This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfce4-settings.

commit ae208f12e95de03f40f5703fa6930a865f360ed4
Author: Dušan Kazik <prescot...@gmail.com>
Date:  Sat Sep 17 00:30:53 2016 +0200

  I18n: Update translation sk (100%).
  
  371 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/sk.po | 786 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 433 insertions(+), 353 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index c592844..47d7582 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -3,15 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Dušan Kazik <prescot...@gmail.com>, 2015
+# Dušan Kazik <prescot...@gmail.com>, 2015-2016
 # Slavko <li...@slavino.sk>, 2015
 # Tomáš Vadina <tomasvadina+transi...@cryptolab.net>, 2011-2012
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-06 06:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-30 10:18+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-16 06:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-09-16 18:08+0000\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescot...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Slovak 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-settings/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -149,54 +149,54 @@ msgid ""
 msgstr "Ak vyberiete túto voľbu, bude možné ovládať kurzor myši numerickou 
klávesnicou"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
-msgid "R_epeat interval:"
-msgstr "Int_erval opakovania:"
+msgid "msec"
+msgstr "ms"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
-msgid "_Acceleration delay:"
-msgstr "_Oneskorenie pri akcelerácii:"
+msgid ""
+"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
+"motion event"
+msgstr "Doba v milisekundách medzi stlačením prvej klávesy a prvou opakovanou 
udalosťou pohybu"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
-msgid "Acceleration t_ime:"
-msgstr "_Oneskorenie akcelerácie:"
+msgid "_Acceleration delay:"
+msgstr "_Oneskorenie pri akcelerácii:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
-msgid "Ma_ximum speed:"
-msgstr "Ma_ximálna rýchlosť:"
+msgid "R_epeat interval:"
+msgstr "Int_erval opakovania:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
-msgid "Acceleration _profile:"
-msgstr "Pro_fil akcelerácie:"
+msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
+msgstr "Doba v milisekundách medzi dvoma opakovanými udalosťami pohybu"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
-msgid "msec"
-msgstr "ms"
+msgid "Acceleration t_ime:"
+msgstr "_Oneskorenie akcelerácie:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
-msgid "pixels/sec"
-msgstr "pixely/s"
+msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
+msgstr "Doba v milisekundách pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
-msgid ""
-"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
-"motion event"
-msgstr "Doba v milisekundách medzi stlačením prvej klávesy a prvou opakovanou 
udalosťou pohybu"
+msgid "Ma_ximum speed:"
+msgstr "Ma_ximálna rýchlosť:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:37
-msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
-msgstr "Doba v milisekundách medzi dvoma opakovanými udalosťami pohybu"
+msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
+msgstr "Maximálna rýchlosť kurzora po zrýchlení"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:38
-msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
-msgstr "Rampa použitá k dosiahnutiu maximálnej rýchlosti kurzora"
+msgid "pixels/sec"
+msgstr "pixely/s"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:39
-msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
-msgstr "Maximálna rýchlosť kurzora po zrýchlení"
+msgid "Acceleration _profile:"
+msgstr "Pro_fil akcelerácie:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:40
-msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
-msgstr "Doba v milisekundách pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti"
+msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
+msgstr "Rampa použitá k dosiahnutiu maximálnej rýchlosti kurzora"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:41
 msgid "Mouse Emulation"
@@ -206,55 +206,57 @@ msgstr "Emulácia myši"
 msgid "_Mouse"
 msgstr "_Myš"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:120
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:118
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:121
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mouse-settings/main.c:84
+#: ../xfce4-settings-editor/main.c:49
 msgid "Settings manager socket"
 msgstr "Soket správcu nastavení"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:120
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:118
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:121
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mouse-settings/main.c:84
+#: ../xfce4-settings-editor/main.c:49
 msgid "SOCKET ID"
 msgstr "SOCKET ID"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:44
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:96
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:121
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:40
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:84 ../xfce4-settings-editor/main.c:43
-#: ../xfsettingsd/main.c:78 ../xfce4-settings-manager/main.c:40
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:47
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:119
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:122
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:41 ../dialogs/mime-settings/main.c:40
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:85 ../xfce4-settings-editor/main.c:50
+#: ../xfsettingsd/main.c:78 ../xfce4-settings-manager/main.c:43
 msgid "Version information"
 msgstr "Informácie o verzii"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:997
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3025
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1769 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:197
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1298
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3018
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:78 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1871 ../xfce4-settings-editor/main.c:120
 #: ../xfsettingsd/main.c:191 ../xfsettingsd/main.c:229
-#: ../xfce4-settings-manager/main.c:61
+#: ../xfce4-settings-manager/main.c:64
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Informácie o použití získate príkazom '%s --help'"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1016
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3044
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1788 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
-#: ../xfsettingsd/main.c:207 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:216
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1317
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3037
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:94 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1890 ../xfce4-settings-editor/main.c:139
+#: ../xfsettingsd/main.c:207 ../xfce4-settings-manager/main.c:80
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Vývojársky tím Xfce. Všetky práva vyhradené."
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1017
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3045
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1789 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
-#: ../xfsettingsd/main.c:208 ../xfce4-settings-manager/main.c:78
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:217
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1318
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3038
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:95 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1891 ../xfce4-settings-editor/main.c:140
+#: ../xfsettingsd/main.c:208 ../xfce4-settings-manager/main.c:81
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Prosím, chyby nahláste na <%s>."
@@ -264,233 +266,249 @@ msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
 msgstr "Zlepšite prístupnosť klávesnice a myši"
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1178
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:88 ../dialogs/display-settings/main.c:99
+msgid "None"
+msgstr "Žiadne"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:2
+msgid "Slight"
+msgstr "Mierne"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:3
+msgid "Medium"
+msgstr "Stredné"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:4
+msgid "Full"
+msgstr "Plné"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
+msgid "Icons"
+msgstr "Ikony"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
+msgid "Text under icons"
+msgstr "Text pod ikonami"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
+msgid "Text next to icons"
+msgstr "Text vedľa ikon"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:9
+msgid "1x (no scaling)"
+msgstr "1x(bez zmeny mierky)"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
+msgid "2x"
+msgstr "2x"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
