This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/thunar.

commit c52fdde9cffbf32d7b82a1ede17e0fca79deb486
Author: abuyop <abu...@gmail.com>
Date:  Fri Jul 13 06:30:37 2018 +0200

  I18n: Update translation ms (100%).
  
  746 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/ms.po | 690 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 339 insertions(+), 351 deletions(-)

diff --git a/po/ms.po b/po/ms.po
index 02d5f69..aadc996 100644
--- a/po/ms.po
+++ b/po/ms.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-05-06 00:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-07 00:43+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-25 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-13 02:42+0000\n"
 "Last-Translator: abuyop <abu...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Malay (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/ms/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Language: ms\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: ../thunar/main.c:90
+#: ../thunar/main.c:89
 msgid ""
 "Thunar could not be launched because an older instance of thunar is still 
running.\n"
 "Would you like to terminate the old thunar instance now?\n"
@@ -29,7 +29,7 @@ msgid ""
 msgstr "Thunar tidak dapat dilancarkan kerana terdapat kejadian thunar lama 
yang masih berjalan.\nAnda mahu tamatkan kejadian thunar lama dan mulakan 
kejadian ini?\n\nSebelum menerima pastikan tiada operasi tertangguh (seperti 
menyalin fail) kerana penamatannya boleh menyebabkan fail anda menjadi 
rosak.\n\nSila mulakan semula thunar selepas itu."
 
 #. setup application name
-#: ../thunar/main.c:126
+#: ../thunar/main.c:125
 msgid "Thunar"
 msgstr "Thunar"
 
@@ -136,10 +136,10 @@ msgstr "Gagal lancarkan operasi"
 
 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
 #: ../thunar/thunar-application.c:1442 ../thunar/thunar-application.c:1574
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1650
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1678 ../thunar/thunar-window.c:2274
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1680
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1708 ../thunar/thunar-window.c:2317
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\""
 msgstr "Gagal membuka \"%s\""
@@ -152,20 +152,20 @@ msgstr "Gagal membuka \"%s\": %s"
 #. display an error message
 #: ../thunar/thunar-application.c:1633
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:731
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2773 ../thunar/thunar-tree-view.c:1927
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2853 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
 #, c-format
 msgid "Failed to rename \"%s\""
 msgstr "Gagal namakan semula \"%s\""
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1735
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1339
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2324 ../thunar/thunar-tree-view.c:1789
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1347
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2378 ../thunar/thunar-tree-view.c:1821
 msgid "New Folder"
 msgstr "Folder Baharu"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1736
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1340
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2325 ../thunar/thunar-tree-view.c:1790
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1348
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2379 ../thunar/thunar-tree-view.c:1822
 msgid "Create New Folder"
 msgstr "Cipta Folder Baharu"
 
@@ -178,7 +178,7 @@ msgid "Create New File"
 msgstr "Cipta Fail Baharu"
 
 #. generate a title for the create dialog
-#: ../thunar/thunar-application.c:1798 ../thunar/thunar-standard-view.c:2369
+#: ../thunar/thunar-application.c:1798 ../thunar/thunar-standard-view.c:2425
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "Cipta Dokumen dari templat \"%s\""
@@ -227,16 +227,16 @@ msgstr[0] "Anda pasti mahu memadam %u fail\nterpilih 
secara kekal?"
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:481
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552 ../thunar/thunar-dialogs.c:807
-#: ../thunar/thunar-dnd.c:165 ../thunar/thunar-launcher.c:728
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552 ../thunar/thunar-dialogs.c:800
+#: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:725
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1136
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:819
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:354
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1042
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:207
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2610
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1053
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:208
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2684
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:198
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:217
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:272
@@ -247,9 +247,8 @@ msgstr[0] "Anda pasti mahu memadam %u fail\nterpilih secara 
kekal?"
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Batal"
 
-#. append the "Delete" menu action
 #: ../thunar/thunar-application.c:2100 ../thunar/thunar-standard-view.c:412
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1460
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1485
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:372
 msgid "_Delete"
 msgstr "Pa_dam"
@@ -281,8 +280,8 @@ msgstr "Alih semua fail dan folder dari Tong Sampah?"
 #. append the "Empty Trash" menu action
 #. prepare the menu item
 #: ../thunar/thunar-application.c:2279 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1203 ../thunar/thunar-tree-view.c:1352
-#: ../thunar/thunar-window.c:354 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1356
+#: ../thunar/thunar-window.c:353 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "_Kosongkan Tong Sampah"
 
@@ -331,7 +330,7 @@ msgstr "Tiada aplikasi dipilih"
 msgid "Other Application..."
 msgstr "Aplikasi Lain..."
 
-#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:186 ../thunar/thunar-launcher.c:181
+#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:186 ../thunar/thunar-launcher.c:180
 msgid "Open With"
 msgstr "Buka Dengan"
 
@@ -359,7 +358,7 @@ msgstr "Guna sebagai _lalai untuk jenis fail ini"
 #. add the "Ok"/"Open" button
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:291
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:2960
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:3035
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:142
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:436
 msgid "_OK"
@@ -429,23 +428,18 @@ msgid "Select an Application"
 msgstr "Pilih satu Aplikasi"
 
 #. change the accept button label text
-#. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
-#. **
-#. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
-#. *
 #. Prepare "Open" label and icon
-#. append the "Open" menu action
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:754
-#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155 ../thunar/thunar-launcher.c:177
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:819 ../thunar/thunar-location-buttons.c:184
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1043
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1099 ../thunar/thunar-tree-view.c:1282
+#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155 ../thunar/thunar-launcher.c:176
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:811 ../thunar/thunar-location-buttons.c:184
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1054
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1099 ../thunar/thunar-tree-view.c:1283
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:178
 msgid "_Open"
 msgstr "_Buka"
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:760
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1050
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1061
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:185
 msgid "All Files"
 msgstr "Semua Fail"
@@ -499,68 +493,68 @@ msgstr "Tiada apa lagi dalam papan keratan untuk 
ditampalkan"
 
 #. setup the dialog
 #. add a regular close button, the header bar already provides one
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:118 ../thunar/thunar-dialogs.c:752
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:745
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:229
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:214
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:131
 msgid "_Close"
 msgstr "_Tutup"
 
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:121
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:123
 msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
 msgstr "Konfigur Lajur dalam Paparan Senarai Terperinci"
 
 #. add the "Help" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:124
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:230
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:376
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:375
 msgid "_Help"
 msgstr "_Bantuan"
 
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:141
 msgid "Visible Columns"
 msgstr "Lajur Tampak"
 
 #. create the top label for the column editor dialog
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:154
 msgid ""
 "Choose the order of information to appear in the\n"
 "detailed list view."
 msgstr "Pilih tertib maklumat yang muncul di dalam paparan\nsenarai 
terperinci."
 
