Updating branch refs/heads/master
     to 500ea413ab51a29710dffeb39889239bc6c420e8 (commit)
    from 5ac00c7c00acc740773b5680b6a68a84ad4cb7c9 (commit)

commit 500ea413ab51a29710dffeb39889239bc6c420e8
Author: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>
Date:  Mon Apr 9 15:10:15 2012 +0200

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 99%
  
  New status: 233 messages complete with 1 fuzzy and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 569 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 282 insertions(+), 287 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 6da83ff..7ac4607 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,20 +5,20 @@
 # Daniel Mróz <be...@alpha.pl>, 2003.
 # Robert Kurowski <koo...@o2.pl>, 2005.
 # Szymon Kałasz <szymon_maes...@gazeta.pl>, 2006.
-# Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2011.
+# Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2011, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfwm4 4.8.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-04-07 19:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-19 17:21+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-04-09 09:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-09 15:07+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
-"Language-Team: Polish <>\n"
+"Language-Team: polski <>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
 "%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 
@@ -34,34 +34,34 @@ msgstr ""
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:49
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:50
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:436
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:437
 msgid "Session manager socket"
 msgstr "Gniazdo menedżera sesji"
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:436
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:380
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:437
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:381
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:315
 msgid "SOCKET ID"
 msgstr "ID_GNIAZDA"
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:437
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:381
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:438
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:382
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:317
 msgid "Version information"
 msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:455
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:456
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:964
 msgid "."
 msgstr "."
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:459
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:402
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:460
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:403
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:968
 #, c-format
 msgid ""
@@ -71,255 +71,256 @@ msgstr ""
 "%s: %s\n"
 "Proszę wprowadzić „%s --help” aby wypisać komunikat pomocy. \n"
 
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:73
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:88
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:74
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:89
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Obszar roboczy %d"
 
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:274
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:275
 msgid "Workspace Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:380
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:381
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:315
 msgid "Settings manager socket"
 msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:1
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:1
-msgid "Window Manager"
-msgstr "Okna"
-
-#: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:29
 msgid "Configure window behavior and shortcuts"
 msgstr "Konfiguruje ustawienia okien i skróty klawiszowe"
 
-#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:1
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:1
-msgid "Window Manager Tweaks"
-msgstr "Menedżer okien"
+#: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:48
+msgid "Window Manager"
+msgstr "Okna"
 
-#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
 msgid "Fine-tune window behaviour and effects"
 msgstr "Konfiguruje ustawienia menedżera okien oraz efekty wizualne"
 
+#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
+msgid "Window Manager Tweaks"
+msgstr "Menedżer okien"
+
 #: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:1
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Configure layout, names and margins"
+msgstr "Konfiguruje układ, nazwy i marginesy"
+
+#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:5
 msgid "Workspaces"
 msgstr "Obszary robocze"
 