 #: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:1
 msgid "Appearance"
 msgstr "Vzhľad"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:2
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:12
 #: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:2
 msgid "Customize the look of your desktop"
 msgstr "Nastavenie vzhľadu pracovného prostredia"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:3
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
 msgid "St_yle"
 msgstr "Š_týl"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:4
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
 msgid "_Icons"
 msgstr "_Ikony"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
 msgid ""
 "This font will be used as the default font used when drawing user interface "
 "text"
 msgstr "Toto písmo bude použité ako predvolené pre vykreslenie textu 
používateľského rozhrania"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
 msgid "Select a default font"
 msgstr "Vybrať predvolené písmo"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
 msgid "Default Fon_t"
 msgstr "Predvolené pís_mo"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
+msgid "_Enable anti-aliasing"
+msgstr "Povoliť v_yhladzovanie"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
+msgid ""
+"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
+msgstr "Vyhladzovanie zlepšuje vzhľad textu na obrazovke"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
+msgid "Hintin_g:"
+msgstr "Hintin_g:"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
 msgid ""
 "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw"
 " the font; pick whichever looks best according to personal preference"
 msgstr "Mnoho písiem obsahuje dodatočné informácie o najlepšom spôsobe pre 
vykresľovanie písma. Najlepší vzhľad vyberte podľa svojich osobných priorít"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:9
-msgid ""
-"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
-"correct sub-pixel order of the screen"
-msgstr "Na obrazovkách TFT alebo LCD je možné zvýšiť kvalitu písiem voľbou 
správneho poradia farebných zložiek pixelov obrazovky"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:22
 msgid "Sub-_pixel order:"
 msgstr "Poradie _subpixelov:"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
-msgid "Hintin_g:"
-msgstr "Hintin_g:"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:12
-msgid "_Enable anti-aliasing"
-msgstr "Povoliť v_yhladzovanie"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
 msgid ""
-"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
-msgstr "Vyhladzovanie zlepšuje vzhľad textu na obrazovke"
+"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
+"correct sub-pixel order of the screen"
+msgstr "Na obrazovkách TFT alebo LCD je možné zvýšiť kvalitu písiem voľbou 
správneho poradia farebných zložiek pixelov obrazovky"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
 msgid "Rendering"
 msgstr "Vykresľovanie"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
 msgid "Custom _DPI setting:"
 msgstr "Vlastné nastavenie _DPI:"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
 msgid ""
 "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too "
 "small"
 msgstr "Obísť rozlíšenie nájdeného monitora v prípade, že je písmo príliš 
veľké alebo malé"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
 msgid "DPI"
 msgstr "DPI"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
 msgid "_Fonts"
 msgstr "Pí_sma"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
 msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
 msgstr "Zvoľte položky zobrazené medzi položkami panela nástrojov"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
 msgid "_Toolbar Style"
 msgstr "Štýl panela _nástrojov"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
 msgid "Show images on _buttons"
 msgstr "Zobrazovať obrázky na _tlačidlách"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:22
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
 msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
 msgstr "Zvoľte, či budú na tlačidlách zobrazené ikony"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
 msgid "Show images in _menus"
 msgstr "Zobrazovať _obrázky v ponukách"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
 msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
 msgstr "Zvoľte, či budú vedľa položiek ponúk zobrazené ikony"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
 msgid "Enable e_ditable accelerators"
 msgstr "Povoliť úpravy _klávesových skratiek"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
 msgid ""
 "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
 "the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
 "shortcut"
 msgstr "Ak vyberiete, môžete zmeniť klávesové skratky položiek ponuky 
prejdením kurzora myši nad položku ponuky a stlačením novej klávesovej skratky"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
 msgid "Menus and Buttons"
 msgstr "Ponuky a tlačidlá"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
 msgid "Enable _event sounds"
 msgstr "Povoliť zvuky _udalostí"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
 msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
 msgstr "Globálne povolí, alebo zakáže zvuky udalostí (vyžaduje podporu 
knižnice „Canberra“)"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
 msgid "Enable input feedbac_k sounds"
 msgstr "Povoliť zvuky spätnej väzby vstupu"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
 msgid ""
 "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to"
 " play"
 msgstr "Zvoľte, či budú kliknutia myšou a iné užívateľské vstupy ozvučené"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
 msgid "Event sounds"
 msgstr "Zvuky udalostí"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
-msgid "Setti_ngs"
-msgstr "_Nastavenia"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:883
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:87 ../dialogs/display-settings/main.c:98
-msgid "None"
-msgstr "Žiadne"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
-msgid "Slight"
-msgstr "Mierne"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
-msgid "Medium"
-msgstr "Stredné"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
-msgid "Full"
-msgstr "Plné"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
-msgid "Icons"
-msgstr "Ikony"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
+msgid "Adjust the system-wide display scaling"
+msgstr "Upraví zmenu mierku zobrazenia pre celý systém"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
-msgid "Text under icons"
-msgstr "Text pod ikonami"
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
+msgid "_Window Scaling"
+msgstr "Zmena _mierky okien"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
-msgid "Text next to icons"
-msgstr "Text vedľa ikon"
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
+msgid "Setti_ngs"
+msgstr "_Nastavenia"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:359
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running "
 "<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator."
 msgstr "Upozornenie: táto téma ikon nemá súbor vyrovnávacej pamäte. Môžete ho 
vytvoriť spustením <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> v okne emulátora 
terminálu."
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:755
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1010
 #, c-format
 msgid "File is larger than %d MB, installation aborted"
 msgstr "Súbor je väčší ako %d MB, inštalácia zrušená"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:760
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1015
 msgid "Failed to create temporary directory"
 msgstr "Nie je možné vytvoriť dočasný priečinok"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:765
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1020
 msgid "Failed to extract archive"
 msgstr "Nie je možné rozbaliť archív"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:770
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1025
 msgid "Unknown format, only archives and directories are supported"
 msgstr "Neznámy formát, podporované sú len archívy a priečinky"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:775
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1030
 #, c-format
 msgid "An unknown error, exit code is %d"
 msgstr "Neznáma chyba, kód ukončenia je %d"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:782
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1037
 msgid "Failed to install theme"
 msgstr "Nie je možné nainštalovať motív"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:887
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1182
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:891
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1186
 msgid "BGR"
 msgstr "BGR"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:895
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1190
 msgid "Vertical RGB"
 msgstr "Zvislé RGB"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:899
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1194
 msgid "Vertical BGR"
 msgstr "Zvislé BGR"
 
