This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository apps/xfce4-terminal.

commit f4145d066138239cddc472202be0e21f41be203c
Author: Påvel Nicklasson <pav...@frimix.se>
Date:  Fri Mar 2 18:32:10 2018 +0100

  I18n: Update translation sv (100%).
  
  384 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sv.po | 399 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 226 insertions(+), 173 deletions(-)

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 21896f6..74bd0b3 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-12 00:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-31 05:49+0000\n"
-"Last-Translator: Arve Eriksson <031299...@telia.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-01-20 18:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-02 12:48+0000\n"
+"Last-Translator: Påvel Nicklasson <pav...@frimix.se>\n"
 "Language-Team: Swedish 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -394,64 +394,64 @@ msgstr "Alternativet \"--zoom\" kräver specificering av 
zoom (%d .. %d) som des
 msgid "Unknown option \"%s\""
 msgstr "Okänd flagga \"%s\""
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:403
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:474
 msgid "All Files"
 msgstr "Alla filer"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:409
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:480
 msgid "Image Files"
 msgstr "Bildfiler"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:865
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:936
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Läs in förinställningar..."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:1117
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:1131
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:423 ../terminal/terminal-screen.c:791
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2008
+#: ../terminal/terminal-screen.c:425 ../terminal/terminal-screen.c:799
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2059
 msgid "Untitled"
 msgstr "Namnlös"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:692
+#: ../terminal/terminal-screen.c:700
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Det gick inte att bestämma ditt inloggningsskal."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1261
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1312
 msgid "Child process exited"
 msgstr "Barnprocess avslutad"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1264
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1315
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "Sta_rta om"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1270
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1321
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Barnprocessen avslutades normalt med status %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1272
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1323
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Barnprocessen avbröts av signal %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1274
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1325
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Barnprocessen avbröts."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1687 ../terminal/terminal-screen.c:1713
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1738 ../terminal/terminal-screen.c:1764
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Misslyckades att köra barnprocess"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2346
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2397
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Stäng denna flik"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2399
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2450
 #, c-format
 msgid "Failed to set encoding %s\n"
 msgstr "Misslyckades ställa in kodning %s\n"
@@ -501,8 +501,8 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Daniel Nylander <p...@danielnylander.se>\nJens Hagerman 
<god...@gmail.com>\nPåvel Nicklasson <pa...@frimix.se>\n\nSkicka synpunkter på 
översättningen till\ntp...@listor.tp-sv.se"
 
 #: ../terminal/terminal-util.c:91
-msgid "Visit Terminal website"
-msgstr "Besök Terminals webbplats"
+msgid "Visit Xfce Terminal website"
+msgstr "Besök Xfce-terminalens hemsida"
 
 #: ../terminal/terminal-widget.c:317
 msgid "Copy Email Address"
@@ -992,26 +992,42 @@ msgid "Wide"
 msgstr "Bred"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:25
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:26
+msgid "When focused"
+msgstr "När fokuserad"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:27
+msgid "When unfocused"
+msgstr "När ofokuserad"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:28
+msgid "Always"
+msgstr "Alltid"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:29
 msgid "Terminal Preferences"
 msgstr "Inställningar för Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:26
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:30
 msgid "_Initial title:"
 msgstr "_Inledande namn:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:27
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:31
 msgid "_Dynamically-set title:"
 msgstr "_Dynamiskt angivet namn:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:28
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:32
 msgid "Title"
 msgstr "Namn"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:29
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:33
 msgid "_Run command as login shell"
 msgstr "_Kör kommando som inloggningsskal"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:30
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:34
 msgid ""
 "Select this option to force Terminal to run your shell as a login shell when"
 " you open new terminals. See the documentation of your shell for details "
@@ -1019,494 +1035,535 @@ msgid ""
 "login shell."
 msgstr "Välj det här alternativet för att tvinga Terminal att köra ditt skal 
som ett inloggningsskal när du öppnar nya terminalfönster. Se dokumentationen 
för ditt skal för detaljer angående skillnaderna mellan att köra det som ett 
interaktivt skal och att köra det som ett inloggningsskal."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:31
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:35
 msgid "_Update utmp/wtmp records when command is launched"
 msgstr "_Uppdatera utmp/wtmp-poster när kommandot startas"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:32
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:36
 msgid ""
 "Select this option to allow commands that use utmp/wtmp records (such as "
 "`write` or `wall`) to work."