-#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:2
-msgid "Configure layout, names and margins"
-msgstr ""
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:1
+msgid "<b>Box move and resize</b>"
+msgstr "<b>Przemieszczanie i zmiana rozmiaru</b>"
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
+msgid "<b>Button layout</b>"
+msgstr "<b>Układ przycisków</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:3
-msgid "<b>_Theme</b>"
-msgstr "<b>M_otyw</b>"
+msgid "<b>Double click _action</b>"
+msgstr "<b>Czynność dw_ukrotnego kliknięcia</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:4
-msgid "<b>Title fon_t</b>"
-msgstr "<b>Czc_ionka tytułu</b>"
+msgid "<b>Focus model</b>"
+msgstr "<b>Metoda</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:5
-msgid "<b>Title _alignment</b>"
-msgstr "<b>Wy_równanie tytułu</b>"
+msgid "<b>New window focus</b>"
+msgstr "<b>Nowe okna</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:6
-msgid "Click and drag the buttons to change the layout"
-msgstr "Aby zmienić układ, należy przeciągnąć przyciski w odpowienie pola."
+msgid "<b>Raise on click</b>"
+msgstr "<b>Czynność kliknięcia</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:7
-msgid "Title"
-msgstr "Tytuł"
+msgid "<b>Raise on focus</b>"
+msgstr "<b>Czynność uaktywniania</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:8
-msgid "The window title cannot be removed"
-msgstr "Wyświetla tytuł okna. Tego elementu nie można usunąć."
+msgid "<b>Title _alignment</b>"
+msgstr "<b>Wy_równanie tytułu</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
-msgid "Active"
-msgstr "Widoczne"
+msgid "<b>Title fon_t</b>"
+msgstr "<b>Czc_ionka tytułu</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
-msgid "Menu"
-msgstr "Wyświetla menu okna"
+msgid "<b>Window _shortcuts</b>"
+msgstr "<b>Sk_róty klawiszowe</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:11
-msgid "Stick"
-msgstr "Wyświetla okno na wszystkich obszarach roboczych"
+msgid "<b>Windows snapping</b>"
+msgstr "<b>Przyleganie</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:12
-msgid "Shade"
-msgstr "Ukrywa zawartość okna"
+msgid "<b>Wrap workspaces</b>"
+msgstr "<b>Obszary robocze</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:13
-msgid "Minimize"
-msgstr "Zminimalizuj"
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:14
-msgid "Maximize"
-msgstr "Maksymalizuje rozmiar okna"
+msgid "<b>_Theme</b>"
+msgstr "<b>M_otyw</b>"
 
+#. Raise focus delay
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:15
-msgid "Close"
-msgstr "Zamyka okno"
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:16
-msgid "Hidden"
-msgstr "Ukryte"
+msgid "<i>Long</i>"
+msgstr "<i>Długie</i>"
 
+#. Raise focus delay
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:17
-msgid "<b>Button layout</b>"
-msgstr "<b>Układ przycisków</b>"
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:18
-msgid "_Style"
-msgstr "Wyg_ląd"
+msgid "<i>Short</i>"
+msgstr "<i>Krótkie</i>"
 
+#. Edge resistance
+#. Smart placement size
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:19
-msgid "_Reset to Defaults"
-msgstr "Przywróć _domyślne"
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:20
-msgid "<b>Window _shortcuts</b>"
-msgstr "<b>Sk_róty klawiszowe</b>"
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:5
+msgid "<i>Small</i>"
+msgstr "<i>Mały</i>"
 
+#. Edge resistance
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:21
-msgid "Ke_yboard"
-msgstr "_Klawiatura"
+msgid "<i>Wide</i>"
+msgstr "<i>Duży</i>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:22
-msgid "Clic_k to focus"
-msgstr "Uaktywnianie k_liknięciem"
+msgid "Active"
+msgstr "Widoczne"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:23
-msgid "Focus follows _mouse"
-msgstr "Uaktywnianie ku_rsorem myszy"
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "Z_aawansowane"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:24
-msgid "_Delay before window receives focus:"
-msgstr "_Opóźnienie uaktywniania okien:"
+msgid "Automatically _raise windows when they receive focus"
+msgstr "Przemieszczanie na w_ierzch uaktywnionych okien"
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:25
+msgid "Automatically give focus to _newly created windows"
+msgstr "Uaktywnianie _nowo utworzonych okien"
 
-#. Raise focus delay
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:26
-msgid "<i>Short</i>"
-msgstr "<i>Krótkie</i>"
+msgid "Clic_k to focus"
+msgstr "Uaktywnianie k_liknięciem"
 
