This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/xfce4-terminal.

commit a8259888890a5144cac71b66064097e4faab8b79
Author: Dušan Kazik <prescot...@gmail.com>
Date:  Thu Sep 15 12:30:58 2016 +0200

  I18n: Update translation sk (100%).
  
  320 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/sk.po | 310 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 156 insertions(+), 154 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 79316c3..72e6c97 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-23 18:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-08-29 07:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-13 18:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-09-15 08:55+0000\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescot...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Slovak 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -161,12 +161,12 @@ msgstr "a Igor Zakharov <f2...@yandex.ru>."
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Chyby prosím nahláste na <%s>."
 
-#: ../terminal/main.c:309
+#: ../terminal/main.c:311
 #, c-format
 msgid "Unable to register terminal service: %s\n"
 msgstr "Nejde registrovať službu terminálu: %s\n"
 
-#: ../terminal/terminal-app.c:824
+#: ../terminal/terminal-app.c:852
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "Neplatný reťazec geometrie \"%s\"\n"
@@ -378,21 +378,21 @@ msgstr "Obrázkové súbory"
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Načítať prednastavenia..."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:940
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:929
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminál"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:388 ../terminal/terminal-screen.c:671
+#: ../terminal/terminal-screen.c:388 ../terminal/terminal-screen.c:672
 #: ../terminal/terminal-screen.c:1896
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:571
+#: ../terminal/terminal-screen.c:572
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Nejde zisiť vaše užívateľské meno."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1592 ../terminal/terminal-screen.c:1621
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1595 ../terminal/terminal-screen.c:1621
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Spustenie procesu potomka zlyhalo"
 
@@ -404,7 +404,7 @@ msgstr "Zavrieť túto kartu"
 msgid "Find"
 msgstr "Nájsť"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:93 ../terminal/terminal-window.c:1823
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:93 ../terminal/terminal-window.c:1835
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavrieť"
 
@@ -448,46 +448,46 @@ msgstr "Štefan Miklošovič <mikloso...@gmail.com>\nRobert 
Hartl <hartl.robert@
 msgid "Visit Terminal website"
 msgstr "Navštíviť webovú stránku aplikácie Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:320
+#: ../terminal/terminal-widget.c:308
 msgid "Copy Email Address"
 msgstr "Kopírovať emailovú adresu"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:321
+#: ../terminal/terminal-widget.c:309
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Napísať email"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:325
+#: ../terminal/terminal-widget.c:313
 msgid "Copy Link Address"
 msgstr "Kopírovať adresu odkazu"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:326
+#: ../terminal/terminal-widget.c:314
 msgid "Open Link"
 msgstr "Otvoriť odkaz"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:485
+#: ../terminal/terminal-widget.c:472
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to drop selection of type text/plain to terminal: Wrong format (%d) "
 "or length (%d)\n"
 msgstr "Nejde predať vybraný text typu text/plain na terminál. Nesprávny 
formát (%d)alebo dĺžka (%d)\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:501
+#: ../terminal/terminal-widget.c:488
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to drop Mozilla URL on terminal: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr "Nejde predať zoznam adries URL terminálu. Nesprávny formát (%d) alebo 
dĺžka (%d)\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:527
+#: ../terminal/terminal-widget.c:514
 #, c-format
 msgid "Unable to drop URI list on terminal: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr "Nejde predať zoznam adries URI terminálu. Nesprávny formát (%d) alebo 
dĺžka (%d)\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:572
+#: ../terminal/terminal-widget.c:550
 #, c-format
 msgid "Received invalid color data: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr "Prijaté neplatné dáta o farbách: Nesprávny formát (%d) alebo (%d) 
dĺžka\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:708
+#: ../terminal/terminal-widget.c:686
 #, c-format
 msgid "Failed to open the URL '%s'"
 msgstr "Zlyhalo otvorenie URL \"%s\""
@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr "Vrátiť späť _zatvorenú kartu"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "O_dpojiť kartu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:234 ../terminal/terminal-window.c:550
+#: ../terminal/terminal-window.c:234 ../terminal/terminal-window.c:553
 msgid "Close T_ab"
 msgstr "Z_atvoriť záložku"
 
