Updating branch refs/heads/master
     to afbb730666747e85ec0ff6f063a0139e85a01ae1 (commit)
    from cef0dffaa2a3ec091f3be6c6dcb5f840099dec96 (commit)

commit afbb730666747e85ec0ff6f063a0139e85a01ae1
Author: Piotr Strębski <streb...@o2.pl>
Date:  Tue Jun 11 14:51:03 2013 +0200

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%
  
  New status: 44 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  36 +++++++++++++++++++++---------------
 1 files changed, 21 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index d8f59e9..8dfb484 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: thumbler\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-14 08:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-06-11 11:51+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-01-10 16:16+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <>\n"
@@ -87,33 +87,37 @@ msgstr "Nie udało się określić czasu ostatniej modyfikacji 
pliku „%s”"
 msgid "Another thumbnailer manager is already running"
 msgstr "Inny menedżer dostarczania miniatur jest już uruchomiony"
 
+#: ../tumblerd/main.c:249
+msgid "Couldn't change nice value of process."
+msgstr "Nie można zmienić dobrej wartości procesu."
+
 #. set the application name. Translators: Don't translate "Tumbler".
-#: ../tumblerd/main.c:250
+#: ../tumblerd/main.c:258
 msgid "Tumbler Thumbnailing Service"
 msgstr "Usługa dostarczania miniatur Tumbler"
 
-#: ../tumblerd/main.c:270
+#: ../tumblerd/main.c:280
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to the D-Bus session bus: %s"
 msgstr "Nie udało się połączyć z sesją systemu D-Bus: %s"
 
-#: ../tumblerd/main.c:353
+#: ../tumblerd/main.c:363
 #, c-format
 msgid "Failed to load specialized thumbnailers into the registry: %s"
 msgstr ""
 "Nie udało się wczytać do rejestru określonej usługi dostarczania miniatur: %s"
 
-#: ../tumblerd/main.c:365
+#: ../tumblerd/main.c:375
 #, c-format
 msgid "Failed to start the thumbnail cache service: %s"
 msgstr "Nie udało się uruchomić usługi przechowywania miniatur: %s"
 
-#: ../tumblerd/main.c:375
+#: ../tumblerd/main.c:385
 #, c-format
 msgid "Failed to start the thumbnailer manager: %s"
 msgstr "Nie udało się uruchomić menedżera dostarczania miniatur: %s"
 
-#: ../tumblerd/main.c:385
+#: ../tumblerd/main.c:395
 #, c-format
 msgid "Failed to start the thumbnailer service: %s"
 msgstr "Nie udało się uruchomić usługi dostarczania miniatur: %s"
@@ -169,27 +173,29 @@ msgstr "Nie udało się wczytać wtyczki „%s”: %s"
 msgid "Version mismatch: %s"
 msgstr "Niezgodna wersja: %s"
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:391
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:394
 #, c-format
 msgid "Failed to load the poster image \"%s\""
 msgstr "Nie udało się wczytać obrazu plakatu „%s”"
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:427
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:430
 #, c-format
 msgid "Failed to load the metadata from \"%s\""
 msgstr "Nie udało się wczytać metadanych z „%s”"
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:623
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:626
 msgid ""
 "Invalid API key, you must be granted a valid key. The Movie DB backend will "
 "be disabled."
-msgstr "Nieprawidłowy klucz interfejsu API. Należy dostarczyć prawidłowy 
klucz. Moduł obsługi bazy danych filmów będzie wyłączony."
+msgstr ""
+"Nieprawidłowy klucz interfejsu API. Należy dostarczyć prawidłowy klucz. "
+"Moduł obsługi bazy danych filmów będzie wyłączony."
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:631
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:634
 msgid "No poster key found in metadata"
 msgstr "Nie odnaleziono klucza plakatu w metadanych"
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:686
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:689
 msgid "Movie title is too short"
 msgstr "Tytuł filmu jest zbyt krótki"
 
@@ -234,11 +240,11 @@ msgstr "Nie można zrenderować glifu: %s"
 msgid "Thumbnail could not be inferred from file contents"
 msgstr "Nie można wygenerować miniatury z zawartości pliku"
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:305
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:317
 msgid "The document is empty"
 msgstr "Dokument jest pusty"
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:317
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:329
 msgid "First page of the document could not be read"
 msgstr "Nie można odczytać pierwszej strony dokumentu"
 
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to