-#. Raise focus delay
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
-msgid "<i>Long</i>"
-msgstr "<i>Długie</i>"
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
+msgid "Click and drag the buttons to change the layout"
+msgstr "Aby zmienić układ, należy przeciągnąć przyciski w odpowienie pola."
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:29
-msgid "<b>Focus model</b>"
-msgstr "<b>Metoda</b>"
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
+msgid "Close"
+msgstr "Zamyka okno"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:30
-msgid "Automatically give focus to _newly created windows"
-msgstr "Uaktywnianie _nowo utworzonych okien"
+msgid "Delay _before raising focused window:"
+msgstr "_Opóźnienie przemieszczania na wierzch uaktywnionych okien:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:31
-msgid "<b>New window focus</b>"
-msgstr "<b>Nowe okna</b>"
+msgid "Dis_tance:"
+msgstr "O_dstęp:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:32
-msgid "Automatically _raise windows when they receive focus"
-msgstr "Przemieszczanie na w_ierzch uaktywnionych okien"
+msgid "Focus follows _mouse"
+msgstr "Uaktywnianie ku_rsorem myszy"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:33
-msgid "Delay _before raising focused window:"
-msgstr "_Opóźnienie przemieszczania na wierzch uaktywnionych okien:"
+msgid "Hidden"
+msgstr "Ukryte"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:34
-msgid "<b>Raise on focus</b>"
-msgstr "<b>Czynność uaktywniania</b>"
+msgid "Hide content of windows when _moving"
+msgstr "Ukrywanie zawartości okien podczas przemie_szczania"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:35
-msgid "Raise window when clicking _inside application window"
-msgstr "Przemieszczanie okien na wierzch po kliknięciu w ich zawar_tość"
+msgid "Hide content of windows when _resizing"
+msgstr "Ukrywanie zawartości okien podczas zmiany wie_lkości"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:36
-msgid "<b>Raise on click</b>"
-msgstr "<b>Czynność kliknięcia</b>"
+msgid "Ke_yboard"
+msgstr "_Klawiatura"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
-msgid "_Focus"
-msgstr "_Uaktywnianie"
+msgid "Maximize"
+msgstr "Maksymalizuje rozmiar okna"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
-msgid "Snap windows to screen _border"
-msgstr "Przyleganie krawędzi okien do krawędzi _ekranu"
+msgid "Menu"
+msgstr "Wyświetla menu okna"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
-msgid "Snap windows to other _windows"
-msgstr "Przyleganie krawędzi okien do krawędzi innych ok_ien"
+msgid "Minimize"
+msgstr "Zminimalizuj"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
-msgid "Dis_tance:"
-msgstr "O_dstęp:"
+msgid "Raise window when clicking _inside application window"
+msgstr "Przemieszczanie okien na wierzch po kliknięciu w ich zawar_tość"
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
+msgid "Shade"
+msgstr "Ukrywa zawartość okna"
 
-#. Edge resistance
-#. Smart placement size
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:32
-msgid "<i>Small</i>"
-msgstr "<i>Mały</i>"
+msgid "Snap windows to other _windows"
+msgstr "Przyleganie krawędzi okien do krawędzi innych ok_ien"
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:43
+msgid "Snap windows to screen _border"
+msgstr "Przyleganie krawędzi okien do krawędzi _ekranu"
 