 #. create the "Move Up" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:196
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:198
 msgid "Move _Up"
 msgstr "Alih ke _Atas"
 
 #. create the "Move Down" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:207
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:209
 msgid "Move Dow_n"
 msgstr "Alih ke _Bawah"
 
 #. create the "Show" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:218
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:220
 msgid "_Show"
 msgstr "_Tunjuk"
 
 #. create the "Hide" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:224
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:226
 msgid "Hi_de"
 msgstr "Se_mbunyi"
 
 #. create the "Use Default" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:235
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:237
 msgid "Use De_fault"
 msgstr "Guna Lala_i"
 
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:244
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:246
 msgid "Column Sizing"
 msgstr "Saizkan Lajur"
 
 #. create the label that explains the column sizing option
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:257
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:259
 msgid ""
 "By default columns will be automatically expanded if\n"
 "needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
@@ -569,7 +563,7 @@ msgid ""
 msgstr "Secara lalai lajur akan dikembangkan secara automatik\njika diperlukan 
untuk memastikan teks sepenuhnya\ntampak. Jika anda lumpuhkan kelakuan ini 
dibawah\npengurus fail akan sentiasa guna lebar lajur yang di\ntakrif oleh 
pengguna."
 
 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:266
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:268
 msgid "Automatically _expand columns as needed"
 msgstr "K_embangkan lajur secara automatik jika diperlukan"
 
@@ -648,11 +642,11 @@ msgstr "Konfigur _Lajur..."
 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
 msgstr "Konfigur lajur di dalam paparan senarai terperinci"
 
-#: ../thunar/thunar-details-view.c:398
+#: ../thunar/thunar-details-view.c:400
 msgid "Detailed directory listing"
 msgstr "Penyenaraian direktori terperinci"
 
-#: ../thunar/thunar-details-view.c:399
+#: ../thunar/thunar-details-view.c:401
 msgid "Details view"
 msgstr "Paparan terperinci"
 
@@ -715,74 +709,74 @@ msgstr "Ganti Se_mua"
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ganti"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:591
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:584
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
 msgstr "Folder ini sudah mengandungi pautan simbolik \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:596
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:589
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
 msgstr "Folder ini sudah mengandungi folder \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:594
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
 msgstr "Folder ini sudah mengandungi fail \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:614
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:607
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
 msgstr "ReplaceDialogPart1|Anda mahu ganti pautan"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:616
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
 msgstr "ReplaceDialogPart1|Anda mahu ganti folder sedia ada"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:618
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
 msgstr "ReplaceDialogPart1|Anda mahu ganti fail sedia ada"
 
 #. Fourth box (size, volume, free space)
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639 ../thunar/thunar-dialogs.c:675
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
 msgid "Size:"
 msgstr "Saiz:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639 ../thunar/thunar-dialogs.c:675
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
 msgid "Modified:"
 msgstr "Diubahsuai:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:650
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:643
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
 msgstr "ReplaceDialogPart2|dengan pautan berikut?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:652
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:645
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
 msgstr "ReplaceDialogPart2|dengan folder berikut?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:654
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:647
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
 msgstr "ReplaceDialogPart2|dengan fail berikut?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:787
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:780
 #, c-format
 msgid ""
 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
 msgstr "Fail desktop \"%s\" berada di dalam lokasi tidak selamat dan tidak 
ditanda sebagai boleh laku. Jika anda tidak percayai program ini, klik Batal."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:804
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:797
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "_Lancar Jua"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:806
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:799
 msgid "Mark _Executable"
 msgstr "Tanda sebagai _Boleh Laku"
 
@@ -800,7 +794,7 @@ msgstr "_Paut di sini"
 
 #. display an error to the user
 #. display an error message to the user
-#: ../thunar/thunar-dnd.c:246 ../thunar/thunar-launcher.c:567
+#: ../thunar/thunar-dnd.c:250 ../thunar/thunar-launcher.c:564
 #, c-format
 msgid "Failed to execute file \"%s\""
 msgstr "Gagal lakukan fail \"%s\""
@@ -835,7 +829,7 @@ msgstr "Kumpulan"
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Jenis MIME"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:418
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:422
 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:171
 msgid "Name"
 msgstr "Nama"
@@ -875,7 +869,7 @@ msgid "Trash"
 msgstr "Tong Sampah"
 
 #: ../thunar/thunar-file.c:1078 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:253
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:372
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:371
 msgid "File System"
 msgstr "Sistem Fail"
 
@@ -926,33 +920,33 @@ msgid "%s of %s free (%d%% used)"
 msgstr "%s dari %s bebas (%d%% digunakan)"
 
 #. extend history tooltip with function of the button
-#: ../thunar/thunar-history-action.c:339
+#: ../thunar/thunar-history-action.c:351
 msgid "Right-click or pull down to show history"
 msgstr "Klik-kanan atau tarik turun untuk tunjuk sejarah"
 
 #. create the "back" action
-#: ../thunar/thunar-history.c:163
+#: ../thunar/thunar-history.c:165
 msgid "Back"
 msgstr "Undur"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:163
+#: ../thunar/thunar-history.c:165
 msgid "Go to the previous visited folder"
 msgstr "Pergi ke folder dilawati terdahulu"
 
 #. create the "forward" action
-#: ../thunar/thunar-history.c:169
+#: ../thunar/thunar-history.c:173
 msgid "Forward"
 msgstr "Maju"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:169
+#: ../thunar/thunar-history.c:173
 msgid "Go to the next visited folder"
 msgstr "Pergi ke folder dilawati berikutnya"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:354
+#: ../thunar/thunar-history.c:364
 msgid "The item will be removed from the history"
 msgstr "Item akan dibuang dari sejarah"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:366
+#: ../thunar/thunar-history.c:376
 #, c-format
 msgid "Could not find \"%s\""
 msgstr "Tidak dapat cari \"%s\""
@@ -1026,7 +1020,7 @@ msgstr "%s (salinan %u)"
 #. I18N: name for first link to basename
 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:121 ../thunar/thunar-list-model.c:767
 #: ../thunar/thunar-list-model.c:1608 ../thunar/thunar-list-model.c:1619
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:998
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:997
 #, c-format
 msgid "link to %s"
 msgstr "paut ke %s"
@@ -1064,154 +1058,154 @@ msgid ""
 msgstr "Ruang dalam destinasi tidak mencukupi. Cuba buang fail untuk dapatkan 
lagi ruang."
 