 msgstr "Välj detta alternativ för att låta kommandon som använder 
utmp/wtmp-poster (som till exempel `write` or `wall`) fungera."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:33
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:37
 msgid "Run a _custom command instead of my shell"
 msgstr "Kör ett _anpassat kommando istället för mitt skal"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:34
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:38
 msgid ""
 "Select this option to force Terminal to run custom command instead of your "
 "shell when you open new terminals."
 msgstr "Välj detta alternativ för att tvinga Terminalen att köra anpassat 
kommando istället för ditt skal då du öppnar nya terminaler"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:35
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:39
 msgid "C_ustom command:"
 msgstr "A_npassat kommando:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:36
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:40
 msgid ""
 "Select this option to make new terminals (tabs or windows) use custom "
 "working directory. Otherwise, current working directory will be used."
 msgstr "Välj detta alternativ för att göra så att nya terminaler (flikar eller 
fönster) använder anpassad arbetskatalog. I annat fall, används nuvarande 
arbetskatalog."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:37
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:41
 msgid "_Working directory:"
 msgstr "_Arbetskatalog:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:38
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:42
 msgid "Command"
 msgstr "Kommando"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:39
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:43
 msgid "Scroll on ou_tput"
 msgstr "Rulla vid _utdata"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:40
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:44
 msgid ""
 "This option controls whether the terminal will scroll down automatically "
 "whenever new output is generated by the commands running inside the "
 "terminal."
 msgstr "Det här alternativet kontrollerar huruvida terminalen rullar ned 
automatiskt när utdata genereras av de kommandon som körs inne i terminalen."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:41
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:45
 msgid "Scroll on _keystroke"
 msgstr "Rulla vid _tangenttryckning"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:42
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:46
 msgid ""
 "Enables you to press any key on the keyboard to scroll down the terminal "
 "window to the command prompt."
 msgstr "Låter dig trycka på en tangent på tangentbordet för att rulla nedåt i 
terminalfönstret till kommandoprompten."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:43
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:47
 msgid "Scr_ollbar is:"
 msgstr "_Rullningslisten är:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:44
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:48
 msgid "Scroll_back:"
 msgstr "Till_bakarullning:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:45
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:49
 msgid ""
 "Specifies the number of lines that you can scroll back using the scrollbar."
 msgstr "Anger det antal rader du kan rulla tillbaka med rullningslisten."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:46
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:50
 msgid "Unli_mited scrollback"
 msgstr "Obegränsad tillbakarull_ning"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:47
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:51
 msgid ""
 "This option controls whether the terminal will have no limits on scrollback."
 msgstr "Detta alternativ kontrollerar huruvida terminalen inte ska ha någon 
tillbakarullningsgräns."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:48
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:52
 msgid "Scrolling"
 msgstr "Rullning"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:49
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:53
 msgid "Cursor shape:"
 msgstr "Markörform:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:50
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:54
 msgid "Cursor blinks"
 msgstr "Markörblinkning"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:51
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:55
 msgid "This option controls whether the cursor will be blinking or not."
 msgstr "Detta alternativ kontrollerar huruvida markören kommer att blinka 
eller inte."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:52
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:56
 msgid "Cursor"
 msgstr "Markör"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:53
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:57
 msgid "_General"
 msgstr "_Allmänt"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:54
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:58
 msgid "_Keep window open when it loses focus"
 msgstr "_Behåll fönstret öppet då det tappar fokus"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:55
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:59
 msgid "Always keep window on _top"
 msgstr "Behåll alltid fönster _överst"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:56
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:60
 msgid "Use shortcut to _focus visible window"
 msgstr "Använd genväg för att _fokusera synligt fönster"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:57
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:61
 msgid ""
 "If enabled, the shortcut to open and retract the window will give focus, "
 "rather than closing it, if it has previously lost focus"
 msgstr "Om aktivt, kommer genvägen att öppna och fälla in fönstret, snarare än 
stänga det, om det tidigare har förlorat fokus."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:58
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:62
 msgid "Show _status icon in notification area"
 msgstr "Visa _statusikon i meddelandefältet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:59
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:63
 msgid "Behavior"
 msgstr "Beteende"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:60
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:64
 msgid "Wi_dth:"
 msgstr "Bre_dd:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:61
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:65
 msgid "He_ight:"
 msgstr "H_öjd:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:62
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:66
 msgid "_Always show tabs"
 msgstr "Visa _alltid flikar"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:63
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:67
 msgid "D_uration:"
 msgstr "_Varaktighet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:64
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:68
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:65
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:69
 msgid "_Opacity:"
 msgstr "_Opacitet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:66
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:70
 msgid ""
 "Sorry, your Window Manager does not support compositing:\n"
 "Opacity setting is not available."
