This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository apps/xfce4-terminal.

commit d56e729899dd93864888283dce284a1022d2527c
Author: Anonymous <nore...@xfce.org>
Date:  Wed Jul 11 18:32:00 2018 +0200

  I18n: Update translation nb (100%).
  
  394 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/nb.po | 44 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 22 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 7946c70..56872de 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-06-19 00:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-29 22:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-11 15:53+0000\n"
 "Last-Translator: Torkel Bjørnson-Langen\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -90,7 +90,7 @@ msgstr "Faneinnstillinger"
 #. parameter of --command
 #: ../terminal/main.c:126
 msgid "command"
-msgstr "commando"
+msgstr "kommando"
 
 #. parameter of --title
 #. parameter of --initial-title
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr "Xfce-terminal"
 
 #: ../terminal/main.c:212
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
-msgstr "Xfce utviklingsgemenskap. Alle rettigheter reservert."
+msgstr "Xfce utviklingsteam. Alle rettigheter reservert."
 
 #: ../terminal/main.c:213
 msgid "Written by Benedikt Meurer <be...@xfce.org>,"
@@ -203,7 +203,7 @@ msgstr "Baltisk"
 
 #: ../terminal/terminal-encoding-action.c:71
 msgid "South-Eastern Europe"
-msgstr "Sør-øst Europa"
+msgstr "Sørøst-Europa"
 
 #: ../terminal/terminal-encoding-action.c:72
 msgid "Turkish"
@@ -521,7 +521,7 @@ msgstr "haarek - Harald 
<https://www.transifex.com/accounts/profile/haarek/>\nki
 
 #: ../terminal/terminal-util.c:91
 msgid "Visit Xfce Terminal website"
-msgstr "Besøk Xfce-terminal -nettsiden"
+msgstr "Åpne nettsiden til Xfce-terminal"
 
 #: ../terminal/terminal-widget.c:317
 msgid "Copy Email Address"
@@ -555,7 +555,7 @@ msgstr "Klarte ikke slippe Mozilla-URL på terminal: Feil 
format (%d) eller leng
 #: ../terminal/terminal-widget.c:528
 #, c-format
 msgid "Unable to drop URI list on terminal: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
-msgstr "Klarte ikke slippe Uri liste på terminalen: Feil format (%d) eller 
lengde (%d)\n"
+msgstr "Klarte ikke slippe URI-liste på terminalen: Feil format (%d) eller 
lengde (%d)\n"
 
 #: ../terminal/terminal-widget.c:564
 #, c-format
@@ -658,7 +658,7 @@ msgstr "Velg _alt"
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:334
 msgid "Copy _Input To All Tabs..."
-msgstr "Kopier _Inndata Til Alle Faner …"
+msgstr "Kopier _inndata til alle faner…"
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:335
 msgid "Pr_eferences..."
@@ -666,7 +666,7 @@ msgstr "_Innstillinger"
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:335
 msgid "Open the preferences dialog"
-msgstr "Åpne meldingsvindu for innstilinger"
+msgstr "Åpne dialogvindu for innstillinger"
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:336
 msgid "_View"
@@ -706,7 +706,7 @@ msgstr "_Sett tittel…"
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:342
 msgid "Set Title Co_lor..."
-msgstr "Set tittelfarge"
+msgstr "Set titte_lfarge"
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:343
 msgid "_Find..."
@@ -850,7 +850,7 @@ msgstr "_Avbryt"
 msgid ""
 "There are still processes running in some tabs.\n"
 "Closing this window will kill all of them."
-msgstr "Noen faner har fremdeles kjørende prosesser.\nLukking av dette vinduet 
vil drepe dem alle."
+msgstr "Noen faner har fremdeles kjørende prosesser.\nLukking av dette vinduet 
vil avslutte dem alle."
 
