Updating branch refs/heads/master
     to 20bb6fc650af1c1c3657cea021b730fd62a82d25 (commit)
    from 58b5c955384d094eb7fef162679df8ff76fa88b4 (commit)

commit 20bb6fc650af1c1c3657cea021b730fd62a82d25
Author: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>
Date:  Sun Apr 15 12:10:45 2012 +0200

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 96%
  
  New status: 374 messages complete with 0 fuzzies and 13 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  22 ++++++++--------------
 1 files changed, 8 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ecea2c4..33b822d 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,10 +10,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.8.1\n"
+"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.9.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-04-09 12:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-09 16:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-15 12:05+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
 "Language: \n"
@@ -206,22 +206,16 @@ msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
 msgstr ""
-"Opcja stworzy nową wtyczkę aktywatora na panelu i doda wrzucone pliki, jako "
-"menu"
+"Do panelu zostanie dodany nowy aplet aktywatora z zawartością "
+"przeciągniętych plików."
 
 #: ../panel/panel-application.c:939
 #, c-format
 msgid "Create new launcher from %d desktop file"
 msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
-msgstr[0] ""
-"Utwórz nowy aktywator z pliku pulpitu %d\r\n"
-"Utwórz nowy aktywator z plików pulpitu %d"
-msgstr[1] ""
-"Utwórz nowy aktywator z pliku pulpitu %d\r\n"
-"Utwórz nowy aktywator z plików pulpitu %d"
-msgstr[2] ""
-"Utwórz nowy aktywator z pliku pulpitu %d\r\n"
-"Utwórz nowy aktywator z plików pulpitu %d"
+msgstr[0] "Tworzenie %d aktywatora"
+msgstr[1] "Tworzenie %d aktywatorów"
+msgstr[2] "Tworzenie %d aktywatorów"
 
 #: ../panel/panel-application.c:1673
 msgid ""
@@ -781,7 +775,7 @@ msgid "Lock Screen"
 msgstr "Zablokowanie ekranu"
 
 #: ../plugins/actions/actions.c:174
-msgid "Loc_k Screen"
+msgid "L_ock Screen"
 msgstr "_Zablokuj ekran"
 
 #: ../plugins/actions/actions.c:180
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to