This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfce4-settings.

commit 3f045f3c487073a344810d9feee5a5a9fc047e3b
Author: Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>
Date:  Sat Sep 17 00:30:53 2016 +0200

  I18n: Update translation bg (100%).
  
  371 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/bg.po | 790 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 435 insertions(+), 355 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index b5c3f9f..c9982c9 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,16 +5,16 @@
 # Translators:
 # Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>, 2012
 # Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>, 2012
-# Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>, 2014-2015
-# Lyubomir Vasilev, 2015
+# Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>, 2014-2016
+# Любомир Василев, 2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-06 06:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-31 11:10+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-16 06:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-09-16 16:40+0000\n"
 "Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_mont...@abv.bg>\n"
-"Language-Team: Bulgarian 
(http://www.transifex.com/projects/p/xfce4-settings/language/bg/)\n"
+"Language-Team: Bulgarian 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-settings/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -150,54 +150,54 @@ msgid ""
 msgstr "Когато е избрано, показалецът на мишката може да се контролира с 
цифровият панел наклавиатурата"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:29
-msgid "R_epeat interval:"
-msgstr "Интервал на повторение:"
+msgid "msec"
+msgstr "мсек"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:30
-msgid "_Acceleration delay:"
-msgstr "Задържане преди ускорение:"
+msgid ""
+"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
+"motion event"
+msgstr "Време, в милисекунди, между началото на натискане на клавиш и началото 
на движението"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:31
-msgid "Acceleration t_ime:"
-msgstr "Време на ускорение:"
+msgid "_Acceleration delay:"
+msgstr "Задържане преди ускорение:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:32
-msgid "Ma_ximum speed:"
-msgstr "Максимална скорост:"
+msgid "R_epeat interval:"
+msgstr "Интервал на повторение:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:33
-msgid "Acceleration _profile:"
-msgstr "Профил на ускорение:"
+msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
+msgstr "Време, в милисекунди, между повтарящи се движения"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:34
-msgid "msec"
-msgstr "мсек"
+msgid "Acceleration t_ime:"
+msgstr "Време на ускорение:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:35
-msgid "pixels/sec"
-msgstr "пиксела/сек"
+msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
+msgstr "Време, в милисекунди за достигане на максимална скорост"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:36
-msgid ""
-"The time, in milliseconds, between the initial key press and first repeated "
-"motion event"
-msgstr "Време, в милисекунди, между началото на натискане на клавиш и началото 
на движението"
+msgid "Ma_ximum speed:"
+msgstr "Максимална скорост:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:37
-msgid "The time, in milliseconds, between repeated motion events"
-msgstr "Време, в милисекунди, между повтарящи се движения"
+msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
+msgstr "Максимална скорост на показалеца след ускоряване"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:38
-msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
-msgstr "Разстояние, което трябва да измине показалеца, преди да достигне 
максимална скорост"
+msgid "pixels/sec"
+msgstr "пиксела/сек"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:39
-msgid "The maximum pointer speed after acceleration"
-msgstr "Максимална скорост на показалеца след ускоряване"
+msgid "Acceleration _profile:"
+msgstr "Профил на ускорение:"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:40
-msgid "The time, in milliseconds, to get to maximum speed"
-msgstr "Време, в милисекунди за достигане на максимална скорост"
+msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
+msgstr "Разстояние, което трябва да измине показалеца, преди да достигне 
максимална скорост"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:41
 msgid "Mouse Emulation"
@@ -207,55 +207,57 @@ msgstr "Емулация на мишката"
 msgid "_Mouse"
 msgstr "Мишка"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:120
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:118
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:121
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mouse-settings/main.c:84
+#: ../xfce4-settings-editor/main.c:49
 msgid "Settings manager socket"
 msgstr "Гнездо на мениджъра на настройките"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:120
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:46
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:118
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:121
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mouse-settings/main.c:84
+#: ../xfce4-settings-editor/main.c:49
 msgid "SOCKET ID"
 msgstr "Гнездо ID"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:44
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:96
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:121
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:40
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:84 ../xfce4-settings-editor/main.c:43
-#: ../xfsettingsd/main.c:78 ../xfce4-settings-manager/main.c:40
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:47
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:119
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:122
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:41 ../dialogs/mime-settings/main.c:40
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:85 ../xfce4-settings-editor/main.c:50
+#: ../xfsettingsd/main.c:78 ../xfce4-settings-manager/main.c:43
 msgid "Version information"
 msgstr "Информация за версията"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:997
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3025
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1769 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:197
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1298
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3018
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:78 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1871 ../xfce4-settings-editor/main.c:120
 #: ../xfsettingsd/main.c:191 ../xfsettingsd/main.c:229
-#: ../xfce4-settings-manager/main.c:61
+#: ../xfce4-settings-manager/main.c:64