@@ -540,7 +540,7 @@ msgstr "Z_atvoriť záložku"
 msgid "Close Other Ta_bs"
 msgstr "Zavrieť ďalšie _karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:236 ../terminal/terminal-window.c:553
+#: ../terminal/terminal-window.c:236 ../terminal/terminal-window.c:556
 msgid "Close _Window"
 msgstr "Zatvoriť _okno"
 
@@ -733,54 +733,54 @@ msgstr "Prepne režim len na čítanie"
 msgid "Set _Encoding"
 msgstr "Nastaviť _kódovanie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:543
+#: ../terminal/terminal-window.c:546
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:546 ../terminal/terminal-window.c:1979
+#: ../terminal/terminal-window.c:549 ../terminal/terminal-window.c:1991
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:569
+#: ../terminal/terminal-window.c:572
 #, c-format
 msgid ""
 "This window has %d tabs open. Closing this window\n"
 "will also close all its tabs."
 msgstr "Okno obsahuje %d otvorených kariet. Zatvorením tohoto okna\nbudú tiež 
zavreté všetky jeho karty."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:572
+#: ../terminal/terminal-window.c:575
 msgid "Close all tabs?"
 msgstr "Zavrieť všetky karty?"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:584
+#: ../terminal/terminal-window.c:587
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "_Nepýtať sa v budúcnosti"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1817
+#: ../terminal/terminal-window.c:1826
 msgid "Window Title|Set Title"
 msgstr "Nastaviť titulok"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1832
+#: ../terminal/terminal-window.c:1844
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Titulok:"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1844
+#: ../terminal/terminal-window.c:1856
 msgid "Enter the title for the current terminal tab"
 msgstr "Vložte názov pre aktuálnu kartu terminálu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1898
+#: ../terminal/terminal-window.c:1910
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "Zlyhalo vytvorenie regulárneho výrazu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1976
+#: ../terminal/terminal-window.c:1988
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Uložiť obsah..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1980
+#: ../terminal/terminal-window.c:1992
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložiť"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2017
+#: ../terminal/terminal-window.c:2029
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "Zlyhalo uloženie obsahu terminálu"
 
