Updating branch refs/heads/master
     to bf1d27bb83e27fe39672ed23b5abc90c98c3b7a1 (commit)
    from 4c3ff76701f05a69064f64c39c2160721180d7af (commit)

commit bf1d27bb83e27fe39672ed23b5abc90c98c3b7a1
Author: Саша Петровић <salepetron...@gmail.com>
Date:  Tue Jan 29 13:15:50 2013 +0100

  l10n: Serbian translation
  
  New status: 52 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/{sk.po => sr.po} | 141 ++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 68 insertions(+), 73 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sr.po
similarity index 55%
copy from po/sk.po
copy to po/sr.po
index 495c5ab..5078117 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sr.po
@@ -2,24 +2,22 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-# Tomáš Vadina <kyber...@gmail.com>, 2012.
+# Саша Петровић <salepetron...@gmail.com>, 2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xfce4-mount-plugin\n"
+"Project-Id-Version: master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-16 15:44+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-15 16:52+0200\n"
-"Last-Translator: Tomáš Vadina <kyber...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: slovenčina <slovenska-lokalizacia-x...@googlegroups.com>\n"
-"Language: sk\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-29 07:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-29 13:14+0100\n"
+"Last-Translator: Саша Петровић <salepetron...@gmail.com>\n"
+"Language-Team: српски <>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Poedit-Language: Slovak\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) \n"
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:71
 #, c-format
@@ -44,47 +42,47 @@ msgstr "%.1f GB"
 #: ../panel-plugin/devices.c:83
 #, c-format
 msgid "size:        %g\n"
-msgstr "veľkosť: %g\n"
+msgstr "величина:        %g\n"
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:84
 #, c-format
 msgid "used size:      %g\n"
-msgstr "obsadené: %g\n"
+msgstr "заузето:      %g\n"
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:85
 #, c-format
 msgid "available siz:    %g\n"
-msgstr "voľné miesto: %g\n"
+msgstr "доступно:    %g\n"
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:86
 #, c-format
 msgid "percentage used:   %d\n"
-msgstr "obsadené percent: %d\n"
+msgstr "проценат заузећа:   %d\n"
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:87
 #, c-format
 msgid "file system type:  %s\n"
-msgstr "typ systému súborov: %s\n"
+msgstr "врста система датотека:  %s\n"
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:88
 #, c-format
 msgid "actual mount point: %s\n"
-msgstr "aktuálny bod pripojenia: %s\n"
+msgstr "тачка качења: %s\n"
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:172
 #, c-format
 msgid "disk: %s\n"
-msgstr "disk: %s\n"
+msgstr "диск: %s\n"
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:173
 #, c-format
 msgid "mount point: %s\n"
-msgstr "bod pripojenia: %s\n"
+msgstr "тачка качења: %s\n"
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:177
 #, c-format
 msgid "not mounted\n"
-msgstr "nepripojené\n"
+msgstr "није прикачен\n"
 
 #. show error message if smth failed
 #. xfce_dialog_show_error (NULL, error, "%s %s %d, %s %s", _("Mount 
Plugin:\n\nError executing command."),
@@ -92,73 +90,73 @@ msgstr "nepripojené\n"
 #: ../panel-plugin/devices.c:288
 #, c-format
 msgid "Failed to mount device \"%s\"."
-msgstr "Pripojenie zariadenia \"%s\" zlyhalo."
+msgstr "Нисам успео да прикачим уређај „%s“."
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:303
 #, c-format
 msgid "Error executing on-mount command \"%s\"."
-msgstr "Chyba spustenia príkazu pri pripojení \"%s\"."
+msgstr "Десила се грешка при извршавању наредбе откачињања „%s“."
 
 #. xfce_dialog_show_error (NULL, error, "%s %s %d, %s %s", _("Mount Plugin: 
Error executing command."),
 #. _("Returned"), WEXITSTATUS(exit_status), _("error was"), erroutput);
 #: ../panel-plugin/devices.c:357
 #, c-format
 msgid "Failed to umount device \"%s\"."
-msgstr "Odpojenie zariadenia \"%s\" zlyhalo."
+msgstr "Нисам успео да откачим урђај „%s“."
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:360
 #, c-format
 msgid "The device \"%s\" should be removable safely now."
-msgstr "Zariadenie \"%s\" môžno teraz bezpečne odobrať."
+msgstr "Уређај „%s“ би се сад могао безбедно уклонити."
 
