This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository www/www.xfce.org.

commit 51c88726573280b8eafef84b5c116080ec53ac2e
Author: Erlend Østlie <erlendandreas12...@gmail.com>
Date:  Sat Mar 10 18:33:27 2018 +0100

  I18n: Update translation nb (58%).
  
  400 translated messages, 280 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 lib/po/nb.po | 22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/lib/po/nb.po b/lib/po/nb.po
index 664e5ab..7fd3001 100644
--- a/lib/po/nb.po
+++ b/lib/po/nb.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Websites\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-05-24 12:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-10 11:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-10 13:08+0000\n"
 "Last-Translator: Erlend Østlie <erlendandreas12...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-www/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1119,7 +1119,7 @@ msgid ""
 "connected devices with a power status, e.g. bluetooth keyboards or wireless "
 "mice. It still offers quick access to the presentation mode, which inhibits "
 "your screensaver for as long as the option is active."
-msgstr ""
+msgstr "Et nytt programtillegg for panelet ble laget, som gjør at du kjapt kan 
endre lysstyrken til skjermen, enten via menyen eller ganske enkelt ved å bruke 
rullehjulet til musen din over programtillegget. Tilleggets meny viser også 
alle andre tilkoplede enheter med en strømstatus, f.eks. blåtanntastatur eller 
trådløse mus. Det tilbyr fortsatt kjapp tilgang til presentasjonsmodus, som 
hemmer skjermspareren så lenge opsjonen er aktivert."
 
 #: about/tour.php:82
 msgid ""
@@ -1146,7 +1146,7 @@ msgstr "Konfigurere hva som skal skje når visse knapper 
trykkes eller laptop-lo
 
 #: about/tour.php:89
 msgid "Configure what to do when the user is inactive or battery is drained"
-msgstr "Konfigurere hva som skal gjøres når brukeren er inaktiv eller 
batteriet er utladet"
+msgstr "Konfigurere hva som skal skje når brukeren er inaktiv eller batteriet 
er utladet"
 
 #: about/tour.php:90
 msgid "Manage display power management"
@@ -1160,7 +1160,7 @@ msgstr "Vis informasjon om alle tilkoblede enheter"
 msgid ""
 "When light-locker is available, you can control its settings directly via "
 "the power manager."
-msgstr ""
+msgstr "Når \"light-locker\" (en sesjonslåser) er tilgjengelig, kan du styre 
dens innstillinger direkte via strømbehandleren."
 
 #: about/tour.php:95
 msgid "Setup light-locker integration"
@@ -1174,7 +1174,7 @@ msgstr "Støtte for faner"
 msgid ""
 "A long-awaited feature was added: you can now open multiple folders in the "
 "same Thunar window."
-msgstr "En etterlengtet funksjon ble lagt til: du kan nå åpne flere mapper i 
det samme Thunar-vinduet."
+msgstr "En etterlengtet funksjon ble lagt til: Du kan nå åpne flere mapper i 
det samme Thunar-vinduet."
 
 #: about/tour.php:102
 msgid "Browse multiple directories"
@@ -1277,11 +1277,11 @@ msgstr "Tekstbehandler"
 msgid ""
 "Mousepad was totally rewritten, gained a settings dialog and now supports "
 "Gtk3."
-msgstr ""
+msgstr "Mousepad ble fullstendig skrevet om, fikk et nytt dialogvindu for 
innstillinger og støtter nå Gtk3."
 
 #: about/tour.php:146
 msgid "New mousepad settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ny innstillingsdialog for Mousepad"
 
 #: about/tour.php:148
 msgid "A note on Xfce's portability"
@@ -2593,7 +2593,7 @@ msgid ""
 "You can follow us on the official <a "
 "href=\"https://twitter.com/xfceofficial\"; class=\"external\">Twitter "
 "account</a>"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan følge oss på den offisielle <a 
href=\"https://twitter.com/xfceofficial\"; 
class=\"external\">Twitter-kontoen</a>"
 
 #: community/nav.php:1 download/nav.php:11 getinvolved/nav.php:11
 #: projects/nav.php:1
@@ -2708,7 +2708,7 @@ msgstr "En rekke ulike distribusjoner tilbyr varianter 
med Xfce. Populære eksem
 msgid ""
 "You can find a more complete list at <a "
 
"href=\"https://distrowatch.com/search.php?pkg=xfdesktop&amp;pkgver=%s\";>DistroWatch.com</a>."
-msgstr ""
+msgstr "En mer komplett liste finnes på <a 
href=\"https://distrowatch.com/search.php?pkg=xfdesktop&amp;pkgver=%s\";>DistroWatch.com</a>."
 
 #: download/index.php:54
 msgid "Artwork"
@@ -3698,7 +3698,7 @@ msgid ""
 "The Xfce project contains several separated projects for each part of the "
 "desktop. Some projects have their own project pages to provide additional "
 "information."
-msgstr ""
+msgstr "Xfce-prosjektet består av flere separate prosjekter for hver del av 
skrivebordet. Noen prosjekter har egne prosjektsider for å tilby ytterligere 
informasjon."
 
 #: projects/index.php:22
 msgid ""
@@ -3798,7 +3798,7 @@ msgstr "Bildeviser"
 
 #: projects/index.php:130
 msgid "Ristretto is a lightweight image viewer."
-msgstr "Risetto er et lettvektig billedvisningsprogram."
+msgstr "Ristretto er et lettvekts billedvisningsprogram."
 
 #: projects/nav.php:4
 msgid "Docs"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to