 #. append the "Open in New Tab" menu action
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1293
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:854
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1297
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Buka dalam _Tab Baharu"
 
 #. append the "Open in New Window" menu action
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1300
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:848
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1304
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Buka dalam _Tetinkap Baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:181
 msgid "Open With Other _Application..."
 msgstr "Buka Dengan _Aplikasi Lain..."
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:968
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:181
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:954
 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
 msgstr "Pilih aplikasi lain yang akan membuka fail terpilih"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:676
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:673
 #, c-format
 msgid "Failed to open file \"%s\""
 msgstr "Gagal membuka fail \"%s\""
 
 #. we can just tell that n files failed to open
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:682
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:679
 #, c-format
 msgid "Failed to open %d file"
 msgid_plural "Failed to open %d files"
 msgstr[0] "Gagal membuka %d fail"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:721
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:718
 msgid "Are you sure you want to open all folders?"
 msgstr "Anda pasti mahu membuk semua folder?"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:723
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:720
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate file manager window."
 msgid_plural "This will open %d separate file manager windows."
 msgstr[0] "Ini akan membuka %d tetingkap pengurus fail secara berasingan."
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:727
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:724
 #, c-format
 msgid "Open %d New Window"
 msgid_plural "Open %d New Windows"
 msgstr[0] "Buka %d Tetingkap Baharu"
 
 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:827
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:821
 #, c-format
 msgid "Open in %d New _Window"
 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
 msgstr[0] "Buka dalam %d _Tetingkap Baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:828
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:822
 #, c-format
 msgid "Open the selected directory in %d new window"
 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
 msgstr[0] "Buka direktori terpilih di dalam %d tetingkap baharu"
 
 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:839
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:833
 #, c-format
 msgid "Open in %d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
 msgstr[0] "Buka dalam %d Ta_b Baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:840
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:834
 #, c-format
 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
 msgstr[0] "Buka direktori terpilih di dalam %d tab baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:855
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:849
 msgid "Open the selected directory in a new window"
 msgstr "Buka direktori terilih di dalam tetingkap baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:861
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:855
 msgid "Open the selected directory in a new tab"
 msgstr "Buka direktori terpilih di dalam tab baharu"
 
 #. set tooltip that makes sence
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:865
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:860
 msgid "Open the selected directory"
 msgstr "Buka direktori terpilih"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:886
-msgid "Open the selected file"
-msgid_plural "Open the selected files"
-msgstr[0] "Buka fail terpilih"
-
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:931
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:903
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Lakukan"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:933
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:905
 msgid "Execute the selected file"
 msgid_plural "Execute the selected files"
 msgstr[0] "Lakukan fail terpilih"
 
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:915
+msgid "Open the selected file"
+msgid_plural "Open the selected files"
+msgstr[0] "Buka fail terpilih"
+
 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:939
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:923
 #, c-format
 msgid "_Open With \"%s\""
 msgstr "_Buka Dengan \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:924 ../thunar/thunar-launcher.c:1022
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
 msgstr[0] "Guna \"%s\" untuk buka fail terpilih"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:967
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:953
 msgid "_Open With Other Application..."
 msgstr "_Buka Dengan Aplikasi Lain..."
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:976
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:962
 msgid "_Open With Default Applications"
 msgstr "_Buka Dengan Aplikasi Lalai"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:977
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:963
 msgid "Open the selected file with the default application"
 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
 msgstr[0] "Buka fail terpilih dengan aplikasi lalai"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1021
 #, c-format
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Buka Dengan \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1709
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1946 ../thunar/thunar-tree-view.c:2126
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1598 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1739
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1976 ../thunar/thunar-tree-view.c:2158
 #, c-format
 msgid "Failed to mount \"%s\""
 msgstr "Gagal melekap \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1719
 msgid "Desktop (Create Link)"
 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
 msgstr[0] "Desktop (Cipta Pautan)"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1720
 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
 msgstr[0] "Cipta pautan ke fail terpilih diatas desktop"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1756 ../thunar/thunar-launcher.c:1812
 #, c-format
 msgid "Send the selected file to \"%s\""
 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
@@ -1313,25 +1307,22 @@ msgstr[0] "%d folder terpilih"
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#. append the "Open in New Tab" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:185
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1109
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1113
 msgid "Open in New Tab"
 msgstr "Buka dalam Tab Baharu"
 
-#. append the "Open in New Window" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:186
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1115
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1121
 msgid "Open in New Window"
 msgstr "Buka dalam Tetingkap Baharu"
 
-#. append the "Create Folder" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:187
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:406 ../thunar/thunar-tree-view.c:1368
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:406 ../thunar/thunar-tree-view.c:1373
 msgid "Create _Folder..."
 msgstr "Cipta _Folder..."
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:354
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:353
 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
 msgstr "Padam semua fail dan folder dalam Tong Sampah"
 
@@ -1345,38 +1336,38 @@ msgstr "Tampal Ke Dalam Folder"
 msgid "_Properties..."
 msgstr "Si_fat..."
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1252
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1255
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in this window"
 msgstr "Buka \"%s\" dalam tetingkap ini"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1259
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1262
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
 msgstr "Buka \"%s\" dalam tab baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1265
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1268
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in a new window"
 msgstr "Buka \"%s\" dalam tetingkap baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1271
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1274
 #, c-format
 msgid "Create a new folder in \"%s\""
 msgstr "Cipt folder baharu dalam \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1289
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1294
 #, c-format
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
 msgstr "Alih atau salin fail dipilih terdahulu dengan perintah Potong atau 
salin ke dalam \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1300
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1305
 #, c-format
 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
 msgstr "Lihat sifat bagi folder \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:362
+#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:361
 msgid "Reload the current folder"
 msgstr "Muat semula folder semasa"
 
@@ -1577,7 +1568,7 @@ msgid "View _new folders using:"
 msgstr "Lihat folder _baharu menggunakan:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
 msgid "Icon View"
 msgstr "Paparan Ikon"
 