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Напишете „%s --help“ за показване на потребителско ръководство"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1016
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3044
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1788 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
-#: ../xfsettingsd/main.c:207 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:216
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1317
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3037
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:94 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1890 ../xfce4-settings-editor/main.c:139
+#: ../xfsettingsd/main.c:207 ../xfce4-settings-manager/main.c:80
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Екипът по разрабоката на Xfce. Всички права са запазени."
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1017
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3045
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1789 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
-#: ../xfsettingsd/main.c:208 ../xfce4-settings-manager/main.c:78
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:217
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1318
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3038
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:95 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1891 ../xfce4-settings-editor/main.c:140
+#: ../xfsettingsd/main.c:208 ../xfce4-settings-manager/main.c:81
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Моля, докладвайте грешки на <%s>."
@@ -265,233 +267,249 @@ msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
 msgstr "Настройка на специални възможности на мишката и клавиатурата"
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1178
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:88 ../dialogs/display-settings/main.c:99
+msgid "None"
+msgstr "Няма"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:2
+msgid "Slight"
+msgstr "Тънък"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:3
+msgid "Medium"
+msgstr "Среден"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:4
+msgid "Full"
+msgstr "Пълен"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
+msgid "Icons"
+msgstr "Икони"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
+msgid "Text"
+msgstr "Текст"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
+msgid "Text under icons"
+msgstr "Текст под иконите"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
+msgid "Text next to icons"
+msgstr "Текст до иконите"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:9
+msgid "1x (no scaling)"
+msgstr "1x (без мащабиране)"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
+msgid "2x"
+msgstr "2х"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
 #: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:1
 msgid "Appearance"
 msgstr "Външен вид"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:2
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:12
 #: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:2
 msgid "Customize the look of your desktop"
 msgstr "Настройка на външният вид на работния плот"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:3
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
 msgid "St_yle"
 msgstr "Стил"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:4
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
 msgid "_Icons"
 msgstr "Икони"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
 msgid ""
 "This font will be used as the default font used when drawing user interface "
 "text"
 msgstr "Този шрифт ще бъде използван като стандартен за изписване текста на 
интерфейса"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
 msgid "Select a default font"
 msgstr "Избор на стандартен шрифт"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
 msgid "Default Fon_t"
 msgstr "Шрифт по подразбиране"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
+msgid "_Enable anti-aliasing"
+msgstr "Включване на заглаждане на шрифта"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
+msgid ""
+"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
+msgstr "Заглаждането на шрифта може да подобри външният вид на текста на 
екрана"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
+msgid "Hintin_g:"
+msgstr "Подсказване:"
+
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
 msgid ""
 "Many fonts contain information that provides extra hints as to how best draw"
 " the font; pick whichever looks best according to personal preference"
 msgstr "Много шрифтове съдържат допълнителна информация, която помага за 
изписване на шрифта по най- добър начин. Изберете вариант, който изглежда най- 
добре."
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:9
-msgid ""
-"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
-"correct sub-pixel order of the screen"
-msgstr "Качество на шрифтовете на TFT или LCD екрани може да бъде подобрено с 
промяна на разположението на цветовете в самите пиксели"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:10
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:22
 msgid "Sub-_pixel order:"
 msgstr "Подпикселна подредба:"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:11
-msgid "Hintin_g:"
-msgstr "Подсказване:"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:12
-msgid "_Enable anti-aliasing"
-msgstr "Включване на заглаждане на шрифта"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:13
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
 msgid ""
-"Anti-aliasing, or font smoothing, can improve the look of text on the screen"
-msgstr "Заглаждането на шрифта може да подобри външният вид на текста на 
екрана"
+"Font quality on a TFT or LCD screen can be greatly improved by choosing the "
+"correct sub-pixel order of the screen"
+msgstr "Качество на шрифтовете на TFT или LCD екрани може да бъде подобрено с 
промяна на разположението на цветовете в самите пиксели"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:14
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
 msgid "Rendering"
 msgstr "Визуализация"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:15
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
 msgid "Custom _DPI setting:"
 msgstr "Потребителска настройка DPI:"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
 msgid ""
 "Override the detected monitor resolution if fonts look too large or too "
 "small"
 msgstr "Замяна на откритата разделителната способност на монитора, ако 
шрифтове изглеждат твърде големи или твърде малки"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
 msgid "DPI"
 msgstr "Разделителна способност (DPI)"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:18
