This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository www/www.xfce.org.

commit 4569fec011d08e4c1334b38187377093362a8c8d
Author: Marcin XD <m4s...@o2.pl>
Date:  Tue Oct 18 12:31:33 2016 +0200

  I18n: Update translation pl (98%).
  
  667 translated messages, 12 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 lib/po/pl.po | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/lib/po/pl.po b/lib/po/pl.po
index cfc5e03..4ed482e 100644
--- a/lib/po/pl.po
+++ b/lib/po/pl.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Websites\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2015-03-28 09:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-10-17 14:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-10-18 06:35+0000\n"
 "Last-Translator: Marcin XD <m4s...@o2.pl>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-www/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2874,7 +2874,7 @@ msgid ""
 "In this 4.12 cycle, we mainly focused on polishing our user experience on "
 "the desktop and window manager, and on updating some components to take "
 "advantage of newly available technologies."
-msgstr ""
+msgstr "W wydaniu 4.12 skupiliśmy się głównie na poprawie Twojego 
doświadczenia z korzystania z menedżera pulpitu i okien, oraz zaktualizowaliśmy 
kilka komponentów, aby czerpać z możliwości nowo dostępnych technologii."
 
 #: news-array.php:20
 msgid "The main highlights of this release are:"
@@ -2913,11 +2913,11 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Support for multi-monitor use was improved in a new display settings dialog "
 "and a quick setup popup on monitor plugging."
-msgstr ""
+msgstr "Wsparcie dla wielu monitorów zostało usprawnione w nowym oknie 
ustawień i oknie szybkich ustawień po podłączeniu monitora."
 
 #: news-array.php:31
 msgid "The appearance dialog now showcases previews for icons and themes."
-msgstr ""
+msgstr "Menu wyglądu od teraz przedstawia podgląd ikon i motywów."
 
 #: news-array.php:33
 msgid "Xfsettingsd now supports libinput."
@@ -2939,7 +2939,7 @@ msgid ""
 "tweaks for the renamer and other dialogs, improved keyboard navigation, "
 "fixes for the treeview pane, better wallpaper support, Gtk3 bookmarks "
 "support, multiple file properties... need we say more?"
-msgstr ""
+msgstr "Nasz menedżer plików - Thunar - zyskał wiele usprawnień: wsparcie 
kart, tony usuniętych błędów i optymalizacji, skróty klawiszowe dla 
niestandardowych akcji, lepsze nazewnictwo kopii plików i skrótów, ładniejszy 
pasek użycia dysku, poprawki okien dialogowych, lepsze wsparcie klawiatury, 
poprawki dla widoku katalogów, lepsza obsługa tapet, obsługa zakładek GTK3, 
właściwości wielu plików... czy potrzebujesz więcej?"
 
 #: news-array.php:39
 msgid ""
@@ -2947,7 +2947,7 @@ msgid ""
 "engines, we are stopping the development of our Gtk theme engine, and "
 "dropping our Gtk3 engine - theme makers, please update your themes to CSS "
 "if you want them to work on the next Xfce version."
-msgstr ""
+msgstr "Aby przygotować przyszłe wersje XFCE na GTK3, które nie wymaga silnika 
motywów, przestajemy rozwijać nasz silnik GTK. Twórcy motywów, prosimy 
zaktualizować wasze motywy do CSS, jeżeli chcecie, aby działały z nową wersją 
XFCE."
 
 #: news-array.php:41
 msgid ""
@@ -2975,7 +2975,7 @@ msgstr "Interfejs menadżera zadań został całkowicie 
przepisany i otrzymał w
 msgid ""
 "Parole's UI was totally redone, parts of it rewritten with many features "
 "added. Furthermore it was ported to Gtk3 and gstreamer1.0."
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs Parole został całkowicie przeprojektowany, częściowo został 
przepisany, dodano wiele funkcji. Dodatkowo został przeportowany do GTK3 i 
gstreamer1.0."
 
 #: news-array.php:49
 msgid "Mousepad was totally rewritten and got an initial port to Gtk3."
@@ -2987,7 +2987,7 @@ msgstr "Przechwycenie obrazu ekranu otrzymało obsługę 
serwisu Imgur.com."
 
 #: news-array.php:51
 msgid "A new GNOME-Shell-like dashboard named xfdashboard is now available."
-msgstr ""
+msgstr "Nowy panel podobny do GNOME Shell nazwany xfdashboard jest teraz 
dostępny."
 
 #: news-array.php:52
 msgid "A new alternative menu for the panel named whiskermenu was added."
@@ -3001,7 +3001,7 @@ msgstr "Zaportowano z GNOME2 na potrzeby naszego panelu 
wtyczkę monitora sprzę
 msgid ""
 "Weather plugin got a totally new user interface with powerful customization "
 "options and provides tons of detailed information."
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka pogodowa zyskała kompletnie nowy interfejs z ogromnymi 
możliwościami dostosowywania i pokazuje wiele szczegółowych informacji."
 
 #: news-array.php:55
 msgid ""
@@ -3013,7 +3013,7 @@ msgstr "Wtyczka \"Oczy\" używa współrzędnych 3D aby 
obliczyć połżenie ocz
 msgid ""
 "Netload plugin works with the new udev net interface names and can be "
 "configured to show transfer rates in the panel."
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka Netload działa teraz z nazwami interfejsu sieciowego udev i 
może wyświetlać wartości prędkości w panelu."
 
 #: news-array.php:57
 msgid "Clipboard manager plugin optionally displays a QR code."
@@ -3023,13 +3023,13 @@ msgstr "Wtyczka menedżera schowka wyświetla opcjonalnie 
kod QR."
 msgid ""
 "Cpufreq plugin now supports the intel pstate driver and can adapt better for"
 " different panel sizes and information displayed."
-msgstr ""
+msgstr "Wtyczka Cpufreq obsługuje teraz sterownik pstate Intela i lepiej 
adaptuje się z innymi rozmiarami paneli i wyświetlanymi informacjami."
 
 #: news-array.php:59
 msgid ""
 "Nearly all plugins have been improved to give the same look and feel and to "
 "support the new deskbar panel mode."
-msgstr ""
+msgstr "Prawie wszystkie wtyczki zostały usprawnione dla zapewnienia podobnego 
stylu i wsparcia dla niego trybu panelu."
 
 #: news-array.php:61
 msgid "An online tour of the changes in Xfce 4.12 can be viewed here:"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to