Updating branch refs/heads/master
     to 01e7a9ebac157a69495704f1f43de2db788037db (commit)
    from 8460fd3e4ad494548ce0aa3f4cc5e0117cbf5e79 (commit)

commit 01e7a9ebac157a69495704f1f43de2db788037db
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>
Date:  Wed May 8 04:26:34 2013 +0200

  l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%
  
  New status: 44 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/kk.po |  36 +++++++++++++++++++++---------------
 1 files changed, 21 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 44ac728..e1f0ca3 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-13 10:51+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-08 01:39+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-12-17 22:56+0600\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefi...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk...@googlegroups.com>\n"
@@ -86,32 +86,36 @@ msgstr "\"%s\" үшін соңғы өзгерту уақытын анықтау
 msgid "Another thumbnailer manager is already running"
 msgstr "Басқа таңбашалар басқарушысы іске қосулы тұр"
 
+#: ../tumblerd/main.c:249
+msgid "Couldn't change nice value of process."
+msgstr "Процесс приоритетін өзгерту мүмкін емес."
+
 #. set the application name. Translators: Don't translate "Tumbler".
-#: ../tumblerd/main.c:250
+#: ../tumblerd/main.c:258
 msgid "Tumbler Thumbnailing Service"
 msgstr "Tumbler таңбашалар қызметі"
 
-#: ../tumblerd/main.c:270
+#: ../tumblerd/main.c:280
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to the D-Bus session bus: %s"
 msgstr "D-Bus сессия шинасына қосылу қатесі: %s"
 
-#: ../tumblerd/main.c:353
+#: ../tumblerd/main.c:363
 #, c-format
 msgid "Failed to load specialized thumbnailers into the registry: %s"
 msgstr "Арнайы таңбашалар қолданбаларын регистрге жүктеу қатесі: %s"
 
-#: ../tumblerd/main.c:365
+#: ../tumblerd/main.c:375
 #, c-format
 msgid "Failed to start the thumbnail cache service: %s"
 msgstr "Таңбашаларды кэштеу қызметін жөнелту қатесі: %s"
 
-#: ../tumblerd/main.c:375
+#: ../tumblerd/main.c:385
 #, c-format
 msgid "Failed to start the thumbnailer manager: %s"
 msgstr "Таңбашаларды басқарушысын жөнелту қатесі: %s"
 
-#: ../tumblerd/main.c:385
+#: ../tumblerd/main.c:395
 #, c-format
 msgid "Failed to start the thumbnailer service: %s"
 msgstr "Таңбашалар қызметін жөнелту қатесі: %s"
@@ -167,27 +171,29 @@ msgstr "\"%s\" плагинді жүктеу қатесі: %s"
 msgid "Version mismatch: %s"
 msgstr "Нұсқасы сәйкес емес: %s"
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:391
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:394
 #, c-format
 msgid "Failed to load the poster image \"%s\""
 msgstr "\"%s\" постер суретін жүктеу сәтсіз"
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:427
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:430
 #, c-format
 msgid "Failed to load the metadata from \"%s\""
 msgstr "\"%s\" адресінен метаақпаратты жүктеп алу сәтсіз"
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:623
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:626
 msgid ""
 "Invalid API key, you must be granted a valid key. The Movie DB backend will "
 "be disabled."
-msgstr "API кілті қате, сізде дұрыс кілт болу керек. Фильмдер дерекқоры 
қызметі сөндіріледі."
+msgstr ""
+"API кілті қате, сізде дұрыс кілт болу керек. Фильмдер дерекқоры қызметі "
+"сөндіріледі."
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:631
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:634
 msgid "No poster key found in metadata"
 msgstr "Метаақпараттан постер табылмады"
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:686
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:689
 msgid "Movie title is too short"
 msgstr "Фильм атауы тым қысқа"
 
@@ -232,11 +238,11 @@ msgstr "Глифтерді өндеу мүмкін емес: %s"
 msgid "Thumbnail could not be inferred from file contents"
 msgstr "Таңбаша файл құрамасынан алынуы мүмкін емес"
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:305
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:317
 msgid "The document is empty"
 msgstr "Құжат бос"
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:317
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:329
 msgid "First page of the document could not be read"
 msgstr "Құжаттың бірінші бетін оқу мүмкін емес"
 
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to