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
 msgid "_Fonts"
 msgstr "Шрифтове"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
 msgid "Specify what should be displayed in toolbar items"
 msgstr "Посочете какво да се показва в лентата с инструменти"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
 msgid "_Toolbar Style"
 msgstr "Стил на лентата с инструменти"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:21
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
 msgid "Show images on _buttons"
 msgstr "Показване на изображения върху бутоните"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:22
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
 msgid "Specify whether icons should be displayed next to text in buttons"
 msgstr "Посочете, дали иконите да се показват до текста в бутоните"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:23
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
 msgid "Show images in _menus"
 msgstr "Показване на изображения в менютата"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:24
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
 msgid "Specify whether icons should be displayed next to items in menus"
 msgstr "Посочете, дали иконите трябва да бъдат показвани до елементите в 
менютата"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:25
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
 msgid "Enable e_ditable accelerators"
 msgstr "Разрешаване на редактируеми ускорители"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:26
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
 msgid ""
 "If selected, keyboard shortcuts for menu items can be changed by hovering "
 "the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the "
 "shortcut"
 msgstr "Ако бъде избрано, клавишните комбинации за елементите от менюто могат 
да бъдат променени чрез преместване на мишката върху тях и натискане на 
клавишите за нова комбинация."
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:27
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
 msgid "Menus and Buttons"
 msgstr "Менюта и бутони"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:28
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
 msgid "Enable _event sounds"
 msgstr "Включване на звуците за събития"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:29
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
 msgid "Enable or disable event sounds globally (requires \"Canberra\" support)"
 msgstr "Включване и изключване на звуците за събития глобално (необходима е 
поддръжката на „Canberra“)"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:30
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
 msgid "Enable input feedbac_k sounds"
 msgstr "Включване на входните звуци за обратна връзка"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:31
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
 msgid ""
 "Specify whether mouse clicks and other user input will cause event sounds to"
 " play"
 msgstr "Посочете дали кликвания на мишката и въвеждане на друг потребител да 
стартират звуци за събитие"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:32
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:42
 msgid "Event sounds"
 msgstr "Звуци за събитие"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:33
-msgid "Setti_ngs"
-msgstr "_Настройки"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:883
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:87 ../dialogs/display-settings/main.c:98
-msgid "None"
-msgstr "Няма"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:35
-msgid "Slight"
-msgstr "Тънък"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:36
-msgid "Medium"
-msgstr "Среден"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:37
-msgid "Full"
-msgstr "Пълен"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:38
-msgid "Icons"
-msgstr "Икони"
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:39
-msgid "Text"
-msgstr "Текст"
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:43
+msgid "Adjust the system-wide display scaling"
+msgstr "Прилагане мащаба за цялата система"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:40
-msgid "Text under icons"
-msgstr "Текст под иконите"
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:44
+msgid "_Window Scaling"
+msgstr "Мащабиране на прозорец"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:41
-msgid "Text next to icons"
-msgstr "Текст до иконите"
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:45
+msgid "Setti_ngs"
+msgstr "_Настройки"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:359
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running "
 "<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator."
 msgstr "Внимание: Тази тема за икони няма кеш файл. Вие може да създадете 
такъв, като стартирате <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> в терминал."
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:755
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1010
 #, c-format
 msgid "File is larger than %d MB, installation aborted"
 msgstr "Файлът е по- голям от %d МБ, инсталацията е отхвърлена"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:760
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1015
 msgid "Failed to create temporary directory"
 msgstr "Неуспех при създаване на временна директория"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:765
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1020
 msgid "Failed to extract archive"
 msgstr "Неуспех при извличане на архив"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:770
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1025
 msgid "Unknown format, only archives and directories are supported"
 msgstr "Неизвестен формат. Поддържат се само архиви и директории"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:775
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1030
 #, c-format
 msgid "An unknown error, exit code is %d"
 msgstr "Неизвестна грешка, изходен код %d"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:782
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1037
 msgid "Failed to install theme"
 msgstr "Неуспех при инсталирането на тема"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:887
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1182
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:891
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1186
 msgid "BGR"
 msgstr "BGR"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:895
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1190
 msgid "Vertical RGB"
 msgstr "Вертикален RGB"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:899
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1194
 msgid "Vertical BGR"
 msgstr "Вертикален BGR"
 