@@ -901,421 +901,423 @@ msgid ""
 msgstr "Výberom tejto voľby donútite Terminál, aby zobrazoval prihlasovacie 
rozhranie pri otvorení nových terminálov. Pozrite dokumentáciu vášho shellu pre 
viac informácii o rozdiele v spustení interaktívneho shellu a spustením ako 
prihlasovacieho shellu."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:29
-msgid "_Update utmp/wtmp records when command is launched"
-msgstr "_Aktualizovať záznamy utmp/wtmp pri spustení príkazu"
-
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:30
 msgid "Command"
 msgstr "Príkaz"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:31
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:30
 msgid "Scroll single _line using Shift-Up/-Down keys"
 msgstr "Posúvať o jeden riadok pomocou kláves Šípka hore a Šípka dolu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:32
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:31
 msgid ""
 "Enable this option to be able to scroll by a single line using the up/down "
 "arrow keys together with the Shift key."
 msgstr "Povolením tejto voľby umožníte posúvanie o jeden riadok šípkami hore a 
dole spoločne s klávesou Shift."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:33
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:32
 msgid "Scroll on ou_tput"
 msgstr "Posúvať pri _výstupe"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:34
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:33
 msgid ""
 "This option controls whether the terminal will scroll down automatically "
 "whenever new output is generated by the commands running inside the "
 "terminal."
 msgstr "Táto voľba určuje, či sa bude obsah terminálu automaticky posúvať pri 
generovaní výstupu programu bežiaceho v termináli."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:35
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:34
 msgid "Scroll on _keystroke"
 msgstr "Posúvať pri _stlačení klávesy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:36
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:35
 msgid ""
 "Enables you to press any key on the keyboard to scroll down the terminal "
 "window to the command prompt."
 msgstr "Spôsobí posunutie obsahu terminálu dole pri stlačení ľubovoľnej 
klávesy."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:37
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:36
 msgid "Scr_ollbar is:"
 msgstr "Po_suvník je:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:38
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:37
 msgid "Scroll_back:"
 msgstr "_Pamäť riadkov:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:39
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:38
 msgid ""
 "Specifies the number of lines that you can scroll back using the scrollbar."
 msgstr "Špecifikuje počet riadkov, o koľko sa môžete vrátiť pri posuve nahor."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:40
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:39
 msgid "Unli_mited scrollback"
 msgstr "_Neobmedzené spätné rolovanie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:41
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:40
 msgid ""
 "This option controls whether the terminal will have no limits on scrollback."
 msgstr "Táto voľba ovláda, či bude mať terminál obmedzenia pri spätnom 
rolovaní."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:42
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:41
 msgid "Scrolling"
 msgstr "Posun"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:43
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:42
 msgid "Cursor shape:"
 msgstr "Tvar kurzora:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:44
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:43
 msgid "Cursor blinks"
 msgstr "Blikanie kurzora"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:45
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:44
 msgid "This option controls whether the cursor will be blinking or not."
 msgstr "Táto voľba ovláda, či bude kruzor blikať alebo nie."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:46
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:45
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kurzor"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:47
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:46
 msgid "_General"
 msgstr "_Všeobecné"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:48
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:47
 msgid "_Keep window open when it loses focus"
 msgstr "_Ponechať okno otvorené, keď stratí zameranie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:49
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:48
 msgid "Always keep window on _top"
 msgstr "Ponec_hať vždy okno navrchu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:50
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:49
 msgid "Use shortcut to _focus visible window"
 msgstr "Použiť klávesovú skratku na _zameranie viditeľného okna"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:51
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:50
 msgid ""
 "If enabled, the shortcut to open and retract the window will give focus, "
 "rather than closing it, if it has previously lost focus"
 msgstr "Ak je povolené, skratka na otvorenie a odvolanie okna vykoná jeho 
zameranie namiesto toho aby ho zatvorila, ak predošle stratilo zameranie."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:52
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:51
 msgid "Show _status icon in notification area"
 msgstr "Zobraziť _stavovú ikonu v oznamovacej oblasti"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:53
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:52
 msgid "Behavior"
 msgstr "Správanie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:54
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:53
 msgid "Wi_dth:"
 msgstr "Ší_rka:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:55
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:54
 msgid "He_ight:"
 msgstr "Výš_ka:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:56
-msgid "_Opacity:"
-msgstr "Priehľadn_osť:"
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:55
+msgid "_Always show tabs"
+msgstr "Vždy zobr_aziť karty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:57
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:56
 msgid "D_uration:"
 msgstr "Trvan_ie:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:58
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:57
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:58
+msgid "_Opacity:"
+msgstr "_Krytie:"
+
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:59
-msgid "_Always show tabs"
-msgstr "Vždy zobr_aziť karty"
+msgid ""
+"Sorry, your Window Manager does not support compositing:\n"
+"Opacity setting is not available."
+msgstr "Prepáčte, ale váš správca okien nepodporuje kompozitný 
výstup:\nNastavenie krytia nie je dostupné."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:60
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:61