 msgstr "Tyvärr, din fönsterhanterare stödjer inte 
sammansättning:\nInställningen opacitet är inte tillgänglig."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:68
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:72
 msgid "Show window _borders"
 msgstr "Visa fönster_lister"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:69
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:73
 msgid "Appearance and Animation"
 msgstr "Utseende och animation"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:70
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:74
 msgid "L_eft"
 msgstr "V_änster"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:71
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:75
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:72
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:76
 msgid "U_p"
 msgstr "U_pp"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:73
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:77
 msgid "Down"
 msgstr "Ner"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:74
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:78
 msgid "Move to monitor with poi_nter"
 msgstr "Flytta till skärm med _pekare"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:75
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:79
 msgid "Position"
 msgstr "Position"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:76
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:80
 msgid "Drop-do_wn"
 msgstr "Drop-do_wn"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:77
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:81
 msgid "Choose Terminal Font"
 msgstr "Välj typsnitt för terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:78
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
 msgid "Use system _font"
 msgstr "Ditt system_teckensnitt"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:79
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
 msgid "Enable this option to use system-wide monospace font."
 msgstr "Aktivera detta alternativ för att använda systemets teckensnitt med 
fast mellanrum."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:80
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:84
 msgid "Allow bold te_xt"
 msgstr "Tillåt fet te_xt"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:81
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:85
 msgid ""
 "Enable this option to allow applications running inside the terminal windows"
 " to use bold text."
 msgstr "Aktivera detta för att tillåta program som körs i terminalfönster att 
använda fet text."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:86
+msgid ""
+"Controls whether text in the terminal is allowed to blink when '\\e[5m' "
+"escape codes are used."
+msgstr "Kontrollerar huruvida text i terminalen tillåts blinka då '\\e[5m' 
flyktkoder används"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:87
+msgid "Text blinks:"
+msgstr "Text blinkning:"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:88
+msgid "Cell spacing:"
+msgstr "Cellmellanrum:"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:89
+msgid "x width"
+msgstr "x bredd"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:90
+msgid "x height"
+msgstr "x höjd"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:91
+msgid "Rese_t"
+msgstr "Å_terställ"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:92
+msgid "Reset cell spacing values to defaults"
+msgstr "Återställ cellstorleksvärden till standard"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:93
 msgid "Font"
 msgstr "Typsnitt"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:94
 msgid "_File:"
 msgstr "_Fil:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:84
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:95
 msgid "St_yle:"
 msgstr "St_il:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:85
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:96
 msgid "Select Background Image File"
 msgstr "Välj bildfil för bakgrund"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:86
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:97
 msgid "_Shading:"
 msgstr "_Skugga:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:87
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:98
 msgid "Background"
 msgstr "Bakgrund"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:88
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:99
 msgid "Display _menubar in new windows"
 msgstr "Visa _menyrad i nya fönster"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:89
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:100
 msgid ""
 "Enable this option to show the menubar in newly created terminal windows."
 msgstr "Aktivera detta alternativ för att visa menyraden i nya 
terminalfönster."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:90
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:101
 msgid "Display _toolbar in new windows"
 msgstr "Visa verk_tygsrad i nya fönster"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:91
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:102
 msgid ""
 "Enable this option to show the toolbar in newly created terminal windows."
 msgstr "Aktivera detta alternativ för att visa verktygsraden i nya 
terminalfönster."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:92
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:103
 msgid "Display _borders around new windows"
 msgstr "Visa _kanter runt nya fönster"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:93
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:104
 msgid ""
 "Enable this option to show window decorations around newly created terminal "
 "windows."