@@ -597,35 +615,35 @@ msgstr "За напреднали"
 msgid "radiobutton"
 msgstr "Радиобутон (превключвател)"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:88
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:89
 msgid "Left"
 msgstr "Ляво"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:89
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:90
 msgid "Inverted"
 msgstr "Обърнат"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:90
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:91
 msgid "Right"
 msgstr "Дясно"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:99
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:100
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Хоризонтално"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:100
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:101
 msgid "Vertical"
 msgstr "Вертикално"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:101
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:102
 msgid "Horizontal and Vertical"
 msgstr "Хоризонтално и Вертикално"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:122
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:123
 msgid "Minimal interface to set up an external output"
 msgstr "Минимален интерфейс за създаване на външен изход"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:251
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:254
 #, c-format
 msgid ""
 "The previous configuration will be restored in %i seconds if you do not "
@@ -633,36 +651,36 @@ msgid ""
 msgstr "Предишните настройки ще бъдат възстановени след %i секунди, ако не 
отговорите на този въпрос."
 
 #. Insert the mode
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:536
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:539
 #, c-format
 msgid "%.1f Hz"
 msgstr "%.1f Hz"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:822
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:830
 msgid "Display:"
 msgstr "Дисплей"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:827
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:835
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Разделителна способност:"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1070
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1078
 msgid ""
 "The last active output must not be disabled, the system would be unusable."
 msgstr "Последният активен изход не трябва да се заключва, системата ще стане 
негодна за ползване."
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1072
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1080
 msgid "Selected output not disabled"
 msgstr "Избраният изход не е заключен"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2212
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2224
 msgid ""
 "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
 "placement."
 msgstr "Изберете монитор на който да промените настройките; променете 
местоположението му с влачене."
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2249
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2323
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2261
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2335
 #, c-format
 msgid "(%i, %i)"
 msgstr "(%i, %i)"
@@ -671,30 +689,34 @@ msgstr "(%i, %i)"
 #. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
 #. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
 #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2355
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2367
 msgid "Mirror Screens"
 msgstr "Огледални екрани"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2553
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2548
 msgid "(Disabled)"
 msgstr "(Изключено)"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3057
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3050
 #: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:282
 #, c-format
 msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
 msgstr "Не може да променяте версията на разширението RandR докато се използва"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3058
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3094
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3051
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3088
 msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
 msgstr "Не могат да стартират настройките на дисплея"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3089
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3083
 msgid "ATI Settings"
 msgstr "Настройки на ATI"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3104
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3090
+msgid "_Close"
+msgstr "_Затваряне"
+
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3098
 msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
 msgstr "Не могат да стартират настройките на лицензираният драйвър"
 
@@ -731,62 +753,83 @@ msgid "Unknown"
 msgstr "Неизвестно"
 
 #. Set dialog title and icon
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:108
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:106
 msgid "Shortcut Command"
 msgstr "Клавишна комбинация за команда"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:147
+#. Create cancel button
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:110
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:259
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:134
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:382
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:932
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:144
+msgid "Cancel"
+msgstr "Отказ"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:114
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:137
 msgid "Enter the command you want to trigger with a shortcut."
 msgstr "Въведете команда, която искате да стартира с клавишна комбинация."
 
 #. We are editing an existing shortcut
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:165
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:155
 msgid "Shortcut:"
 msgstr "Клавишна комбинация:"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:176
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:168
 msgid "Command:"
 msgstr "Команда:"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:196
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:184
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:260
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:136
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:383
+msgid "Open"
+msgstr "Отваряне"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:189
 msgid "Use _startup notification"
 msgstr "Използване на стартово уведомяване"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:243
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:236
 msgid "The command may not be empty."
 msgstr "Командата не може да бъде празна."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:263
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:256
 msgid "Select command"
 msgstr "Избор на команда"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:271
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:386
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:264
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:389
 msgid "All Files"
 msgstr "Всички файлове"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:276
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:391
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:269
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:394
 msgid "Executable Files"
 msgstr "Изпълними файлове"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:291
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:406
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:284
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:409
 msgid "Perl Scripts"
 msgstr "Perl скриптове"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:297
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:412
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:290
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:415
 msgid "Python Scripts"
 msgstr "Python скриптове"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:303
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:418
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:296
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:421
 msgid "Ruby Scripts"
 msgstr "Ruby скриптове"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:309
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:424
+#: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:302
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:427
 msgid "Shell Scripts"
 msgstr "Shell скриптове"
 
@@ -813,7 +856,7 @@ msgid "Restore num l_ock state on startup"
 msgstr "Възстановяване на състоянието на клавиша Num Lock при стартиране"
 
