632
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
-#: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1227 ../thunar/thunar-location-entry.c:366
+#: ../thunar/thunar-location-entry.c:394
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1719
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1747 ../thunar/thunar-window.c:2364
 #, c-format
@@ -243,8 +243,8 @@ msgstr[1] ""
 #: ../thunar/thunar-application.c:2157 ../thunar/thunar-application.c:2336
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:487
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:598 ../thunar/thunar-dialogs.c:856
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:105 ../thunar/thunar-dialogs.c:497
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:608 ../thunar/thunar-dialogs.c:866
 #: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:736
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:522
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1130
@@ -522,8 +522,8 @@ msgstr "Кірістіру үшін алмасу буферінде ешнәрс
 #. setup the dialog
 #. add the "Close" button
 #. add a regular close button, the header bar already provides one
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:801
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:811
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:257
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
@@ -537,7 +537,7 @@ msgstr "Толық тізім көрінісі үшін бағандарды т
 
 #. add the "Help" button
 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:260
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:268
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:381
 msgid "_Help"
 msgstr "Кө_мек"
@@ -605,7 +605,7 @@ msgstr "Кер_ек болса, бағандар өлшемін автоөзге
 #. the file_time is invalid
 #. reset page title
 #. tell the user that we're unable to determine the file info
-#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:734
+#: ../thunar/thunar-column-model.c:877 ../thunar/thunar-list-model.c:734
 #: ../thunar/thunar-list-model.c:770
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:232 ../thunar/thunar-util.c:471
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:513
@@ -699,111 +699,111 @@ msgstr "Атын ауысты_ру"
 msgid "Enter the new name:"
 msgstr "Жаңа атын енгізіңіз:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:268
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:278
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>, 2009-2014"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:444 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:454 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Иә"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:448
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:458
 msgid "Yes to _all"
 msgstr "Б_арлығына иә"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:452 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:462 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
 msgid "_No"
 msgstr "_Жоқ"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:456
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:466
 msgid "N_o to all"
 msgstr "_Барлығына жоқ"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:460
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:470
 msgid "_Retry"
 msgstr "Қа_йталау"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:464
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:474
 msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "Со_нда да көшіру"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:577
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:587
 msgid "Confirm to replace files"
 msgstr "Файлдарды алмастыруды растау"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Бар_лығын аттап кету"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:600
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:610
 msgid "_Skip"
 msgstr "А_ттап кету"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Барл_ығын алмастыру"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:602
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:612
 msgid "_Replace"
 msgstr "А_лмастыру"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
 msgstr "Осы бумада \"%s\" символдық сілтемесі бар болып тұр."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:644
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:654
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
 msgstr "Осы бумада \"%s\" бумасы бар болып тұр."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:659
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
 msgstr "Осы бумада \"%s\" файлы бар болып тұр."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:663
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:673
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
 msgstr "Бар болып тұрған сілтемені"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:665
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:675
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
 msgstr "Бар болып тұрған буманы"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:667
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:677
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
 msgstr "Бар болып тұрған файлды"
 
 #. Fourth box (size, volume, free space)
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
 msgid "Size:"
 msgstr "Өлшемі:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:688 ../thunar/thunar-dialogs.c:724
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:698 ../thunar/thunar-dialogs.c:734
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
 msgid "Modified:"
 msgstr "Түзетілген:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:699
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:709
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
 msgstr "келесі сілтемемен алмастыруды қалайсыз ба?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:701
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:711
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
 msgstr "келесі бумамен алмастыруды қалайсыз ба?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:703
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:713
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
 msgstr "келесі файлмен алмастыруды қалайсыз ба?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:836
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:846
 #, c-format
 msgid ""
 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
@@ -812,11 +812,11 @@ msgstr ""
 "\"%s\" desktop файлы орналасқан жері сенімсіз, және орындалатын етіп "
 "белгіленбеген. Бұл бағдарламаға сенбесеңіз, Бас тарту шертіңіз."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:853
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:863
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "Сон_да да жөнелту"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:855
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:865
 msgid "Mark _Executable"
 msgstr "Оры_ндалатын етіп белгілеу"
 
