This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository apps/parole.

commit 21b6f099e6e06ce81d699b50a1ccff028b4f086b
Author: Erlend Østlie <erlendandreas12...@gmail.com>
Date:  Sat Mar 10 18:31:47 2018 +0100

  I18n: Update translation nb (99%).
  
  297 translated messages, 1 untranslated message.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/nb.po | 152 ++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 file changed, 72 insertions(+), 80 deletions(-)

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index c9a18d9..80ce403 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -5,14 +5,15 @@
 # Translators:
 # Allan Nordhøy <ep...@anotheragency.no>, 2014-2015
 # Allan Nordhøy <ep...@anotheragency.no>, 2017
+# Erlend Østlie <erlendandreas12...@gmail.com>, 2018
 # Harald H. <haarektr...@gmail.com>, 2014-2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-06-03 18:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-19 18:05+0000\n"
-"Last-Translator: Allan Nordhøy <ep...@anotheragency.no>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-03-01 06:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-10 13:12+0000\n"
+"Last-Translator: Erlend Østlie <erlendandreas12...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -242,7 +243,7 @@ msgid "Open Media Files"
 msgstr "Åpne mediafiler"
 
 #: ../data/interfaces/playlist.ui.h:1
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:28
 #: ../data/interfaces/shortcuts.ui.h:13 ../src/parole-medialist.c:745
 #: ../src/parole-medialist.c:784 ../src/parole-player.c:3191
 msgid "Playlist"
@@ -301,7 +302,7 @@ msgid "Play opened files"
 msgstr "Spill åpnede filer"
 
 #: ../data/interfaces/playlist.ui.h:15
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:25
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:26
 msgid "Remember playlist"
 msgstr "Husk spilleliste"
 
@@ -330,123 +331,127 @@ msgid "Visit Website"
 msgstr "Besøk nettside"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:1
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatisk"
+
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:2
 msgid "X Window System (X11/XShm/Xv)"
 msgstr "X vindussystem (X11/XShm/Xv)"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:2
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:3
 msgid "X Window System (No Xv)"
 msgstr "X vindussystem (ingen Xv)"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:3
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:4
 msgid "Parole Settings"
 msgstr "Parole-innstillinger"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:4
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:5
 msgid "Configure your media player"
 msgstr "Oppsett av din mediaspiller"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:5
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:6
 msgid "Disable screensaver when playing movies"
 msgstr "Skru av skjermsparer ved videoavspilling"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:6
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:7
 msgid "<b>Screensaver</b>"
 msgstr "<b>Skjermsparer</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:7
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:8
 msgid "Show visual effects when an audio file is played"
 msgstr "Vis visuelle effekter når en lydfil avspilles"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:8
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:9
 msgid "Visualization type:"
 msgstr "Visualiseringstype:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:9
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:10
 msgid "<b>Audio Visualization</b>"
 msgstr "<b>Audiovisualisering</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:10
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:11
 msgid "Enable keyboard multimedia keys"
 msgstr "Skru på multimedia-knapper på tastaturet"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:11
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:12
 msgid "<b>Keyboard</b>"
 msgstr "<b>Tastatur</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:12
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:13
 #: ../data/interfaces/shortcuts.ui.h:1
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:13
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:14
 msgid "Please restart Parole for this change to take effect."
 msgstr "Start Parole på nytt for at denne endringen skal tre i kraft."
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:14
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:15
 msgid "<b>Video Output</b>"
 msgstr "<b>Video-utgang</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:15
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:16
 msgid "Brightness:"
 msgstr "Lysstyrke:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:16
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:17
 msgid "Contrast:"
 msgstr "Kontrast:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:17
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:18
 msgid "Hue:"
 msgstr "Kulør:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:18
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:19
 msgid "Saturation:"
 msgstr "Metning:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:19
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:20
 msgid "Reset to defaults"
 msgstr "Tilbakestill til forvalg"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:20
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:21
 msgid "<b>Color Balance</b>"
 msgstr "<b>Fargebalanse</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:21
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:22
 msgid "Display"
 msgstr "Skjerm"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:22
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:23
 msgid "Always replace playlist with opened files"
 msgstr "Alltid erstatt spilleliste med åpnede filer"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:23
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:24
 msgid "Check and remove duplicate media entries"
 msgstr "Sjekk og fjern media-duplikater"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:24
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:25
 msgid "Start playing opened files"
 msgstr "Start avspilling av åpnede filer"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:26
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27
 msgid "<b>Playlist Settings</b>"
 msgstr "<b>Spilleliste-innstillinger</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:28
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:29
 msgid "Automatically show subtitles when playing movie file"
 msgstr "Automatisk visning av undertitler når det vises film"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:29
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:30
 msgid "Font:"
 msgstr "Skriftype:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:30
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:31
 msgid "Encoding:"
 msgstr "Koding:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:31
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:32
 msgid "<b>Subtitle Settings</b>"
 msgstr "<b>Undertittel-innstillinger</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:32
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:33
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Undertekster"
 
