Updating branch refs/heads/master
     to 71d2c25d58dfef82b658eaa3d7ec9f9d4f6e18f2 (commit)
    from 2803b05f5a58d334c6ddab03fef2821cb7c7ccc7 (commit)

commit 71d2c25d58dfef82b658eaa3d7ec9f9d4f6e18f2
Author: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>
Date:  Sat Sep 15 15:43:57 2012 +0200

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 96%
  
  New status: 374 messages complete with 0 fuzzies and 13 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  20 ++++++++++----------
 1 files changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 190911b..d3dcafc 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-panel 4.9.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-25 02:51+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-15 08:39+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-04-15 12:05+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
@@ -752,7 +752,7 @@ msgstr "Wylogować bieżącego użytkownika?"
 #: ../plugins/actions/actions.c:154
 #, c-format
 msgid "Logging out in %d seconds."
-msgstr "Wylogowywanie za %d sekund."
+msgstr "Użytkownik zostanie wylogowany za %d sekund."
 
 #: ../plugins/actions/actions.c:159
 msgid "Log Out..."
@@ -994,15 +994,15 @@ msgstr "Wyświetla menu w bieżącym położeniu kursora myszy"
 msgid "Show help options"
 msgstr "Wypisuje komunikat pomocy"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:146
+#: ../plugins/clock/clock.c:155
 msgid "Week %V"
 msgstr "Tydzień %V"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:407
+#: ../plugins/clock/clock.c:437
 msgid "Failed to execute clock command"
 msgstr "Nie udało się wykonać polecenia zegara"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:729
+#: ../plugins/clock/clock.c:780
 msgid "Custom Format"
 msgstr "Własny"
 
@@ -1737,23 +1737,23 @@ msgstr "Według nazwy okna"
 msgid "_Switch windows using the mouse wheel"
 msgstr "Przełącz okna za pomocą _kółka myszy"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3202
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3245
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr "Zm_inimalizuj wszystkie"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3211
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3254
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr "_Cofnij minimalizację wszystkich"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3217
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3260
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "Zm_aksymalizuj wszystkie"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3226
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3269
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr "C_ofnij maksymalizację wszystkich"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3236
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3279
 msgid "_Close All"
 msgstr "Za_mknij wszystkie"
 
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to