@@ -999,32 +999,37 @@ msgstr "Таңбашалар түріндегі бумалар көрінісі"
 msgid "Icon view"
 msgstr "Таңбашалар көрінісі"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:181 ../thunar/thunar-io-jobs.c:336
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:111
+#, c-format
+msgid "Error removing file: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:214 ../thunar/thunar-io-jobs.c:369
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" already exists"
 msgstr "\"%s\" файлы бар болып тұр"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:204
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:237
 #, c-format
 msgid "Failed to create empty file \"%s\": %s"
 msgstr "\"%s\" бос файлын құру сәтсіз аяқталды: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:359
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:392
 #, c-format
 msgid "Failed to create directory \"%s\": %s"
 msgstr "\"%s\" бумасын жасау сәтсіз аяқталды: %s"
 
 #. tell the user that we're preparing to unlink the files
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:426
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:459
 msgid "Preparing..."
 msgstr "Дайындау..."
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:504
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:537
 #, c-format
 msgid "Could not delete file \"%s\": %s"
 msgstr "\"%s\" файлын өшіру қатесі: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:605
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:638
 #, c-format
 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
 msgstr ""
@@ -1032,17 +1037,17 @@ msgstr ""
 "файл емес"
 
 #. generate a useful error message
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:980
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1013
 #, c-format
 msgid "Failed to change the owner of \"%s\": %s"
 msgstr "\"%s\" файл иесін өзгерту сәтсіз аяқталды: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:981
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1014
 #, c-format
 msgid "Failed to change the group of \"%s\": %s"
 msgstr "\"%s\" файл тобын өзгерту сәтсіз аяқталды: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1136
+#: ../thunar/thunar-io-jobs.c:1169
 #, c-format
 msgid "Failed to change the permissions of \"%s\": %s"
 msgstr "\"%s\" рұқсат рұқсаттарын өзгерту сәтсіз аяқталды: %s"
@@ -1442,11 +1447,11 @@ msgstr ""
 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
 msgstr "\"%s\" бумасының қасиеттерін қарап шығу"
 
-#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:365
+#: ../thunar/thunar-location-entry.c:200 ../thunar/thunar-window.c:365
 msgid "Reload the current folder"
 msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
 
-#: ../thunar/thunar-location-entry.c:349
+#: ../thunar/thunar-location-entry.c:359
 #, c-format
 msgid "File does not exist"
 msgstr "Файл жоқ болып тұр"
@@ -1639,101 +1644,101 @@ msgid "File Manager Preferences"
 msgstr "Файлдар басқарушысының баптаулары"
 
 #. Display
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:275
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
 msgid "Display"
 msgstr "Дисплей"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:285
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:297
 msgid "Default View"
 msgstr "Бастапқы көрінісі"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:298
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:310
 msgid "View _new folders using:"
 msgstr "Жаңа б_умаларды қалайша көрсету:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:304
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:351
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:363
 msgid "Icon View"
 msgstr "Таңбашалар көрінісі"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:305
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
 msgid "Detailed List View"
 msgstr "Толық тізім көрінісі"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:318
 msgid "Compact List View"
 msgstr "Ықшам тізім көрінісі"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:307
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:319
 msgid "Last Active View"
 msgstr "Соңғы белсенді көрінісі"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:316
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:328
 msgid "Show thumbnails:"
 msgstr "Үлгілерін көрсету:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:322
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:334
 msgid "Never"
 msgstr "Ешқашан"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:323
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
 msgid "Local Files Only"
 msgstr "Тек жергілікті файлдар"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
 msgid "Always"
 msgstr "Әрқашан"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:333
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:345
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Бу_маларды файлдардың алдына қою"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:335
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:347
 msgid ""
 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
 msgstr ""
 "Бұл опцияны таңдасаңыз, бума құрамасы сұрыпталған кезде бумалар файлдардың "
 "алдында тұрады."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:340
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:352
 msgid "Show file size in binary format"
 msgstr "Файл өлшемін екілік пішімде көрсету"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:354
 msgid ""
 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
 msgstr ""
 "Файл өлшемін ондық түрдің орнына екілік түрінде көрсету үшін бұл опцияны "
 "таңдаңыз."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:364
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "Мә_тін таңбашалардың қасында"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:366
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:378
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
 msgstr ""
 "Бұл опцияны таңдасаңыз, мәтін таңбашалардың астында емес, қасында тұрады."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:376
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:388
 msgid "Date"
 msgstr "Уақыты"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:389
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:214
 msgid "_Format:"
 msgstr "Пі_шімі:"
 