 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:6
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:30
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
 msgid "General"
 msgstr "Общи"
 
@@ -925,56 +968,64 @@ msgstr "Клавиатурна подредба"
 msgid "_Layout"
 msgstr "Оформление"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:82
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:84
 msgid "Unable to initialize GTK+."
 msgstr "Не може да се инициализира GTK+."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:102
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:104
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to xfconf daemon. Reason: %s"
 msgstr "Неуспех при свързване с диспечера на xfconf. Причина: %s"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:113
+#: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:115
 msgid "Could not create the settings dialog."
 msgstr "Не може да се създаде диалоговия прозорец за настройки."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:397
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:404
 msgid "Command"
 msgstr "Команда"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:402
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:409
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Клавишна комбинация"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:478
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:485
 msgid "Layout"
 msgstr "Оформление"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:479
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:486
 msgid "Variant"
 msgstr "Вариант"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1002
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1106
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1009
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1113
 msgid "Shortcut command may not be empty."
 msgstr "Клавишната комбинация за команда не може да бъде празна."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1270
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1271
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1277
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1278
 msgid "Reset to Defaults"
 msgstr "Възстановяване на настройките по подразбиране"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1272
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1279
 msgid ""
 "This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to"
 " do this?"
 msgstr "Това действие ще възстанови всички клавишни комбинации до техните 
стандартни стойности. Наистина ли искате да направите това?"
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1351
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1281
+msgid "No"
+msgstr "Не"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1282
+msgid "Yes"
+msgstr "Да"
+
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1358
 msgid "The system defaults will be restored next time you log in."
 msgstr "Настройките по подразбиране ще бъдат възстановени при следващото 
влизане в системата."
 
-#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1353
+#: ../dialogs/keyboard-settings/xfce-keyboard-settings.c:1360
 msgid "Warning"
 msgstr "Внимание"
 
@@ -982,65 +1033,65 @@ msgstr "Внимание"
 msgid "Select Application"
 msgstr "Избор на приложение"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:204
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:205
 msgid "Use a c_ustom command:"
 msgstr "Използване на потребителска команда:"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:205
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:206
 msgid ""
 "Use a custom command for an application that is not available from the above"
 " application list."
 msgstr "Използване на потребителска команда за стратиране на приложение, което 
не е налично в списъка с приложенията."
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:223
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:224
 msgid "_Browse..."
 msgstr "Преглед..."
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:376
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:379
 msgid "Select an Application"
 msgstr "Избор на приложение"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:526
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:529
 msgid "None available"
 msgstr "Няма достъпно"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:573
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:576
 msgid "Recommended Applications"
 msgstr "Препоръчителни програми"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:591
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:594
 msgid "Other Applications"
 msgstr "Други програми"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:611
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:614
 #, c-format
 msgid "Open <i>%s</i> and other files of type \"%s\" with:"
 msgstr "Отваряне на <i>%s</i> и други файлове от тип „%s“ с:"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:647
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-chooser.c:650
 #, c-format
 msgid "Failed to add new application \"%s\""
 msgstr "Неуспешно добавяне на ново приложение „%s“"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:174
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:167
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:1
 msgid "MIME Type Editor"
 msgstr "Редактор на MIME типове"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:178
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:171
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce4-mime-settings.desktop.in.h:2
 msgid "Associate applications with MIME types"
 msgstr "Асоциирани приложения с MIME типове"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:203
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:198
 msgid "_Filter:"
 msgstr "Филтър:"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:211
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:206
 msgid "Clear filter"
 msgstr "Филтър за почистване"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:257
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:251
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME тип"
 
@@ -1048,81 +1099,81 @@ msgstr "MIME тип"
 msgid "Status"
 msgstr "Състояние"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:308
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:314
 msgid "Default Application"
 msgstr "Програма по подразбиране"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:484
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:609
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:496
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:621
 msgid "User Set"
 msgstr "Потребителски"
 