 msgid "Appearance and Animation"
 msgstr "Vzhľad a animácia"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:61
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:62
 msgid "L_eft"
 msgstr "_Vľavo"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:62
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:63
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:63
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:64
 msgid "Move to monitor with poi_nter"
 msgstr "Presunúť na monitor s _ukazovateľom"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:64
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:65
 msgid "Position"
 msgstr "Pozícia"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:65
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:66
 msgid "Drop-do_wn"
 msgstr "Ro_zbalenie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:66
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:67
 msgid "Choose Terminal Font"
 msgstr "Vyberte písmo terminálu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:67
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:68
 msgid "Allow bold te_xt"
 msgstr "Povoliť _tučný text"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:68
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:69
 msgid ""
 "Enable this option to allow applications running inside the terminal windows"
 " to use bold text."
 msgstr "Povoľte túto voľbu, aby ste umožnili aplikáciám bežiacim v termináli 
používať tučné písmo."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:69
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:70
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:70
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:71
 msgid "_File:"
 msgstr "_Súbor:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:71
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:72
 msgid "St_yle:"
 msgstr "Š_týl:u"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:72
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:73
 msgid "Select Background Image File"
 msgstr "Výber súboru s obrázkom pozadia"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:73
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:74
 msgid "Background"
 msgstr "Pozadie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:74
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:75
 msgid "Display _menubar in new windows"
 msgstr "Zobraziť štandardne _menu v nových termináloch"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:75
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:76
 msgid ""
 "Enable this option to show the menubar in newly created terminal windows."
 msgstr "Povoľte túto voľbu pre zobrazenie hlavného menu v novo vytvorených 
oknách terminálu."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:76
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:77
 msgid "Display _toolbar in new windows"
 msgstr "Zobraziť _panel nástrojov v nových oknách"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:77
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:78
 msgid ""
 "Enable this option to show the toolbar in newly created terminal windows."
 msgstr "Povolením tejto voľby zobrazíte panel nástrojov v novovytvorených 
oknách terminálu."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:78
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:79
 msgid "Display _borders around new windows"
 msgstr "Zobraziť štandardne _okraje okien v nových termináloch"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:79
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:80
 msgid ""
 "Enable this option to show window decorations around newly created terminal "
 "windows."
 msgstr "Povoľte túto voľbu pre zobrazenie dekorácii okien okolo novo 
vytvorených okien terminálu."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:80
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:81
 msgid "Default geometry:"
 msgstr "Predvolená geometria:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:81
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
 msgid "c_olumns"
 msgstr "stĺ_pcov"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
 msgid "row_s"
 msgstr "_riadkov"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:84
 msgid "Opening New Windows"
 msgstr "Otváranie nových okien"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:84
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:85
 msgid "Reset tab activity _indicator after"
 msgstr "Zrušiť _indikáciu aktivity karty po"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:85
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:86
 msgid "seconds"
 msgstr "sekundách"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:86
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:87
 msgid "Tab Activity Indicator"
 msgstr "Indikátor aktivity karty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:87
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:88
 msgid "_Appearance"
 msgstr "_Vzhľad"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:88
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:89
 msgid "_Text color:"
 msgstr "Farba _textu:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:89
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:90
 msgid "Choose text color"
 msgstr "Výber farby textu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:90
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:91
 msgid "Color Selector"
 msgstr "Výber farby"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:91
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:92
 msgid "Open a dialog to specify the color"
 msgstr "Otvorí dialóg výberu farby"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:92
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:93
 msgid "Cu_rsor color:"
 msgstr "Farba kurzora:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:93
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:94
 msgid "Choose cursor color"
 msgstr "Výber farby kurzora"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:94
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:95
 msgid "_Background color:"
 msgstr "Farba _pozadia:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:95
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:96
 msgid "Choose background color"
 msgstr "Výber farby pozadia"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:96
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:97
 msgid "Tab activit_y color:"
 msgstr "F_arba pri aktivite karty:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:97
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:98
 msgid "Choose tab activity color"
 msgstr "Vyberte farbu aktivity karty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:98
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:99
 msgid "_Vary the background color for each tab"
 msgstr "_Meniť farbu pozadia pre každú kartu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:99
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:100
 msgid ""
 "The random color is based on the selected background color, keeping the same"
