This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/xfce4-panel.

commit 2d97b8ea2d3331fd9ae35a9dbae62b820f052e03
Author: Xfce Bot <transi...@xfce.org>
Date:  Tue Apr 14 23:55:27 2020 +0200

  I18n: Update translation nn (90%).
  
  387 translated messages, 42 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/nn.po | 669 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 371 insertions(+), 298 deletions(-)

diff --git a/po/nn.po b/po/nn.po
index 3984835..d0dea38 100644
--- a/po/nn.po
+++ b/po/nn.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 # 
 # Translators:
 # Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+d...@mm.st>, 2013,2015
-# Øystein Steffensen-Alværvik <intern...@protonmail.com>, 2017
+# Øystein Steffensen-Alværvik, 2017
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-03 22:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-03 21:34+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:30+0000\n"
 "Last-Translator: Xfce Bot <transi...@xfce.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/nn/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,86 +30,92 @@ msgid ""
 msgstr "Legg til ein ny startar på panelet ut frå opplysningane i denne 
skrivebordsfila"
 
 #: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10 ../panel/panel-window.c:2692
+msgid ""
+"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
+"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
+msgstr ""
+
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
 msgid "Panel"
 msgstr "Panel"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:3
 msgid "Customize the panel"
 msgstr "Set opp panelet"
 
 #. I18N: %s is the name of the plugin
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1079
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1308
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1105
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1321
 #, c-format
 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerna «%s»?"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1084
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1311
-msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
-msgstr "Viss du fjernar elementet frå panelet, blir det tapt for alltid."
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1110
+msgid ""
+"Removing the item from the panel also means its configuration will be lost."
+msgstr ""
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1085 ../panel/panel-dialogs.c:163
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1313
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1111 ../panel/panel-dialogs.c:163
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1326
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:602
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:473
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:938
+msgid "_Cancel"
+msgstr "Av_bryt"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1086
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:439
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:956
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1314
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:855
-msgid "Remove"
-msgstr "Fjern"
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1112
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1307
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:443
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:961
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1327
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:852
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Fjern"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1227
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1253
 msgid "_Properties"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1242 ../panel/panel-window.c:2780
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:3022
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1257
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1283
 msgid "_Move"
 msgstr "Fl_ytt"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1281
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Fjern"
-
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1302
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1328
 msgid "Pane_l"
 msgstr "Pane_l"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1311 ../panel/panel-window.c:2705
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2947
 msgid "Add _New Items..."
 msgstr "Legg til _nye oppføringar..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1326 ../panel/panel-window.c:2720
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2962
 msgid "Panel Pr_eferences..."
 msgstr "Panel_oppsett..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1347 ../panel/panel-window.c:2752
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2994
 msgid "Log _Out"
 msgstr "Logg _ut"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1367 ../panel/panel-item-dialog.c:208
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:2771
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:207
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1382
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1408
 msgid "About"
 msgstr "Om"
 
@@ -162,112 +168,112 @@ msgid "Name %s lost on the message dbus, exiting."
 msgstr ""
 
 #. parse context options
-#: ../panel/main.c:262
+#: ../panel/main.c:268
 msgid "[ARGUMENTS...]"
 msgstr "[ARGUMENT...]"
 
-#: ../panel/main.c:269
+#: ../panel/main.c:275
 #, c-format
 msgid "Type \"%s --help\" for usage."
 msgstr "Skriv «%s --help» for bruksinstruksjonar"
 
-#: ../panel/main.c:288
+#: ../panel/main.c:294
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Utviklingslaget for Xfce. Alle rettar er reserverte."
 
-#: ../panel/main.c:289
+#: ../panel/main.c:295
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Rapporter feil til <%s>."
 
-#: ../panel/main.c:355
+#: ../panel/main.c:361
 msgid "There is already a running instance"
 msgstr "Panelet er allereie i gang."
 
 #. spawn ourselfs again
-#: ../panel/main.c:398
+#: ../panel/main.c:404
 msgid "Restarting..."
 msgstr "Startar på nytt..."
 
