This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfce4-power-manager.

commit 02c74c74993001ccb4d721b9acf2e1830d66067e
Author: Kamil \"elder\" P <elderl...@riseup.net>
Date:  Thu Sep 22 18:30:42 2016 +0200

  I18n: Update translation pl (98%).
  
  199 translated messages, 3 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/pl.po | 7 ++++---
 1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 583de43..3cea9b4 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,6 +6,7 @@
 # Dawid, 2014-2015
 # ised, 2014
 # ised, 2014
+# Kamil "elder" P. <elderl...@riseup.net>, 2016
 # Marcin XD <m4s...@o2.pl>, 2016
 # Michał Olber <michal.ol...@osworld.pl>, 2014
 # Piotr Sokół <psokol.l...@gmail.com>, 2011-2012,2014-2015
@@ -15,8 +16,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2016-02-26 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-07 21:16+0000\n"
-"Last-Translator: Marcin XD <m4s...@o2.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-09-22 13:46+0000\n"
+"Last-Translator: Kamil \"elder\" P. <elderl...@riseup.net>\n"
 "Language-Team: Polish 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-power-manager/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -958,7 +959,7 @@ msgid ""
 "interface which allows applications to prevent automatic sleep actions via "
 "the power manager; as an example, the operating system’s package manager "
 "should make use of this interface while it is performing update operations."
-msgstr ""
+msgstr "Dodatkowo, menadżer zasilania Xfce dostarcza zestaw interfejsów DBus 
zgodnych z standardem freedesktop, aby informować inne aplikacje o obecnym 
poziomie baterii, aby mogły dostosować swoje zużycie energii. Dostarcza również 
interfejs czasowo zawieszający akcje automatycznego oszczędzania energii; dla 
przykładu, menadżer pakietów powinien użyć tego interfejsu w trakcie 
odświeżania listy uaktualnień."
 
 #: ../data/appdata/xfce4-power-manager.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to