This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/xfce4-panel.

commit 8f46a85086b2f0e5455fe88723406dea917c7b6a
Author: Xfce Bot <transi...@xfce.org>
Date:  Tue Apr 14 23:55:24 2020 +0200

  I18n: Update translation cs (99%).
  
  427 translated messages, 2 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/cs.po | 96 +++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 53 insertions(+), 43 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 5e5fd89..f5805fd 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -12,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2020-01-05 00:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-05 13:15+0000\n"
-"Last-Translator: Michal Várady <miko.v...@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:30+0000\n"
+"Last-Translator: Xfce Bot <transi...@xfce.org>\n"
 "Language-Team: Czech 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -32,11 +32,17 @@ msgid ""
 "file"
 msgstr "Přidat nový spouštěč na panel na základě informací z tohoto souboru 
plochy"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1 ../panel/panel-window.c:2871
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
+msgid ""
+"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
+"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
+msgstr ""
+
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
 msgid "Panel"
 msgstr "Panel"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:3
 msgid "Customize the panel"
 msgstr "Přizpůsobit panel"
 
@@ -48,9 +54,9 @@ msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit „%s“?"
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1110
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
-msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
-msgstr "Pokud odstraníte položku z panelu, bude nenávratně ztracena."
+msgid ""
+"Removing the item from the panel also means its configuration will be lost."
+msgstr ""
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1111 ../panel/panel-dialogs.c:163
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1326
@@ -73,7 +79,7 @@ msgstr "_Odebrat"
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Vlastnosti"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:2959
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:3022
 msgid "_About"
 msgstr "_O aplikaci"
 
@@ -85,20 +91,20 @@ msgstr "_Přesunout"
 msgid "Pane_l"
 msgstr "Pane_l"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2884
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2947
 msgid "Add _New Items..."
 msgstr "Přidat _nové položky…"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2899
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2962
 msgid "Panel Pr_eferences..."
 msgstr "Na_stavení panelu…"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2931
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2994
 msgid "Log _Out"
 msgstr "Od_hlásit se"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:208
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:2950
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:207
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
@@ -239,17 +245,17 @@ msgstr "Nebyla nalezena žádná spuštěná instance %s"
 msgid "Failed to launch the migration application"
 msgstr "Nepodařilo se spustit migraci aplikace"
 
-#: ../panel/panel-application.c:976
+#: ../panel/panel-application.c:977
 msgid "Create _Launcher"
 msgstr "Vytvořit _spouštěč"
 
-#: ../panel/panel-application.c:977
+#: ../panel/panel-application.c:978
 msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
 msgstr "Tato akce vytvoří nový spouštěč zásuvného modulu na panelu a přesunuté 
soubory vloží jako položky nabídky."
 
-#: ../panel/panel-application.c:979
+#: ../panel/panel-application.c:980
 #, c-format
 msgid "Create new launcher from %d desktop file"
 msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
@@ -258,21 +264,21 @@ msgstr[1] "Vytvořit nový spouštěč z %d souborů na ploše"
 msgstr[2] "Vytvořit nový spouštěč z %d souborů na ploše"
 msgstr[3] "Vytvořit nový spouštěč z %d souborů na ploše"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1719
+#: ../panel/panel-application.c:1720
 msgid "Quit"
 msgstr "Ukončit"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1720
+#: ../panel/panel-application.c:1721
 msgid ""
 "You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
 "server."
 msgstr "Spustili jste X server bez správce relace. Kliknutím Ukončit bude 
ukončen X server."
 
-#: ../panel/panel-application.c:1721
+#: ../panel/panel-application.c:1722
 msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
 msgstr "Opravdu chcete panel ukončit?"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1729
+#: ../panel/panel-application.c:1730
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\""
 msgstr "Nepodařilo se spustit příkaz \"%s\""
@@ -338,9 +344,9 @@ msgstr "Přidat nové položky"
 msgid "Add new plugins to the panel"
 msgstr "Přidat na panel nové zásuvné moduly"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:214
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
@@ -354,12 +360,12 @@ msgstr "Přidat na panel nové zásuvné moduly"
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:230
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:227
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Hledat:"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:238
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:235
 msgid "Enter search phrase here"
 msgstr "Sem vložte hledaný text"
 
@@ -426,6 +432,10 @@ msgstr "Vnitřní název: %s-%d\nPID: %d"
 msgid "Internal name: %s-%d"
 msgstr "Vnitřní název: %s-%d"
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
+msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
+msgstr "Pokud odstraníte položku z panelu, bude nenávratně ztracena."
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:1
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:1
 msgid "Never"
@@ -672,31 +682,31 @@ msgstr "Zobrazit informace o aktuálně vybrané položce"
 msgid "Ite_ms"
 msgstr "P_oložky"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:121
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Nová hra"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:132
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:134
 msgid "_Level:"
 msgstr "Ú_roveň:"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:138
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
 msgid "Novice"
 msgstr "Začátečník"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:139
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Pokročilý"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
 msgid "Experienced"
 msgstr "Zkušený"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:143
 msgid "Expert"
 msgstr "Expert"
 
-#: ../panel/panel-window.c:2916
+#: ../panel/panel-window.c:2979
 msgid "_Lock Panel"
 msgstr "_Uzamknout panel"
 
@@ -1730,26 +1740,26 @@ msgstr "Zobrazit plochu"
 msgid "Hide all windows and show the desktop"
 msgstr "Skrýt všechna okna a zobrazit plochu"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:399
+#: ../plugins/systray/systray.c:405
 msgid "Unable to start the notification area"
 msgstr "Nelze spustit oznamovací oblast"
 
 #. create fake error and show it
-#: ../plugins/systray/systray.c:874
+#: ../plugins/systray/systray.c:905
 msgid ""
 "Most likely another widget took over the function of a notification area. "
 "This area will be unused."
 msgstr "Funkci oznamovací oblasti pravděpodobně převzala jiná aplikace. Tato 
oblast nebude použitá."
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:876
+#: ../plugins/systray/systray.c:907
 msgid "The notification area lost selection"
 msgstr "Oznamovací oblast již není vybraná"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1140
+#: ../plugins/systray/systray.c:1172
 msgid "Clear"
 msgstr "Vymazat"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1141
+#: ../plugins/systray/systray.c:1173
 msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
 msgstr "Opravdu chcete vymazat seznam známých aplikací?"
 
@@ -1774,7 +1784,7 @@ msgstr "Vyma_zat známé aplikace"
 msgid "Known Applications"
 msgstr "Známé aplikace"
 
-#: ../plugins/systray/systray-manager.c:405
+#: ../plugins/systray/systray-manager.c:432
 #, c-format
 msgid "Failed to acquire manager selection for screen %d"
 msgstr "Získání výběru správce pro obrazovku %d se nezdařilo"
@@ -1876,23 +1886,23 @@ msgstr "Zobrazit okna _na všech monitorech"
 msgid "Show only _minimized windows"
 msgstr "Zobrazit pouze _minimalizovaná okna"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3630
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr "Mi_nimalizovat vše"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3638
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3662
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr "Obnovit vše z _minima"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3646
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3670
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "Ma_ximalizovat vše"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3678
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr "_Obnovit vše z maxima"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3666
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3690
 msgid "_Close All"
 msgstr "_Zavřít vše"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to