@@ -596,35 +614,35 @@ msgstr "Pokročilé"
 msgid "radiobutton"
 msgstr "radiobutton"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:88
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:89
 msgid "Left"
 msgstr "Vľavo"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:89
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:90
 msgid "Inverted"
 msgstr "Obrátené"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:90
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:91
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:99
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:100
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Vodorovne"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:100
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:101
 msgid "Vertical"
 msgstr "Zvisle"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:101
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:102
 msgid "Horizontal and Vertical"
 msgstr "Vodorovne a zvislo"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:122
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:123
 msgid "Minimal interface to set up an external output"
 msgstr "Minimálne rozhranie pre nastavenie externého výstupu"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:251
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:254
 #, c-format
 msgid ""
 "The previous configuration will be restored in %i seconds if you do not "
@@ -632,36 +650,36 @@ msgid ""
 msgstr "Predchádzajúce nastavenie bude obnovené o %i sekúnd, ak neodpoviete na 
túto otázku."
 
 #. Insert the mode
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:536
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:539
 #, c-format
 msgid "%.1f Hz"
 msgstr "%.1f Hz"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:822
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:830
 msgid "Display:"
 msgstr "Displej:"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:827
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:835
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Rozlíšenie:"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1070
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1078
 msgid ""
 "The last active output must not be disabled, the system would be unusable."
 msgstr "Posledný aktívny výstup nie je možné zakázať, systém by bol 
nepoužiteľný."
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1072
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1080
 msgid "Selected output not disabled"
 msgstr "Vybraný výstup nie je zakázaný"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2212
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2224
 msgid ""
 "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
 "placement."
 msgstr "Vyberte monitor na zmenu jeho vlastností; presuňte ho na zmenu jeho 
jeho umiestnenia."
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2249
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2323
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2261
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2335
 #, c-format
 msgid "(%i, %i)"
 msgstr "(%i, %i)"
@@ -670,30 +688,34 @@ msgstr "(%i, %i)"
 #. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
 #. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
 #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2355
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2367
 msgid "Mirror Screens"
 msgstr "Zrkadliť obrazovky"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2553
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2548
 msgid "(Disabled)"
 msgstr "(Vypnuté)"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3057
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3050
 #: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:282
 #, c-format
 msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
 msgstr "Nie je možné zistiť používanú verziu rozšírenia RandR"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3058
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3094
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3051
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3088
 msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
 msgstr "Nie je možné spustiť nastavenia displeja Xfce"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3089
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3083
 msgid "ATI Settings"
 msgstr "Nastavenie grafickej karty ATI"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3104
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3090
+msgid "_Close"
+msgstr "_Zatvoriť"
+
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3098
 msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
 msgstr "Nie je možné spustiť nastavenie proprietárneho ovládača"
 
@@ -730,62 +752,83 @@ msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámy"
 
 #. Set dialog title and icon
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:108
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:106
 msgid "Shortcut Command"
 msgstr "Príkaz klávesovej skratky"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:147
+#. Create cancel button
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:110
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:259
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:134
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:382
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:932
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:144
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušiť"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:114
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:137
 msgid "Enter the command you want to trigger with a shortcut."
 msgstr "Zdajte príkaz, ktorý má byť spustený touto skratkou"
 
 #. We are editing an existing shortcut
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:165
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:155
 msgid "Shortcut:"
 msgstr "Skratka:"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:176
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:168
 msgid "Command:"
 msgstr "Príkaz:"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:196
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:184
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:260
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:136
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:383
+msgid "Open"
+msgstr "Otvoriť"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:189
 msgid "Use _startup notification"
 msgstr "Použiť oznámenie o _spustení"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:243
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:236
 msgid "The command may not be empty."
 msgstr "Príkaz nemôže byť prázdny."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:263
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:256
 msgid "Select command"
 msgstr "Vyberte príkaz"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:271
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:386
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:264
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:389
 msgid "All Files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:276
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:391
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:269
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:394
 msgid "Executable Files"
 msgstr "Spustiteľné súbory"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:291
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:406
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:284
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:409
 msgid "Perl Scripts"
 msgstr "Skripty jazyka Perl"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:297
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:412
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:290
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:415
 msgid "Python Scripts"
 msgstr "Skripty jazyka Python"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:303
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:418
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:296
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:421
 msgid "Ruby Scripts"
 msgstr "Skripty jazyka Ruby"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:309
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:424
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:302
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:427
 msgid "Shell Scripts"
 msgstr "Shellové skripty"
 
