This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/xfce4-terminal.

commit 8eef04027f1d52ed219551b2e3794c22bbef0b48
Author: Kamil \"elder\" P <elderl...@riseup.net>
Date:  Thu Sep 22 12:31:07 2016 +0200

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  320 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/pl.po | 217 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 112 insertions(+), 105 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 5c011e2..a49dad1 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# Kamil "elder" P. <elderl...@riseup.net>, 2016
 # Marcin XD <m4s...@o2.pl>, 2016
 # Piotr Sokół <psokol.l...@gmail.com>, 2009,2011-2014
 # Piotr Strębski <streb...@o2.pl>, 2014
@@ -11,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-05 18:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-08 11:26+0000\n"
-"Last-Translator: Marcin XD <m4s...@o2.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-09-13 18:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-09-22 10:26+0000\n"
+"Last-Translator: Kamil \"elder\" P. <elderl...@riseup.net>\n"
 "Language-Team: Polish 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -164,7 +165,7 @@ msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
 msgid "Unable to register terminal service: %s\n"
 msgstr "Nie udało się zarejestrować usługi terminala: %s.\n"
 
-#: ../terminal/terminal-app.c:836
+#: ../terminal/terminal-app.c:852
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "Nieprawidłowa geometria „%s”.\n"
@@ -380,21 +381,21 @@ msgstr "Wczytaj profil..."
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:388 ../terminal/terminal-screen.c:671
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1894
+#: ../terminal/terminal-screen.c:388 ../terminal/terminal-screen.c:672
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1896
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytułu"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:571
+#: ../terminal/terminal-screen.c:572
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Nie udało się określić powłoki logowania."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1593 ../terminal/terminal-screen.c:1619
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1595 ../terminal/terminal-screen.c:1621
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Nie udało się wywołać procesu potomnego."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2213
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2215
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Zamyka kartę"
 
@@ -462,30 +463,30 @@ msgstr "Skopiuj adres odnośnika"
 msgid "Open Link"
 msgstr "Otwórz odnośnik"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:473
+#: ../terminal/terminal-widget.c:472
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to drop selection of type text/plain to terminal: Wrong format (%d) "
 "or length (%d)\n"
 msgstr "Nie udało się przeciągnąć zaznaczenia typu text/plain do terminala: 
nieprawidłowy format (%d) lub długość (%d).\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:489
+#: ../terminal/terminal-widget.c:488
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to drop Mozilla URL on terminal: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr "Nie udało się przeciągnąć adresu URL programu Mozilla do terminala: 
nieprawidłowy format (%d) lub długość (%d).\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:515
+#: ../terminal/terminal-widget.c:514
 #, c-format
 msgid "Unable to drop URI list on terminal: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr "Nie udało się przeciągnąć adresu URI do terminala: nieprawidłowy 
format (%d) lub długość (%d).\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:560
+#: ../terminal/terminal-widget.c:550
 #, c-format
 msgid "Received invalid color data: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr "Odebrano błędne dane o kolorze: nieprawidłowy format (%d) lub długość 
(%d).\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:696
+#: ../terminal/terminal-widget.c:686
 #, c-format
 msgid "Failed to open the URL '%s'"
 msgstr "Nie udało się otworzyć adresu URL „%s”."
@@ -1014,302 +1015,308 @@ msgid "He_ight:"
 msgstr "_Wysokość:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:55
-msgid "_Opacity:"
-msgstr "_Nieprzezroczystość:"
+msgid "_Always show tabs"
+msgstr "_Zawsze widoczne karty"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:56
 msgid "D_uration:"
 msgstr "_Czas trwania:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:57
-msgid "_Always show tabs"
-msgstr "_Zawsze widoczne karty"
-
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:58
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:58
+msgid "_Opacity:"
+msgstr "_Nieprzezroczystość:"
+
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:59
+msgid ""
+"Sorry, your Window Manager does not support compositing:\n"
+"Opacity setting is not available."
+msgstr "Przepraszamy, twój menadżer okien nie obsługuje 
kompozycji:\nUstawienia przezroczystości są niedostępne."