-#: ../panel/main.c:413
+#: ../panel/main.c:419
 msgid "Failed to show the preferences dialog"
 msgstr "Klarte ikkje visa oppsettsdialogen"
 
-#: ../panel/main.c:415
+#: ../panel/main.c:421
 msgid "Failed to show the add new items dialog"
 msgstr "Klarte ikkje visa dialogen «legg til nye element»"
 
-#: ../panel/main.c:417
+#: ../panel/main.c:423
 msgid "Failed to save the panel configuration"
 msgstr "Klarte ikkje lagra paneloppsettet"
 
-#: ../panel/main.c:419
+#: ../panel/main.c:425
 msgid "Failed to add a plugin to the panel"
 msgstr "Klarte ikkje leggja til eit innstikk på panelet"
 
-#: ../panel/main.c:421
+#: ../panel/main.c:427
 msgid "Failed to restart the panel"
 msgstr "Klarte ikkje starta panelet på nytt"
 
-#: ../panel/main.c:423
+#: ../panel/main.c:429
 msgid "Failed to quit the panel"
 msgstr "Klarte ikkje avslutta panelet"
 
-#: ../panel/main.c:425
+#: ../panel/main.c:431
 msgid "Failed to send D-Bus message"
 msgstr "Greidde ikkje senda D-bus-melding"
 
-#: ../panel/main.c:435 ../panel/panel-plugin-external.c:438
+#: ../panel/main.c:441
 msgid "Execute"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/main.c:436
+#: ../panel/main.c:442
 msgid ""
 "Do you want to start the panel? If you do, make sure you save the session on"
 " logout, so the panel is automatically started the next time you login."
 msgstr "Vil du starta panelet? Viss du gjer det, må du passa på at du lagrar 
økta når du loggar ut, så panelet automatisk startar att neste gong du loggar 
inn."
 
-#: ../panel/main.c:439 ../panel/main.c:453
+#: ../panel/main.c:445 ../panel/main.c:459
 #, c-format
 msgid "No running instance of %s was found"
 msgstr "%s køyrer ikkje"
 
-#: ../panel/panel-application.c:215
+#: ../panel/panel-application.c:214
 msgid "Failed to launch the migration application"
 msgstr "Klarte ikkje å starta overføringsprogrammet"
 
-#: ../panel/panel-application.c:983
+#: ../panel/panel-application.c:977
 msgid "Create _Launcher"
 msgstr "_Lag ein startar"
 
-#: ../panel/panel-application.c:984
+#: ../panel/panel-application.c:978
 msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
 msgstr "Dette lagar eit nytt startar-innstikk på panelet, og set inn dei 
filene du slepper som menyoppføringar."
 
-#: ../panel/panel-application.c:986
+#: ../panel/panel-application.c:980
 #, c-format
 msgid "Create new launcher from %d desktop file"
 msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
 msgstr[0] "Lag ny startar frå %d skrivebordsfil"
 msgstr[1] "Lag ny startar frå %d skrivebordsfiler"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1726
+#: ../panel/panel-application.c:1720
 msgid "Quit"
 msgstr "Avslutt"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1727
+#: ../panel/panel-application.c:1721
 msgid ""
 "You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
 "server."
 msgstr "Du har starta X utan økthandsamar. Viss du klikkar på Avslutt, vil 
X-tenaren avslutta."
 
-#: ../panel/panel-application.c:1728
+#: ../panel/panel-application.c:1722
 msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil avslutta panelet?"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1736
+#: ../panel/panel-application.c:1730
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje køyra programmet «%s»"
@@ -297,19 +303,20 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Eivind Ødegård"
 
 #. setup the dialog
-#: ../panel/panel-dialogs.c:161 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
+#: ../panel/panel-dialogs.c:161 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
 msgid "Add New Item"
 msgstr "Legg til nytt element"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:164
-msgid "Add"
-msgstr "Legg til"
+#: ../panel/panel-dialogs.c:164 ../panel/panel-item-dialog.c:203
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
+msgid "_Add"
+msgstr ""
 
 #: ../panel/panel-dialogs.c:175
 msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
 msgstr "Vel eit panel for det nye innstikket:"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:891
+#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:896
 #, c-format
 msgid "Panel %d"
 msgstr "Panel %d"
@@ -332,38 +339,37 @@ msgstr "Legg til nye element"
 msgid "Add new plugins to the panel"
 msgstr "Legg til nye innstikk på panelet"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:203
-msgid "_Add"
-msgstr ""
-
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:214
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:4
 msgid "_Close"
 msgstr "L_ukk"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:230
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:227
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Søk:"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:238
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:235
 msgid "Enter search phrase here"
 msgstr "Skriv inn søkjeorda her"
 
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:432
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:436
 #, c-format
 msgid "Plugin \"%s\" unexpectedly left the panel, do you want to restart it?"
 msgstr "Innstikket «%s» forlet panelet uventa, vil du starta det på nytt?"
 