@@ -812,7 +855,7 @@ msgid "Restore num l_ock state on startup"
 msgstr "Obnoviť stav num l_ocku pri spustení"
 
 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:6
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:30
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
@@ -924,56 +967,64 @@ msgstr "Rozloženie klá_vesnice"
 msgid "_Layout"
 msgstr "_Rozloženie"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:82
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:84
 msgid "Unable to initialize GTK+."
 msgstr "Nie je možné inicializovať GTK+."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:102
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:104
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to xfconf daemon. Reason: %s"
 msgstr "Zlyhalo pripojenie na démona xfconf. Dôvod: %s"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:113
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:115
 msgid "Could not create the settings dialog."
 msgstr "Nie je možné vytvoriť dialógové okno nastavení."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:397
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:404
 msgid "Command"
 msgstr "Príkaz"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:402
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:409
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Skratka"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:478
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:485
 msgid "Layout"
 msgstr "Rozvrhnutie"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:479
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:486
 msgid "Variant"
 msgstr "Variant"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1002
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1106
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1009
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1113
 msgid "Shortcut command may not be empty."
 msgstr "Klávesová skratka príkazu nemôže byť prázdna."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1270
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1271
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1277
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1278
 msgid "Reset to Defaults"
 msgstr "Obnoviť predvolené"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1272
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1279
 msgid ""
 "This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
 " do this?"
 msgstr "Touto akciou nastavíte všetky klávesové skratky na predvolené hodnoty. 
Naozaj si želáte pokračovať?"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1351
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1281
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1282
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1358
 msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
 msgstr "Predvolené nastavenie systému bude obnovené pri nasledujúcom 
prihlásení."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1353
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1360
 msgid "Warning"
 msgstr "Varovanie"
 
@@ -981,65 +1032,65 @@ msgstr "Varovanie"
 msgid "Select Application"
 msgstr "Vyberte aplikáciu"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:204
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:205
 msgid "Use a c_ustom command:"
 msgstr "Použiť _vlastný príkaz:"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:205
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:206
 msgid ""
 "Use a custom command for an application that is not available from the above"
 " application list."
 msgstr "Použiť vlastný príkaz pre aplikáciu, ktorá nie je dostupná v hornom 
zozname aplikácií."
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:223
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:224
 msgid "_Browse..."
 msgstr "_Prechádzať..."
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:376
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:379
 msgid "Select an Application"
 msgstr "Vybrať aplikáciu"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:526
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:529
 msgid "None available"
 msgstr "Žiadna dostupná"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:573
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:576
 msgid "Recommended Applications"
 msgstr "Odporúčané aplikácie"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:591
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:594
 msgid "Other Applications"
 msgstr "Ostatné aplikácie"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:611
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:614
 #, c-format
 msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
 msgstr "Otvoriť <i>%s</i> a ostatné súbory typu \"%s\" s:"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:647
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:650
 #, c-format
 msgid "Failed to add new application \"%s\""
 msgstr "Pridanie novej aplikácie \"%s\" zlyhalo"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:174
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:167
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:1
 msgid "MIME Type Editor"
 msgstr "Editor typu súborov"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:178
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:171
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:2
 msgid "Associate applications with MIME types"
 msgstr "Priradiť aplikáciu s typom súboru"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:203
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:198
 msgid "_Filter:"
 msgstr "_Filter:"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:211
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:206
 msgid "Clear filter"
 msgstr "Vyčistiť filter"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:257
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:251
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ súboru"
 
@@ -1047,24 +1098,24 @@ msgstr "Typ súboru"
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:308
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:314
 msgid "Default Application"
 msgstr "Predvolená aplikácia"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:484
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:609
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:496
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:621
 msgid "User Set"
 msgstr "Nastavené používateľom"
 