 #. TRANSLATORS: custom date format
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
 msgid "Custom"
 msgstr "Таңдауыңызша"
 
 #. TRANSLATORS: Please do not translate the first column (specifiers),
 #. 'strftime' and of course '\n'
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
 msgid ""
 "Custom date format to apply.\n"
 "\n"
@@ -1760,73 +1765,73 @@ msgstr ""
 "Толық тізімі үшін 'strftime' man-парақшасын қараңыз."
 
 #. Side Pane
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:430
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:442
 msgid "Side Pane"
 msgstr "Бүйір панелі"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:440
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
 msgid "Shortcuts Pane"
 msgstr "Жарлықтар панелі"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
 msgid "_Icon Size:"
 msgstr "Б_елгішелер өлшемі:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:506
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
 msgid "16px"
 msgstr "16 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:471
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:519
 msgid "24px"
 msgstr "24 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:460
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:508
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:472
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:520
 msgid "32px"
 msgstr "32 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:509
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:521
 msgid "48px"
 msgstr "48 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:462
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:510
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:474
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:522
 msgid "64px"
 msgstr "64 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:475
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:523
 msgid "96px"
 msgstr "96 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:464
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:512
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
 msgid "128px"
 msgstr "128 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:465
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:477
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:525
 msgid "160px"
 msgstr "160 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:466
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:514
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
 msgid "192px"
 msgstr "192 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:467
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:515
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:479
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:527
 msgid "256px"
 msgstr "256 пикс"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:476
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
 msgid "Show Icon _Emblems"
 msgstr "Таңбашалар _эмблемаларын көрсету"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:478
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
@@ -1835,19 +1840,19 @@ msgstr ""
 "Бұл опцияны таңдасаңыз, бетбелгілер панеліндегі таңбашалар үшін эмблемалар "
 "көрсетіледі."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:488
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:500
 msgid "Tree Pane"
 msgstr "Ағаш"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:501
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:513
 msgid "Icon _Size:"
 msgstr "Таң_баша өлшемі:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
 msgid "Show Icon E_mblems"
 msgstr "Таңбашалар _эмблемаларын көрсету"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:526
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:538
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
@@ -1856,19 +1861,19 @@ msgstr ""
 "көрсетіледі."
 