@@ -1610,139 +1601,147 @@ msgid "Always"
 msgstr "Sentiasa"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
+msgid "Draw frames around thumbnails"
+msgstr "Lukis bingkai disekeliling lakaran kenit"
+
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:301
+msgid "Select this option to draw black frames around thumbnails."
+msgstr "Pilih pilihan ini untuk melukis bingkai hitam disekeliling lakaran 
kenit."
+
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Isih _folder sebelum fail"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:301
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
 msgid ""
 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
 msgstr "Pilih pilihan ini untuk senaraikan folder sebelum fail bila anda 
mengisih folder."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
 msgid "Show file size in binary format"
 msgstr "Tunjuk saiz fail dalam format binari"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:315
 msgid ""
 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
 msgstr "Pilih pilihan ini untuk tunjuk saiz fail dalam format binari selain 
dari desimal."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:329
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "_Teks disebelah ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:331
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:338
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
 msgstr "Pilih pilihan ini untuk ganti kapsyen ikon untuk item disebelah ikon 
berbanding dibawah ikon."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:341
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
 msgid "Date"
 msgstr "Tarikh"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:353
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:360
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
 #. Side Pane
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:375
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:382
 msgid "Side Pane"
 msgstr "Anak Tetingkap Sisi"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:385
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:392
 msgid "Shortcuts Pane"
 msgstr "Anak Tetingkap Pintasan"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:404
 msgid "_Icon Size:"
 msgstr "Saiz _Ikon:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:446
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:409
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
 msgid "Very Small"
 msgstr "Sangat Kecil"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:403
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:447
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
 msgid "Smaller"
 msgstr "Lebih Kecil"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:404
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:411
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:455
 msgid "Small"
 msgstr "Kecil"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:405
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:449
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:456
 msgid "Normal"
 msgstr "Biasa"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:406
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:450
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:413
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:457
 msgid "Large"
 msgstr "Besar"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:407
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:451
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
 msgid "Larger"
 msgstr "Lebih Besar"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:408
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:415
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
 msgid "Very Large"
 msgstr "Sangat Besar"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:417
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
 msgid "Show Icon _Emblems"
 msgstr "Tunjuk _Lambang Ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:419
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:426
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
 "dialog."
 msgstr "Pilih pilihan ini untuk papar lambang ikon di dalam anak tetingkap 
pintasan untuk semua folder yang mana lambang telah ditakrif dalam dialog sifat 
folder."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:429
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:436
 msgid "Tree Pane"
 msgstr "Anak Tetingkap Pepohon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
 msgid "Icon _Size:"
 msgstr "_Saiz Ikon:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:468
 msgid "Show Icon E_mblems"
 msgstr "Tunjuk _Lambang Ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
 msgstr "Pilih pilihan ini untuk papar lambang ikon dalam anak tetingkap 
pepohon untuk semua folder yang mana lambang telah ditakrif dalam dialog sifat 
folder."
 
 #. Behavior
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:480
 msgid "Behavior"
 msgstr "Kelakuan"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:483
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigasi"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:495
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:502
 msgid "_Single click to activate items"
 msgstr "Klik _sekali untuk aktifkan item"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
 msgid ""
 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
 "when the mouse pointer is paused over it:"
 msgstr "Nyatakan l_engahan sebelum satu item dipilih\nbila penuding tetikus 
terjeda diatasnya:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:531
 msgid ""
 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
@@ -1751,72 +1750,72 @@ msgid ""
 "to select the item without activating it."
 msgstr "Bila pengaktifan sekali-klik dibenarkan, menjedakan penuding tetikus 
diatas satu item akan pilih secara automatik item tersebut selepas lengahan 
dipilih. Anda boleh lumpuhkan kelakuan ini dengan mengalih pelungsur ke 
kedudukan paling-kiri. Kelakuan ini mungkin berguna bil sekali klik aktifkan 
item, dan anda hanya mahu pilih item tanpa mengaktifkannya."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:543
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:550
 msgid "Disabled"
 msgstr "Dilumpuhkan"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:549
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:556
 msgid "Medium"
 msgstr "Sederhana"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:554
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:561
 msgid "Long"
 msgstr "Panjang"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:560
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:567
 msgid "_Double click to activate items"
 msgstr "_Dwi klik untuk aktifkan item"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:571
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
 msgid "Middle Click"
 msgstr "Klik Tengah"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:581
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
 msgid "Open folder in new _window"
 msgstr "Buka folder dalam _tetingkap baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:586
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:593
 msgid "Open folder in new _tab"
 msgstr "Buka folder dalam _tab baharu"
 
 #. Advanced
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:595
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:602
 msgid "Advanced"
 msgstr "Lanjutan"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:605
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:612
 msgid "Folder Permissions"
 msgstr "Keizinan Folder"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
 msgid ""
 "When changing the permissions of a folder, you\n"
 "can also apply the changes to the contents of the\n"
 "folder. Select the default behavior below:"
 msgstr "Bila menukar keizinan folder, anda juga boleh\nlaksanakan perubahan 
pada kandungan folder.\nPilih kelakuan lalai dibawah:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:626
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:633
 msgid "Ask every time"
 msgstr "Tanya setiap kali"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:627
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:634
 msgid "Apply to Folder Only"
 msgstr "Laksana pada Folder Sahaja"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:628
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
 msgid "Apply to Folder and Contents"
 msgstr "Laksana pada Folder dan Kandungan"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:639
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:646
 msgid "Volume Management"
 msgstr "Pengurusan Volum"
 
 #. add check button to enable/disable auto mounting
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:655
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
 msgid "Enable _Volume Management"
 msgstr "Benarkan Pengurusan _Volum"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:665
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:672
 msgid ""
 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable 
drives,\n"
 "devices and media."
@@ -1824,7 +1823,7 @@ msgstr "<a href=\"volman-config:\">Konfigur</a> 
pengurusan pemacu mudah alih, pe
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
 #. configuration dialog
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:733
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:740
 msgid "Failed to display the volume management settings"
 msgstr "Gagal papar tetapan pengurusan volum"
 
@@ -1833,7 +1832,7 @@ msgid "File Operation Progress"
 msgstr "Kemajuan Operasi Fail"
 