-#. Edge resistance
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
-msgid "<i>Wide</i>"
-msgstr "<i>Duży</i>"
+msgid "Stick"
+msgstr "Wyświetla okno na wszystkich obszarach roboczych"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:45
-msgid "<b>Windows snapping</b>"
-msgstr "<b>Przyleganie</b>"
+msgid "The action to perform when the title-bar is double-clicked"
+msgstr ""
+"Określa czynność wykonywaną po podwójnym kliknięciu na pasku tytułowym okna"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:46
-msgid "Wrap workspaces when the _pointer reaches the screen edge"
-msgstr ""
-"Przełączanie podczas przemieszczania k_ursora myszy poza krawędź ekranu"
+msgid "The window title cannot be removed"
+msgstr "Wyświetla tytuł okna. Tego elementu nie można usunąć."
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:47
-msgid "Wrap workspaces when _dragging a window off the screen"
-msgstr "Przełączanie podczas przemieszczania _okna poza krawędź ekranu"
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:48
-msgid "_Edge resistance:"
-msgstr "Opór k_rawędzi:"
+msgid "Title"
+msgstr "Tytuł"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:49
-msgid "<b>Wrap workspaces</b>"
-msgstr "<b>Obszary robocze</b>"
+msgid "Wrap workspaces when _dragging a window off the screen"
+msgstr "Przełączanie podczas przemieszczania _okna poza krawędź ekranu"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:50
-msgid "Hide content of windows when _resizing"
-msgstr "Ukrywanie zawartości okien podczas zmiany wie_lkości"
+msgid "Wrap workspaces when the _pointer reaches the screen edge"
+msgstr ""
+"Przełączanie podczas przemieszczania k_ursora myszy poza krawędź ekranu"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:51
-msgid "Hide content of windows when _moving"
-msgstr "Ukrywanie zawartości okien podczas przemie_szczania"
+msgid "_Delay before window receives focus:"
+msgstr "_Opóźnienie uaktywniania okien:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:52
-msgid "<b>Box move and resize</b>"
-msgstr "<b>Przemieszczanie i zmiana rozmiaru</b>"
+msgid "_Edge resistance:"
+msgstr "Opór k_rawędzi:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:53
-msgid "The action to perform when the title-bar is double-clicked"
-msgstr ""
-"Określa czynność wykonywaną po podwójnym kliknięciu na pasku tytułowym okna"
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
+msgid "_Focus"
+msgstr "_Uaktywnianie"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:54
-msgid "<b>Double click _action</b>"
-msgstr "<b>Czynność dw_ukrotnego kliknięcia</b>"
+msgid "_Reset to Defaults"
+msgstr "Przywróć _domyślne"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:55
-msgid "Ad_vanced"
-msgstr "Z_aawansowane"
+msgid "_Style"
+msgstr "Wyg_ląd"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:253
@@ -413,7 +414,7 @@ msgstr "Zmienienie rozmiaru"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:254
 msgid "Stick window"
-msgstr "Wyświetlanie na wszystkich obszarach roboczych"
+msgstr "Przełączenie wyświetlania na wszystkich obszarach roboczych"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:255
 msgid "Raise window"
@@ -516,24 +517,20 @@ msgid "Move window to workspace 12"
 msgstr "Przemieszczenie na obszar roboczy 12"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:281
-#, fuzzy
 msgid "Tile window to the top"
-msgstr "Umieszczenie na górnej krawędzi ekranu"
+msgstr "Dopasowanie do górnej krawędzi ekranu"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:282
-#, fuzzy
 msgid "Tile window to the bottom"
-msgstr "Umieszczenie na dolnej krawędzi ekranu"
+msgstr "Dopasowanie do dolnej krawędzi ekranu"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:283
-#, fuzzy
 msgid "Tile window to the left"
-msgstr "Umieszczenie na lewej krawędzi ekranu"
+msgstr "Dopasowanie do lewej krawędzi ekranu"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:284
-#, fuzzy
 msgid "Tile window to the right"
-msgstr "Umieszczenie na prawej krawędzi ekranu"
+msgstr "Dopasowanie do prawej krawędzi ekranu"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:285
 msgid "Show desktop"
