This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/thunar.

commit 787e1a5c2fb41032e778657c2d990468126fa2d0
Author: Michal Várady <miko.v...@gmail.com>
Date:  Sat Apr 7 00:30:34 2018 +0200

  I18n: Update translation cs (100%).
  
  744 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/cs.po | 64 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 32 insertions(+), 32 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 4ca547b..ea10595 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-24 06:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-25 17:00+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-04-06 06:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-04-06 17:51+0000\n"
 "Last-Translator: Michal Várady <miko.v...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -231,8 +231,8 @@ msgstr[2] "Opravdu chcete trvale odstranit %u vybraných 
souborů?"
 #: ../thunar/thunar-application.c:2099 ../thunar/thunar-application.c:2278
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:479
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:550 ../thunar/thunar-dialogs.c:805
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:481
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552 ../thunar/thunar-dialogs.c:807
 #: ../thunar/thunar-dnd.c:165 ../thunar/thunar-launcher.c:728
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1136
@@ -504,7 +504,7 @@ msgstr "Ve schránce se nenacházejí žádné položky"
 
 #. setup the dialog
 #. add a regular close button, the header bar already provides one
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:118 ../thunar/thunar-dialogs.c:750
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:118 ../thunar/thunar-dialogs.c:752
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:229
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
@@ -671,123 +671,123 @@ msgstr "Přejmenovat \"%s\""
 msgid "_Rename"
 msgstr "_Přejmenovat"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:271
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:273
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Michal Várady <miko.v...@gmail.com>\nRadim Kolář"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:436 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:525
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:438 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:525
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Ano"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:440
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:442
 msgid "Yes to _all"
 msgstr "Ano pro _všechny"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:444 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:446 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
 msgid "_No"
 msgstr "_Ne"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:448
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:450
 msgid "N_o to all"
 msgstr "N_e pro všechny"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:452
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:454
 msgid "_Retry"
 msgstr "_Opakovat"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:456
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:458
 msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "Přesto _zkopírovat"
 
 #. setup the confirmation dialog
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:546
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:548
 msgid "Confirm to replace files"
 msgstr "Potvrďte nahrazení souborů"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:551
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:553
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Přeskočit _vše"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Přeskočit"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:553
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:555
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Nahradit _vše"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:556
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradit"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:589
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:591
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
 msgstr "Tato složka již obsahuje symbolický odkaz \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:594
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:596
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
 msgstr "Tato složka již obsahuje složku \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
 msgstr "Tato složka již obsahuje soubor \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:612
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:614
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
 msgstr "Opravdu chcete nahradit odkaz"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:614
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:616
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
 msgstr "Opravdu chcete nahradit existující složku"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:616
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:618
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
 msgstr "Opravdu chcete nahradit současný soubor"
 
 #. Fourth box (size, volume, free space)
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:637 ../thunar/thunar-dialogs.c:673
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639 ../thunar/thunar-dialogs.c:675
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
 msgid "Size:"
 msgstr "Velikost:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:637 ../thunar/thunar-dialogs.c:673
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639 ../thunar/thunar-dialogs.c:675
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
 msgid "Modified:"
 msgstr "Změněno:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:648
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:650
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
 msgstr "následujícím odkazem?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:650
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:652
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
 msgstr "následující složkou?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:652
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:654
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
 msgstr "následujícím souborem?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:785
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:787
 #, c-format
 msgid ""
 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
 msgstr "Soubor plochy %s není v bezpečném umístění a není označen jako 
spustitelný soubor. Nedůvěřujete-li programu, stiskněte tlačítko Zrušit."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:802
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:804
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "Přesto _spustit"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:804
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:806
 msgid "Mark _Executable"
 msgstr "Označit jako _spustitelný"
 
@@ -1841,7 +1841,7 @@ msgid ""
 msgstr "Při úpravách oprávnění ke složce můžete tyto\nzměny aplikovat také pro 
obsah složky.\nVýchozí chování zvolte níže:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:626
-msgid "Ask everytime"
+msgid "Ask every time"
 msgstr "Vždy se ptát"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:627

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to