Updating branch refs/heads/master
     to a78b9b372a301133f6aa1966d2495bd3a69c1712 (commit)
    from ae78c339248095ea3060709ad62ca8ec9fa7b08e (commit)

commit a78b9b372a301133f6aa1966d2495bd3a69c1712
Author: Michał Olber <michal.ol...@osworld.pl>
Date:  Fri Jun 7 08:58:13 2013 +0200

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 99%
  
  New status: 178 messages complete with 1 fuzzy and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 142 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 71 insertions(+), 71 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 4c20d20..01f9f25 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfdesktop 4.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-20 19:03+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-06-07 03:09+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-02-03 13:43+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
@@ -31,8 +31,8 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "<i>Rozmiar: %dx%d</i>"
 
-#: ../settings/main.c:263 ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:271
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:434
+#: ../settings/main.c:263 ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:272
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:443
 msgid "Home"
 msgstr "Katalog użytkownika"
 
@@ -61,7 +61,7 @@ msgstr "Tło pulpitu dla %s na ekranie %d"
 #: ../settings/main.c:862
 #, fuzzy
 msgid "Spanning screens"
-msgstr "Rozpinane ekrany"
+msgstr "Wiele monitorów"
 
 #: ../settings/main.c:1011
 msgid "Image files"
@@ -447,38 +447,38 @@ msgstr "_Usuń obszar roboczy %d"
 msgid "_Remove Workspace '%s'"
 msgstr "_Usuń obszar roboczy „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:497
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:514
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:504
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:521
 #, c-format
 msgid "Could not create the desktop folder \"%s\""
 msgstr "Nie można utworzyć katalogu pulpitu „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:502
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:519
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:509
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:526
 msgid "Desktop Folder Error"
 msgstr "Błąd katalogu pulpitu"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:521
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:528
 msgid ""
 "A normal file with the same name already exists. Please delete or rename it."
 msgstr ""
 "Zwykły plik o tej samej nazwie już istnieje. Proszę go usunąć lub zmienić "
 "jego nazwę."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:624
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:668 ../src/xfdesktop-file-utils.c:863
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:631
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:675 ../src/xfdesktop-file-utils.c:863
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:878 ../src/xfdesktop-file-utils.c:910
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:924
 msgid "Trash Error"
 msgstr "Błąd kosza"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:625
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:669
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:632
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:676
 msgid "The selected files could not be trashed"
 msgstr "Nie można usunąć zaznaczonych plików"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:626
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:670 ../src/xfdesktop-file-utils.c:762
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:633
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:677 ../src/xfdesktop-file-utils.c:762
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:821 ../src/xfdesktop-file-utils.c:979
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1035 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1085
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1135 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1212
@@ -491,32 +491,32 @@ msgstr ""
 "Ta funkcja wymaga obecności menedżera plików (takiego jak program Thunar)."
 
 #. printf is to be translator-friendly
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:770
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1349
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:777
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1356
 #, c-format
 msgid "Unable to launch \"%s\":"
 msgstr "Nie można uruchomić „%s”:"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:772
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1033
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1350 ../src/xfdesktop-file-utils.c:707
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:779
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1040
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1357 ../src/xfdesktop-file-utils.c:707
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1118 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1133
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1185 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1210
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1256 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1271
 msgid "Launch Error"
 msgstr "Błąd uruchamiania"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:957
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:964
 #, c-format
 msgid "_Open With \"%s\""
 msgstr "_Otwórz za pomocą „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:960
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:967
 #, c-format
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Otwórz za pomocą „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1035
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1042
 msgid ""
 "Unable to launch \"exo-desktop-item-edit\", which is required to create and "
 "edit launchers and links on the desktop."
@@ -524,94 +524,94 @@ msgstr ""
 "Nie można uruchomić programu „exo-desktop-item-edit”, wymaganego do "
 "tworzenia oraz modyfikowania aktywatorów i odnośników na pulpicie."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1407
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1414
 msgid "_Open all"
 msgstr "Otwórz _wszystkie"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1423
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1430
 msgid "_Open in New Window"
 msgstr "_Otwórz w nowym oknie"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1425
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:505 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:774
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:778
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1432
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:514 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:782
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:786
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otwórz"
 
 #. create launcher item
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1444
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1451
 msgid "Create _Launcher..."
 msgstr "Utwórz _aktywator..."
 
 #. create link item
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1460
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1467
 msgid "Create _URL Link..."
 msgstr "Utwórz o_dnośnik..."
 
 #. create folder item
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1476
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1483
 msgid "Create _Folder..."
 msgstr "Utwórz _katalog..."
 
