This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/xfce4-panel.

commit 0c84320cd12909dccb33b16ba1fa27a0c993741a
Author: Xfce Bot <transi...@xfce.org>
Date:  Tue Apr 14 23:55:28 2020 +0200

  I18n: Update translation sk (97%).
  
  418 translated messages, 11 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sk.po | 182 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 file changed, 123 insertions(+), 59 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index bcee160..061868f 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -15,9 +15,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-11-10 00:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-12-05 17:23+0000\n"
-"Last-Translator: Slavko <li...@slavino.sk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:30+0000\n"
+"Last-Translator: Xfce Bot <transi...@xfce.org>\n"
 "Language-Team: Slovak 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -35,11 +35,17 @@ msgid ""
 "file"
 msgstr "Pridať na panel nový spúšťač založený na informáciách zo súboru plochy"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1 ../panel/panel-window.c:2871
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
+msgid ""
+"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
+"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
+msgstr ""
+
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
 msgid "Panel"
 msgstr "Panel"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:3
 msgid "Customize the panel"
 msgstr "Prispôsobiť panel"
 
@@ -51,14 +57,15 @@ msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť „%s“?"
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1110
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
-msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
-msgstr "Ak odstránite položku z panela, bude navždy stratená."
+msgid ""
+"Removing the item from the panel also means its configuration will be lost."
+msgstr ""
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1111 ../panel/panel-dialogs.c:163
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1326
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:602
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:394
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:473
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:938
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
@@ -75,7 +82,7 @@ msgstr "_Odstrániť"
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Vlastnosti"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:2959
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:3022
 msgid "_About"
 msgstr "_O ..."
 
@@ -87,20 +94,20 @@ msgstr "_Presunúť"
 msgid "Pane_l"
 msgstr "Pane_l"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2884
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2947
 msgid "Add _New Items..."
 msgstr "Pridať _nové položky..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2899
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2962
 msgid "Panel Pr_eferences..."
 msgstr "_Nastavenia panela..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2931
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2994
 msgid "Log _Out"
 msgstr "_Odhlásiť"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:208
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:2950
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:207
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
@@ -241,17 +248,17 @@ msgstr "Nebola nájdená žiadna spustená inštancia %s"
 msgid "Failed to launch the migration application"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť aplikáciu pre migráciu"
 
-#: ../panel/panel-application.c:976
+#: ../panel/panel-application.c:977
 msgid "Create _Launcher"
 msgstr "Vytvoriť _spúšťač"
 
-#: ../panel/panel-application.c:977
+#: ../panel/panel-application.c:978
 msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
 msgstr "Toto vytvorí nový zásuvný modul spúšťača na paneli a vloží súbory ako 
položky ponuky."
 
-#: ../panel/panel-application.c:979
+#: ../panel/panel-application.c:980
 #, c-format
 msgid "Create new launcher from %d desktop file"
 msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
@@ -260,21 +267,21 @@ msgstr[1] "Vytvoriť nový spúšťač z %d súborov plochy"
 msgstr[2] "Vytvoriť nový spúšťač z %d súborov plochy"
 msgstr[3] "Vytvoriť nový spúšťač z %d súborov plochy"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1719
+#: ../panel/panel-application.c:1720
 msgid "Quit"
 msgstr "Ukončiť"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1720
+#: ../panel/panel-application.c:1721
 msgid ""
 "You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
 "server."
 msgstr "Spustili ste X server bez správcu relácie. Kliknutím na tlačidlo 
Ukončiť zatvoríte X server."
 
-#: ../panel/panel-application.c:1721
+#: ../panel/panel-application.c:1722
 msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
 msgstr "Naozaj chcete ukončiť panel?"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1729
+#: ../panel/panel-application.c:1730
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\""
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť príkaz „%s“"
@@ -340,9 +347,9 @@ msgstr "Pridať nové položky"
 msgid "Add new plugins to the panel"
 msgstr "Pridá nové zásuvné moduly na panel"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:214
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
@@ -356,12 +363,12 @@ msgstr "Pridá nové zásuvné moduly na panel"
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zatvoriť"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:230
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:227
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Hľadať:"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:238
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:235
 msgid "Enter search phrase here"
 msgstr "Sem zadajte hľadaný výraz"
 
@@ -428,6 +435,10 @@ msgstr "Interný názov: %s-%d\nPID: %d"
 msgid "Internal name: %s-%d"
 msgstr "Interný názov: %s-%d"
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
+msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
+msgstr "Ak odstránite položku z panela, bude navždy stratená."
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:1
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:1
 msgid "Never"
@@ -674,31 +685,31 @@ msgstr "Zobraziť údaje o vybranej položke"
 msgid "Ite_ms"
 msgstr "_Položky"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:121
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Nová hra"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:132
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:134
 msgid "_Level:"
 msgstr "_Úroveň:"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:138
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
 msgid "Novice"
 msgstr "Začiatočník"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:139
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Stredne pokročilý"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
 msgid "Experienced"
 msgstr "Skúsený"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:143
 msgid "Expert"
 msgstr "Expert"
 
-#: ../panel/panel-window.c:2916
+#: ../panel/panel-window.c:2979
 msgid "_Lock Panel"
 msgstr "_Zamknúť panel"
 
