Updating branch refs/heads/master
     to 95f4ea8b3339f6b485a5c1b7216d29a8d1264354 (commit)
    from 2de6386ad6f428f49775735e0c717f9a29f1d357 (commit)

commit 95f4ea8b3339f6b485a5c1b7216d29a8d1264354
Author: Kamil Polczak <elderl...@gmail.com>
Date:  Wed Mar 20 20:40:41 2013 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 93%
  
  New status: 364 messages complete with 14 fuzzies and 13 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 113 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 58 insertions(+), 55 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 265f4a4..67e7984 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,21 +7,20 @@
 # Piotr Maliński <riklau...@gmail.com>, 2006.
 # Szymon Kałasz <szymon_maes...@gazeta.pl>, 2006.
 # Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
-#
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-panel 4.10.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-10 11:09+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-20 17:15+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-10 14:15+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
-"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
+"Language: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && 
(n%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
 
 #: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:1
@@ -466,7 +465,8 @@ msgstr "_Długość (%):"
 msgid "M_ode:"
 msgstr "_Układ:"
 
-#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user 
can define the length and size of the panel
+#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user
+#. can define the length and size of the panel
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
 msgid "Measurements"
 msgstr "Wymiary"
@@ -948,7 +948,7 @@ msgstr "Wybór ikony"
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:603
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:844
-#: ../plugins/clock/clock.c:852 ../plugins/launcher/launcher.c:2308
+#: ../plugins/clock/clock.c:865 ../plugins/launcher/launcher.c:2308
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\"."
 msgstr "Nie udało się wykonać polecenia „%s”."
@@ -995,15 +995,15 @@ msgstr "Wyświetla menu w bieżącym położeniu kursora myszy"
 msgid "Show help options"
 msgstr "Wypisuje komunikat pomocy"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:167
+#: ../plugins/clock/clock.c:174
 msgid "Week %V"
 msgstr "Tydzień %V"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:450
+#: ../plugins/clock/clock.c:457
 msgid "Failed to execute clock command"
 msgstr "Nie udało się wykonać polecenia zegara"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:797
+#: ../plugins/clock/clock.c:807
 msgid "Custom Format"
 msgstr "Własny"
 
@@ -1040,7 +1040,8 @@ msgstr "_Sekundy"
 msgid "F_ormat:"
 msgstr "F_ormat:"
 
-#. I18N: the fuzziness the *precision* of the fuzzy clock. Time steps of 5, 15 
or parts of the day.
+#. I18N: the fuzziness the *precision* of the fuzzy clock. Time steps of 5, 15
+#. or parts of the day.
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:11
 msgid "F_uzziness:"
 msgstr "Stopień _rozmycia:"
@@ -1058,9 +1059,10 @@ msgid "LCD"
 msgstr "LCD"
 
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:15
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Name of the timezone matching the system's timezone database. Leave empty to "
-"revert to the local time."
+"Name of a timezone corresponding a file in the zoneinfo database, for "
+"example \"America/New_York\". Leave empty to use the localtime."
 msgstr ""
 "Określa nazwę strefy czasowej pochodzącej z systemowej bazy danych. Proszę "
 "pozostawić puste pole, aby użyć lokalnej strefy czasowej."
@@ -1077,16 +1079,7 @@ msgstr "_Nieaktywne punkty"
 msgid "Show gri_d"
 msgstr "_Siatka"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:19
-msgid ""
-"Start a tool for setting the system time and date. If the button is grayed "
-"out, check the \"Help\" page to see how to configure it correctly."
-msgstr ""
-"Uruchamia narzędzie służące do konfigurowania systemowego czasu i daty. "
-"Jeśli przycisk jest nieaktywny, proszę sprawdzić podręcznik programu, aby "
-"dowiedzieć się jak prawidłowo konfigurować czas i datę."
-
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:20
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The format describes the date and time parts to insert into the panel. For "
@@ -1099,31 +1092,27 @@ msgstr ""
 "<b></b> sprawią, że wyświetlany tekst zostanie wytłuszczony. Więcej "
 "informacji można znaleźć w dokumentacji programu."
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
 msgid "Time Settings"
 msgstr "Ustawienia czasu"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:23
-msgid "Time:"
-msgstr "Czas:"
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:22
+msgid "Time and Date _Settings..."
+msgstr "Ustawienia czasu i daty"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:24
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:23
 msgid "Time_zone:"
 msgstr "_Strefa czasowa:"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:25
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:24
 msgid "True _binary clock"
 msgstr "Rzeczywiste wskazania _binarne"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:26
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:25
 msgid "_Layout:"
 msgstr "_Układ:"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:27
-msgid "_Set"
-msgstr "_Ustal"
-
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:28
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:26
 msgid "_Tooltip format:"
 msgstr "Format p_odpowiedzi:"
 
@@ -1162,69 +1151,69 @@ msgstr "Późny wieczór"
 #. I18N: %0 will be replaced with the preceding hour, %1 with
 #. * the comming hour
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:102
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "%0 o'clock"
 msgstr "%0"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:103
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "five past %0"
-msgstr "%0 pięć"
+msgstr "pięć po %0"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:104
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "ten past %0"
-msgstr "%0 dziesięć"
+msgstr "dziesięć po %0"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:105
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "quarter past %0"
-msgstr "%0 i kwadrans"
+msgstr "kwadrans po %0"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:106
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "twenty past %0"
-msgstr "%0 dwadzieścia"
+msgstr "dwadzieścia po %0"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:107
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "twenty five past %0"
-msgstr "%0 dwadzieścia pięć"
+msgstr "dwadzieścia po %0"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:108
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "half past %0"
-msgstr "%0 trzydzieści"
+msgstr "w pół do %1"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:109
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "twenty five to %1"
 msgstr "za dwadzieścia pięć %1"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:110
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "twenty to %1"
 msgstr "za dwadzieścia %1"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:111
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "quarter to %1"
 msgstr "za kwadrans %1"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:112
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "ten to %1"
 msgstr "za dziesięć %1"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:113
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "five to %1"
 msgstr "za pięć %1"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:114
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid "%1 o'clock"
-msgstr "%1 "
+msgstr "%1"
 
 #. I18N: some languages have a singular form for the first hour,
 #. * other languages should just use the same strings as above
@@ -1857,6 +1846,20 @@ msgstr "Menu okien"
 msgid "Switch between open windows using a menu"
 msgstr "Przełącza pomiędzy oknami przy użyciu menu"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Start a tool for setting the system time and date. If the button is "
+#~ "grayed out, check the \"Help\" page to see how to configure it correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uruchamia narzędzie służące do konfigurowania systemowego czasu i daty. "
+#~ "Jeśli przycisk jest nieaktywny, proszę sprawdzić podręcznik programu, aby "
+#~ "dowiedzieć się jak prawidłowo konfigurować czas i datę."
+
+#~ msgid "Time:"
+#~ msgstr "Czas:"
+
+#~ msgid "_Set"
+#~ msgstr "_Ustal"
+
 #~ msgid "L_ock Screen"
 #~ msgstr "_Zablokuj ekran"
 
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to