 #. sort the names but keep Default on top
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:486
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:609
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:380 ../dialogs/mouse-settings/main.c:382
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:442
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:498
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:621
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:383 ../dialogs/mouse-settings/main.c:385
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:445
 msgid "Default"
 msgstr "Стандартен"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:555
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:567
 #, c-format
 msgid "%d MIME type found"
 msgid_plural "%d MIME types found"
 msgstr[0] "Намерена е %d добавка тип MIME"
 msgstr[1] "Намерени са %d MIME типове"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:654
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:666
 #, c-format
 msgid "Failed to set application \"%s\" for mime type \"%s\"."
 msgstr "Неуспешно задаване на приложение „%s“ за MIME тип \"%s\"."
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:911
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:923
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to reset content type \"%s\" to its default 
value?"
 msgstr "Наистина ли искате да възстановите стойностите по подразбиране за типа 
съдържание „%s“?"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:915
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:927
 msgid "Question"
 msgstr "Въпрос"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:918
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:930
 msgid ""
 "This will remove your custom mime-association and restore the system-wide "
 "default."
 msgstr "Това ще премахне вашата потребителска MIME-асоциация и ще възстанови 
системните настройки по подразбиране."
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:922
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:993
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:934
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:1005
 msgid "Reset to Default"
 msgstr "Възстановяване на настройките по подразбиране"
 
-#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:988
+#: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:1000
 msgid "Choose Application..."
 msgstr "Избор на приложение..."
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:82
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
 msgid "Active device in the dialog"
 msgstr "Активно устройство в диалога"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:82
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:83
 msgid "DEVICE NAME"
 msgstr "ИМЕ НА УСТРОЙСТВО"
 
 #. pixel value for some of the scales in the dialog
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:138
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:141
 #, c-format
 msgid "%g px"
 msgstr "%g пиксела"
 
 #. miliseconds value for some of the scales in the dialog
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:148
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:151
 #, c-format
 msgid "%g ms"
 msgstr "%g мсек"
 
 #. seconds value for some of the scales in the dialog
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:159
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:162
 #, c-format
 msgid "%.1f s"
 msgstr "%.1f s"
@@ -1144,328 +1195,349 @@ msgid "Circular scrolling"
 msgstr "Циклично превъртане"
 