@@ -659,217 +656,215 @@ msgid ""
 "do this?"
 msgstr "Przywrócić wartości domyślne wszystkich skrótów klawiszowych?"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:3
-msgid ""
-"_Skip windows that have \"skip pager\"\n"
-"or \"skip taskbar\" properties set"
-msgstr ""
-"Pom_ijanie okien ukrytych na liście zadań lub podglądzie obszarów roboczych"
+#. Smart placement size
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:2
+msgid "<i>Large</i>"
+msgstr "<i>Duży</i>"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:5
-msgid "_Include hidden (i.e. iconified) windows"
-msgstr "Uw_zględnianie ukrytych okien"
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:3
+msgid "<i>Opaque</i>"
+msgstr "<i>Brak</i>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:6
-msgid "Cycle _through windows on all workspaces"
-msgstr "Uwzględnianie okien ze w_szystkich obszarów roboczych"
+msgid "<i>Transparent</i>"
+msgstr "<i>Całkowita</i>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:7
-msgid "_Draw frame around selected windows while cycling"
-msgstr "Wyświetlanie o_bramowania zaznaczonego okna"
+msgid "Activate _focus stealing prevention"
+msgstr "Zapobieganie u_tracie uaktywnienia okna"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:8
-msgid "C_ycling"
-msgstr "_Przełączanie pomiędzy oknami"
+msgid "At the _center of the screen"
+msgstr "Na ś_rodku ekranu"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:9
-msgid "Activate _focus stealing prevention"
-msgstr "Zapobieganie u_tracie uaktywnienia okna"
+msgid "By default, place windows:"
+msgstr "Domyślne położenie okna:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10
-msgid "Honor _standard ICCCM focus hint"
-msgstr "Uznawanie _standardu ICCCM uaktywniania okien"
+msgid "C_ompositor"
+msgstr "_Kompozycje"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11
-msgid "When a window raises itself:"
-msgstr "Czynność wykonywana po automatycznym przemieszczeniu okna na wierzch:"
+msgid "C_ycling"
+msgstr "_Przełączanie pomiędzy oknami"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
-msgid "_Bring window on current workspace"
-msgstr "Prz_emieszczenie okna na bieżący obszar roboczy"
+msgid "Cycle _through windows on all workspaces"
+msgstr "Uwzględnianie okien ze w_szystkich obszarów roboczych"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
-msgid "Switch to win_dow's workspace"
-msgstr "Przełączenie na obszar roboczy ok_na"
+msgid "Display _fullscreen overlay windows directly"
+msgstr "Bezpośrednie wyświetlanie okien na p_ełnym ekranie"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
 msgid "Do _nothing"
 msgstr "_Brak"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:16
-msgid "Key used to _grab and move windows:"
-msgstr "Klawisz służący do c_hwytania i przemieszczania okien:"
+msgid "Hide _frame of windows when maximized"
+msgstr "Ukrywanie o_bramowań zmaksymalizowanych okien"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:17
-msgid "_Raise windows when any mouse button is pressed"
-msgstr ""
-"Prz_enoszenie na wierzch okien po kliknięciu w ich zawartość dowolnym "
-"przyciskiem myszy"
+msgid "Honor _standard ICCCM focus hint"
+msgstr "Uznawanie _standardu ICCCM uaktywniania okien"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:18
-msgid "Hide _frame of windows when maximized"
-msgstr "Ukrywanie o_bramowań zmaksymalizowanych okien"
+msgid "Keep urgent windows _blinking repeatedly"
+msgstr "Pow_tarzające się miganie"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:19
-msgid "Restore original _size of maximized windows when moving"
-msgstr ""
-"Przywracanie pierwotnego rozm_iaru zmaksymalizowanego okna podczas "
-"przemieszczania"
+msgid "Key used to _grab and move windows:"
+msgstr "Klawisz służący do c_hwytania i przemieszczania okien:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
-msgid "Use _edge resistance instead of window snapping"
-msgstr "Używanie oporu k_rawędzi zamiast przylegania okien"
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
 msgid "Notify of _urgency by making window's decoration blink"
 msgstr "Powiadamianie o pi_lności okien migającym obramowaniem"
 