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:434
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:438
 #, c-format
 msgid ""
 "The plugin restarted more than once in the last %d seconds. If you press "
@@ -371,39 +377,43 @@ msgid ""
 "permanently removed from the panel."
 msgstr "Innstikket starta på nytt meir enn ein gong dei siste %d sekunda. Viss 
du trykkjer Køyr, vil panelet prøva å starta innstikket. Ì andre fall blir 
innstikket fjerna for godt frå panelet."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:517
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:442
+msgid "_Execute"
+msgstr "_Køyr"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:518
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:527
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:528
 msgid "Primary"
 msgstr ""
 
 #. I18N: monitor name in the output selector
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:546
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:547
 #, c-format
 msgid "Monitor %d"
 msgstr "Monitor %d"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:957
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:962
 msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
 msgstr "Panel- og innstikkoppsettet blir fjerna for godt"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:958
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:963
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerna panelet %d?"
 
 #. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
 #. * runs external
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1150
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1163
 #, c-format
 msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
 msgstr "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(ekstern)</span>"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for external plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1155
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1168
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal name: %s-%d\n"
@@ -412,11 +422,15 @@ msgstr "Internt namn: %s-%d\nPID: %d"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for internal plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1167
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1180
 #, c-format
 msgid "Internal name: %s-%d"
 msgstr "Internt namn: %s-%d"
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
+msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
+msgstr "Viss du fjernar elementet frå panelet, blir det tapt for alltid."
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:1
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:1
 msgid "Never"
@@ -455,252 +469,255 @@ msgstr "Einsfarga"
 msgid "Background image"
 msgstr "Bakgrunnsbilete"
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10
+msgid "Panel Preferences"
+msgstr ""
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:13
-msgid "Add a new panel"
-msgstr "Lag nytt panel"
+msgid "Profiles:"
+msgstr ""
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:14
-msgid "Remove the currently selected panel"
-msgstr "Fjern dette panelet"
-
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:15
-msgid "Backup and restore"
+msgid "_Backup and restore"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:16
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:15
 msgid "Switch between panel presets"
 msgstr "Byt mellom forval for panelet"
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:16
+msgid "Add a new panel"
+msgstr "Lag nytt panel"
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:17
+msgid "Remove the currently selected panel"
+msgstr "Fjern dette panelet"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:18
 msgid "<b>General</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:18
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
 msgid "M_ode:"
 msgstr "M_odus:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
 msgid "Span mo_nitors"
 msgstr "Sprei over mo_nitorar"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:21
 msgid "Select this option to extend the panel over multiple monitors."
 msgstr "Vel dette for å utvida panelet over fleire skjermar."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:21
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
 msgid "_Lock panel"
 msgstr "_Lås panelet"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
 msgid ""
 "Select this option to hide the handles of the panel and lock its position."
 msgstr "Vel dette for å gøyma alle handtaka på panelet, og låsa det på ein 
plass."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
 msgid "Don't _reserve space on borders"
 msgstr "Ikkje _reserver plass på kantane"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
 msgid ""
 "Select this option if you want maximized windows to cover the area behind "
 "the panel. This only works when the panel is attached to a screen edge."
 msgstr "Vel dette om du vil at maksimerte vindaugo skal dekka området bak 
panelet. Dette verkar berre når panelet er ved ein skjermkant."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
-msgid "Automatically hide the panel:"
-msgstr "Gøym panelet automatisk"
-
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
+msgid "Au_tomatically hide the panel:"
+msgstr ""
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:27
 msgid "O_utput:"
 msgstr "_Utgang:"
 