 #. build the tooltip text
-#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:301
+#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:310
 #, c-format
 msgid "%d file operation running"
 msgid_plural "%d file operations running"
@@ -1904,39 +1903,39 @@ msgstr "Lambang"
 msgid "Select an Icon for \"%s\""
 msgstr "Pilih satu Ikon untuk \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:843
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:842
 #, c-format
 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
 msgstr "Gagal menukar ikon \"%s\""
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:945
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:944
 #, c-format
 msgid "%s - Properties"
 msgstr "%s - Sifat"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:996
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:995
 msgid "broken link"
 msgstr "pautan rosak"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1007
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1006
 msgid "unknown"
 msgstr "tidak diketahui"
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1174
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1173
 msgid "Properties"
 msgstr "Sifat"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1274
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1273
 msgid "mixed"
 msgstr "bercampur"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:350
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:349
 msgid "_File"
 msgstr "_Fail"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:353
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:352
 msgid "_Send To"
 msgstr "_Hantar Ke"
 
@@ -1960,7 +1959,7 @@ msgstr "Kosongkan"
 msgid "Clear the file list below"
 msgstr "Kosongkan senarai fail dibawah"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:378
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:377
 msgid "_About"
 msgstr "Perih_al"
 
@@ -1973,7 +1972,7 @@ msgid "View the properties of the selected file"
 msgstr "Lihat sifat bagi fail terpilih"
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:351
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1809
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1832
 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:2
 msgid "Rename Multiple Files"
 msgstr "Nama Semula Fail Berbilang"
@@ -1988,11 +1987,11 @@ msgid ""
 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
 msgstr "Klik di sini untuk benar-benar namakan semula fail tersenarai diatas 
nama baharu mereka:"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:436
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:440
 msgid "New Name"
 msgstr "Nama Baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:499
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:503
 msgid ""
 "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
 msgstr "Klik di sini untuk melihat dokumentasi bagi operasi nama semula yang 
dipilih."
@@ -2001,7 +2000,7 @@ msgstr "Klik di sini untuk melihat dokumentasi bagi 
operasi nama semula yang dip
 #. from $libdir/thunarx-2/,
 #. *       and opening the multi rename dialog by selecting multiple
 #. files and pressing F2.
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:609
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:613
 msgid ""
 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
 "installation or contact your system administrator. If you install Thunar\n"
@@ -2009,76 +2008,76 @@ msgid ""
 msgstr "Tiada modul penama semula ditemui dalam sistem anda. Sila 
semak\npemasangan anda atau hubungi pentadbir sistem anda. Jika anda\nmemasang 
Thunar dari sumber, benarkan pemalam \"Simple Builtin\nRenamers\"."
 
 #. tell the user that we failed
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:936
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:945
 msgid "Failed to open the documentation browser"
 msgstr "Gagal membuka pelayar dokumentasi"
 
 #. allocate the file chooser
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1039
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1050
 msgid "Select files to rename"
 msgstr "Pilih fail untuk dinamakan semula"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1055
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1066
 msgid "Audio Files"
 msgstr "Fail Audio"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1060
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1071
 msgid "Image Files"
 msgstr "Fail Imej"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1065
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1076
 msgid "Video Files"
 msgstr "Fail Video"
 
 #. just popup the about dialog
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1198
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1215
 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:1
 msgid "Bulk Rename"
 msgstr "Nama Semula Kelompok"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1199
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1216
 msgid ""
 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
 "tool to rename multiple files at once."
 msgstr "Nama Semula Kelompok Thunar adalah alat yang\nhebat untuk menamakan 
semula fail berbilang\nsecara serentak."
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1672
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1694
 msgid "Remove File"
 msgid_plural "Remove Files"
 msgstr[0] "Buang Fail"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1674
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1696
 msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
 msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
 msgstr[0] "Buang fail terpilih dari senarai fail yang dinamakan semula"
 
 #. change title to reflect the standalone status
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1809
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1832
 msgid "Bulk Rename - Rename Multiple Files"
 msgstr "Nama Semula Kelompok - Nama Semula Fail Berbilang"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:186
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:187
 #, c-format
 msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
 msgstr "Gagal namakan semula \"%s\" ke \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:193
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:194
 msgid ""
 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
 "cancel the operation without reverting previous changes."
 msgstr "Anda boleh sama ada pilih untuk langkau fail ini dan terus namakan 
semula fail berbaki, atau kembali ke fail bernama terdahulu ke nama mereka 
sebelum ini, atau batalkan operasi tanpa kembali ke perubahan terdahulu."
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:199
 msgid "_Revert Changes"
 msgstr "_Kembalikan Perubahan"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:199
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:208
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:200
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:209
 msgid "_Skip This File"
 msgstr "_Langkau Fail Ini"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:205
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:206
 msgid ""
 "Do you want to skip this file and continue to rename the remaining files?"
 msgstr "Anda mahu langkau fail ini dan terus namakan semula fail berbaki?"
@@ -2110,90 +2109,84 @@ msgstr "Layar Rangkaian"
 msgid "PLACES"
 msgstr "TEMPAT"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:396
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:399
 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
 msgid_plural "Side Pane (Create Shortcuts)"
 msgstr[0] "Anak Tetingkap Sisi (Cipta Pintasan)"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:398
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:401
 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
 msgstr[0] "Tambah folder terpilih ke anak tetingkap sisi pintasan"
 
-#. append the "Mount" item
 #. append the "Mount" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1136 ../thunar/thunar-tree-view.c:1316
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1144 ../thunar/thunar-tree-view.c:1320
 msgid "_Mount"
 msgstr "L_ekap"
 
-#. append the "Unmount" item
 #. append the "Unmount" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1142 ../thunar/thunar-tree-view.c:1322
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1152 ../thunar/thunar-tree-view.c:1326
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Nyahlekap"
 
-#. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
 #. append the "Eject" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1148 ../thunar/thunar-tree-view.c:1328
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1160 ../thunar/thunar-tree-view.c:1332
 msgid "_Eject"
 msgstr "_Lenting"
 
-#. append the "Disconnect" item
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1165
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179
 msgid "Create _Shortcut"
 msgstr "Cipta _Pintasan"
 
-#. append the "Disconnect" item
 #. append the "Mount Volume" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1186 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1204 ../thunar/thunar-tree-view.c:1341
 msgid "Disconn_ect"
 msgstr "P_utuskan"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1257
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1282
 msgid "_Remove Shortcut"
 msgstr "_Buang Pintasan"
 
-#. append the rename menu item
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1271
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1300
 msgid "Re_name Shortcut"
 msgstr "_Nama Semula Pintasan"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1576
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1606
 #, c-format
 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
 msgstr "Laluan \"%s\" tidak merujuk ke direktori"
 
 #. display an error message to the user
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1596
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1626
 msgid "Failed to add new shortcut"
 msgstr "Gagal menambah pintasan baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1873 ../thunar/thunar-tree-view.c:1994
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1903 ../thunar/thunar-tree-view.c:2026
 #, c-format
 msgid "Failed to eject \"%s\""
 msgstr "Gagal melenting \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2015 ../thunar/thunar-tree-view.c:2049
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2045 ../thunar/thunar-tree-view.c:2081
 #, c-format
 msgid "Failed to unmount \"%s\""
 msgstr "Gagal menyahlekap \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:166
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:165
 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
 msgstr "Klik di sini untuk henti mengira jumlah saiz folder."
 