 #. sort the names but keep Default on top
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:486
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:609
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:380 ../dialogs/mouse-settings/main.c:382
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:442
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:498
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:621
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:383 ../dialogs/mouse-settings/main.c:385
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:445
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolené"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:555
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:567
 #, c-format
 msgid "%d MIME type found"
 msgid_plural "%d MIME types found"
@@ -1072,57 +1123,57 @@ msgstr[0] "Nájdený %d typ MIME"
 msgstr[1] "Nájdené %d typy MIME"
 msgstr[2] "Nájdených %d typov MIME"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:654
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:666
 #, c-format
 msgid "Failed to set application \"%s\" for mime type \"%s\"."
 msgstr "Nastavenie aplikácie \"%s\" pre typ súboru \"%s\" zlyhalo."
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:911
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:923
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to reset content type \"%s\" to its default 
value?"
 msgstr "Ste si istý, že chcete obnoviť typ obsahu \"%s\" na jeho predvolenú 
hodnotu?"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:915
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:927
 msgid "Question"
 msgstr "Otázka"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:918
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:930
 msgid ""
 "This will remove your custom mime-association and restore the system-wide "
 "default."
 msgstr "Toto odstráni vaše vlastné asociácie typov súborov a obnoví ich na 
predvolené hodnoty."
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:922
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:993
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:934
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:1005
 msgid "Reset to Default"
 msgstr "Obnoviť predvolené"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:988
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:1000
 msgid "Choose Application..."
 msgstr "Vyberte aplikáciu..."
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:82
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
 msgid "Active device in the dialog"
 msgstr "Aktívne zariadenie v dialógovom okne"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:82
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
 msgid "DEVICE NAME"
 msgstr "NÁZOV ZARIADENIA"
 
 #. pixel value for some of the scales in the dialog
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:138
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:141
 #, c-format
 msgid "%g px"
 msgstr "%g px"
 
 #. miliseconds value for some of the scales in the dialog
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:148
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:151
 #, c-format
 msgid "%g ms"
 msgstr "%g ms"
 
 #. seconds value for some of the scales in the dialog
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:159
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:162
 #, c-format
 msgid "%.1f s"
 msgstr "%.1f s"
@@ -1144,328 +1195,349 @@ msgid "Circular scrolling"
 msgstr "Kruhový posun"
 