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:61
 msgid "Appearance and Animation"
 msgstr "Wygląd i animacja"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:60
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:62
 msgid "L_eft"
 msgstr "_Lewo"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:61
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:63
 msgid "Right"
 msgstr "Prawo"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:62
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:64
 msgid "Move to monitor with poi_nter"
 msgstr "Przemieszczanie na ekran wyświetlający _kursor myszy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:63
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:65
 msgid "Position"
 msgstr "Położenie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:64
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:66
 msgid "Drop-do_wn"
 msgstr "_Wysuwanie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:65
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:67
 msgid "Choose Terminal Font"
 msgstr "Wybór czcionki"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:66
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:68
 msgid "Allow bold te_xt"
 msgstr "Możliwe wypisywanie tekstu p_ogrubioną czcionką"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:67
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:69
 msgid ""
 "Enable this option to allow applications running inside the terminal windows"
 " to use bold text."
 msgstr "Umożliwia programom używanie pogrubionego tekstu w oknach terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:68
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:70
 msgid "Font"
 msgstr "Czcionka"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:69
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:71
 msgid "_File:"
 msgstr "_Plik:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:70
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:72
 msgid "St_yle:"
 msgstr "_Styl:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:71
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:73
 msgid "Select Background Image File"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:72
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:74
 msgid "Background"
 msgstr "Tło"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:73
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:75
 msgid "Display _menubar in new windows"
 msgstr "Pasek _menu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:74
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:76
 msgid ""
 "Enable this option to show the menubar in newly created terminal windows."
 msgstr "Wyświetla pasek menu w nowo otwartych oknach"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:75
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:77
 msgid "Display _toolbar in new windows"
 msgstr "Pasek _narzędziowy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:76
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:78
 msgid ""
 "Enable this option to show the toolbar in newly created terminal windows."
 msgstr "Wyświetla pasek narzędziowy w nowo otwartych oknach"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:77
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:79
 msgid "Display _borders around new windows"
 msgstr "_Obramowanie okna"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:78
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:80
 msgid ""
 "Enable this option to show window decorations around newly created terminal "
 "windows."
 msgstr "Wyświetla obramowania nowo otwartych okien"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:79
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:81
 msgid "Default geometry:"
 msgstr "Domyślny rozmiar:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:80
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
 msgid "c_olumns"
 msgstr "_kolumn"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:81
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
 msgid "row_s"
 msgstr "_wierszy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:84
 msgid "Opening New Windows"
 msgstr "Nowe okna"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:85
 msgid "Reset tab activity _indicator after"
 msgstr "_Ukrywanie po upływie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:84
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:86
 msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:85
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:87
 msgid "Tab Activity Indicator"
 msgstr "Wskaźnik aktywności kart"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:86
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:88
 msgid "_Appearance"
 msgstr "_Wygląd"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:87
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:89
 msgid "_Text color:"
 msgstr "_Tekst:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:88
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:90
 msgid "Choose text color"
 msgstr "Wybór koloru tekstu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:89
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:91
 msgid "Color Selector"
 msgstr "Wybór kolorów"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:90
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:92
 msgid "Open a dialog to specify the color"
 msgstr "Otwórz okno dialogowe, aby wybrać kolor"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:91
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:93
 msgid "Cu_rsor color:"
 msgstr "K_ursor:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:92
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:94
 msgid "Choose cursor color"
 msgstr "Wybór koloru kursora"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:93
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:95
 msgid "_Background color:"
 msgstr "Tł_o:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:94
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:96
 msgid "Choose background color"
 msgstr "Wybór koloru tła"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:95
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:97
 msgid "Tab activit_y color:"
 msgstr "_Aktywne karty:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:96
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:98
 msgid "Choose tab activity color"
 msgstr "Wybór koloru aktywności kart"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:97
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:99
 msgid "_Vary the background color for each tab"
 msgstr "_Inny kolor tła każdej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:98
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:100
 msgid ""
 "The random color is based on the selected background color, keeping the same"
 " brightness. "
 msgstr "Nadaje różne kolory tłom każdej karty na podstawie wybranego koloru, 
zachowując tą samą jasność"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:99
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:101
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:100
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:102
 msgid "Choose text selection background color"
 msgstr "Wybór koloru tła zaznaczonego tekstu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:101
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:103
 msgid "Choose bold font color"
 msgstr "Wybór koloru pogrubionej czcionki"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:102
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:104
 msgid "Text _selection color:"
 msgstr "_Zaznaczenie tekstu:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:103
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:105
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom background color for the selection. If "
 "disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Umożliwia wybranie koloru tła zaznaczonego tekstu. Jeśli opcja jest 
wyłączona, kolory tła i tekstu są odwracane."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:104
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:106
 msgid "B_old text color:"
 msgstr "Pogrubiony _tekst:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:105
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:107
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom bold color. If disabled the text color "
 "will be used."
