This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/xfce4-terminal.

commit 493f62e2e065589ed58d8dbce24cd64c8b3a212c
Author: Michal Várady <miko.v...@gmail.com>
Date:  Sat Oct 15 06:31:01 2016 +0200

  I18n: Update translation cs (100%).
  
  321 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/cs.po | 122 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 65 insertions(+), 57 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 5d9a556..743f52f 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-26 18:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-27 08:11+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-10-14 18:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-10-15 00:27+0000\n"
 "Last-Translator: Michal Várady <miko.v...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr "Obecné"
 
 #. parameter of --default-display
 #. parameter of --display
-#: ../terminal/main.c:111 ../terminal/main.c:137
+#: ../terminal/main.c:111 ../terminal/main.c:138
 msgid "display"
 msgstr "displej"
 
@@ -95,76 +95,76 @@ msgstr "příkaz"
 msgid "title"
 msgstr "titulek"
 
-#: ../terminal/main.c:135
+#: ../terminal/main.c:136
 msgid "Window Options"
 msgstr "Možnosti okna"
 
 #. parameter of --geometry
-#: ../terminal/main.c:139
+#: ../terminal/main.c:140
 msgid "geometry"
 msgstr "geometrie"
 
 #. parameter of --role
-#: ../terminal/main.c:141
+#: ../terminal/main.c:142
 msgid "role"
 msgstr "role"
 
 #. parameter of --startup-id
-#: ../terminal/main.c:143
+#: ../terminal/main.c:144
 msgid "string"
 msgstr "řetězec"
 
 #. parameter of --icon
-#: ../terminal/main.c:145
+#: ../terminal/main.c:146
 msgid "icon"
 msgstr "ikona"
 
 #. parameter of --font
-#: ../terminal/main.c:147
+#: ../terminal/main.c:148
 msgid "font"
 msgstr "písmo"
 
 #. parameter of --zoom
-#: ../terminal/main.c:149
+#: ../terminal/main.c:150
 msgid "zoom"
 msgstr "příblížení"
 
-#: ../terminal/main.c:151
+#: ../terminal/main.c:152
 #, c-format
 msgid "See the %s man page for full explanation of the options above."
 msgstr "Kompletní dokumentaci k volbám uvedeným výše, naleznete v manuálové 
stránce aplikace %s."
 
-#: ../terminal/main.c:184 ../xfce4-terminal.desktop.in.h:1
+#: ../terminal/main.c:185 ../xfce4-terminal.desktop.in.h:1
 msgid "Xfce Terminal"
 msgstr "Terminál Xfce"
 
-#: ../terminal/main.c:200
+#: ../terminal/main.c:201
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Tým vývojářů prostředí Xfce. Všechna právy vyhrazena."
 
-#: ../terminal/main.c:201
+#: ../terminal/main.c:202
 msgid "Written by Benedikt Meurer <be...@xfce.org>,"
 msgstr "Napsali Benedikt Meurer <be...@xfce.org>,"
 
-#: ../terminal/main.c:202
+#: ../terminal/main.c:203
 msgid "Nick Schermer <n...@xfce.org>"
 msgstr "Nick Schermer <n...@xfce.org>"
 
-#: ../terminal/main.c:203
+#: ../terminal/main.c:204
 msgid "and Igor Zakharov <f2...@yandex.ru>."
 msgstr "a Igor Zakharov <f2...@yandex.ru>."
 
-#: ../terminal/main.c:204
+#: ../terminal/main.c:205
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Hlášení o chybách posílejte na adresu <%s>."
 
-#: ../terminal/main.c:311
+#: ../terminal/main.c:312
 #, c-format
 msgid "Unable to register terminal service: %s\n"
 msgstr "Nelze registrovat službu terminálu: %s\n"
 
-#: ../terminal/terminal-app.c:852
+#: ../terminal/terminal-app.c:856
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "Neplatný řetězec geometrie \"%s\"\n"
@@ -349,17 +349,17 @@ msgid ""
 "parameter"
 msgstr "Volba \"--icon/-I\" vyžaduje zadání názvu ikony nebo názvu souboru 
jako jeho parametru"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:457
+#: ../terminal/terminal-options.c:461
 #, c-format
 msgid "Option \"--font\" requires specifying the font name as its parameter"
 msgstr "Volba \"--font\" vyžaduje zadání názvu fontu jako parametru"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:475
+#: ../terminal/terminal-options.c:479
 #, c-format
 msgid "Option \"--zoom\" requires specifying the zoom (%d .. %d) as its 
parameter"
 msgstr "Volba \"--zoom\" vyžaduje zadání míry zvětšení (%d až %d) jako 
parametru"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:497
+#: ../terminal/terminal-options.c:501
 #, c-format
 msgid "Unknown option \"%s\""
 msgstr "Neznámá volba \"%s\""
@@ -376,25 +376,25 @@ msgstr "Obrázky"
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Načíst přednastavení..."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:938
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:949
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:387 ../terminal/terminal-screen.c:728
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1863
+#: ../terminal/terminal-screen.c:388 ../terminal/terminal-screen.c:731
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1807
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:628
+#: ../terminal/terminal-screen.c:631
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Nelze zjistit vaše uživatelské jméno."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1562 ../terminal/terminal-screen.c:1588
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1506 ../terminal/terminal-screen.c:1532
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Spuštění procesu potomka se nezdařilo"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2182
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2126
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Zavřít tuto kartu"
 