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
+msgid "Opaci_ty of window decorations:"
+msgstr "Przezroczystość deko_racji okien:"
+
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:22
-msgid "Keep urgent windows _blinking repeatedly"
-msgstr "Pow_tarzające się miganie"
+msgid "Opacity of _inactive windows:"
+msgstr "Przezroczystość _nieaktywnych okien:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:23
-msgid "_Accessibility"
-msgstr "_Dostępność"
+msgid "Opacity of popup window_s:"
+msgstr "Przezroczys_tość powiadomień:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
-msgid "Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces"
-msgstr "Zmienianie obszaru roboczego przy użyciu kółka my_szy na pulpicie"
+msgid "Opacity of windows during _move:"
+msgstr "Przezroczystość okien podczas przemie_szczania:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
-msgid ""
-"_Remember and recall previous workspace\n"
-"when switching via keyboard shortcuts"
+msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
+msgstr "Przezroczystość okien podczas zmieniania rozmiar_u:"
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26
+msgid "Restore original _size of maximized windows when moving"
 msgstr ""
-"Z_apamiętywanie i przywracanie poprzedniego obszaru roboczego\n"
-"podczas przełączania za pomocą skrótów klawiszowych"
+"Przywracanie pierwotnego rozm_iaru zmaksymalizowanego okna podczas "
+"przemieszczania"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
-msgid "Wrap workspaces depending on the actual desktop _layout"
-msgstr "Przełączanie pomiędzy obszarami roboczymi uwzględniając ich u_kład"
+msgid "Show shadows under _dock windows"
+msgstr "Cienie zadokow_anych okien"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
-msgid "Wrap workspaces when the _first or the last workspace is reached"
-msgstr "Przełączanie pomiędzy k_rańcowymi obszarami roboczymi"
+msgid "Show shadows under _regular windows"
+msgstr "Cienie zwykłyc_h okien"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:29
-msgid "_Workspaces"
-msgstr "Obszary _robocze"
+msgid "Show shadows under pop_up windows"
+msgstr "Cienie pow_iadomień"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30
-msgid "_Minimum size of windows to trigger smart placement:"
-msgstr ""
-"M_inimalny rozmiar okna potrzebny do włączenia inteligentnego rozmieszczania:"
+msgid "Switch to win_dow's workspace"
+msgstr "Przełączenie na obszar roboczy ok_na"
 