 " brightness. "
 msgstr "Náhodná farba je založená na vybratej farbe pozadia so zachovaním 
rovnakého jasu."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:100
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:101
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:101
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:102
 msgid "Choose text selection background color"
 msgstr "Voľba farby pozadia vybratého textu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:102
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:103
 msgid "Choose bold font color"
 msgstr "Voľba farby tučného písma"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:103
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:104
 msgid "Text _selection color:"
 msgstr "Farba vybratého _textu:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:104
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:105
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom background color for the selection. If "
 "disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Povolením tejto voľby nastavíte vlastnú farbu pozadia vybratého textu. 
Ak je zakázaná, budú farby pozadia a textu obrátené."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:105
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:106
 msgid "B_old text color:"
 msgstr "Far_ba tučného písma:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:106
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:107
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom bold color. If disabled the text color "
 "will be used."
 msgstr "Povolením tejto voľby nastavíte vlastnú farbu tučného písma. Ak je 
zakázaná, bude použitá farba textu."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:107
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:108
 msgid "Custom Colors"
 msgstr "Vlastné farby"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:108
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:109
 msgid "Black"
 msgstr "Čierna"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:109
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:110
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "Tmavosivá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:110
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:111
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:111
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:112
 msgid "Light Red"
 msgstr "Svetločervená"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:112
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:113
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:113
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:114
 msgid "Light Green"
 msgstr "Svetlozelená"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:114
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:115
 msgid "Brown / Yellow"
 msgstr "Okrová"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:115
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:116
 msgid "Yellow"
 msgstr "Žltá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:116
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:117
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:117
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:118
 msgid "Light Blue"
 msgstr "Svetlomodrá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:118
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:119
 msgid "Magenta"
 msgstr "Purpurová"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:119
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:120
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "Svetlopurpurová"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:120
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:121
 msgid "Cyan"
 msgstr "Azúrová"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:121
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:122
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "Svetloazúrová"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:122
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
 msgid "Light Gray"
 msgstr "Svetlosivá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
 msgid "White"
 msgstr "Biela"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
 msgid "Presets"
 msgstr "Predvoľby"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Farby"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
 msgid ""
 "These options may cause some applications to behave\n"
 "incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
@@ -1323,77 +1325,77 @@ msgid ""
 "different terminal behavior."
 msgstr "Tieto voľby môžu spôsobiť, že niektoré aplikácie nebudú\nfungovať 
správne. Sú tu iba pre možnosť obídenia\nneočakávateľného správania terminálu 
pri niktorých\naplikáciach a operačných systémoch."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "Klávesa _Backspace generuje:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "Klávesa _Delete generuje:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
 msgid "_Reset compatibility options to defaults"
 msgstr "Obnoviť predvolené hodnoty pre _kompatibilitu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Kompatibilita"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
 msgid "Co_mpatibility"
 msgstr "Ko_mpatibilita"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
 msgid ""
 "Consider the following characters part of a _word\n"
 "when double clicking:"
 msgstr "Považovať nasledujúce znaky za časti slova\npri _dvojitom kliknutí:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
 msgid "Rese_t double click options to defaults"
 msgstr "Obnoviť možnosti dvojitého kliknutia na predvolené hodnoty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
 msgid "Double Click"
 msgstr "Dvojité kliknutie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Predvolené _kódovanie znakov:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódovanie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
 msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f)"
 msgstr "Zakázať všetky klávesy pre prístup k po_nuke (také ako Alt+f)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
 msgid "Disable m_enu shortcut key (F10 by default)"
 msgstr "Zakázať klávesu skratky pre _prístup k ponuke (východzia F10)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
 msgid "Disable _help window shortcut key (F1 by default)"
 msgstr "Zakázať klávesovú skratku pre okno _pomocníka (predvolene to je F1)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Klávesové skratky"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
 msgid "Use _middle mouse click to close tabs"
 msgstr "Použiť kliknutie _stredným tlačidlom myši na zatvorenie kariet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
 msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
 msgstr "Automaticky sk_ryť kurzor myši"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
 msgid "Misc"
 msgstr "Rozličné"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "Po_kročilé"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to