 #: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:5
+msgid "Pen (absolute)"
+msgstr "Писалка (абсолютно)"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:6
+msgid "Mouse (relative)"
+msgstr "Мишка (относително)"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:7
 msgid "None (right-handed)"
 msgstr "Без (за дясна ръка)"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:6
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:8
 msgid "Half (left-handed)"
 msgstr "Наполовина (за лява ръка)"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:9
 msgid "Clockwise"
 msgstr "По часовниковата стрелка"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:10
 msgid "Counterclockwise"
 msgstr "Обратно на часовниковата стрелка"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:9
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:11
 #: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:1
 msgid "Mouse and Touchpad"
 msgstr "Мишка и тъчпад"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:10
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
 #: ../dialogs/mouse-settings/xfce-mouse-settings.desktop.in.h:2
 msgid "Configure pointer device behavior and appearance"
 msgstr "Настройване на поведението на устройствата и външният вид"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:11
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
 msgid "De_vice:"
 msgstr "Устройство:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:12
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
 msgid "_Enable this device"
 msgstr "Включване на това устройство"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:13
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
 msgid "Ri_ght-handed"
 msgstr "За дясна ръка"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:14
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
 msgid "Le_ft-handed"
 msgstr "За лява ръка"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:15
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
 msgid "Reverse scroll d_irection"
 msgstr "Обръщане на посоката на превъртане"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:16
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
 msgid "When selected, the scroll wheel will work in the opposite direction"
 msgstr "Когато е избрано, колелото на мишката ще работи в обратна посока"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:17
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
 msgid "Buttons"
 msgstr "Бутони"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:18
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
+msgid "_Reset to Defaults"
+msgstr "Възстановяване на настройките по подразбиране"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
+msgid ""
+"Set the acceleration and sensitivity for the selected device to the default "
+"values"
+msgstr "Задаване на ускорение и чувствителност за избраното устройство в 
стойности по подразбиране"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:22
+msgid "Sensitivit_y:"
+msgstr "_Чувствителност:"
+
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
 msgid "Acceleratio_n:"
 msgstr "Ускорение:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:19
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
 msgid ""
 "The factor at which the pointer's speed will increase as the mouse is moved"
 msgstr "Коефициент, по който да бъде умножена стойността на показалеца, при 
движение на мишката"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:20
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:25
 msgid ""
 "The number of pixels the pointer must move in a short time before it starts "
 "accelerating"
 msgstr "Брой пиксели, което трябва за кратко време да измине показалецът на 
мишката, за да започне ускорение"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:21
-msgid "Sensitivit_y:"
-msgstr "_Чувствителност:"
-
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:22
-msgid "_Reset to Defaults"
-msgstr "Възстановяване на настройките по подразбиране"
-
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:23
-msgid ""
-"Set the acceleration and sensitivity for the selected device to the default "
-"values"
-msgstr "Задаване на ускорение и чувствителност за избраното устройство в 
стойности по подразбиране"
-
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:24
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
 msgid "Pointer Speed"
 msgstr "Скорост на показалеца"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:25
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
 msgid "B_uttons and Feedback"
 msgstr "Бутони и обратна връзка"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:26
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
 msgid "Disable touchpad _while typing"
 msgstr "Заключване на тъчпада по време на писане"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:27
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:29
 msgid ""
 "When selected, the touchpad will be disabled when the keyboard is being used"
 msgstr "Когато е избрано, тъчпада ще се заключва, когато ползвате клавиатурата"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:28
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:30
 msgid "Duratio_n:"
 msgstr "Продължителност:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:29
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
 msgid "Tap touchpad to clic_k"
 msgstr "Натиснете тъчпада за да кликнете"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:31
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
 msgid "Scrolling _mode:"
 msgstr "Режим на превъртане:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:32
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
 msgid "Enable hori_zontal scrolling"
 msgstr "Включване на хоризонтално превъртане"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:33
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:35
 msgid "Scrolling"
 msgstr "Превъртане"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:34
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:36
 msgid "T_ouchpad"
 msgstr "Тъчпад"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:35
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:37
 msgid "Trac_king mode:"
 msgstr "Режим на проследяване: "
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:36
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:38
 msgid "_Rotation:"
 msgstr "Завъртане:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:37
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:39
 msgid "Tab_let"
 msgstr "Таблет"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:38
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:40
 msgid "_Devices"
 msgstr "Устройства"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:39
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:41
 msgid "Th_reshold:"
 msgstr "Праг:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:40
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:42
 msgid ""
 "The number of pixels the pointer must move before a drag operation will "
 "start"
 msgstr "Брой пиксели, което трябва да измине показалецът, преди началото на 
преместване на обекта"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:41
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:43
 msgid "Drag and Drop"
 msgstr "Влачене и Пускане"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:42
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:44
 msgid "Ti_me:"
 msgstr "Време:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:43
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:45
 msgid ""
 "Two mouse clicks in less than this length of time (in milliseconds) will be "
 "considered a double click"
 msgstr "Две кликвания на мишката с интервал по- малък от този (в милисекуни) 
ще се считат за двойно кликване"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:44
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:46
 msgid "D_istance:"
 msgstr "_Разстояние:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:45
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:47
 msgid ""
 "The mouse pointer cannot move farther than this distance between two clicks "
 "for them to be considered a double click"
 msgstr "За да се счита за двойно кликване, показалецът на мишката не трябва да 
се премества между две кликвания на по- голямо от зададеното разстояние"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:46
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:48
 msgid "Double Click"
 msgstr "Двойно кликване"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:47
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:49
 msgid "_Behavior"
 msgstr "_Поведение"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:48
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:50
 msgid "Cursor si_ze:"
 msgstr "Размер на показалеца:"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:49
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:51
 msgid "Size"
 msgstr "Размер"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:50
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:52
 msgid "Preview"
 msgstr "Преглед"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:51
+#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:53
 msgid "_Theme"
 msgstr "Тема"
 
