This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/ristretto.

commit f050e79d063db900d8b881fb9adffc0c01ce68f3
Author: Marcin XD <m4s...@o2.pl>
Date:  Tue Sep 20 12:31:01 2016 +0200

  I18n: Update translation pl (99%).
  
  193 translated messages, 1 untranslated message.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/pl.po | 102 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 64 insertions(+), 38 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 2b36a19..dc7bd8b 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i...@xfce.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-07-03 18:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-08 11:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-18 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-09-20 05:41+0000\n"
 "Last-Translator: Marcin XD <m4s...@o2.pl>\n"
 "Language-Team: Polish 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -100,7 +100,8 @@ msgid "Edit this image"
 msgstr "Otwiera plik obrazu do edycji"
 
 #. Icon-name
-#: ../src/main_window.c:395
+#: ../src/main_window.c:395 ../src/preferences_dialog.c:543
+#: ../src/properties_dialog.c:328
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
 
@@ -454,6 +455,18 @@ msgstr "Wczytywanie..."
 msgid "Choose 'set wallpaper' method"
 msgstr "Metoda ustalania tła pulpitu"
 
+#: ../src/main_window.c:2144 ../src/main_window.c:3814
+#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:411 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:253
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: ../src/main_window.c:2146 ../src/main_window.c:2957
+#: ../src/main_window.c:3190 ../src/main_window.c:3812
+#: ../src/privacy_dialog.c:182 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:407
+#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:249
+msgid "_Cancel"
+msgstr "Anu_luj"
+
 #: ../src/main_window.c:2156 ../src/preferences_dialog.c:464
 msgid ""
 "Configure which system is currently managing your desktop.\n"
@@ -473,57 +486,65 @@ msgstr "Xfce"
 msgid "GNOME"
 msgstr "GNOME"
 
-#: ../src/main_window.c:2629
+#: ../src/main_window.c:2630
 msgid "Developer:"
 msgstr "Twórca:"
 
-#: ../src/main_window.c:2638 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
+#: ../src/main_window.c:2639 ../ristretto.appdata.xml.in.h:1
 msgid "Ristretto is an image viewer for the Xfce desktop environment."
 msgstr "Przeglądarka obrazów dla środowiska Xfce"
 
-#: ../src/main_window.c:2646
+#: ../src/main_window.c:2647
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Piotr Sokół <pso...@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012, 2014.\nŁukasz 
Romanowicz <lukasz...@gmail.com>"
 
-#: ../src/main_window.c:2949
+#: ../src/main_window.c:2954
 msgid "Open image"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../src/main_window.c:2968
+#: ../src/main_window.c:2958
+msgid "_Open"
+msgstr "_Otwórz"
+
+#: ../src/main_window.c:2973
 msgid "Images"
 msgstr "Wszystkie obrazy"
 
-#: ../src/main_window.c:2973
+#: ../src/main_window.c:2978
 msgid ".jp(e)g"
 msgstr "Obrazy w formacie JPEG"
 
-#: ../src/main_window.c:3000 ../src/main_window.c:3143
+#: ../src/main_window.c:3005 ../src/main_window.c:3148
 msgid "Could not open file"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku"
 
-#: ../src/main_window.c:3182
+#: ../src/main_window.c:3187
 msgid "Save copy"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../src/main_window.c:3215
+#: ../src/main_window.c:3191
+msgid "_Save"
+msgstr "_Zapisz"
+
+#: ../src/main_window.c:3220
 msgid "Could not save file"
 msgstr "Nie można zapisać pliku"
 
-#: ../src/main_window.c:3378
+#: ../src/main_window.c:3383
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to send image '%s' to trash?"
 msgstr "Przenieść plik „%s” do kosza?"
 
-#: ../src/main_window.c:3382
+#: ../src/main_window.c:3387
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete image '%s' from disk?"
 msgstr "Usunąć plik „%s”?"
 
-#: ../src/main_window.c:3393
+#: ../src/main_window.c:3398
 msgid "_Do not ask again for this session"
 msgstr "Nie pytaj pono_wnie o tą sesję"
 
-#: ../src/main_window.c:3464
+#: ../src/main_window.c:3469
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when deleting image '%s' from disk.\n"
@@ -531,7 +552,7 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas usuwania pliku „%s”.\n\n%s"
 
-#: ../src/main_window.c:3468
+#: ../src/main_window.c:3473
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when sending image '%s' to trash.\n"
@@ -539,84 +560,84 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas przenoszenia pliku „%s” do kosza.\n\n%s"
 
-#: ../src/main_window.c:3804
+#: ../src/main_window.c:3809
 msgid "Edit with"
 msgstr "Wybór programu"
 
-#: ../src/main_window.c:3822
+#: ../src/main_window.c:3827
 #, c-format
 msgid "Open %s and other files of type %s with:"
 msgstr "Otwieranie pliku „%s” i innych plików typu „%s”, przy użyciu:"
 
