This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository www/www.xfce.org.

commit 0d716adf1da6319b7066968c6ba62be92e033a93
Author: Erlend Østlie <erlendandreas12...@gmail.com>
Date:  Sun Mar 11 18:33:12 2018 +0100

  I18n: Update translation nb (59%).
  
  405 translated messages, 275 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 lib/po/nb.po | 20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/lib/po/nb.po b/lib/po/nb.po
index 7fd3001..746daa3 100644
--- a/lib/po/nb.po
+++ b/lib/po/nb.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Websites\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-05-24 12:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-10 13:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-11 14:52+0000\n"
 "Last-Translator: Erlend Østlie <erlendandreas12...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-www/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -134,7 +134,7 @@ msgstr "Xfce omfavner den tradisjonelle UNIX-filosofien om 
modularitet og gjenbr
 msgid ""
 "Another priority of Xfce is adherence to standards, specifically those "
 "defined at <a href=\"https://freedesktop.org\";>freedesktop.org</a>."
-msgstr ""
+msgstr "En annen prioritet for Xfce er tilslutning til standarder, spesielt 
dem definert på <a href=\"https://freedesktop.org\";>freedesktop.org</a>."
 
 #: about/index.php:19
 msgid ""
@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr "Filutforsker"
 msgid ""
 "Provides the basic file management features and unique utilities like the "
 "bulk renamer."
-msgstr "Tilbyr grunnleggende funksjonalitet knyttet til filhåndtering og unike 
verktøy slik som verktøyet for endre navn på mange filer samtidig."
+msgstr "Tilbyr grunnleggende funksjonalitet knyttet til filhåndtering og unike 
verktøy slik som verktøyet for å endre navn på mange filer samtidig."
 
 #: about/index.php:47
 msgid "Setting Manager"
@@ -238,7 +238,7 @@ msgid ""
 "finder, image viewer, iCal based calendar and a CD and DVD burning "
 "application. You can read more about the modules of Xfce in the <a "
 "href=\"/projects\">projects</a> page."
-msgstr ""
+msgstr "I tillegg til et grunnleggende sett med moduler tilbyr Xfce også en 
rekke ytterligere programmer slik at du kan utvide brukeropplevelsen slik du 
foretrekker. For eksempel tilbyr Xfce en terminalemulator, en iCal-basert 
kalender og et program for å brenne CD-er og DVD-er. Du kan lese mer om Xfce 
sine moduler på <a href=\"/projects\">prosjektsiden</a>."
 
 #: about/nav.php:1 download/nav.php:1 getinvolved/nav.php:1 header.php:91
 msgid "Related Pages"
@@ -1077,7 +1077,7 @@ msgid ""
 "Support for multi-monitor use was vastly improved in the display settings "
 "dialog. Upon connecting a new display, a quick setup popup offers some of "
 "the most-used modes for users to quickly change their layout."
-msgstr "Støtte for bruk av flere skjermer ble betydelig forbedret i 
dialogvinduet for skjerminnstillinger. Ved tilkopling av en ny skjerm vil et 
sprettopp-vindu for hurtigoppsett tilby noen av de mest brukte modusene. Dette 
gjør at at brukerne kjapt kan endre oppsettet. "
+msgstr "Støtte for bruk av flere skjermer ble betydelig forbedret i 
dialogvinduet for skjerminnstillinger. Ved tilkopling av en ny skjerm vil et 
sprettoppvindu for hurtigoppsett tilby noen av de mest brukte modusene. Dette 
gjør at at brukerne kjapt kan endre oppsettet. "
 
 #: about/tour.php:65
 msgid "Configure multiple displays"
@@ -2571,7 +2571,7 @@ msgid ""
 "recommended that you consult the <a href=\"https://docs.xfce.org/\"; "
 "class=\"external\">documentation</a> about your problem before asking your "
 "question."
-msgstr ""
+msgstr "Hvis du har et problem du ikke finner noen løsning på, bør du kanskje 
prøve å stille et spørsmål i vår IRC-kanal <a 
href=\"irc://irc.freenode.net/#xfce\">#xfce på irc.freenode.net</a>. Kanalen 
har flere aktive brukere. Det anbefales at du rådfører <a 
href=\"https://docs.xfce.org/\"; class=\"external\">dokumentasjonen</a> angående 
problemet før du stiller spørsmålet ditt."
 
 #: community/index.php:28 community/nav.php:4
 msgid "Forums"
@@ -2582,7 +2582,7 @@ msgid ""
 "For users who prefer forums, the <a href=\"https://forum.xfce.org/\"; "
 "class=\"external\">Xfce Forum</a> is the place to be. Active contributors "
 "will be able to help you, but please do not use it for bug reports."
-msgstr ""
+msgstr "For brukere som foretrekker nettforum er <a 
href=\"https://forum.xfce.org/\"; class=\"external\">Xfce-forumet</a> stedet å 
være. Aktive bidragsytere vil kunne hjelpe deg, men vær oppmerksom på at 
feilrapporter ikke hører hjemme her."
 
 #: community/index.php:34
 msgid "Social Networks"
@@ -2842,11 +2842,11 @@ msgstr "Siste nytt"
 
 #: frontpage.php:107
 msgid "On the Xfce Blog"
-msgstr ""
+msgstr "På Xfce-bloggen"
 
 #: frontpage.php:123
 msgid "Read more articles on the Xfce Blog &rarr;"
-msgstr "Les flere artikler på Xfce sin blogg &arr;"
+msgstr "Les flere artikler på Xfce sin blogg &rarr;"
 
 #: getinvolved/index.php:1 header.php:65
 msgid "Get Involved"
@@ -2904,7 +2904,7 @@ msgid ""
 "challenging and fun experience. You'll learn to be a better coder, you will "
 "get to implement new features and defeat daunting bugs, creating a stunning "
 "product, all the while collaborating with people from all around the world."
-msgstr "Ved å delta som utvikler vil du utgjøre en stor forskjell samtidig som 
du vil kunne nyte en utfordrende og gøyal erfaring. Du vil lære å kode bedre, 
du vil få implementere nye funksjoner og bekjempe fryktinngytende feil, skape 
et fantastisk produkt, alt mens du sammarbeider med mennesker fra hele verden."
+msgstr "Ved å delta som utvikler vil du utgjøre en stor forskjell samtidig som 
du vil kunne få en utfordrende og gøyal erfaring. Du vil lære å kode bedre, du 
vil få implementere nye funksjoner og bekjempe fryktinngytende feil, skape et 
fantastisk produkt, alt mens du samarbeider med mennesker fra hele verden."
 
 #: getinvolved/index.php:29
 msgid "Promotion"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to