Widya Çastrena Dharmasiddha !

At 11:57 10-05-2002 +0700, "Syafril Hermansyah" wrote:

>A silly question : siapa sih ya ketua Ikatan Alumni Menwa ? Sejak
>kapan dibentuknya ?

Lha, saya keliru, ya ? Kalau tidak keliru Pak -maaf, lupa namanya- yang
bekerja di GMF (Garuda Maintenance Facility) menjadi salah satu pengurusnya.
Atau, ada sesuatu yang tidak / belum saya ketahui ?


Sharif Dayan
di Palembang

-*=*=*=*=*=*=*--*=*=*=*=*=*=*-
 http://www.ksatrian.or.id
-*=*=*=*=*=*=*--*=*=*=*=*=*=*-


--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators   : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe  : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation    : <mailto:[EMAIL PROTECTED]?BODY=vacation%20yonsatu>
1 Mail/day   : <mailto:[EMAIL PROTECTED]?BODY=set%20yonsatu%20digest>

Kirim email ke