-#: ../src/main_window.c:3827
+#: ../src/main_window.c:3832
 msgid "Use as _default for this kind of file"
 msgstr "_Domyślnie dla plików tego typu"
 
-#: ../src/main_window.c:3917
+#: ../src/main_window.c:3922
 msgid "Recommended Applications"
 msgstr "Preferowane programy"
 
-#: ../src/main_window.c:3997
+#: ../src/main_window.c:4002
 msgid "Other Applications"
 msgstr "Inne programy"
 
-#: ../src/icon_bar.c:345
+#: ../src/icon_bar.c:344
 msgid "Orientation"
 msgstr "Orientacja"
 
-#: ../src/icon_bar.c:346
+#: ../src/icon_bar.c:345
 msgid "The orientation of the iconbar"
 msgstr "Orientacja paska ikon"
 
-#: ../src/icon_bar.c:362
+#: ../src/icon_bar.c:361
 msgid "File column"
 msgstr "Kolumna plik"
 
-#: ../src/icon_bar.c:363
+#: ../src/icon_bar.c:362
 msgid "Model column used to retrieve the file from"
 msgstr "Tworzenie kolumny używanej do otrzymania pliku z"
 
-#: ../src/icon_bar.c:375
+#: ../src/icon_bar.c:374
 msgid "Icon Bar Model"
 msgstr "Model paska ikon"
 
-#: ../src/icon_bar.c:376
+#: ../src/icon_bar.c:375
 msgid "Model for the icon bar"
 msgstr "Model dla paska ikon"
 
-#: ../src/icon_bar.c:392
+#: ../src/icon_bar.c:391
 msgid "Active"
 msgstr "Czynny"
 
-#: ../src/icon_bar.c:393
+#: ../src/icon_bar.c:392
 msgid "Active item index"
 msgstr "Spis czynnych pozycji"
 
-#: ../src/icon_bar.c:409 ../src/icon_bar.c:410
+#: ../src/icon_bar.c:408 ../src/icon_bar.c:409
 msgid "Show Text"
 msgstr "Pokaż tekst"
 
-#: ../src/icon_bar.c:416 ../src/icon_bar.c:417
+#: ../src/icon_bar.c:415 ../src/icon_bar.c:416
 msgid "Active item fill color"
 msgstr "Wypełnienie kolorem czynnej pozycji"
 
-#: ../src/icon_bar.c:423 ../src/icon_bar.c:424
+#: ../src/icon_bar.c:422 ../src/icon_bar.c:423
 msgid "Active item border color"
 msgstr "Kolor obramowania czynnej pozycji"
 
-#: ../src/icon_bar.c:430 ../src/icon_bar.c:431
+#: ../src/icon_bar.c:429 ../src/icon_bar.c:430
 msgid "Active item text color"
 msgstr "Kolor tekstu czynnej pozycji"
 
-#: ../src/icon_bar.c:437 ../src/icon_bar.c:438
+#: ../src/icon_bar.c:436 ../src/icon_bar.c:437
 msgid "Cursor item fill color"
 msgstr "Kolor wypełnienia kursora"
 
-#: ../src/icon_bar.c:444 ../src/icon_bar.c:445
+#: ../src/icon_bar.c:443 ../src/icon_bar.c:444
 msgid "Cursor item border color"
 msgstr "Kolor obramowania kursora"
 
-#: ../src/icon_bar.c:451 ../src/icon_bar.c:452
+#: ../src/icon_bar.c:450 ../src/icon_bar.c:451
 msgid "Cursor item text color"
 msgstr "Kolor teksu kursora"
 
@@ -648,6 +669,11 @@ msgstr "Dzisiaj"
 msgid "Everything"
 msgstr "Wszystkie"
 
+#: ../src/privacy_dialog.c:183 ../src/xfce_wallpaper_manager.c:409
+#: ../src/gnome_wallpaper_manager.c:251
+msgid "_Apply"
+msgstr "Z_astosuj"
+
 #: ../src/privacy_dialog.c:460
 msgid "Clear private data"
 msgstr "Czyszczenie prywatnych danych"
@@ -882,7 +908,7 @@ msgid ""
 "This version comes with the improvements such as thumbnail usage as appicon "
 "and update to the first image in the image-list when receiving a ready-"
 "signal, required to show the thumbnail once it's generated."
-msgstr ""
+msgstr "Ta wersja pojawiła się z usprawnieniami takimi jak wyświetlanie 
miniatur jako ikony aplikacji i aktualizacja pierwszego obrazu na liście kiedy 
otrzymamy sygnał gotowości, wymagane aby pokazać miniaturę kiedy zostanie 
stworzona."
 
 #: ../ristretto.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to