 #. create from template submenu
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1491
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1498
 msgid "Create From _Template"
 msgstr "Utwórz z _szablonu..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1517
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1524
 msgid "_Empty File"
 msgstr "_Pusty plik"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1533
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1540
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Uruchom"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1553
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1560
 msgid "_Edit Launcher"
 msgstr "_Edytuj aktywator"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1588
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1595
 msgid "Open With"
 msgstr "Otwórz za pomocą"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1614
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1621
 msgid "Open With Other _Application..."
 msgstr "Otwórz za pomocą innego p_rogramu..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1706
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1713
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Zmień nazwę..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1724
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1731
 msgid "Arrange Desktop _Icons"
 msgstr "_Rozmieść ikony"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1734
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1741
 msgid "Desktop _Settings..."
 msgstr "_Ustawienia pulpitu..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1744
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:820
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1751
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:828
 msgid "P_roperties..."
 msgstr "_Właściwości..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2362
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2369
 msgid "Load Error"
 msgstr "Błąd wczytywania"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2364
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2371
 msgid "Failed to load the desktop folder"
 msgstr "Nie udało się wczytać katalogu pulpitu"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2940
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2947
 msgid "Copy _Here"
 msgstr "_Skopiuj tutaj"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2940
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2947
 msgid "_Move Here"
 msgstr "_Przenieś tutaj"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2940
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2947
 msgid "_Link Here"
 msgstr "_Dowiąż tutaj"
 
@@ -743,12 +743,12 @@ msgstr ""
 "odłączać napędu."
 
 #. TRANSLATORS: Please use the same translation here as in Thunar
-#: ../src/xfdesktop-notify.c:138 ../src/xfdesktop-notify.c:318
+#: ../src/xfdesktop-notify.c:138 ../src/xfdesktop-notify.c:322
 msgid "Writing data to device"
 msgstr "Zapisywanie danych na urządzeniu"
 
 #. TRANSLATORS: Please use the same translation here as in Thunar
-#: ../src/xfdesktop-notify.c:141 ../src/xfdesktop-notify.c:321
+#: ../src/xfdesktop-notify.c:141 ../src/xfdesktop-notify.c:325
 #, c-format
 msgid ""
 "There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be "
@@ -757,31 +757,31 @@ msgstr ""
 "Pewne dane muszą zostać zapisane na urządzeniu „%s” przed jego wysunięciem. "
 "Proszę nie wysuwać nośnika bądź odłączać napędu."
 
-#: ../src/xfdesktop-notify.c:223
+#: ../src/xfdesktop-notify.c:222
 msgid "Unmount Finished"
 msgstr "Zakończono odmontowanie"
 
-#: ../src/xfdesktop-notify.c:225 ../src/xfdesktop-notify.c:405
+#: ../src/xfdesktop-notify.c:224 ../src/xfdesktop-notify.c:408
 #, c-format
 msgid "The device \"%s\" has been safely removed from the system. "
 msgstr "Wysunięto urządzenie „%s” z systemu w bezpieczny sposób."
 
 #. TRANSLATORS: Please use the same translation here as in Thunar
-#: ../src/xfdesktop-notify.c:309
+#: ../src/xfdesktop-notify.c:313
 msgid "Ejecting device"
 msgstr "Wysuwanie urządzenia"
 
 #. TRANSLATORS: Please use the same translation here as in Thunar
-#: ../src/xfdesktop-notify.c:312
+#: ../src/xfdesktop-notify.c:316
 #, c-format
 msgid "The device \"%s\" is being ejected. This may take some time"
 msgstr "Trwa wysuwanie urządzenia „%s”. Może to potrwać dłuższy czas."
 
-#: ../src/xfdesktop-notify.c:403
+#: ../src/xfdesktop-notify.c:406
 msgid "Eject Finished"
 msgstr "Zakończono wysuwanie"
 
-#: ../src/xfdesktop-regular-file-icon.c:556
+#: ../src/xfdesktop-regular-file-icon.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "Type: %s\n"
@@ -792,25 +792,25 @@ msgstr ""
 "Rozmiar: %s\n"
 "Czas modyfikacji: %s"
 
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:273
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:432
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:274
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:441
 msgid "File System"
 msgstr "System plików"
 
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:417
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:426
 msgid "Trash is empty"
 msgstr "Pusty"
 
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:420
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:429
 msgid "Trash contains one item"
 msgstr "Zawiera jeden element"
 
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:421
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:430
 #, c-format
 msgid "Trash contains %d items"
 msgstr "Zawiera %d elementów"
 
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:453
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:462
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -821,11 +821,11 @@ msgstr ""
 "Rozmiar: %s\n"
 "Czas modyfikacji: %s"
 
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:522
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:531
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Opróżnij _kosz"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:447
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:455
 #, c-format
 msgid ""
 "Removable Volume\n"
@@ -836,7 +836,7 @@ msgstr ""
 "Zamontowany w położeniu „%s”\n"
 "Pozostało %s wolnej przestrzeni (łącznie %s)"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:454
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:462
 msgid ""
 "Removable Volume\n"
 "Not mounted yet"
@@ -844,33 +844,33 @@ msgstr ""
 "Wolumen wymienny\n"
 "Nie zamontowany"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:483 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:528
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:491 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:536
 #, c-format
 msgid "Failed to eject \"%s\""
 msgstr "Nie udało się wysunąć „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:488 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:533
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:496 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:541
 msgid "Eject Failed"
 msgstr "Nieudane wysuwanie"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:565
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:573
 #, c-format
 msgid "Failed to mount \"%s\""
 msgstr "Nie udało się zamontować „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:568
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:576
 msgid "Mount Failed"
 msgstr "Nieudane montowanie"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:793
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:801
 msgid "E_ject Volume"
 msgstr "_Wysuń"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:800
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:808
 msgid "_Unmount Volume"
 msgstr "_Odmontuj"
 
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:807
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:815
 msgid "_Mount Volume"
 msgstr "_Zamontuj"
 
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to