Updating branch refs/heads/master
     to 20b6810d94142b6d10f99f362077b549a983fe45 (commit)
    from addd171d22b995901273d809c260213233fdcd41 (commit)

commit 20b6810d94142b6d10f99f362077b549a983fe45
Author: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>
Date:  Sat Sep 8 16:58:20 2012 +0200

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%
  
  New status: 213 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  75 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 39 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 74f100e..3a64f8d 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,21 +5,20 @@
 # Piotr Maliński <riklau...@gmail.com>, 2006.
 # Szymon Kałasz <szymon_maes...@gazeta.pl>, 2006.
 # Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2011, 2012.
-#
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfdesktop 4.8.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-04-08 09:51+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-08 12:36+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-04-09 13:56+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
-"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
+"Language: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && 
(n%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 
 #: ../common/xfdesktop-common.c:96 ../common/xfdesktop-common.c:200
 #, c-format
@@ -58,7 +57,7 @@ msgstr "Nośniki wymienne"
 msgid "Cannot create backdrop list \"%s\""
 msgstr "Nie można utworzyć pliku listy obrazów „%s”"
 
-#: ../settings/main.c:489 ../settings/main.c:862
+#: ../settings/main.c:489 ../settings/main.c:875
 msgid "Backdrop List Error"
 msgstr "Błąd listy obrazów"
 
@@ -84,80 +83,80 @@ msgstr "Zastąpienie pliku spowoduje usunięcie jego 
dotychczasowej zawartość.
 msgid "Replace"
 msgstr "Zamień"
 
-#: ../settings/main.c:858
+#: ../settings/main.c:871
 #, c-format
 msgid "Failed to write backdrop list to \"%s\""
 msgstr "Nie udało się zapisać listy obrazów „%s”"
 
-#: ../settings/main.c:885
+#: ../settings/main.c:898
 msgid "Add Image File(s)"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../settings/main.c:894
+#: ../settings/main.c:907
 msgid "Image files"
 msgstr "Pliki obrazów"
 
-#: ../settings/main.c:899
+#: ../settings/main.c:912
 msgid "All files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../settings/main.c:1356
+#: ../settings/main.c:1376
 #, c-format
 msgid "Screen %d, Monitor %d (%s)"
 msgstr "Ekran %d, monitor %d (%s)"
 
-#: ../settings/main.c:1360
+#: ../settings/main.c:1380
 #, c-format
 msgid "Screen %d, Monitor %d"
 msgstr "Ekran %d, monitor %d"
 
-#: ../settings/main.c:1363
+#: ../settings/main.c:1383
 #, c-format
 msgid "Screen %d"
 msgstr "Ekran %d"
 
-#: ../settings/main.c:1368
+#: ../settings/main.c:1388
 #, c-format
 msgid "Monitor %d (%s)"
 msgstr "Monitor %d (%s)"
 
-#: ../settings/main.c:1372
+#: ../settings/main.c:1392
 #, c-format
 msgid "Monitor %d"
 msgstr "Monitor %d"
 
-#: ../settings/main.c:1631
+#: ../settings/main.c:1651
 msgid "Settings manager socket"
 msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
 
-#: ../settings/main.c:1631
+#: ../settings/main.c:1651
 msgid "SOCKET ID"
 msgstr "ID_GNIAZDA"
 
-#: ../settings/main.c:1632
+#: ../settings/main.c:1652
 msgid "Version information"
 msgstr "Informacje o wersji"
 
-#: ../settings/main.c:1649
+#: ../settings/main.c:1669
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
 
-#: ../settings/main.c:1661
+#: ../settings/main.c:1681
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr ""
 "Zespół twórców środowiska graficznego Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
 
-#: ../settings/main.c:1662
+#: ../settings/main.c:1682
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
 
-#: ../settings/main.c:1669
+#: ../settings/main.c:1689
 msgid "Desktop Settings"
 msgstr "Pulpit"
 
-#: ../settings/main.c:1671
+#: ../settings/main.c:1691
 msgid "Unable to contact settings server"
 msgstr "Nie można połączyć z serwerem ustawień"
 
@@ -712,7 +711,7 @@ msgid "_Open in New Window"
 msgstr "_Otwórz w nowym oknie"
 
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1425
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:501 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:683
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:505 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:691
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otwórz"
 
@@ -769,7 +768,7 @@ msgid "Desktop _Settings..."
 msgstr "P_referencje pulpitu..."
 
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1744
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:731
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:739
 msgid "P_roperties..."
 msgstr "_Właściwości..."
 
@@ -946,7 +945,7 @@ msgstr "Wysuwanie nośnika"
 msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
 msgstr "Trwa wysuwanie nośnika „%s”. Może to potrwać dłuższy czas."
 
-#: ../src/xfdesktop-regular-file-icon.c:567
+#: ../src/xfdesktop-regular-file-icon.c:556
 #, c-format
 msgid ""
 "Type: %s\n"
@@ -975,7 +974,7 @@ msgstr "Zawiera jeden element"
 msgid "Trash contains %d items"
 msgstr "Zawiera %d elementów"
 
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:449
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:453
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -986,11 +985,11 @@ msgstr ""
 "Rozmiar: %s\n"
 "Ostatnio zmodyfikowany: %s"
 
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:518
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:522
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Opróżnij _kosz"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:443
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:447
 #, c-format
 msgid ""
 "Removable Volume\n"
@@ -1001,7 +1000,7 @@ msgstr ""
 "Zamontowany w położeniu „%s”\n"
 "Pozostało %s wolnej przestrzeni (łącznie %s)"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:450
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:454
 msgid ""
 "Removable Volume\n"
 "Not mounted yet"
@@ -1009,32 +1008,36 @@ msgstr ""
 "Nośnik wymienny\n"
 "Nie zamontowany"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:476 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:518
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:480 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:522
 #, c-format
 msgid "Failed to eject \"%s\""
 msgstr "Nie udało się wysunąć „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:481 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:523
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:485 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:527
 msgid "Eject Failed"
 msgstr "Wysuwanie nieudane"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:555
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:559
 #, c-format
 msgid "Failed to mount \"%s\""
 msgstr "Nie udało się zamontować „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:558
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:562
 msgid "Mount Failed"
 msgstr "Montowanie nieudane"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:699 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:702
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:707 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:710
 msgid "E_ject Volume"
 msgstr "_Wysuń"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:709
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:717
 msgid "_Mount Volume"
 msgstr "_Zamontuj"
 
+#: ../src/xfdesktop-window-icon.c:208
+msgid "_Window Actions"
+msgstr "Czynności _okien"
+
 #~ msgid "Unable to contact the Xfce Trash service."
 #~ msgstr "Nie można połączyć z usługą kosza Xfce."
 
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to