 #. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user
 #. can define the length and size of the panel
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:28
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29
 msgid "<b>Measurements</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29
-msgid "Row _Size (pixels):"
-msgstr "Rad_storleik (punkt)"
-
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:30
+msgid "Row _size (pixels):"
+msgstr ""
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:31
 msgid "Num_ber of rows:"
 msgstr "Tal på _rader: "
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:32
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
 #, no-c-format
 msgid "L_ength (%):"
 msgstr "Le_ngd: (%):"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
 msgid "A_utomatically increase the length"
 msgstr "Auk lengda a_utomatisk"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
 msgid ""
 "Select this option to automatically increase the length of the panel if the "
 "plugins request more space."
 msgstr "Vel dette for å auka lengda på panelet automatisk dersom innstikka vil 
ha meir plass."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
 msgid "D_isplay"
 msgstr "V_is"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
+msgid "Dark mode"
+msgstr ""
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
 msgid "<b>Background</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
 msgid "_Style:"
 msgstr "_Stil:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
 msgid "C_olor:"
 msgstr "_Farge:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
 msgid "Pick a Panel Color"
 msgstr "Vel ei panelfarge"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
 msgid "_File:"
 msgstr "_Fil:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
 msgid "Select A Background Image"
 msgstr "Vel eit bakgrunnsbilete"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
 msgid "<b>Icons</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
-msgid "Adjust size automatically"
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
+msgid "Adjust size au_tomatically"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
-msgid "Fixed Icon Size (pixels):"
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
+msgid "Fixed icon _size (pixels):"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
 msgid "<b>Opacity</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
 msgid "Configure..."
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:49
 msgid ""
 "<b>Compositing is currently disabled</b>\n"
 "Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
 msgstr ""
 
 #. I18N: label for the enter transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:50
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
 msgid "_Enter:"
 msgstr "_Gå inn i:"
 
 #. I18N: label for the leave transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
 msgid "_Leave:"
 msgstr "_Forlat:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:53
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
 msgid ""
 "Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being "
 "fully transparent and 100 fully opaque."
 msgstr "Gjennomsikt når peikaren ikkje er over panelet, der 0 er heilt 
gjennomsiktig og 100 heilt ugjennomsiktig"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
 msgid "Appeara_nce"
 msgstr "Utsjå_nad"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
 msgid "Move currently selected item up by one row"
 msgstr "Flytt elementet opp ei rad."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
 msgid "Move currently selected item down by one row"
 msgstr "Flytt elementet ned ei rad."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
 msgid "Add new item to this panel"
 msgstr "Legg til eit nytt element på dette panelet"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
 msgid "Remove currently selected item"
 msgstr "Fjern dette elementet"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
 msgid "Edit the currently selected item"
 msgstr "Endra dette elementet"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:62
 msgid "Show about information of the currently selected item"
 msgstr "Vis informasjon om kvart valde element"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:63
 msgid "Ite_ms"
 msgstr "Ele_ment"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:121
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Nytt spel"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
-msgid "Close"
-msgstr "Lukk"
-
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:132
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:134
 msgid "_Level:"
 msgstr "_Nivå:"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:138
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
 msgid "Novice"
 msgstr "Nybyrjar"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:139
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Middels"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
 msgid "Experienced"
 msgstr "Røynd"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:143
 msgid "Expert"
 msgstr "Meister"
 
-#: ../panel/panel-window.c:2737
+#: ../panel/panel-window.c:2979
 msgid "_Lock Panel"
 msgstr "_Lås panelet"
 
-#: ../migrate/main.c:115
-msgid "Tried but failed to migrate your old panel configuration"
-msgstr ""
-
-#: ../migrate/main.c:127
+#: ../migrate/main.c:110
 msgid "Failed to load the default configuration"
 msgstr "Klarte ikkje å lasta standardoppsettet"
 
-#: ../migrate/main.c:140
+#: ../migrate/main.c:122
 msgid "Panel config needs migration..."
 msgstr "Paneloppsettet treng overføring..."
 
-#: ../migrate/main.c:144
+#: ../migrate/main.c:126
 msgid "Failed to migrate the existing configuration"
 msgstr "Klarte ikkje overføra oppsettet"
 
-#: ../migrate/main.c:150
+#: ../migrate/main.c:132
 msgid "Panel configuration has been updated."
 msgstr "Paneloppsettet er oppdatert."
 
@@ -731,7 +748,7 @@ msgid "Appeara_nce:"
 msgstr "Utsjå_nad:"
 
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
 msgid "General"
 msgstr "Allment"
 