@@ -982,17 +993,17 @@ msgid "Applications"
 msgstr "Aplikácie"
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:600
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:392
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:471
 msgid "Select An Icon"
 msgstr "Vybrať ikonu"
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:603
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:395
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:474
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639
-#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2399
+#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2403
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\"."
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť príkaz „%s“."
@@ -1388,45 +1399,78 @@ msgstr "dvanásť"
 msgid "What time is it?"
 msgstr "Koľko je hodín?"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:242
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:301
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:1
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:1
 msgid "Directory Menu"
 msgstr "Ponuka adresára"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:586
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:689
 #, c-format
 msgid "Failed to launch application \"%s\""
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť aplikáciu „%s“."
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:618
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:721
 #, c-format
 msgid "Failed to query content type for \"%s\""
 msgstr "Spustenie aplikácie \"%s\" zlyhalo"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:627
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:730
 #, c-format
 msgid "No default application found for \"%s\""
 msgstr "Nebola nájdená predvolená aplikácia pre „%s“"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:643
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:746
 #, c-format
 msgid "Failed to launch default application for \"%s\""
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť predvolenú aplikáciu pre „%s“"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:741
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:844
 #, c-format
 msgid "Failed to execute the preferred application for category \"%s\""
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť uprednostňovanú aplikáciu pre kategóriu „%s“"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:815
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:927
+msgid "Create New Folder"
+msgstr "Vytvoriť nový priečinok"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:932
+msgid "Create New Text Document"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:939
+msgid "C_reate"
+msgstr "_Vytvoriť"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:940
+msgid "Create & _Open"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:954
+msgid "Enter the new name:"
+msgstr "Zadajte nový názov:"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:990
+#, c-format
+msgid "Failed to create folder: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1075
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Otvoriť priečinok"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:830
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1092
 msgid "Open in Terminal"
 msgstr "Spustiť v termináli"
 
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1109
+msgid "Create Folder..."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1126
+msgid "Create Text Document..."
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:2
 msgid "Show a directory tree in a menu"
 msgstr "Zobrazí adresárový strom v ponuke"
@@ -1440,21 +1484,41 @@ msgid "_Base Directory:"
 msgstr "_Základný adresár:"
 
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
+msgid "Show 'New Text _Document'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+msgid "Show '_New Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+msgid "Show 'Open in _Terminal'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+msgid "Show '_Open _Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:12
+msgid "Menu"
+msgstr "Ponuka"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:13
 msgid "Show _hidden files"
 msgstr "Zobraziť _skryté súbory"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:14
 msgid ""
 "Enter a list of patterns that will be used to determine which files are "
 "visible in a directory. If you specify more than one pattern here, the list "
 "items must be separated with semicolons (e.g. *.txt;*.doc)."
 msgstr "Upraviť zoznam predlôh, ktoré budú použité k zisteniu viditeľnosti 
súborov v adresári. Ak sme zadávate viac než jednu predlohu, musí byť zoznam 
oddelený bodkočiarkami (napr. *.txt;*.doc)."
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:15
 msgid "_File Pattern:"
 msgstr "_Vzorka súbora:"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:16
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:29
 #: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:12
 msgid "Filtering"
@@ -1468,7 +1532,7 @@ msgstr "Otvoriť ponuku spúšťača"
 msgid "Unnamed Item"
 msgstr "Nepomenovaná položka"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:1796
+#: ../plugins/launcher/launcher.c:1800
 msgid "No items"
 msgstr "Žiadne položky"
 
@@ -1679,26 +1743,26 @@ msgstr "Zobrazí pracovnú plochu"
 msgid "Hide all windows and show the desktop"
 msgstr "Skryje všetky okná a zobrazí pracovnú plochu"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:399
+#: ../plugins/systray/systray.c:405
 msgid "Unable to start the notification area"
 msgstr "Nedá sa spustiť oznamovacia oblasť"
 
 #. create fake error and show it
-#: ../plugins/systray/systray.c:874
+#: ../plugins/systray/systray.c:905
 msgid ""
 "Most likely another widget took over the function of a notification area. "
 "This area will be unused."
 msgstr "Funkciu oznamovacej oblasti pravdepodobne prevzal iný nástroj. Táto 
oblasť nebude využitá."
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:876
+#: ../plugins/systray/systray.c:907
 msgid "The notification area lost selection"
 msgstr "Správca oznamovacej oblasti stratil výber"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1140
+#: ../plugins/systray/systray.c:1172
 msgid "Clear"
 msgstr "Vymazať"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1141
+#: ../plugins/systray/systray.c:1173
 msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
 msgstr "Naozaj chcete vyčistiť zoznam známych aplikácií?"
 
@@ -1723,7 +1787,7 @@ msgstr "_Vyčistiť známe aplikácie"
 msgid "Known Applications"
 msgstr "Známe aplikácie"
 
-#: ../plugins/systray/systray-manager.c:405
+#: ../plugins/systray/systray-manager.c:432
 #, c-format
 msgid "Failed to acquire manager selection for screen %d"
 msgstr "Nepodarilo sa získať správcu výberu pre obrazovku %d"
@@ -1825,23 +1889,23 @@ msgstr "Zobraziť okná zo všetkých mo_nitorov"
 msgid "Show only _minimized windows"
 msgstr "Zobraziť iba _minimalizované okná"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3630
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr "Mi_nimalizovať všetko"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3638
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3662
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr "Obnoviť všetko z _minima"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3646
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3670
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "Ma_ximalizovať všetko"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3678
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr "Ob_noviť všetko z maxima"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3666
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3690
 msgid "_Close All"
 msgstr "_Zatvoriť všetko"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to