 msgstr "Aktivera detta alternativ för att visa fönsterdekorationer runt nya 
terminalfönster."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:94
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:105
 msgid "Default geometry:"
 msgstr "Standardgeometri:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:95
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:106
 msgid "c_olumns"
 msgstr "k_olumner"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:96
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:107
 msgid "row_s"
 msgstr "r_ader"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:97
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:108
 msgid "Opening New Windows"
 msgstr "Öppning av nya fönster"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:98
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:109
 msgid "Reset tab activity _indicator after"
 msgstr "Nollställ flikaktivitets_indikator efter"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:99
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:110
 msgid "seconds"
 msgstr "sekunder"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:100
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:111
 msgid "Use custom styling to make tabs _slim (restart required)"
 msgstr "Använd anpassad formgivning för att göra flikar_smala (kräver omstart)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:101
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:112
 msgid "Tabs"
 msgstr "Flikar"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:102
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:113
 msgid "_Appearance"
 msgstr "_Utseende"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:103
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:114
 msgid "_Vary the background color for each tab"
 msgstr "_Variera bakgrundsfärg för varje flik"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:104
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:115
 msgid ""
 "The random color is based on the selected background color, keeping the same"
 " brightness. "
 msgstr "Den slumpmässiga färgen är baserad på vald bakgrundsfärg och behåller 
samma ljusstyrka."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:105
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:116
 msgid "Tab activit_y color:"
 msgstr "Fär_g för flikaktivitet:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:106
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:117
 msgid "Choose tab activity color"
 msgstr "Välj färg för flikaktivitet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:107
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:118
 msgid "Color Selector"
 msgstr "Färgväljare"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:108
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:119
 msgid "Open a dialog to specify the color"
 msgstr "Öppna en dialogruta för att välja färg"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:109
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:120
 msgid "_Text color:"
 msgstr "_Textfärg:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:110
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:121
 msgid "Choose text color"
 msgstr "Välj textfärg"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:111
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:122
 msgid "_Background color:"
 msgstr "_Bakgrundsfärg:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:112
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
 msgid "Choose background color"
 msgstr "Välj bakgrundsfärg"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:113
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
 msgid "Note: Ctrl+click for color editor."
 msgstr "Observera: Ctrl+klick för färgredigerare."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:114
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:115
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
 msgid "B_old text color:"
 msgstr "Färg för _fetstil:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:116
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom bold color. If disabled the text color "
 "will be used."
 msgstr "Aktivera detta alternativ för att ställa in en anpassad fet färg. Om 
inaktiverad kommer textfärgen att användas."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:117
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
 msgid "Choose bold font color"
 msgstr "Välj färg för fetstil"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:118
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
 msgid "Text _selection color:"
 msgstr "Val för _textfärg:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:119
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the "
 "selection. If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Aktivera detta alternativ för att ställa in anpassade text- och 
bakgrundsfärger för markering. Om inaktiverat kommer bakgrunds- och textfärger 
att kastas om."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:120
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
 msgid "Choose text selection foreground color"
 msgstr "Välj förgrundsfärg för textmarkering"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:121
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
 msgid "Choose text selection background color"
 msgstr "Välj bakgrundsfärg för markerad text"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:122
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
 msgid "Cu_rsor color:"
 msgstr "Mar_körfärg:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the cursor. "
 "If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Aktivera detta alternativ för att ställa in anpassad text och 
bakgrundsfärger för muspekaren. Om inaktiverat kommer text- och bakgrundsfärger 
att bytas."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
 msgid "Choose cursor background color"
 msgstr "Välj muspekarbakgrundsfärg"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
 msgid "Choose cursor foreground color"
 msgstr "Välj muspekarförgundsfärg"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
 msgid "Custom Colors"
 msgstr "Standardfärger"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
 msgid "Black"
 msgstr "Svart"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "Mörkgrå"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
 msgid "Red"
 msgstr "Röd"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
 msgid "Light Red"
 msgstr "Ljusröd"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
 msgid "Green"
 msgstr "Grön"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
 msgid "Light Green"
 msgstr "Ljusgrön"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
 msgid "Brown / Yellow"
 msgstr "Brun / Gul"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
 msgid "Yellow"
 msgstr "Gul"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
 msgid "Light Blue"
 msgstr "Ljusblå"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "Ljus magenta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
 msgid "Cyan"
 msgstr "Cyan"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "Ljus cyan"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
 msgid "Light Gray"
 msgstr "Ljusgrå"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
 msgid "White"
 msgstr "Vit"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
+msgid "Show bold text in b_right colors"
+msgstr "Visa fet text i ljuda färger"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
+msgid ""
+"Enable this option to allow escape sequences such as '\\e[1;35m' to switch "
+"text to bright colors in addition to bold. If disabled, text color will "
+"remain intact."