@@ -402,7 +402,7 @@ msgstr "Zavřít tuto kartu"
 msgid "Find"
 msgstr "Najít"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:93 ../terminal/terminal-window.c:1879
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:93 ../terminal/terminal-window.c:1876
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
@@ -494,11 +494,11 @@ msgstr "Nepodařilo se otevřít adresu URL '%s'"
 msgid "Keep window open when it loses focus"
 msgstr "Nechat okno otevřené i po ztrátě zaměření"
 
-#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:341
+#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:343
 msgid "Drop-down Terminal"
 msgstr "Otevřít T_erminál"
 
-#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:342
+#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:344
 msgid "Toggle Drop-down Terminal"
 msgstr "Přepnout drop-down terminál"
 
@@ -530,7 +530,7 @@ msgstr "_Vrátit zavření karty"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "O_dpojit kartu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:236 ../terminal/terminal-window.c:597
+#: ../terminal/terminal-window.c:236 ../terminal/terminal-window.c:594
 msgid "Close T_ab"
 msgstr "Zavřít _kartu"
 
@@ -538,7 +538,7 @@ msgstr "Zavřít _kartu"
 msgid "Close Other Ta_bs"
 msgstr "Zavřít _ostatní karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:238 ../terminal/terminal-window.c:600
+#: ../terminal/terminal-window.c:238 ../terminal/terminal-window.c:597
 msgid "Close _Window"
 msgstr "Zavřít _okno"
 
@@ -686,99 +686,103 @@ msgstr "Zobrazit obsah nápovědy"
 msgid "_About"
 msgstr "O _aplikaci"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:269
+#: ../terminal/terminal-window.c:265
+msgid "_Zoom"
+msgstr "_Přiblížení"
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:270
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Zo_brazovat panel s nabídkou"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:269
+#: ../terminal/terminal-window.c:270
 msgid "Show/hide the menubar"
 msgstr "Skrýt/zobrazit panel nabídky"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:270
+#: ../terminal/terminal-window.c:271
 msgid "Show _Toolbar"
 msgstr "Zobrazit _panel nástrojů"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:270
+#: ../terminal/terminal-window.c:271
 msgid "Show/hide the toolbar"
 msgstr "Zobrazit/Skrýt panely nástrojů"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:271
+#: ../terminal/terminal-window.c:272
 msgid "Show Window _Borders"
 msgstr "Zo_brazit okraje okna"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:271
+#: ../terminal/terminal-window.c:272
 msgid "Show/hide the window decorations"
 msgstr "Zobrazit nebo skrýt dekorace oken"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:272
+#: ../terminal/terminal-window.c:273
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Celá obrazovka"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:272
+#: ../terminal/terminal-window.c:273
 msgid "Toggle fullscreen mode"
 msgstr "Přepnout do režimu celé obrazovky"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:273
+#: ../terminal/terminal-window.c:274
 msgid "_Read-Only"
 msgstr "_Pouze pro čtení"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:273
+#: ../terminal/terminal-window.c:274
 msgid "Toggle read-only mode"
 msgstr "Přepnout režim pouze pro čtení"
 
 #. create encoding action
-#: ../terminal/terminal-window.c:418
+#: ../terminal/terminal-window.c:415
 msgid "Set _Encoding"
 msgstr "Nastavit _kódování"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:590
+#: ../terminal/terminal-window.c:587
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:593 ../terminal/terminal-window.c:2035
+#: ../terminal/terminal-window.c:590 ../terminal/terminal-window.c:2032
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušit"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:616
+#: ../terminal/terminal-window.c:613
 #, c-format
 msgid ""
 "This window has %d tabs open. Closing this window\n"
 "will also close all its tabs."
 msgstr "V okně je otevřeno %d karet. Zavřením\ntohoto okna budou zavřeny také 
všechny jeho karty."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:619
+#: ../terminal/terminal-window.c:616
 msgid "Close all tabs?"
 msgstr "Zavřít všechny karty?"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:631
+#: ../terminal/terminal-window.c:628
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "Příště se již _nedotazovat"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1870
+#: ../terminal/terminal-window.c:1867
 msgid "Window Title|Set Title"
 msgstr "Nastavit titulek"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1888
+#: ../terminal/terminal-window.c:1885
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Titulek:"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1900
+#: ../terminal/terminal-window.c:1897
 msgid "Enter the title for the current terminal tab"
 msgstr "Vložte název pro aktuální kartu terminálu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1954
+#: ../terminal/terminal-window.c:1951
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "Vytvoření regulárního výrazu se nepodařilo"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2032
+#: ../terminal/terminal-window.c:2029
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Uložit obsah..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2036
+#: ../terminal/terminal-window.c:2033
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložit"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2073
+#: ../terminal/terminal-window.c:2070
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "Uložení obsahu terminálu se nezdařilo"
 
@@ -1384,10 +1388,14 @@ msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
 msgstr "Automatické _skrytí ukazatele myši"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
+msgid "Re_wrap terminal contents on resize"
+msgstr "_Změnit zalomení řádků v terminálu při změně velikosti"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
 msgid "Misc"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "Po_kročilé"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to