 #. add the label widget
 #. tell the user that we started calculation
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:176 ../thunar/thunar-size-label.c:331
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:175 ../thunar/thunar-size-label.c:328
 msgid "Calculating..."
 msgstr "Mengira..."
 
 #. tell the user that the operation was canceled
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:290
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:287
 msgid "Calculation aborted"
 msgstr "Pengiraan dihenti paksa"
 
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:415
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:412
 #, c-format
 msgid "%u item, totalling %s"
 msgid_plural "%u items, totalling %s"
@@ -2201,12 +2194,12 @@ msgstr[0] "%u item, berjumlah %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
 #. * directories were not accessible
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:422
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:419
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "(sesetengah kandungan tidak boleh dibaca)"
 
 #. nothing was readable, so permission was denied
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:433
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:430
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Keizinan dinafikan"
 
@@ -2218,13 +2211,11 @@ msgstr "Menu Konteks Folder"
 msgid "Create an empty folder within the current folder"
 msgstr "Cipta folder kosong di dalam folder semasa"
 
-#. append the "Cut" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-tree-view.c:1395
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-tree-view.c:1404
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Po_tong"
 
-#. append the "Copy" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1406
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1419
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Salin"
 
@@ -2236,8 +2227,7 @@ msgstr "_Tampal"
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr "Alih atau salin fail dipilih terdahulu dengan perintah Potong atau 
Salin"
 
-#. append the "Move to Tash" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:411 ../thunar/thunar-tree-view.c:1448
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:411 ../thunar/thunar-tree-view.c:1469
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "A_lih ke Tong Sampah"
 
@@ -2275,13 +2265,13 @@ msgstr "Pilih semua dan hanya item yang belum dipilih 
ketika ini"
 msgid "Du_plicate"
 msgstr "Gan_da Duakan"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4464
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4569
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "_Jadikan Pautan"
 
 #. append the "Rename" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:419 ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:419 ../thunar/thunar-tree-view.c:1511
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Nama Semula..."
 
@@ -2290,98 +2280,98 @@ msgid "_Restore"
 msgstr "P_ulih"
 
 #. add the "Create Document" sub menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:685
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:701
 msgid "Create _Document"
 msgstr "Cipta _Dokumen"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1653
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1687
 msgid "Loading folder contents..."
 msgstr "Memuatkan kandungan folder..."
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2230 ../thunar/thunar-window.c:2806
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2280 ../thunar/thunar-window.c:2877
 msgid "Failed to open the home folder"
 msgstr "Gagal membuka folder rumah"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2280
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2332
 msgid "New Empty File"
 msgstr "Fail Kosong Baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2281
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2333
 msgid "New Empty File..."
 msgstr "Fail Kosong Baharu..."
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2606
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2680
 msgid "Select by Pattern"
 msgstr "Pilih mengikut Corak"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2611
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2685
 msgid "_Select"
 msgstr "P_ilih"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2620
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2694
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Corak:"
 
 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
 #. invalid
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3193
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3285
 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
 msgstr "Nama fail tidak sah disedia oleh laman seret XDS"
 
 #. display an error dialog to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3383
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3475
 #, c-format
 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
 msgstr "Gagal mencipta pautan untuk URL \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3833 ../thunar/thunar-window.c:2901
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3925 ../thunar/thunar-window.c:2972
 #, c-format
 msgid "Failed to open directory \"%s\""
 msgstr "Gagal membuka direktori \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4415
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4518
 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr[0] "Sediakan fail terpilih untuk dialih dengan perintah Tampal"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4423
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4526
 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr[0] "Sediakan fail terpilih untuk disalin dengan perintah Tampal"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4435
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4540
 msgid "Move the selected file to the Trash"
 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
 msgstr[0] "Alih fail terpilih ke dalam Tong Sampah"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4443
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4548
 msgid "Permanently delete the selected file"
 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
 msgstr[0] "Padan fail terpilih secara kekal"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4457
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4562
 msgid "Duplicate the selected file"
 msgid_plural "Duplicate each selected file"
 msgstr[0] "Ganda duakan setiap fail terpilih"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4466
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4571
 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
 msgstr[0] "Cipta pautan simbolik bagi setiap fail terpilih"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4474
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4579
 msgid "Rename the selected file"
 msgid_plural "Rename the selected files"
 msgstr[0] "Nama semula fail terpilih"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4482
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4587
 msgid "Restore the selected file"
 msgid_plural "Restore the selected files"
 msgstr[0] "Pulihkan fail terpilih"
 
 #. add the "Empty File" item
-#: ../thunar/thunar-templates-action.c:488
+#: ../thunar/thunar-templates-action.c:500
 msgid "_Empty File"
 msgstr "Fail _Kosong"
 
@@ -2454,25 +2444,23 @@ msgid "%lu second remaining (%s/sec)"
 msgid_plural "%lu seconds remaining (%s/sec)"
 msgstr[0] "%lu saat berbaki (%s/saat)"
 
-#: ../thunar/thunar-trash-action.c:108
+#: ../thunar/thunar-trash-action.c:109
 msgid "T_rash"
 msgstr "T_ong Sampah"
 
-#: ../thunar/thunar-trash-action.c:169
+#: ../thunar/thunar-trash-action.c:170
 msgid "Display the contents of the trash can"
 msgstr "Papar kandungan tong sampah"
 
-#: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
+#: ../thunar/thunar-tree-model.c:620
 msgid "Loading..."
 msgstr "Memuatkan..."
 