@@ -613,13 +618,21 @@ msgstr "Parole har avspilling av lokale mediafiler, 
inkludert videoer med undert
 
 #: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
+"This release marks the first stable release of the 1.0 series. A new "
+"Automatic video output option was added to improve usage on virtual machines"
+" and low power devices. A large number of bugs were also resolved, making "
+"this release suitable for all users."
+msgstr ""
+
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
 "This development release is a large cleanup of the codebase, making Parole "
 "lighter and easier to improve. All URLs have been updated to HTTPS. A large "
 "number of bugs have been resolved and a new keyboard shortcuts helper has "
 "been introduced."
 msgstr "Denne utviklingsutgaven er en stor opprydding i kodebasen, noe som 
gjør Parole lettere, og enklere å forbedre. Alle nettadresser har blitt 
oppdatert til HTTPS. Et stort antall feil har blitt rettet opp i og en ny 
tastatursnarveishjelper har kommet til."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
 "This development release fixes several bugs, typos, and historical details "
 "present in the documentation. Tags are now processed on files delivered over"
@@ -627,31 +640,31 @@ msgid ""
 "to significant API changes."
 msgstr "Denne utviklingsutgaven fikser flere feil, skrivefeil, og historiske 
detaljer i dokumentasjonen. Merkelapper blir nå behandlet på filer levert over 
HTTP/S. Clutter-videobakenden er avskrudd for GTK+ 3.22 og nyere på grunn av 
store API-endringer."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
 msgid ""
 "This development release adds a new mini mode and the ability to play or "
 "replay content by clicking the circle icons. Theming is simplified and "
 "filenames are displayed when no ID3 tags are found."
 msgstr "Denne utviklingsutgaven bringer med seg et nytt mini-modus, og 
muligheten til å spille eller gjenta innhold ved å klikke på sirkel-ikonene. 
Draktvalg er forenklet og filnavn blir vist når ingen ID3-merkelapper finnes."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
 msgid ""
 "This release improves the build process and includes several bug fixes. This"
 " new stable release is a recommended upgrade for all users."
 msgstr "Denne utgivelsen forbedrer byggeprosessen og inneholder flere 
feilrettinger. Denne nye stabile versjonen er en anbefalt oppgradering for alle 
brukere."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:8
 msgid ""
 "This unstable development release adds the new clutter backend and cleans up"
 " deprecated Gtk3 symbols. It also adds a \"go to position\" feature and "
 "several bugs have been addressed."
 msgstr "Denne ustabile utviklingsutgivelsen legger til et nytt 
Clutter-bakstykke og rydder opp i avleggse Gtk3-symboler. Den legger også til 
et \"gå til posisjon\"-trekkplaster og fikser flerfoldige feil."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:8
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:9
 msgid "This release fixes a problem with detecting DVD drive locations."
 msgstr "Denne utgaven fikser et problem med å finne DVD-drev plasseringer."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:9
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:10
 msgid ""
 "This release features the completed transition to the Gtk+3 toolkit, "
 "improvements in the user-interface (more streamlined menus), better "
@@ -660,27 +673,6 @@ msgid ""
 "and we use the GStreamer1.0 framework now by default."
 msgstr "Denne utgaven har fullført overgangen til Gtk+3 verktøysett, 
forbedringer i bruker-grensesnittet (mer strømlinjeformet informasjonsflyt i 
menyer) og bedre spillelister. Videre har eksisterende programtilleg blitt 
forbedret og nye har kommet til (som MPRIS2). Mesteparten av grafikken har 
blitt oppdatert i denne utgaven og vi bruker nå i hovedsak 
GStremer1.0-rammeverket."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:10
-msgid ""
-"This unstable development release features mostly bugfixes and introduces "
-"the new MPRIS2 plugin."
-msgstr "Denne ustabile utviklingsutgaven inneholder for det meste feilfikser, 
og introduserer det nye MPRIS2-programtillegget."
-
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:11
-msgid ""
-"This is a bugfix release which fixes the loading of playlists with relative "
-"paths, improves the file-filters for audio/video mimetypes and fixes the "
-"\"Remove duplicates\" functionality."
-msgstr "Dette er en feilrettings-utgave som fikser lasting av spillelister med 
relative stier, introduserer fil-filter for audio/video MIME-typer og ordner 
\"Fjern duplikater\"-funksjonalitet."
-