 #. Behavior
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:536
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:548
 msgid "Behavior"
 msgstr "Мінез-құлығы"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:546
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:558
 msgid "Navigation"
 msgstr "Навигация"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:559
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:571
 msgid "_Single click to activate items"
 msgstr "Э_лементерді белсенді қылу үшін бір шертуді қолдану"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:575
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
 msgid ""
 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
 "when the mouse pointer is paused over it:"
@@ -1876,7 +1881,7 @@ msgstr ""
 "Тышқан курсоры үстінде тоқтаған кезде элемент б_елсенді\n"
 "болуға дейінгі өтетін уақыт аралығын көрсетіңіз:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:600
 msgid ""
 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
@@ -1891,41 +1896,41 @@ msgstr ""
 "немесе элементтерді белсенді қылмай-ақ ерекшелегіңіз келетін кезінде пайдалы"
 " болуы мүмкін."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:607
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:619
 msgid "Disabled"
 msgstr "Сөндірулі"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:613
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:625
 msgid "Medium"
 msgstr "Орташа"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:618
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:630
 msgid "Long"
 msgstr "Ұзақ"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:636
 msgid "_Double click to activate items"
 msgstr "Эл_ементтерді белсенді қылу үшін қос шертуді қолдану"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:647
 msgid "Tabs instead of new Windows"
 msgstr "Жаңа терезелер орнына беттер"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:648
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:660
 msgid "Open folders in new tabs on middle click"
 msgstr "Бумаларды орта шертумен жаңа беттерде ашу"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:650
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
 msgid ""
 "Select this option to open a new tab on middle click instead of a new window"
 msgstr ""
 "Орта шертумен жаңа терезеде емес, жаңа бетте ашу үшін бұл опцияны таңдаңыз"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:654
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:666
 msgid "Open new thunar instances as tabs"
 msgstr "Жаңа thunar даналарын беттер ретінде ашу"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:656
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:668
 msgid ""
 "Select this option to open new thunar instances as tabs in an existing "
 "thunar window"
@@ -1933,28 +1938,28 @@ msgstr ""
 "Жаңа thunar даналарын бар болып тұрған thunar терезелерінде беттер ретінде "
 "ашу үшін, бұл опцияны таңдаңыз"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:667
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
 msgid "Context Menu"
 msgstr "Контекст мәзірі"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:679
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:691
 msgid "Show action to permanently delete files and folders"
 msgstr "Файлдар және бумаларды толығымен өшіру әрекетін көрсету"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:681
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:693
 msgid "Select this option to show the 'Delete' action in the context menu"
 msgstr "Контекст мәзірінде \"Өшіру\" әрекетін көрсету үшін бұл опцияны 
таңдаңыз"
 
 #. Advanced
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:690
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:702
 msgid "Advanced"
 msgstr "Кеңейтілген"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:700
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:712
 msgid "Folder Permissions"
 msgstr "Бума рұқсаттары"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:713
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:725
 msgid ""
 "When changing the permissions of a folder, you\n"
 "can also apply the changes to the contents of the\n"
@@ -1964,28 +1969,28 @@ msgstr ""
 "сол буманың құрамасына да іске асыра аласыз.\n"
 "Негізгі ретінде біреуін таңдаңыз:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:722
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:734
 msgid "Ask every time"
 msgstr "Әрқашан сұрау"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:723
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
 msgid "Apply to Folder Only"
 msgstr "Тек бумалар үшін іске асыру"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:724
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:736
 msgid "Apply to Folder and Contents"
 msgstr "Бумалар мен құрамасы үшін іске асыру"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:735
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:747
 msgid "Volume Management"
 msgstr "Бөлімдерді басқару"
 
 #. add check button to enable/disable auto mounting
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:752
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:764
 msgid "Enable _Volume Management"
 msgstr "Бөлі_мдерді басқаруды іске қосу"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:762
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:774
 msgid ""
 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable 
drives,\n"
 "devices and media."
@@ -1993,11 +1998,11 @@ msgstr ""
 "<a href=\"volman-config:\">Осында</a> сіз ауыстырмалы тасушылар,\n"
 "құрылғылар және медианы баптай аласыз."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:789
 msgid "Missing dependencies"
 msgstr "Жоқ болып тұрған тәуелділіктер"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:785
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:797
 msgid ""
 "It looks like <a href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/gvfs\";>gvfs</a> is 
not available.\n"
 "Important features including trash support,\n"
@@ -2012,7 +2017,7 @@ msgstr ""
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
 #. configuration dialog
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:859
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:871
 msgid "Failed to display the volume management settings"
 msgstr "Бөлімдерді басқару баптауларын көрсету сәтсіз аяқталды"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to