-#. append the "Paste Into Folder" menu action
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1422
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1439
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "_Tampal Ke Dalam Folder"
 
-#. append the "Properties" menu action
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1534
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1563
 msgid "P_roperties..."
 msgstr "Si_fat..."
 
@@ -2520,326 +2508,326 @@ msgstr "%A pada %X"
 msgid "%x at %X"
 msgstr "%x pada %X"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:351
+#: ../thunar/thunar-window.c:350
 msgid "New _Tab"
 msgstr "_Tab Baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:351
+#: ../thunar/thunar-window.c:350
 msgid "Open a new tab for the displayed location"
 msgstr "Buka tab baharu untuk lokasi yang dipaparkan"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:352
+#: ../thunar/thunar-window.c:351
 msgid "New _Window"
 msgstr "T_etingkap Baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:352
+#: ../thunar/thunar-window.c:351
 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
 msgstr "Buka satu tetingkap Thunar baharu untuk lokasi yang dipaparkan"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:355
+#: ../thunar/thunar-window.c:354
 msgid "Detac_h Tab"
 msgstr "Tan_ggalkan Tab"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:355
+#: ../thunar/thunar-window.c:354
 msgid "Open current folder in a new window"
 msgstr "Buka folder semasa dalam tetingkap baharu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:356
+#: ../thunar/thunar-window.c:355
 msgid "Close _All Windows"
 msgstr "Tutup Semu_a Tetingkap"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:356
+#: ../thunar/thunar-window.c:355
 msgid "Close all Thunar windows"
 msgstr "Tutup semua tetingkap Thunar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:357
+#: ../thunar/thunar-window.c:356
 msgid "C_lose Tab"
 msgstr "T_utup Tab"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:357
+#: ../thunar/thunar-window.c:356
 msgid "Close this folder"
 msgstr "Tutup folder ini"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:358
+#: ../thunar/thunar-window.c:357
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Tutup Tetingkap"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:358
+#: ../thunar/thunar-window.c:357
 msgid "Close this window"
 msgstr "Tutup tetingkap ini"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:359
+#: ../thunar/thunar-window.c:358
 msgid "_Edit"
 msgstr "S_unting"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:360
+#: ../thunar/thunar-window.c:359
 msgid "Pr_eferences..."
 msgstr "K_eutamaan..."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:360
+#: ../thunar/thunar-window.c:359
 msgid "Edit Thunars Preferences"
 msgstr "Sunting Keutamaan Thunar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:361
+#: ../thunar/thunar-window.c:360
 msgid "_View"
 msgstr "_Lihat"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:362
+#: ../thunar/thunar-window.c:361
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Muat Semula"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:363
+#: ../thunar/thunar-window.c:362
 msgid "_Location Selector"
 msgstr "Pemilih L_okasi"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:364
+#: ../thunar/thunar-window.c:363
 msgid "_Side Pane"
 msgstr "Anak Tetingkap _Sisi"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:365
+#: ../thunar/thunar-window.c:364
 msgid "Zoom I_n"
 msgstr "Zum _Masuk"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:365
+#: ../thunar/thunar-window.c:364
 msgid "Show the contents in more detail"
 msgstr "Tunjuk kandungan dengan lebih terperinci"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:366
+#: ../thunar/thunar-window.c:365
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zum _Keluar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:366
+#: ../thunar/thunar-window.c:365
 msgid "Show the contents in less detail"
 msgstr "Tunjuk kandungan dengan kurang perincian"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:367
+#: ../thunar/thunar-window.c:366
 msgid "Normal Si_ze"
 msgstr "Sai_z Biasa"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:367
+#: ../thunar/thunar-window.c:366
 msgid "Show the contents at the normal size"
 msgstr "Tunjuk kandungan pada saiz biasa"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:368
+#: ../thunar/thunar-window.c:367
 msgid "_Go"
 msgstr "Per_gi"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:369
+#: ../thunar/thunar-window.c:368
 msgid "Open _Parent"
 msgstr "Buka _Induk"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:369
+#: ../thunar/thunar-window.c:368
 msgid "Open the parent folder"
 msgstr "Buka folder induk"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:370
+#: ../thunar/thunar-window.c:369
 msgid "_Home"
 msgstr "_Rumah"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:370
+#: ../thunar/thunar-window.c:369
 msgid "Go to the home folder"
 msgstr "Pergi ke folder rumah"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:371
+#: ../thunar/thunar-window.c:370
 msgid "Desktop"
 msgstr "Desktop"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:371
+#: ../thunar/thunar-window.c:370
 msgid "Go to the desktop folder"
 msgstr "Pergi ke folder desktop"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:372
+#: ../thunar/thunar-window.c:371
 msgid "Browse the file system"
 msgstr "Layar sistem fail"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:373
+#: ../thunar/thunar-window.c:372
 msgid "B_rowse Network"
 msgstr "La_yar Rangkaian"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:373
+#: ../thunar/thunar-window.c:372
 msgid "Browse local network connections"
 msgstr "Layar sambungan rangkaian setempat"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:374
+#: ../thunar/thunar-window.c:373
 msgid "T_emplates"
 msgstr "T_emplat"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:374
+#: ../thunar/thunar-window.c:373
 msgid "Go to the templates folder"
 msgstr "Pergi ke folder templat"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:375
+#: ../thunar/thunar-window.c:374
 msgid "_Open Location..."
 msgstr "_Buka Lokasi..."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:375
+#: ../thunar/thunar-window.c:374
 msgid "Specify a location to open"
 msgstr "Tentukan lokasi untuk dibuka"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:377
+#: ../thunar/thunar-window.c:376
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Kandungan"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:377
+#: ../thunar/thunar-window.c:376
 msgid "Display Thunar user manual"
 msgstr "Papar panduan pengguna Thunar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:378
+#: ../thunar/thunar-window.c:377
 msgid "Display information about Thunar"
 msgstr "Papar maklumat mengenai Thunar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:383
+#: ../thunar/thunar-window.c:382
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Tunjuk Fail Ter_sembunyi"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:383
+#: ../thunar/thunar-window.c:382
 msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
 msgstr "Togol papar fail tersembunyi dalam tetingkap semasa"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:384
+#: ../thunar/thunar-window.c:383
 msgid "_Pathbar Style"
 msgstr "Ga_ya Palang Laluan"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:384
+#: ../thunar/thunar-window.c:383
 msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
 msgstr "Pendekatan modern dengan butang yang berkaitan dengan folder"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:385
+#: ../thunar/thunar-window.c:384
 msgid "_Toolbar Style"
 msgstr "Gaya Palang Ala_t"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:385
+#: ../thunar/thunar-window.c:384
 msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
 msgstr "Pendekatan tradisional dengan palang lokasi dan butang navigasi"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:386
+#: ../thunar/thunar-window.c:385
 msgid "_Shortcuts"
 msgstr "P_intasan"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:386
+#: ../thunar/thunar-window.c:385
 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
 msgstr "Togol ketampakan anak tetingkap pintasan"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:387
+#: ../thunar/thunar-window.c:386
 msgid "_Tree"
 msgstr "P_epohon"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:387
+#: ../thunar/thunar-window.c:386
 msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
 msgstr "Togol ketampakan anak tetingkap pepohon"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:388
+#: ../thunar/thunar-window.c:387
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "Palang St_atus"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:388
+#: ../thunar/thunar-window.c:387
 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
 msgstr "Ubah ketampakan palang status tetingkap"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:389
+#: ../thunar/thunar-window.c:388
 msgid "_Menubar"
 msgstr "Palang _Menu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:389
+#: ../thunar/thunar-window.c:388
 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
 msgstr "Ubah ketampakan palang menu tetingkap"
 
