This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfce4-power-manager.

commit 1d38248dce89d00bc8b95c2d24e4e1746c57c542
Author: Anonymous <nore...@xfce.org>
Date:  Sat Sep 17 00:30:44 2016 +0200

  I18n: Update translation lt (100%).
  
  202 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/lt.po | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 45a64e1..fc1ae35 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2016-02-26 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-14 09:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-09-16 20:06+0000\n"
 "Last-Translator: Moo\n"
 "Language-Team: Lithuanian 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-power-manager/language/lt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -977,7 +977,7 @@ msgid ""
 "dropped) brightness panel-plugin. A new popup notification was added to "
 "account for keyboard brightness changes and the Power Manager now also "
 "controls the X11 blank times."
-msgstr "Ši kūrimo laida ištaiso keletą klaidų, susijusių su sistemos 
pristabdymu ir užmigdymu. Ji taip pat patobulina skydelio įskiepį, įtraukdama 
(dabar pašalinto) ryškumo skydelio įskiepio funkcionalumą. Buvo pridėtas naujas 
iššokantis pranešimas, pranešantis apie klaviatūros ryškumo pakeitimus, o be to 
Energijos Tvarkytuvė dabar tuo pačiu valdo X11 užtamsinimo laikus."
+msgstr "Ši kūrimo laida ištaiso keletą klaidų, susijusių su sistemos 
pristabdymu ir užmigdymu. Ji taip pat patobulina skydelio įskiepį, įtraukdama 
(dabar pašalinto) ryškumo skydelio įskiepio funkcionalumą. Buvo pridėtas naujas 
iškylantysis pranešimas, pranešantis apie klaviatūros ryškumo pakeitimus, o be 
to Energijos Tvarkytuvė dabar tuo pačiu valdo X11 užtamsinimo laikus."
 
 #: ../data/appdata/xfce4-power-manager.appdata.xml.in.h:6
 msgid ""

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to