E ovo sam pokupio sa nekog bloga, ali nije loshe. Preporucujem
citanje, uklapa se u tematiku liste (pominje se 'riscanjstvo, jebanje,
kurac, i Yahoo).

...TI PAS MATER

U staroj slovenskoj mitologiji vuk, iako krvoločna životinja, uvek se
pominjao sa pozitivnim konotacijama. Kasnije, kada je hrišćanstvo
došlo (Samo došlo???) u ove krajeve, isto divljenje se prenelo na
Svetog Savu, koji je nazivan još i vučjim pastirom...
Za razliku od vuka, pas (popularno nazvan čovekovim najboljim
prijateljem) je uvek bio pominjan kao prljava i pogana životinja,
nekakva negativna verzija vuka.
Može se reći da je vrhunski zbitak na kom se zasniva čitava slovenska
kosmogonija koitalni čin izmenju neba i majke zemlje. Prvobitno uloga
penetratora je bila prenošena na vuka, u pozitivnom kontekstu, a
kasnije, radi uvrede, ta pozitivna pojava, želja da se nekom posreći,
dobila je i svoju dark side u obliku sveslovenske psovke: Jebo ti pas
mater!


GULIVEROVA PUTOVANJA

Delo Džonatana Svifta Guliverova putovanja spana u nekoliko knjiga
koje predstavljaju osnovicu na kojoj je nastajala svekolika svetska
satira. Ovaj masterpis engleskog britanskog autora se sastoji od
četiri dela. Prvi je manje-više svima poznat i u njemu je opisano
junakovo putovanje u zemlju Liliputanaca, minijaturnih ljudi,
fizičkih, emotivnih, intelektualnih i moralnih pigmeja, kroz koje se
daje alegorična slika ljudskog roda. Kroz naredne knjige, prikazivanje
ljudskih niskosti i pervertiranosti društva i pojedinca raste
geometrijskom progresijom, da bi u poslednjoj knjizi dostiglo vrhunac
gorčine. U tom, poslednjem delu, u kom Guliver putuje u zemlju
Huinhma, satira prelazi u mržnju prema ljudskom užasu. Huinhmi su
konji, pripadnici superiorne civilizacije koji žive u savršenoj
harmoniji i bez ikakvih konflikata. Ipak, u tom njihovom svetu postoje
ljudi, ali su oni zauzelji poziciju najnižih bića, nekakvih napuštenih
svinja koje se valjaju u blatu i sopstvenom izmetu, kojima je jedini
smisao života zadovoljenje životinjskih instikata na najagresivniji
mogući načih... Takvi prljavi ljudi nedostojni života,čije je
postojanje niža životna forma onoga što kod nas nazivamo stokom, su u
toj knjizi dobili ime Jahui. Na engleskom se to piše Yahoo. Eto odakle
ime za popularni internet pretraživač.


KURMAHER

- Posvećeno Kurtsu Krasnom -

Pod vođstvom Arsenija Čarnojevića, svojevremeno Sorablji naseljavaše
panonske krajeve u pomalo apsurdnoj bežaniji od Turaka. Od Zemuna do
Sent Andreje, neki od njih, oni pomodniji rešiše da pokušaju da se
integrišu u tamošnje nemačko društvo kojim je vladala prosvećena
monarhija Marije Terezije.
Jedan od najpopularnijih vidova takve integracije je bilo priređivanje
velikih balova. Pojava koja je na takvim skupovima glavna jeste
naravno udvaranje. Nemajući adekvatan izraz za takvu aktivnost (pošto
se verovatno prethodno ona svodila na kupovanje mlade, novcem ili
pesnicom), naši junaci preuzeše tadašnju nemačku terminologiju.  Za 
muvanje ribe se koristio izraz KURMAHERAJ,  a osoba muškog pola koja
bi tu  aktivnost upražnjavala se nazivala KURMAHER. Vremenom se, zbog
komunikativne ekonomičnosti reč KURMAHERAJ svela na KUR, a onaj koji
čini KUR nekoj devojci, dakle udvarač, bivao je KURAC.p.s. Jonathan Swift je Tr00! Samo sto meni nikako nije dopala ruku
kompletna knjiga guliverovih putovanja, nego samo neka digest izdanja.
Though, i tamo se pominjahu nekakve perverzije :-)~


NP: Moonspell - Vampiria
--
* Robert Osswald * [EMAIL PROTECTED] *
* ICQ:25691421 * Y!:robertosswald * AIM:rosswald76 *
* MSN:[EMAIL PROTECTED] * Jabber:[EMAIL PROTECTED] *


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/rzJolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Одговори путем е-поште