 #: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:5
+msgid "Pen (absolute)"
+msgstr "Pero (priamo)"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:6
+msgid "Mouse (relative)"
+msgstr "Myš (relatívne)"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:7
 msgid "None (right-handed)"
 msgstr "Žiadne (pre praváka)"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:6
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:8
 msgid "Half (left-handed)"
 msgstr "Polovične (pre ľaváka)"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:9
 msgid "Clockwise"
 msgstr "Pravotočivo"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:10
 msgid "Counterclockwise"
 msgstr "Ľavotočivo"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:9
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:11
 #: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:1
 msgid "Mouse and Touchpad"
 msgstr "Myš a touchpad"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:10
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
 #: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:2
 msgid "Configure pointer device behavior and appearance"
 msgstr "Konfiguruje správanie a vzhľad kurzora"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:11
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
 msgid "De_vice:"
 msgstr "Zari_adenie:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
 msgid "_Enable this device"
 msgstr "Povoliť toto zariad_enie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
 msgid "Ri_ght-handed"
 msgstr "P_ravou rukou"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
 msgid "Le_ft-handed"
 msgstr "Ľ_avou rukou"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
 msgid "Reverse scroll d_irection"
 msgstr "Obrát_iť smer posunu"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
 msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
 msgstr "Ak je táto voľba povolená, bude koliesko myši pracovať opačne"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
 msgid "Buttons"
 msgstr "Tlačidlá"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
+msgid "_Reset to Defaults"
+msgstr "Obnoviť pr_edvolené"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
+msgid ""
+"Set the acceleration and sensitivity for the selected device to the default "
+"values"
+msgstr "Nastaví akceleráciu a citlivosť pre vybrané zariadenie na predvolené 
hodnoty"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:22
+msgid "Sensitivit_y:"
+msgstr "_Citlivosť_"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
 msgid "Acceleratio_n:"
 msgstr "Zrýchle_nie:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
 msgid ""
 "The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
 msgstr "Faktor, pri ktorom kurzor myši zvýši rýchlosť pri pohybe"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:25
 msgid ""
 "The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
 "accelerating"
 msgstr "Počet pixelov, o ktoré sa musí kurzor v krátkom časovom úseku posunúť 
pred zahájením akcelerácie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
-msgid "Sensitivit_y:"
-msgstr "_Citlivosť_"
-
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:22
-msgid "_Reset to Defaults"
-msgstr "Obnoviť pr_edvolené"
-
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
-msgid ""
-"Set the acceleration and sensitivity for the selected device to the default "
-"values"
-msgstr "Nastaví akceleráciu a citlivosť pre vybrané zariadenie na predvolené 
hodnoty"
-
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
 msgid "Pointer Speed"
 msgstr "Rýchlosť kurzora"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:25
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
 msgid "B_uttons and Feedback"
 msgstr "_Tlačidlá a odozva"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
 msgid "Disable touchpad _while typing"
 msgstr "Zakázať to_uchpad počas písania"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:29
 msgid ""
 "When selected, the touchpad will be disabled when the keyboard is being used"
 msgstr "Ak vyberiete túto možnosť, touchpad bude počas používania klávesnice 
vypnutý"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:30
 msgid "Duratio_n:"
 msgstr "Trva_nie:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:29
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
 msgid "Tap touchpad to clic_k"
 msgstr "Poklep_anie na touchpad ako klik myšou"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
 msgid "Scrolling _mode:"
 msgstr "Režim posunu:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
 msgid "Enable hori_zontal scrolling"
 msgstr "Povoliť vodo_rovný posun"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:35
 msgid "Scrolling"
 msgstr "Posun"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:36
 msgid "T_ouchpad"
 msgstr "T_ouchpad"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:35
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:37
 msgid "Trac_king mode:"
 msgstr "Režim sledov_ania:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:36
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:38
 msgid "_Rotation:"
 msgstr "O_točenie:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:37
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:39
 msgid "Tab_let"
 msgstr "Tab_let"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:38
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:40
 msgid "_Devices"
 msgstr "_Zariadenia"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:39
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:41
 msgid "Th_reshold:"
 msgstr "P_rah:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:40
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:42
 msgid ""
 "The number of pixels the pointer must move before a drag operation will "
 "start"
 msgstr "Počet pixelov, o ktoré sa musí kurzor posunúť pred začatím ťahania"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:41
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:43
 msgid "Drag and Drop"
 msgstr "Ťahať a pustiť"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:42
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:44
 msgid "Ti_me:"
 msgstr "Č_as:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:43
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:45
 msgid ""
 "Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
 "considered a double click"
 msgstr "Najdlhšia povolená doba medzi dvoma kliknutiami v milisekundách 
považovaná za dvojité kliknutie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:44
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:46
 msgid "D_istance:"
 msgstr "Vzd_ialenosť:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:45
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:47
 msgid ""
 "The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
 "for them to be considered a double click"
 msgstr "Najvyššia povolená vzdialenosť medzi dvoma kliknutiami v pixeloch 
považovaných za dvojité kliknutie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:46
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:48
 msgid "Double Click"