@@ -747,144 +764,144 @@ msgstr "Handling"
 msgid "_Actions"
 msgstr "H_andlingar"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:152
+#: ../plugins/actions/actions.c:153
 msgid "Log Out"
 msgstr "Logg ut"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:153
+#: ../plugins/actions/actions.c:154
 msgid "_Log Out"
 msgstr "_Logg ut"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:154
+#: ../plugins/actions/actions.c:155
 msgid "Are you sure you want to log out?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil logga ut?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:155
+#: ../plugins/actions/actions.c:156
 #, c-format
 msgid "Logging out in %d seconds."
 msgstr "Loggar ut om %d sekund."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:160
+#: ../plugins/actions/actions.c:162
 msgid "Log Out..."
 msgstr "Logg ut..."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:161
+#: ../plugins/actions/actions.c:163
 msgid "Log _Out..."
 msgstr "Logg _ut..."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:167
+#: ../plugins/actions/actions.c:170
 msgid "Switch User"
 msgstr "Byt brukar"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:168
+#: ../plugins/actions/actions.c:171
 msgid "_Switch User"
 msgstr "_Byt brukar"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:174
+#: ../plugins/actions/actions.c:178
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Lås skjermen"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:175
+#: ../plugins/actions/actions.c:179
 msgid "Loc_k Screen"
 msgstr "_Lås skjermen"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:181
+#: ../plugins/actions/actions.c:186
 msgid "Hibernate"
 msgstr "Gå i dvale"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:182
+#: ../plugins/actions/actions.c:187
 msgid "_Hibernate"
 msgstr "Gå i _dvale"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:183
+#: ../plugins/actions/actions.c:188
 msgid "Do you want to suspend to disk?"
 msgstr "Vil du senda økta til disk og gå i dvale?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:184
+#: ../plugins/actions/actions.c:189
 #, c-format
 msgid "Hibernating computer in %d seconds."
 msgstr "Set maskina i dvale om %d sekund"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:189
+#: ../plugins/actions/actions.c:195
 msgid "Hybrid Sleep"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:190
+#: ../plugins/actions/actions.c:196
 msgid "_Hybrid Sleep"
 msgstr "_Hybrid-kvile"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:191
+#: ../plugins/actions/actions.c:197
 msgid "Do you want to hibernate and suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:192
+#: ../plugins/actions/actions.c:198
 #, c-format
 msgid "Hibernating and Suspending computer in %d seconds."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:197
+#: ../plugins/actions/actions.c:204
 msgid "Suspend"
 msgstr "Kvil"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:198
+#: ../plugins/actions/actions.c:205
 msgid "Sus_pend"
 msgstr "K_vile"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:199
+#: ../plugins/actions/actions.c:206
 msgid "Do you want to suspend to RAM?"
 msgstr "Vil du senda økta til minnet og gå i kvilemodus?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:200
+#: ../plugins/actions/actions.c:207
 #, c-format
 msgid "Suspending computer in %d seconds."
 msgstr "Set maskina i kvilemodus om %d sekund."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:205
+#: ../plugins/actions/actions.c:213
 msgid "Restart"
 msgstr "Start på nytt"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:206
+#: ../plugins/actions/actions.c:214
 msgid "_Restart"
 msgstr "Sta_rt på nytt"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:207
+#: ../plugins/actions/actions.c:215
 msgid "Are you sure you want to restart?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil starta på nytt?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:208
+#: ../plugins/actions/actions.c:216
 #, c-format
 msgid "Restarting computer in %d seconds."
 msgstr "Startar maskina på nytt om %d sekund."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:213
+#: ../plugins/actions/actions.c:222
 msgid "Shut Down"
 msgstr "Slå av"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:214
+#: ../plugins/actions/actions.c:223
 msgid "Shut _Down"
 msgstr "Slå _av"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:215
+#: ../plugins/actions/actions.c:224
 msgid "Are you sure you want to shut down?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil slå av?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:216
+#: ../plugins/actions/actions.c:225
 #, c-format
 msgid "Turning off computer in %d seconds."
 msgstr "Slår av maskina om %d sekund."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:615
+#: ../plugins/actions/actions.c:625
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/separator/separator.desktop.in.in.h:1
 msgid "Separator"
 msgstr "Skilje"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:1036
+#: ../plugins/actions/actions.c:1050
 #, c-format
 msgid "Failed to run action \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje køyra handlinga «%s»."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:1203
+#: ../plugins/actions/actions.c:1225
 msgid "John Doe"
 msgstr "Ola Nordmann"
 
@@ -931,11 +948,10 @@ msgstr "Vel dette for å visa det allmenne programnamnet i 
menyen, til dømes «
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:11
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:17
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:7
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:9
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:19
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
 msgid "Appearance"
 msgstr "Utsjånad"
 