+msgstr "Aktivera detta alternativ för att tillåta en flyktsekvens som 
'\\e[1;35m' att växla text till ljusa färger förutom till fet, Om avaktiverat, 
kommer textfärg förbli intakt."
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
 msgid "Palette"
 msgstr "Palett"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
 msgid "Presets"
 msgstr "Förinställningar"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Färger"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
 msgid ""
 "These options may cause some applications to behave\n"
 "incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
@@ -1514,128 +1571,124 @@ msgid ""
 "different terminal behavior."
 msgstr "Dessa alternativ kan få en del program att uppträda fel.\nDe finns 
endast här för att låta dig kunna använda vissa\nprogram och operativsystem som 
förväntar sig ett annat\nterminalbeteende."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:163
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "_Backstegstangenten genererar:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "_Delete-tangenten genererar:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
 msgid "_Reset compatibility options to defaults"
 msgstr "_Återställ kompatibilitetsalternativ till standardvärden"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
 msgid "_Ambiguous-width characters:"
 msgstr "Tv_etydigbredd tecken:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Kompatibilitet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
 msgid "Co_mpatibility"
 msgstr "Ko_mpatibilitet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
 msgid ""
 "Consider the following\n"
 "characters part of a _word\n"
 "when double clicking:"
 msgstr "Betrakta de följande\ntecknen som del av ett _ord\nvid dubbelklick:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
-msgid "Rese_t"
-msgstr "Å_terställ"
-
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:160
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:172
 msgid "Reset double click options to defaults"
 msgstr "Återställ dubbelklickalternativ till standard"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:161
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
 msgid "Double Click"
 msgstr "Dubbelklick"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:162
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Standardtecke_nkodning:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:163
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodning"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
 msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f)"
 msgstr "Inaktivera alla me_nyåtkomsttangenter (såsom Alt+a)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
 msgid "Disable m_enu shortcut key (F10 by default)"
 msgstr "Inaktivera m_enygenvägstangent (F10 som standard)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
 msgid "Disable _help window shortcut key (F1 by default)"
 msgstr "Inaktivera genvägstangent för _hjälpfönster (F1 som standard)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Genvägar"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
 msgid "Use _middle mouse click to close tabs"
 msgstr "Använd _musmittenklick för att stänga flikar"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
 msgid "Use middle mouse click to open _URLs"
 msgstr "Använd musmittenklick för att öppna _URL:er"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:170
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
 msgid "If disabled, URLs can be opened by Ctrl + left mouse click."
 msgstr "Om det är avaktiverat kan webbadresser öppnas med Ctrl + vänster 
musklick."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:171
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
 msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
 msgstr "Göm muspekare automat_iskt"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:172
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
 msgid "Re_wrap terminal contents on resize"
 msgstr "Pa_cka om terminalinnehåll vid storleksändring"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
 msgid "Automatically _copy selection to clipboard"
 msgstr "Automatiskt _kopiera markering till urklipp"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
 msgid "Open new tab to the _right of the active tab"
 msgstr "Öppna ny flik till höge_r om den aktiva fliken"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
 msgid "If disabled, new tab will be opened in the rightmost position."
 msgstr "Om inaktiverad, kommer nya flikar att öppnas längst till höger."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
 msgid "_Audible bell"
 msgstr "Hörb_ar klocka"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
 msgid "Allows the terminal to play sound to indicate some events."
 msgstr "Tillåter terminalen att spela ljud för att indikera vissa händelser."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
 msgid "_Visual bell"
 msgstr "S_ynlig klocka"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
 msgid ""
 "Allows the terminal to use WM's capability of urgent hint to indicate some "
 "events."
 msgstr "Tillåter terminalen att använda WM:s förmåga för brådskande varningar 
för att indikera vissa händelser"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
 msgid "Misc"
 msgstr "Diverse"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "A_vancerat"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to