 msgstr "Dvojité kliknutie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:47
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:49
 msgid "_Behavior"
 msgstr "Správa_nie"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:48
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:50
 msgid "Cursor si_ze:"
 msgstr "Veľkosť kur_zora:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:49
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:51
 msgid "Size"
 msgstr "Veľkosť"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:50
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:52
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhľad"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:51
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:53
 msgid "_Theme"
 msgstr "_Téma"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:52
-msgid "Pen (absolute)"
-msgstr "Pero (priamo)"
-
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:53
-msgid "Mouse (relative)"
-msgstr "Myš (relatívne)"
-
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:184
+#: ../xfce4-settings-editor/main.c:163
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.desktop.in.h:1
 msgid "Settings Editor"
 msgstr "Editor nastavení"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:185
+#: ../xfce4-settings-editor/main.c:170
 msgid "Customize settings stored by Xfconf"
 msgstr "Prispôsobenie nastavení uloženého s Xfconf"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:230
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:243
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanál"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:264
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:277
 msgid "Property"
 msgstr "Vlastnosť"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:271
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:284
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:278
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:291
 msgid "Locked"
 msgstr "Uzamknuté"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:285
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:298
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:302
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:312
+msgid "New"
+msgstr "Nová"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:315
 msgid "New property"
 msgstr "Nová vlastnosť"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:313
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:323
+msgid "Edit"
+msgstr "Upraviť"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:326
 msgid "Edit selected property"
 msgstr "Úprava vybranej vlastnosti"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:321
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1026
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1369
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:334
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1021
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1356
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Reštartovať"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:324
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:337
 msgid "Reset selected property"
 msgstr "Obnoviť vybranú vlastnosť"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:448
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:539
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:658
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:444
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:535
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:654
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:90
 msgid "Empty"
 msgstr "Prázdne"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:451
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:447
 msgid "Array"
 msgstr "Pole"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:456
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:452
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:91
 msgid "String"
 msgstr "String"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:464
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:460
 msgid "Integer"
 msgstr "Integer"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:467
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:463
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:92
 msgid "Boolean"
 msgstr "Boolean"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:470
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:466
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:94
 msgid "Double"
 msgstr "Double"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:804
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:800
 msgid "_Reset Channel"
 msgstr "_Obnoviť kanál"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:805
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:801
 msgid "Resetting a channel will permanently remove those custom settings."
 msgstr "Reštartovanie kanála natrvalo odstráni vlastné nastavenia."
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:806
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:802
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to reset channel \"%s\" and all its properties?"
 msgstr "Naozaj si želáte reštartovať kanál \"%s\" a všetky jeho vlastnosti?"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:881
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:877
 msgid "reset"
 msgstr "obnoviť"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:938
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:934
 #, c-format
 msgid "Monitor %s"
 msgstr "Monitor %s"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:946
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:942
 msgid "Watch an Xfconf channel for property changes"
 msgstr "Sledovať kanál Xfconf pre zmeny vlastnosti"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:982
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:944
+msgid "Clear"
+msgstr "Vymazať"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:945
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:207
+msgid "Close"
+msgstr "Zatvoriť"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:978
 #, c-format
 msgid "start monitoring channel \"%s\""
 msgstr "spustiť sledovanie kanála \"%s\""
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1036
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1027
 msgid "_Monitor"
 msgstr "_Monitor"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1370
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1037
+msgid "Refresh"
+msgstr "Obnoviť"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1357
 msgid "Resetting a property will permanently remove those custom settings."
 msgstr "Reštartovanie vlastnosti natrvalo odstráni vlastné nastavenia."
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1371
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1358
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to reset property \"%s\"?"
 msgstr "Naozaj si želáte reštartovať vlastnosť \"%s\"?"
@@ -1490,34 +1562,38 @@ msgstr "Unsigned Int64"
 msgid "New Property"
 msgstr "Nová vlastnosť"
 