-#. Smart placement size
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
-msgid "<i>Large</i>"
-msgstr "<i>Duży</i>"
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
+msgid "Under the mouse _pointer"
+msgstr "W położeniu wyświetlania _kursora myszy"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
-msgid "By default, place windows:"
-msgstr "Domyślne położenie okna:"
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:32
+msgid "Use _edge resistance instead of window snapping"
+msgstr "Używanie oporu k_rawędzi zamiast przylegania okien"
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:33
+msgid "Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces"
+msgstr "Zmienianie obszaru roboczego przy użyciu kółka my_szy na pulpicie"
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
+msgid "When a window raises itself:"
+msgstr "Czynność wykonywana po automatycznym przemieszczeniu okna na wierzch:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
-msgid "At the _center of the screen"
-msgstr "Na ś_rodku ekranu"
+msgid "Wrap workspaces depending on the actual desktop _layout"
+msgstr "Przełączanie pomiędzy obszarami roboczymi uwzględniając ich u_kład"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:37
-msgid "Under the mouse _pointer"
-msgstr "W położeniu wyświetlania _kursora myszy"
+msgid "Wrap workspaces when the _first or the last workspace is reached"
+msgstr "Przełączanie pomiędzy k_rańcowymi obszarami roboczymi"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
-msgid "_Placement"
-msgstr "P_ołożenie"
+msgid "_Accessibility"
+msgstr "_Dostępność"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:39
-msgid "_Enable display compositing"
-msgstr "Włącz_enie"
+msgid "_Bring window on current workspace"
+msgstr "Prz_emieszczenie okna na bieżący obszar roboczy"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:40
-msgid "Display _fullscreen overlay windows directly"
-msgstr "Bezpośrednie wyświetlanie okien na p_ełnym ekranie"
+msgid "_Draw frame around selected windows while cycling"
+msgstr "Wyświetlanie o_bramowania zaznaczonego okna"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
-msgid "Show shadows under _regular windows"
-msgstr "Cienie zwykłyc_h okien"
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
-msgid "Show shadows under pop_up windows"
-msgstr "Cienie pow_iadomień"
+msgid "_Enable display compositing"
+msgstr "Włącz_enie"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:43
-msgid "Show shadows under _dock windows"
-msgstr "Cienie zadokow_anych okien"
+msgid "_Include hidden (i.e. iconified) windows"
+msgstr "Uw_zględnianie ukrytych okien"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:44
-msgid "Opaci_ty of window decorations:"
-msgstr "Przezroczystość deko_racji okien:"
+msgid "_Minimum size of windows to trigger smart placement:"
+msgstr ""
+"M_inimalny rozmiar okna potrzebny do włączenia inteligentnego rozmieszczania:"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
-msgid "<i>Transparent</i>"
-msgstr "<i>Całkowita</i>"
+msgid "_Placement"
+msgstr "P_ołożenie"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
-msgid "<i>Opaque</i>"
-msgstr "<i>Brak</i>"
+msgid "_Raise windows when any mouse button is pressed"
+msgstr ""
+"Prz_enoszenie na wierzch okien po kliknięciu w ich zawartość dowolnym "
+"przyciskiem myszy"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
-msgid "Opacity of _inactive windows:"
-msgstr "Przezroczystość _nieaktywnych okien:"
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
-msgid "Opacity of windows during _move:"
-msgstr "Przezroczystość okien podczas przemie_szczania:"
+msgid ""
+"_Remember and recall previous workspace\n"
+"when switching via keyboard shortcuts"
+msgstr ""
+"Z_apamiętywanie i przywracanie poprzedniego obszaru roboczego\n"
+"podczas przełączania za pomocą skrótów klawiszowych"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
-msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
-msgstr "Przezroczystość okien podczas zmieniania rozmiar_u:"
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
-msgid "Opacity of popup window_s:"
-msgstr "Przezroczys_tość powiadomień:"
+msgid ""
+"_Skip windows that have \"skip pager\"\n"
+"or \"skip taskbar\" properties set"
+msgstr ""
+"Pom_ijanie okien ukrytych na liście zadań lub podglądzie obszarów roboczych"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
-msgid "C_ompositor"
-msgstr "_Kompozycje"
+msgid "_Workspaces"
+msgstr "Obszary _robocze"
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:2
+msgid "Layout"
+msgstr "Układ"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:3
-msgid "_Number of workspaces:"
-msgstr "_Ilość:"
+msgid ""
+"Margins are areas on the edges of the screen where no window will be placed"
+msgstr "Marginesy to obszary ekranu, na których nie są umieszczane okna."
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:4
-msgid "Layout"
-msgstr ""
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Names"
-msgstr "Nazwa:"
+msgstr "Nazwa"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:6
 msgid "_General"
-msgstr ""
+msgstr "_Ogólne"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:7
-msgid ""
-"Margins are areas on the edges of the screen where no window will be placed"
-msgstr "Marginesy to obszary ekranu, na których nie są umieszczane okna."
+msgid "_Margins"
+msgstr "_Marginesy"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:8
-#, fuzzy
-msgid "_Margins"
-msgstr "Marginesy"
+msgid "_Number of workspaces:"
+msgstr "_Ilość:"
 
 #. TRANSLATORS: "(on %s)" is like "running on" the name of the other host
 #: ../src/client.c:184
@@ -903,7 +898,7 @@ msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
 
 #: ../src/main.c:556
 msgid "[ARGUMENTS...]"
-msgstr "[ARGUMENT...]"
+msgstr "[PARAMETR...]"
 
 #: ../src/main.c:563
 #, c-format
@@ -924,7 +919,7 @@ msgstr "Zmi_nimalizuj"
 
 #: ../src/menu.c:46
 msgid "Minimize _All Other Windows"
-msgstr "Zminimalizuj _inne"
+msgstr "Zminimalizuj p_ozostałe"
 
 #: ../src/menu.c:47
 msgid "S_how"
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to