This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository apps/ristretto.

commit be2e7cd5a847b5eb3b78796b3422b69374e11a68
Author: Daniel Muñiz Fontoira <d...@damufo.com>
Date:  Wed Jun 13 00:31:30 2018 +0200

  I18n: Update translation gl (100%).
  
  198 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/gl.po | 9 +++++----
 1 file changed, 5 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/po/gl.po b/po/gl.po
index 7b9cf31..50bff4d 100644
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# Daniel Muñiz Fontoira <d...@damufo.com>, 2018
 # Leandro Regueiro <leandro DOT regueiro AT gmail DOT com>, 2008-2010
 # Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>, 2013
 # Xosé <xoseca...@gmail.com>, 2017
@@ -11,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i...@xfce.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-26 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-19 18:05+0000\n"
-"Last-Translator: Xosé <xoseca...@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-12 21:19+0000\n"
+"Last-Translator: Daniel Muñiz Fontoira <d...@damufo.com>\n"
 "Language-Team: Galician 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/gl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -929,7 +930,7 @@ msgstr "Esta versión vén con melloras como o uso de 
miniaturas como icona de a
 msgid ""
 "This release contains lots of translation-updates, and a crash when "
 "configuring the 'limit-quality' property."
-msgstr ""
+msgstr "Este lanzamento contén moitas actualizacións de tradución e a 
corrección dun fallo durante a configuración da propiedade «límite de 
calidade»\"."
 
 #: ../ristretto.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
@@ -943,4 +944,4 @@ msgid ""
 "statusbar to indicate when it is busy and progressive loading of directories"
 " to prevent lockup of the UI. This version is designed to work with version "
 "4.10 of Xfce."
-msgstr ""
+msgstr "Esta versión inclúe varias modificacións como a documentación en liña 
en docs.xfce.org, a opción de limitar a calidade de máxima de imaxe ás 
dimensións da pantalla para mellorar o uso e o rendemento da memoria. Agora 
Ristretto, amosa as imaxes en calidade máxima con esta opción desactivada, só 
unha barra de ferramentas no canto de dúas, un botón de inicio rápido na barra 
de ferramentas para executar un editor, a opción de escoller un editor 
predeterminado por tipo de mime, un rel [...]

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to