 #. * add view options
-#: ../thunar/thunar-window.c:772
+#: ../thunar/thunar-window.c:773
 msgid "View as _Icons"
 msgstr "Lihat sebagai _Ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:772
+#: ../thunar/thunar-window.c:773
 msgid "Display folder content in an icon view"
 msgstr "Papar kandungan folder dalam paparan ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:779
+#: ../thunar/thunar-window.c:780
 msgid "View as _Detailed List"
 msgstr "Lihat sebagai Senarai Te_rperinci"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:779
+#: ../thunar/thunar-window.c:780
 msgid "Display folder content in a detailed list view"
 msgstr "Papar kandungan folder dalam paparan senarai terperinci"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:786
+#: ../thunar/thunar-window.c:787
 msgid "View as _Compact List"
 msgstr "Lihat sebagai Senarai Pa_dat"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:786
+#: ../thunar/thunar-window.c:787
 msgid "Display folder content in a compact list view"
 msgstr "Papar kandungan folder dalam paparan senarai padat"
 
 #. add the label with the root warning
-#: ../thunar/thunar-window.c:858
+#: ../thunar/thunar-window.c:866
 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
 msgstr "Amaran, anda sedang guna akaun root, ia dapat merosakkan sistem anda."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:1795
+#: ../thunar/thunar-window.c:1826
 msgid "Close tab"
 msgstr "Tutup tab"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2050
+#: ../thunar/thunar-window.c:2077
 #, c-format
 msgid "Open the location \"%s\""
 msgstr "Buka lokasi \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2248
+#: ../thunar/thunar-window.c:2291
 #, c-format
 msgid "Failed to launch \"%s\""
 msgstr "Gagal lancarkan \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2781
+#: ../thunar/thunar-window.c:2852
 msgid "Failed to open parent folder"
 msgstr "Gagal buka folder induk"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2876
+#: ../thunar/thunar-window.c:2947
 #, c-format
 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
 msgstr "Direktori \"%s\" tidak wujud. Anda mahu cipta ia?"
 
 #. display the "About Templates" dialog
-#: ../thunar/thunar-window.c:2958
+#: ../thunar/thunar-window.c:3033
 msgid "About Templates"
 msgstr "Perihal Templat"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2980
+#: ../thunar/thunar-window.c:3055
 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
 msgstr "Semua fail dalam folder ini akan muncul dalam menu \"Cipta Dokumen\"."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2987
+#: ../thunar/thunar-window.c:3062
 msgid ""
 "If you frequently create certain kinds of documents, make a copy of one and 
put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the 
\"Create Document\" menu.\n"
 "\n"
 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of 
the document will be created in the directory you are viewing."
 msgstr "Jika anda kerap mencipta beberapa jenis dokumen, buat satu salinan dan 
letak ia di dalam folder ini. Thunar akan menambah satu masukan untuk dokumen 
ini di dalam menu \"Cipta Dokumen\".\n\nKemudian, anda boleh memilih masukan 
dari menu \"Cipta Dokumen\" dan salinan dokumen akan dicipta di dalam direktori 
yang sedang dibuka."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2999
+#: ../thunar/thunar-window.c:3074
 msgid "Do _not display this message again"
 msgstr "_Jangan papar mesej ini lagi"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3029
+#: ../thunar/thunar-window.c:3104
 msgid "Failed to open the file system root folder"
 msgstr "Gagal membuka folder root sistem fail"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3064
+#: ../thunar/thunar-window.c:3141
 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
 msgstr "Gagal memapar kandungan tong sampah"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3099
+#: ../thunar/thunar-window.c:3178
 msgid "Failed to browse the network"
 msgstr "Gagal melayar rangkaian"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:3183
+#: ../thunar/thunar-window.c:3262
 msgid ""
 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
 "for the Xfce Desktop Environment."
 msgstr "Thunar merupakan pengurus fail yang pantas\ndan mudah diguna untuk 
Persekitaran\nDesktop Xfce."
 
 #. set window title
-#: ../thunar/thunar-window.c:3237 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
+#: ../thunar/thunar-window.c:3320 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
 msgid "File Manager"
 msgstr "Pengurus Fail"
@@ -3390,7 +3378,7 @@ msgid ""
 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
 msgstr "Sediakan tindakan suai yang akan muncul dalam menu konteks pengurus 
fail"
 
-#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:429
+#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:430
 #, c-format
 msgid "Failed to launch action \"%s\"."
 msgstr "Gagal melancar tindakan \"%s\"."
@@ -3594,7 +3582,7 @@ msgstr "Alih tindakan semasa yang dipilih satu baris ke 
atas."
 msgid "Move the currently selected action down by one row."
 msgstr "Alih tindakan semasa yang dipilih satu baris ke bawah."
 
-#: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:173
+#: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:178
 msgid "Set as wallpaper"
 msgstr "Tetapkan sebagai kertas dinding"
 
@@ -3622,7 +3610,7 @@ msgstr "Buka Folder"
 msgid "Configure the Thunar file manager"
 msgstr "Konfigur pengurus fail Thunar"
 
-#: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
+#: ../org.xfce.thunar.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to