 msgstr "Umożliwia wybranie koloru pogrubionego tekstu. Jeśli opcja jest 
wyłączona, pogrubiony tekst będzie wypisywany tym samy kolorem co zwykły."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:106
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:108
 msgid "Custom Colors"
 msgstr "Własne"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:107
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:109
 msgid "Black"
 msgstr "Czarny"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:108
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:110
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "Ciemny szary"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:109
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:111
 msgid "Red"
 msgstr "Czerwony"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:110
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:112
 msgid "Light Red"
 msgstr "Jasny czerwony"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:111
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:113
 msgid "Green"
 msgstr "Zielony"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:112
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:114
 msgid "Light Green"
 msgstr "Jasny zielony"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:113
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:115
 msgid "Brown / Yellow"
 msgstr "Brązowy / żółty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:114
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:116
 msgid "Yellow"
 msgstr "Żółty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:115
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:117
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:116
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:118
 msgid "Light Blue"
 msgstr "Jasny niebieski"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:117
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:119
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:118
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:120
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "Jasny magenta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:119
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:121
 msgid "Cyan"
 msgstr "Turkusowy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:120
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:122
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "Jasny turkusowy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:121
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
 msgid "Light Gray"
 msgstr "Jasny szary"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:122
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
 msgid "White"
 msgstr "Biały"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
 msgid "Presets"
 msgstr "Profile"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Kolory"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
 msgid ""
 "These options may cause some applications to behave\n"
 "incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
@@ -1317,77 +1324,77 @@ msgid ""
 "different terminal behavior."
 msgstr "Poniższe opcje mogą powodować nieprawidłowe działanie niektórych 
programów. Zostały one udostępnione tylko po to, aby umożliwić pracę z pewnymi 
programami i systemami operacyjnymi, które oczekują nieco innego zachowania 
terminala."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "Działanie klawisza _Backspace:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "Działanie klawisza _Delete:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
 msgid "_Reset compatibility options to defaults"
 msgstr "Przywróć _domyślne"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Kompatybilność"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
 msgid "Co_mpatibility"
 msgstr "_Kompatybilność"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
 msgid ""
 "Consider the following characters part of a _word\n"
 "when double clicking:"
 msgstr "Zestaw znaków rozpoznawanych jako _słowo podczas zaznaczania:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
 msgid "Rese_t double click options to defaults"
 msgstr "Przywróć _domyślne"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
 msgid "Double Click"
 msgstr "Dwukrotne kliknięcie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Domyślne _kodowanie znaków:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodowanie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
 msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f)"
 msgstr "Wyłączenie skrótów _menu (np. Alt+f)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
 msgid "Disable m_enu shortcut key (F10 by default)"
 msgstr "Wyłącz klawisz m_enu (domyślnie F10)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
 msgid "Disable _help window shortcut key (F1 by default)"
 msgstr "Wyłącz skrót pomo_cy (domyślnie F1)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Skróty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
 msgid "Use _middle mouse click to close tabs"
 msgstr "Użyj środkowego przycisku _myszy aby zamknąć zakładki"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
 msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
 msgstr "Automatycznie ukrywaj wska_źnik myszy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
 msgid "Misc"
 msgstr "Różne"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "_Zaawansowane"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to