 #. and no process running
 #: ../terminal/terminal-window.c:799
@@ -869,7 +869,7 @@ msgstr "Lukk alle faner?"
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this tab will kill it."
-msgstr "Det er fremdeles en prosess som kjører.\nLukking av denne fanen vil 
drepe den."
+msgstr "Det er fremdeles en prosess som kjører.\nLukking av denne fanen vil 
avslutte den."
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:812
 msgid "Close tab?"
@@ -880,7 +880,7 @@ msgstr "Lukk fane?"
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this window will kill it."
-msgstr "Det er fremdles en prosess som kjører.\nLukking av dette vinduet vil 
drepe den."
+msgstr "Det er fremdles en prosess som kjører.\nLukking av dette vinduet vil 
avslutte den."
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:819
 msgid "Close window?"
@@ -888,7 +888,7 @@ msgstr "Lukk vindu?"
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:1822
 msgid "Copy _Input:"
-msgstr "Kopier _Inndata:"
+msgstr "Kopier _inndata:"
 
 #: ../terminal/terminal-window.c:1826
 msgid "Enter the text to be copied to all tabs"
@@ -984,7 +984,7 @@ msgstr "Automatisk"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:12
 msgid "ASCII DEL"
-msgstr "Ascii DEL"
+msgstr "ASCII DEL"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:13
 msgid "Escape sequence"
@@ -1477,7 +1477,7 @@ msgstr "Aktiver denne innstillingen for å velge en 
egentilpasset halvfet farge.
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
 msgid "Choose bold font color"
-msgstr "Velg halvfet fontfarge"
+msgstr "Farge for fet skrift"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
 msgid "Text _selection color:"
@@ -1487,7 +1487,7 @@ msgstr "Farge for _markert tekst:"
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the "
 "selection. If disabled the background and text colors will be reversed."
-msgstr "Aktiver denne innstillingen for å velge egen tekst og bakgrunn for 
utvalget. Hvis deaktivert vil bakgrunnen og tekstfargene være motsatt."
+msgstr "Aktiver denne innstillingen for å velge egen tekst- og bakgrunnsfarge 
for utvalget. Hvis deaktivert vil bakgrunnen og tekstfargene være motsatt."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
 msgid "Choose text selection foreground color"
@@ -1505,7 +1505,7 @@ msgstr "Ma_rkørfarge:"
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the cursor. "
 "If disabled the background and text colors will be reversed."
-msgstr "Aktiver denne innstillingen for å velge egen tekst og bakgrunnsfargene 
for pekeren. Hvis deaktivert vil bakgrunnen og tekstfargene være motsatt."
+msgstr "Aktiver denne innstillingen for å velge egen tekst- og bakgrunnsfarge 
for tekstmarkøren. Hvis deaktivert vil bakgrunnen og tekstfargene være motsatt."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
 msgid "Choose cursor background color"
@@ -1612,7 +1612,7 @@ msgid ""
 "incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
 "certain applications and operating systems that expect\n"
 "different terminal behavior."
-msgstr "Disse innstillingene kan forårsake ukorrekt oppførsel hos noen 
programmer. De er her for å tillate deg å jobbe rundt oppførsel hos programmer 
og operativsystemer som forventer forskjellig terminalstøtte."
+msgstr "Disse innstillingene kan forårsake ukorrekt oppførsel hos noen 
programmer.\nDe er her for å tillate deg å jobbe rundt oppførsel hos programmer 
og\noperativsystemer som forventer forskjellig terminalstøtte."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:163
 msgid "_Backspace key generates:"
@@ -1628,7 +1628,7 @@ msgstr "_Tilbakestill samspillvalg til forvalgte verdier"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
 msgid "_Ambiguous-width characters:"
-msgstr "Tegn med usikker bredde:"
+msgstr "Tegn med tvetydig bredde:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
 msgid "Compatibility"
@@ -1643,7 +1643,7 @@ msgid ""
 "Consider the following\n"
 "characters part of a _word\n"
 "when double clicking:"
-msgstr "Anse følgende\ntegn som en del av et _ord\nved dobbeltklikking:"
+msgstr "Anse følgende\ntegn som en del av et _ord\nved dobbeltklikk:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:172
 msgid "Reset double click options to defaults"
@@ -1715,7 +1715,7 @@ msgstr "_Hørbar ringeklokke"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
 msgid "Allows the terminal to play sound to indicate some events."
-msgstr "Lar terminalen å spille av en lyd for å indikere noen hendelser."
+msgstr "Lar terminalen spille av en lyd for å indikere visse hendelser."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
 msgid "_Visual bell"
@@ -1725,7 +1725,7 @@ msgstr "_Visuell ringeklokke"
 msgid ""
 "Allows the terminal to use WM's capability of urgent hint to indicate some "
 "events."
-msgstr "Lar terminalen bruke vindusbehandlerens muligheter for hastende 
hinting for å indikere noen hendelser."
+msgstr "Tillater terminalen å bruke vindusbehandlerens funksjon for å indikere 
prioriterte varsler eller hendelser."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
 msgid "Misc"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to