@@ -968,23 +984,18 @@ msgstr "Menyfil:"
 msgid "Applications"
 msgstr "Program"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:536
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:392
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:600
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:471
 msgid "Select An Icon"
 msgstr "Vel eit ikon"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:538
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:394
-msgid "_Cancel"
-msgstr "Av_bryt"
-
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:539
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:395
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:603
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:474
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:576
-#: ../plugins/clock/clock.c:918 ../plugins/launcher/launcher.c:2396
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639
+#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2403
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\"."
 msgstr "Klarte ikkje køyra kommandoen «%s»"
@@ -1029,15 +1040,15 @@ msgctxt "Date"
 msgid "%A %d %B %Y"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:177
+#: ../plugins/clock/clock.c:174
 msgid "Week %V"
 msgstr "Veke %V"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:470
+#: ../plugins/clock/clock.c:465
 msgid "Failed to execute clock command"
 msgstr "Klarte ikkje å køyra klokkekommandoen"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:857
+#: ../plugins/clock/clock.c:894
 msgid "Custom Format"
 msgstr "Eige format"
 
@@ -1146,7 +1157,7 @@ msgstr "Klokkeinnstillingar"
 #. TRANSLATORS: adjust this accordingly for your locale format
 #: ../plugins/clock/clock-digital.h:25
 msgctxt "Time"
-msgid "%R"
+msgid "%a %_d %b, %R"
 msgstr ""
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:87
@@ -1380,45 +1391,78 @@ msgstr "tolv"
 msgid "What time is it?"
 msgstr "Kor mykje er klokka?"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:242
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:301
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:1
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:1
 msgid "Directory Menu"
 msgstr "Mappemeny"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:574
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:689
 #, c-format
 msgid "Failed to launch application \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje køyra programmet «%s»"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:606
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:721
 #, c-format
 msgid "Failed to query content type for \"%s\""
 msgstr "Greidde ikkje spørja etter innhaldstypen åt «%s»"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:615
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:730
 #, c-format
 msgid "No default application found for \"%s\""
 msgstr "Fann ikkje standardprogrammet for «%s»"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:631
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:746
 #, c-format
 msgid "Failed to launch default application for \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje starta standardprogrammet for «%s»"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:729
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:844
 #, c-format
 msgid "Failed to execute the preferred application for category \"%s\""
 msgstr "Klarte ikkje å starta standardprogrammet for kategorien «%s»"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:803
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:927
+msgid "Create New Folder"
+msgstr "Opprett ei ny mappe"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:932
+msgid "Create New Text Document"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:939
+msgid "C_reate"
+msgstr "_Opprett"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:940
+msgid "Create & _Open"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:954
+msgid "Enter the new name:"
+msgstr "Skriv inn det nye namnet:"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:990
+#, c-format
+msgid "Failed to create folder: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1075
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Opna mappe"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:818
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1092
 msgid "Open in Terminal"
 msgstr "Opna i terminal"
 
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1109
+msgid "Create Folder..."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1126
+msgid "Create Text Document..."
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:2
 msgid "Show a directory tree in a menu"
 msgstr "Vis mappetreet i ein meny"
@@ -1432,23 +1476,43 @@ msgid "_Base Directory:"
 msgstr "Arbei_dsmappe:"
 
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
+msgid "Show 'New Text _Document'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+msgid "Show '_New Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+msgid "Show 'Open in _Terminal'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+msgid "Show '_Open _Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:12
+msgid "Menu"
+msgstr "Meny"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:13
 msgid "Show _hidden files"
 msgstr "Vis _gøymde filer"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:14
 msgid ""
 "Enter a list of patterns that will be used to determine which files are "
 "visible in a directory. If you specify more than one pattern here, the list "
 "items must be separated with semicolons (e.g. *.txt;*.doc)."
 msgstr "Skriv inn ei liste med mønster til å avgjera kva filer som skal visa i 
ei mappe. Viss du skriv inn meir enn eitt mønster her, må du dela opp mønstra 
med semikolon (td. *.txt;*.odt)."
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:15
 msgid "_File Pattern:"
 msgstr "_Filmønster:"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:16
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:29
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:12
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrering"
 
@@ -1460,24 +1524,24 @@ msgstr "Opna startarmenyen"
 msgid "Unnamed Item"
 msgstr "Element utan namn"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:1795
+#: ../plugins/launcher/launcher.c:1800
 msgid "No items"
 msgstr "Ingen element"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:788
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:785
 msgid "Failed to open desktop item editor"
 msgstr "Greidde ikkje starta redigeringa for skrivebordselement"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:856
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:853
 msgid "If you delete an item, it will be permanently removed"
 msgstr "Viss du slettar eit element, er det borte for alltid"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:857
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:854
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerna «%s»?"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:858
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:855
 msgid "Unnamed item"
 msgstr "Element utan namn"
 