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:52
-msgid "Pen (absolute)"
-msgstr "Писалка (абсолютно)"
-
-#: ../dialogs/mouse-settings/mouse-dialog.glade.h:53
-msgid "Mouse (relative)"
-msgstr "Мишка (относително)"
-
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:184
+#: ../xfce4-settings-editor/main.c:163
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce4-settings-editor.desktop.in.h:1
 msgid "Settings Editor"
 msgstr "Редактор на настройките"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:185
+#: ../xfce4-settings-editor/main.c:170
 msgid "Customize settings stored by Xfconf"
 msgstr "Промяна на настройките, съхранени от Xfconf"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:230
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:243
 msgid "Channel"
 msgstr "Канал"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:264
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:277
 msgid "Property"
 msgstr "Свойство"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:271
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:284
 msgid "Type"
 msgstr "Тип"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:278
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:291
 msgid "Locked"
 msgstr "Заключено"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:285
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:298
 msgid "Value"
 msgstr "Значение"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:302
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:312
+msgid "New"
+msgstr "Нов"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:315
 msgid "New property"
 msgstr "Ново свойство"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:313
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:323
+msgid "Edit"
+msgstr "Редактиране"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:326
 msgid "Edit selected property"
 msgstr "Редактиране на избраното свойство"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:321
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1026
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1369
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:334
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1021
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1356
 msgid "_Reset"
 msgstr "Рестартиране"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:324
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:337
 msgid "Reset selected property"
 msgstr "Възстановяване на настройките по подразбиране на избраното свойство"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:448
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:539
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:658
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:444
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:535
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:654
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:90
 msgid "Empty"
 msgstr "Празно"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:451
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:447
 msgid "Array"
 msgstr "Масив"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:456
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:452
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:91
 msgid "String"
 msgstr "Низ"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:464
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:460
 msgid "Integer"
 msgstr "Цяло"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:467
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:463
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:92
 msgid "Boolean"
 msgstr "Логическо"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:470
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:466
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:94
 msgid "Double"
 msgstr "Дублиране"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:804
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:800
 msgid "_Reset Channel"
 msgstr "Рестартиране на канал"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:805
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:801
 msgid "Resetting a channel will permanently remove those custom settings."
 msgstr "Рестартирането на канала ще премахне завинаги потребителските 
настройки."
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:806
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:802
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to reset channel \"%s\" and all its properties?"
 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да рестартирате канала „%s“ и всички негови 
свойства?"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:881
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:877
 msgid "reset"
 msgstr "рестартиране"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:938
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:934
 #, c-format
 msgid "Monitor %s"
 msgstr "Наблюдение на %s"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:946
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:942
 msgid "Watch an Xfconf channel for property changes"
 msgstr "Следене за промени в свойствата на канал Xfconf"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:982
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:944
+msgid "Clear"
+msgstr "Изчистване"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:945
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:207
+msgid "Close"
+msgstr "Затваряне"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:978
 #, c-format
 msgid "start monitoring channel \"%s\""
 msgstr "Стартиране на наблюдение на канал „%s“"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1036
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1027
 msgid "_Monitor"
 msgstr "_Наблюдение"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1370
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1037
+msgid "Refresh"
+msgstr "Опресняване"
+
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1357
 msgid "Resetting a property will permanently remove those custom settings."
 msgstr "Възстановяването на първоначалната стойност на свойството ще премахне 
потребителските настройки."
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-dialog.c:1371
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1358
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to reset property \"%s\"?"
 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да възстановите първоначалната стойност на 
свойството „%s“?"
@@ -1490,34 +1562,38 @@ msgstr "Неподписано 64 битово цяло число"
 msgid "New Property"
 msgstr "Ново свойство"
 
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:145
+msgid "Save"
+msgstr "Запазване"
+
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:158
 msgid "_Property:"
 msgstr "_Свойство:"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:173
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:175
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Тип:"
 
 #. strings
 #. integers
 #. bool
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:204
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:215
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:227
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:208
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:218
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:229
 msgid "_Value:"
 msgstr "Значение:"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:385
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:386
 #, c-format
 msgid "Property names must start with a '/' character"
 msgstr "Имената на свойствата трябва да започват със символ „/“"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:396
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:397
 #, c-format
 msgid "The root element ('/') is not a valid property name"
 msgstr "Главният елемент („/“) не е валидно име на свойство"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:413
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:414
 #, c-format
 msgid ""
 "Property names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', "
@@ -1525,17 +1601,17 @@ msgid ""
 "separator"
 msgstr "Имената на свойствата могат да включват само ASCII символи A-Z, a-z, 
0-9, „_“, „-“, „:“, „.“, „,“, „[„, “]“, „{„,“'}“, „<“ и „>“, а също и елемент 
„/“ като разделител"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:427
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:428
 #, c-format
 msgid "Property names cannot have two or more consecutive '/' characters"
 msgstr "Имената на свойствата не могат да съдържат два или повече 
последователни символа „/“"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:441
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:442
 #, c-format
 msgid "Property names cannot end with a '/' character"
 msgstr "Имената на свойствата не могат да завършват със символ „/“"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:654
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:655
 msgid "Edit Property"
 msgstr "Редактиране на свойство"
 
@@ -1602,24 +1678,28 @@ msgstr "Работно място %d"
 msgid "The Xfce Settings Daemon"
 msgstr "Мениджърът на настройките на Xfce"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/main.c:41
+#: ../xfce4-settings-manager/main.c:44
 msgid "Settings dialog to show"
 msgstr "Показване на диалог за настройки"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:193
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:194
 msgid "All _Settings"
 msgstr "Всички настройки"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:390
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:204
+msgid "Help"
+msgstr "Помощ"
+
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:396
 msgid "Settings"
 msgstr "Настройки"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:392
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:398
 msgid "Customize your desktop"
 msgstr "Персонализирайте вашият Работен плот"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:885
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:896
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:893
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:904
 #, c-format
 msgid "Unable to start \"%s\""
 msgstr "Неуспешно стартиране на „%s“"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to