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:12
-msgid ""
-"This unstable development release features the complete port to the Gtk+3 "
-"toolkit, improvements in the user-interface (more streamlined menus), better"
-" playlists. It also brings updated artwork, GStreamer1.0 support, improved "
-"plugins and the occasional bugfix."
-msgstr "Denne ustabile utviklingsutgaven har fullført overgangen til Gtk+3 
verktøysett, forbedringer i bruker-grensesnittet (mer strømlinjeformet 
informasjonsflyt i menyer) og bedre spillelister. Ny grafikk, 
GStreamer1.0-støtte, forbedrede programtillegg og en og annen feilretting."
-
 #: ../src/common/parole-common.c:83
 msgid "Message"
 msgstr "Melding"
@@ -689,79 +681,79 @@ msgstr "Melding"
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1094 ../src/parole-medialist.c:376
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1095 ../src/parole-medialist.c:376
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Spor %i"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1097
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1098
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Lyd-CD"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1304
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1305
 msgid "Additional software is required."
 msgstr "Ytterligere programvare påkrevd"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1308
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1309
 msgid "Don't Install"
 msgstr "Ikke installer"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1310
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1311
 msgid "Install"
 msgstr "Installer"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1313
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1314
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1320
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1321
 #, c-format
 msgid ""
 "Parole needs <b>%s</b> to play this file.\n"
 "It can be installed automatically."
 msgstr "Parole trenger <b>%s</b> som kan installeres automatisk, for 
avspilling av denne filen."
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1323
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1324
 #, c-format
 msgid "Parole needs <b>%s</b> to play this file."
 msgstr "Parole trenger <b>%s</b> for å spille denne filen."
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1692
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1693
 msgid "The stream is taking too much time to load"
 msgstr "Det tar for lang tid å laste inn strømmen"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1694
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1695
 msgid "Do you want to continue loading or stop?"
 msgstr "Ønsker du å fortsette innlasting eller å stoppe?"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1695
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1696
 msgid "Stop"
 msgstr "Stopp"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1696
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1697
 msgid "Continue"
 msgstr "Fortsett"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1860
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1861
 msgid "GStreamer Error"
 msgstr "GStreamer feil"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1861
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1862
 msgid "Parole Media Player cannot start."
 msgstr "Parole mediaspiller kan ikke starte opp."
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1886 ../src/gst/parole-gst.c:1901
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1930
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1887 ../src/gst/parole-gst.c:1902
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1936
 #, c-format
 msgid "Unable to load \"%s\" plugin, check your GStreamer installation."
 msgstr "Kan ikke laste inn \"%s\" tillegg, sjekk din GStreamer-installasjon"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:2490 ../src/gst/parole-gst.c:2494
+#: ../src/gst/parole-gst.c:2496 ../src/gst/parole-gst.c:2500
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Lydspor #%d"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:2530 ../src/gst/parole-gst.c:2534
+#: ../src/gst/parole-gst.c:2536 ../src/gst/parole-gst.c:2540
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Undertekst #%d"
@@ -1081,7 +1073,7 @@ msgstr "haarek - Harald 
<https://www.transifex.com/accounts/profile/haarek/>\nki
 msgid "Visit Parole website"
 msgstr "Besøk Parole-nettsiden"
 
-#: ../src/parole-conf-dialog.c:290
+#: ../src/parole-conf-dialog.c:292
 msgid "Clutter (OpenGL)"
 msgstr "Clutter (OpenGL)"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to