@@ -1506,73 +1570,81 @@ msgid "Inside Button"
 msgstr "Inni knappen"
 
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:7
+msgid "Up"
+msgstr "Opp"
+
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
+msgid "Down"
+msgstr "Ned"
+
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
 msgid "_Edit Item"
 msgstr "Rediger elementet"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
 msgid "D_elete Item"
 msgstr "Sl_ett elementet"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
 msgid "Add Appli_cation"
 msgstr "Legg til _program"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
 msgid "New _Application"
 msgstr "Nytt progr_am"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
 msgid "New _Link"
 msgstr "Ny _lenkje"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:15
 msgid "Add one or more existing items to the launcher"
 msgstr "Legg til eitt eller fleire av dei eksisterande elementa til startaren"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:15
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
 #: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.in.h:1
 msgid "Launcher"
 msgstr "Programstartar"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
 msgid "Delete the currently selected item"
 msgstr "Slett dette elementet"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
 msgid "Add a new empty item"
 msgstr "Legg til eit nytt tomt element"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
 msgid "Add a new hyperlink"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
 msgid "Disable t_ooltips"
 msgstr "Slå av _tipstekst"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:29
 msgid ""
 "Select this option to disable the tooltips when moving over the panel button"
 " or menu items."
 msgstr "Vel dette for å slå av tipsteksten når du flytter peikaren over 
panelknappen eller menyoppføringar."
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:30
 msgid "Show _label instead of icon"
 msgstr "Vis merke_lapp i staden for ikonet"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:31
 msgid "Show last _used item in panel"
 msgstr "Vis det sist br_ukte elementet i panelet"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:29
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:32
 msgid "Select this option to move the clicked menu item to the panel."
 msgstr "Vel dette for å flytta menyelementet du klikka på til panelet."
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:30
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:33
 msgid "_Arrow button position:"
 msgstr "Plassering for p_ilknapp:"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:31
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:34
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avansert"
 
@@ -1580,46 +1652,47 @@ msgstr "Avansert"
 msgid "Program launcher with optional menu"
 msgstr "Programstartar med tilleggsmeny"
 
-#: ../plugins/pager/pager.c:449 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/pager/pager.c:548 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
 msgid "Workspace _Settings..."
 msgstr "Arbeidsområdeinn_stillingar..."
 
-#: ../plugins/pager/pager.c:537
+#: ../plugins/pager/pager.c:636
 msgid "Unable to open the workspace settings"
 msgstr "Klarte ikkje opna arbeidsområdeinnstillingane"
 
-#: ../plugins/pager/pager-buttons.c:567 ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:870
+#: ../plugins/pager/pager-buttons.c:590 ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:873
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Arbeidsområde %d"
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:1
+msgid "Buttons"
+msgstr "Knappar"
+
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
+msgid "Miniature View"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/pager/pager.desktop.in.in.h:1
 msgid "Workspace Switcher"
 msgstr "Arbeidsområdeskiftar"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
 msgid "Number of _rows:"
 msgstr "Kor mange _rader:"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
-msgid "Show mi_niature view"
-msgstr "Vis mi_niatyrvising"
-
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
-msgid ""
-"Show a miniature view of the workspace with rectangles for the visible "
-"windows"
-msgstr "Vis ei miniatyrvising av arbeidsområdet med rektangel for dei synlege 
vindaugo"
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
+msgid "Show workspace number"
+msgstr ""
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:9
-msgid "Switch workspaces using the mouse _wheel"
-msgstr "Byt arbeidsområde med muse_hjulet"
+msgid "Switch workspaces using the mouse wheel"
+msgstr ""
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:10
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:25
-msgid "Behaviour"
-msgstr "Åtferd"
+msgid "<b>Appearance</b>"
+msgstr "<b>Utsjånad</b>"
 
 #: ../plugins/pager/pager.desktop.in.in.h:2
 msgid "Switch between virtual desktops"
@@ -1645,15 +1718,15 @@ msgstr "_Utvid"
 msgid "Adds a separator or space between panel items"
 msgstr "Legg til ein delestrek eller eit mellomrom mellom paneloppføringane"
 
-#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:216
+#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:242
 msgid "Restore the minimized windows"
 msgstr "Gjenopprett dei minimerte vindaugo"
 