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:145
+msgid "Save"
+msgstr "Uložiť"
+
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:158
 msgid "_Property:"
 msgstr "_Vlastnosť:"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:173
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:175
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Typ:"
 
 #. strings
 #. integers
 #. bool
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:204
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:215
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:227
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:208
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:218
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:229
 msgid "_Value:"
 msgstr "_Hodnota:"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:385
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:386
 #, c-format
 msgid "Property names must start with a '/' character"
 msgstr "Názvy vlastností musia začínať znakom '/'"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:396
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:397
 #, c-format
 msgid "The root element ('/') is not a valid property name"
 msgstr "Koreňový element ('/') nie je platným názvom vlastnosti"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:413
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:414
 #, c-format
 msgid ""
 "Property names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', "
@@ -1525,17 +1601,17 @@ msgid ""
 "separator"
 msgstr "Názvy vlastností môžu obsahovať iba ASCII znaky A-Z, a-z, 0-9, '_', 
'-', '<' a '>' a tiež '/' ako oddeľovač"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:427
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:428
 #, c-format
 msgid "Property names cannot have two or more consecutive '/' characters"
 msgstr "Názvy vlastností nemôžu obsahovať dva po sebe idúce znaky '/'"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:441
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:442
 #, c-format
 msgid "Property names cannot end with a '/' character"
 msgstr "Názvy vlastností nemôžu končiť znakom '/'"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:654
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:655
 msgid "Edit Property"
 msgstr "Úprava vlastnosti"
 
@@ -1602,24 +1678,28 @@ msgstr "Pracovná plocha %d"
 msgid "The Xfce Settings Daemon"
 msgstr "Démon nastavenia Xfce"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/main.c:41
+#: ../xfce4-settings-manager/main.c:44
 msgid "Settings dialog to show"
 msgstr "Zobrazené dialógové okno nastavení"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:193
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:194
 msgid "All _Settings"
 msgstr "Všetky na_stavenia"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:390
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:204
+msgid "Help"
+msgstr "Pomocník"
+
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:396
 msgid "Settings"
 msgstr "Nastavenia"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:392
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:398
 msgid "Customize your desktop"
 msgstr "Prispôsobte si pracovné prostredie"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:885
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:896
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:893
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:904
 #, c-format
 msgid "Unable to start \"%s\""
 msgstr "Nie je možné spustiť '%s'"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to