 #: ../panel-plugin/devices.c:362
 #, c-format
 msgid "An error occurred. The device \"%s\" should not be removed!"
-msgstr "Nastala chyba. Zariadenie \"%s\" by nemalo byť odobrané!"
+msgstr "Десила се грешка. Уређај „%s“ не би требали уклањати!"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:242
 msgid "<span foreground=\"#FF0000\">not mounted</span>"
-msgstr "<span foreground=\"#FF0000\">nepripojené</span>"
+msgstr "<span foreground=\"#FF0000\">није прикачен</span>"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:513
 msgid "devices"
-msgstr "zariadenia"
+msgstr "уређаји"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:706
 msgid "Mount Plugin"
-msgstr "Zásuvný modul Pripojené zväzky"
+msgstr "Прикључак за качење"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:711
 msgid "Properties"
-msgstr "Vlastnosti"
+msgstr "Особине"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:745
 msgid ""
 "This is only useful and recommended if you specify \"sync\" as part of the "
 "\"unmount\" command string."
 msgstr ""
-"Toto je užitočné a zároveň sa odporúča, ak ste doplnili reťazec „sync“ ako "
-"súčasť reťazca pre odpojenie „unmount“."
+"Ово је једино корисно и пропоручиво ако одредите „sync“ као део ниске "
+"наредбе „unmount“."
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:750
 msgid "Show _message after unmount"
-msgstr "Zobraziť _správu po odpojení"
+msgstr "Прикажи _поруку после откачивања."
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:762
 msgid "You can specify a distinct icon to be displayed in the panel."
-msgstr "Môžete určiť rôzne ikony pre zobrazovanie v paneli."
+msgstr "Можете одредити и другу икону за приказ на панелу."
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:769
 msgid "Icon:"
-msgstr "Ikona:"
+msgstr "Икона:"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:773
 msgid "Select an image"
-msgstr "Vyberte obrázok"
+msgstr "Одаберите слику"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:780
 msgid "_General"
-msgstr "_Všeobecné"
+msgstr "_Опште"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:795
 #, c-format
@@ -168,26 +166,26 @@ msgid ""
 "If you are unsure what to insert, try \"exo-open %m\".\n"
 "'%d' can be used to specify the device, '%m' for the mountpoint."
 msgstr ""
-"Tento príkaz bude spustený po pripojení zariadenia s umiestnením prípojného "
-"bodu ako parametrom.\n"
-"Ak si nie ste istí, aký údaj vložiť, skúste „exo-open %m“.\n"
-"'%d' je možné použiť pre upresnenie zariadenia, '%m' pre bod pripojenia."
+"Ова наредба ће бити извршена после прикачивања уређаја са тачком качења "
+"уређаја као тврдњом.\n"
+"Ако нисте сигурни шта треба унети, покушајте „exo-open %m“.\n"
+"„%d“ може бити коришћен да одреди уређај, „%m“ за тачку качења."
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:805
 msgid "_Execute after mounting:"
-msgstr "_Spustiť po pripojení:"
+msgstr "_Изврши након качења:"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:828
 msgid ""
 "WARNING: These options are for experts only! If you do not know what they "
 "may be good for, keep your hands off!"
 msgstr ""
-"VAROVANIE: Tieto voľby sú len pre pokročilých užívateľov! Ak neviete na čo "
-"slúžia, nemeňte ich!"
+"Упозорење: Ове могућности су само за стручњаке! Уколико не знате зашто могу "
+"бити корисне, држите руке даље!"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:833
 msgid "_Custom commands"
-msgstr "_Vlastné príkazy"
+msgstr "_Прилагођене наредбе"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:852
 #, c-format
@@ -196,67 +194,67 @@ msgid ""
 "\"sync %d &&\" to the \"unmount %d\" command.\n"
 "'%d' is used to specify the device, '%m' for the mountpoint."
 msgstr ""
-"Väčšina užívateľov len doplní pred oba názvy reťazec „sudo“ alebo reťazec "
-"„sync %d &&“ pred príkaz „unmount %d“.\n"
-"'%d' sa používa pre upresnenie názvu jednotky, '%m' pre bod pripojenia."
+"Већина корисника ће само желети предложити „sudo“ обема наредбама, или "
+"предложити „sync %d &&“ наредби „unmount %d“.\n"
+"„%d“ је употребљена да одреди уређај, „%m“ је за тачку качења."
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:861
 msgid "_Mount command:"
-msgstr "Príkaz pre _pripojenie:"
+msgstr "Наредба качења:"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:867