-#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:218
+#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:244
 msgid "Minimize all open windows and show the desktop"
 msgstr "Minimer alle opne vindaugo og vis skrivebordet"
 
-#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:221
+#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:247
 #: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:1
 msgid "Show Desktop"
 msgstr "Vis skrivebordet"
@@ -1662,26 +1735,26 @@ msgstr "Vis skrivebordet"
 msgid "Hide all windows and show the desktop"
 msgstr "Gøym alle vindaugo og vis skrivebordet"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:458
+#: ../plugins/systray/systray.c:405
 msgid "Unable to start the notification area"
 msgstr "Greidde ikkje starta varslingsområdet"
 
 #. create fake error and show it
-#: ../plugins/systray/systray.c:963
+#: ../plugins/systray/systray.c:905
 msgid ""
 "Most likely another widget took over the function of a notification area. "
 "This area will be unused."
 msgstr "Truleg tok eit anna småprogram over funksjonen til eit 
varslingsområdet. Dette området vil ikkje vera i bruk."
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:965
+#: ../plugins/systray/systray.c:907
 msgid "The notification area lost selection"
 msgstr "Varslingsområdet mista utvalet"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1229
+#: ../plugins/systray/systray.c:1172
 msgid "Clear"
 msgstr "Tøm"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1230
+#: ../plugins/systray/systray.c:1173
 msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil tøma lista over kjende program?"
 
@@ -1698,19 +1771,15 @@ msgstr "Største ikonstorleik (pkt)"
 msgid "Sq_uare icons"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
-msgid "Show _frame"
-msgstr "Vis _ramme"
-
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
 msgid "C_lear Known Applications"
 msgstr "Tø_m kjende program"
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:10
 msgid "Known Applications"
 msgstr "Kjende program"
 
-#: ../plugins/systray/systray-manager.c:403
+#: ../plugins/systray/systray-manager.c:432
 #, c-format
 msgid "Failed to acquire manager selection for screen %d"
 msgstr "Greidde ikkje opna handsamarval for skjermen %d"
@@ -1796,6 +1865,10 @@ msgstr "Teikn ei vindauge_ramme når du held peikaren 
over ein knapp"
 msgid "_Switch windows using the mouse wheel"
 msgstr "_Byt mellom vindaugo med musehjulet"
 
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:25
+msgid "Behaviour"
+msgstr "Åtferd"
+
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:26
 msgid "Show windows from _all workspaces or viewports"
 msgstr "Vis vindaugo frå alle _arbeidsområde eller visingar"
@@ -1808,23 +1881,23 @@ msgstr "Vis vindaugo frå alle _skjermar"
 msgid "Show only _minimized windows"
 msgstr "Berre vis minimerte vindaugo"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3554
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr "Mi_nimer alle"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3562
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3662
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr "Gjen_opprett alle"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3570
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3670
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "Ma_ksimer alle"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3578
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3678
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr "Gjeno_pprett alle"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3590
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3690
 msgid "_Close All"
 msgstr "_Lukk alle"
 
@@ -1832,28 +1905,28 @@ msgstr "_Lukk alle"
 msgid "Switch between open windows using buttons"
 msgstr "Byt mellom opne vindaugo ved å bruka knappar"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:668
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:670
 msgid "Desktop"
 msgstr "Skrivebord"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1267
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1277
 msgid "No Windows"
 msgstr "Ingen vindaugo"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1282
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1292
 msgid "Urgent Windows"
 msgstr "Viktige vindaugo"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1325
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1335
 msgid "Add Workspace"
 msgstr "Legg til eit arbeidsområde"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1348
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1358
 #, c-format
 msgid "Remove Workspace \"%s\""
 msgstr "Vjern arbeidsområdet «%s»"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1350
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1360
 #, c-format
 msgid "Remove Workspace %d"
 msgstr "Fjern arbeidsområdet %d"
@@ -1871,23 +1944,23 @@ msgstr "Pil"
 msgid "Window Menu"
 msgstr "Vindaugsmeny"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:6
 msgid "Button layout:"
 msgstr "Knappeutforming:"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:7
 msgid "Show workspace a_ctions"
 msgstr "Vis _handlingar for arbeidsområda"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:8
 msgid "Show workspace _names"
 msgstr "Vis _namn på arbeidsområda"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:9
 msgid "Enable _urgency notification"
 msgstr "Slå på _viktige meldingar"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:11
 msgid "Show windows from _all workspaces"
 msgstr "Vis vindaugo frå _alle arbeidsområde"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to