 msgid "_Unmount command:"
-msgstr "Príkaz pre _odpojenie:"
+msgstr "_Наредба откачивања:"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:893
 msgid "_Commands"
-msgstr "_Príkazy"
+msgstr "_Наредбе"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:908
 msgid ""
 "Activate this option to also display network file systems like NFS, SMBFS, "
 "SHFS and SSHFS."
 msgstr ""
-"Zapnutím tejto voľby povolíte zobrazenie sieťových súborových systémov, "
-"akými sú NFS, SMBFS, SHFS a SSHFS."
+"Покрените ову могућност за приказивање и мрежних система датотека као што су "
+"НФС, СМБФС, СХФС, и ССХФС."
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:913
 msgid "Display _network file systems"
-msgstr "Zobraziť _sieťové systémy súborov"
+msgstr "Прикажи _мрежне системе датотека"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:926
 msgid ""
 "Activate this option to also eject a CD-drive after unmounting and to insert "
 "before mounting."
 msgstr ""
-"Túto voľbu aktivujte tiež pre vysunutie disku CD z jednotky po odpojení a "
-"pre vloženie pred pripojením."
+"Укључите ову могућност за избацивање ЦД-фиоке после откачивања и за "
+"убацивање пре прикачивања."
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:931
 msgid "_Eject CD-drives"
-msgstr "_Vysunúť jednotky CD"
+msgstr "_Избаци ЦД фиоке"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:944
 msgid "Activate this option to only have the mount points be displayed."
-msgstr "Túto voľbu aktivujte, ak chcete zobrazovať iba body pripojenia."
+msgstr "Укључите ову могућност да би само имали приказ тачки качења."
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:948
 msgid "Display _mount points only"
-msgstr "Zobrazovať iba _body pripojenia"
+msgstr "Приказуј само тачке качења"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:963
 msgid ""
 "Trim the device names to the number of characters specified in the spin "
 "button."
-msgstr "Orezať názvy zariadení na počet znakov určených v poli tlačidla."
+msgstr "Обрежи називе уређаја на број знакова одређен у кућици са бројачем"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:970
 msgid "Trim device names: "
-msgstr "Rozdelenie názvov zariadenia:"
+msgstr "обрежи називе уређаја:"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:979
 msgid " characters"
-msgstr " znakov"
+msgstr "знаци"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:996
 msgid ""
@@ -264,33 +262,30 @@ msgid ""
 "The list is separated by simple spaces.\n"
 "It is up to you to specify correct devices or mount points."
 msgstr ""
-"Vynechá nasledujúce systémy z ponuky.\n"
-"Zoznam je oddelený jednoduchými medzerami.\n"
-"Je na vás, aby ste upresnili korektné zariadenia alebo body pripojenia."
+"Занемари следеће системе датотека из изборника.\n"
+"Ставке се раздвајају обичним размацима.\n"
+"На вама је да одредите тачно уређаје или тачке качења."
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:1006
 msgid "E_xclude specified file systems"
-msgstr "_Vynechať zadané systémy súborov"
+msgstr "_Занемари одређене системе датотека"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:1021
 msgid "_File systems"
-msgstr "_Systémy súborov"
+msgstr "Систем _датотека"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:1046
 msgid "Show partitions/devices and allow to mount/unmount them"
-msgstr "Zobraziť partície/zariadenia a povoliť ich pripojiť alebo odpojiť"
+msgstr "Прикажи партиције/уређаје и дозволи њихово качење/откачивање"
 
 #: ../panel-plugin/mount-plugin.c:1048
 msgid "Copyright (c) 2005-2012\n"
-msgstr "Copyright (c) 2005-2012\n"
+msgstr "Ауторска права (c) 2003-2012\n"
 
 #: ../panel-plugin/xfce4-mount-plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Mount devices"
-msgstr "Pripojené zariadenia"
+msgstr "Прикачи уређаје"
 
 #: ../panel-plugin/xfce4-mount-plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Shows all mountable devices and (un)mounts them on request."
-msgstr "Zobrazuje všetky pripojiteľné zariadenia a na požiadanie ich odpojuje"
-
-#~ msgid "Mount Plugin: Error executing command."
-#~ msgstr "Zásuvný modul Pripojené zväzky: Chyba pri spúšťaní príkazu."
+msgstr "Прикажи све прикачиве уређаје о при(от)качи их на захтев."
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to