Nijedna od ovih mogucnosti mi ne deluje primamljivo,
kada bolje razmislim nesto mi se i ne umire ;-)

--- Robert Osswald <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> Priručnik za samoubice
> 
> Ovaj priručnik bi trebalo da služi samo u svrhu
> zabave. Nije
> preporučljivo primenjivati bilo koju od ovih metoda
> pre nego Å¡to se
> pokuša metoda umiranja od starosti. Pre nego što
> pročitate ovaj
> priručnik, pregledajte listu stanja i ponašanja
> koja upućuju na
> sklonost samoubistvu. Ukoliko možete da se
> prepoznate na ovoj listi,
> ne čitajte dalje, već potražite stručnu pomoć!
> Od samoubistva niko
> nema koristi ( osim pogrebnog preduzeća ).
> 
> 
> 
> Stanja povezana sa povećanim rizikom od samoubistva
> 
> - Smrt ili neizlečiva bolest člana familije ili
> prijatelja.
> 
> - Razvod, rastavljanje, raskid veze.
> 
> - Gubitak zdravlja ( stvarni ili umišljeni )
> 
> - Gubitak posla, kuće, novca, statusa,
> samopoštovanja, lične bezbednosti.
> 
> - Alkoholizam i narkomanija.
> 
> - Depresija. Kod mladih, depresija je često
> zamaskirana
> hiperaktivnošću. Kod starijih, depresiju ne treba
> pripisivati
> normalnom procesu starenja. Ako izgleda kao da
> depresija lako nestaje
> bez razloga, treba se ozbiljno zabrinuti. Rana faza
> oporavka od
> depresije nosi najveći rizik.
> 
> 
> 
> Emocionalne promene i promene u ponašanju povezane
> sa samoubistvom
> 
> - Neizdrživ bol, bol jači od sposobnosti i resursa
> osobe u borbi
> protiv bola. Faktor koji izaziva suicidalne misli
> može biti novi bol
> ili gubitak sredstava za otpor bolu.
> 
> - Beznadežnost, osećaj da bol neće nikada nestati
> i da će se pogoršati.
> 
> - Bespomoćnost, osećaj da su se svi pokušaji za
> umanjenje bola izjalovili.
> 
> - Osećanje bezvrednosti, stid, krivica,
> samomržnja, "nikoga nije
> briga" osećanje... Strah od gubitka kontrole,
> samopovređivanje,
> povređivanje drugih.
> 
> - Osoba postaje tužna, povučena, apatična,
> anksiozna, iritabilna,
> sklona izlivima besa.
> 
> - Opadanje učinka u školi, na poslu ili u drugim
> aktivnostima (
> ponekad obrnuto: neko ko se stalno javlja
> dobrovoljno za nove dužnosti
> ).
> 
> - Socijalna izolacija ili povezivanje sa grupom koja
> ima drugačije
> moralne standarde od onih koji vladaju u neposrednom
> okruženju (
> porodici ).
> 
> - Opadanje interesovanja za seks, druženje i
> aktivnosti koje su
> prethodno pričinjavale zadovoljstvo.
> 
> - Zanemarivanje ličnog zdravlja i spoljašnjeg
> izgleda.
> 
> - Promene u spavanju i ishrani.
> 
> - ( Posebno kod starijih ) samoizgladnjivanje,
> zanemarivanje saveta lekara.
> 
> 
> 
> Suicidalno ponašanje
> 
> - Prethodni pokušaji samoubistva
> 
> - Eksplicitne izjave o samoubistvu, suicidalnim
> osećanjima i idejama
> 
> - Razvijanje plana za samoubistvo, pribavljanje
> sredstava, određivanje termina.
> 
> - Samopovređivanje, kao što su posekotine,
> opekotine.
> 
> - Bezobzirno ponašanje.
> 
> - Sastavljanje testamenta ili deljenje omiljenih
> predmeta.
> 
> - Neprikladno pozdravljanje sa "zbogom".
> 
> - Nejasno verbalno izražavanje: "Odlazim na stvarno
> dug put", "Nećeš
> više morati da brineš o meni", "Hoću da legnem da
> spavam i da se nikad
> ne probudim", "Tako sam depresivan-a da ne mogu
> dalje.", "Da li bog
> kažnjava samoubistvo?" , "Glasovi me nagovaraju da
> uradim nešto loše."
> 
> - Raspitivanje o eutanaziji, neprikladne Å¡ale,
> razgovor na morbidne teme.
> 
> 
> 
> Vešanje
> 
> 1.Gušenje ( od višenja na kraju kanapa 10 minuta )
> 
> Trajanje: 5 do 10 minuta
> 
> Dostupnost: Kanap, čvrst oslonac za vezivanje
> kanapa 10 stopa iznad zemlje
> 
> Pouzdanost: Prilično sigurno ( opasnost od
> otkrivanja ili pucanja oslonca )
> 
> Napomene: Moguće oštećenje mozga u slučaju
> nepotpunog uspeha. Veoma je
> bolno, koliko - zavisi od vrste kanapa. Ovo je
> najuobičajeniji uspešni
> način samoubistva u Velikoj Britaniji.
> 
> 2. Prelom vrata
> 
> Trajanje: Odmah, ako se vrat slomi. Ako ne, vidi pod
> Gušenje.
> 
> Dostupnost: Kanap, oslonac za vezivanje kanapa, 10
> stopa prostora
> ispod, nekoliko stopa iznad.
> 
> Pouzdanost: Veoma pouzdano ako kanap ne pukne.
> 
> Napomene: Minimalna mogućnost otkrivanja ( u
> zavisnosti od lokacije ).
> Bezbolno ako je pad dovoljno veliki ( 8 stopa je
> optimalno ). Kanap
> mora biti zavezan za nešto dovoljno jako da izdrži
> vašu težinu
> pomnoženu sa ubrzanjem koje telo dobija pri padu.
> Koristite dželatov
> čvor ( švor neka bude na potiljku ). Ne uspeva
> uvek, tako da možete
> završiti sa slomljenom vilicom i zatim umreti od
> gušenja.
> 
> 
> 
> Skakanje sa zgrada
> 
> Trajanje: Odmah ako imate sreće, u protivnom minuti
> ili sati su u pitanju.
> 
> Dostupnost: Desetospratnica ili viša zgrada,
> pristup gornjim
> spratovima i/ili krovu. Ponesite pajser za svaki
> slučaj, vrata od
> krova su možda zaključana.
> 
> Pouzdanost: 90% za šestospratnice, što je viša
> zgrada veći je procenat
> uspešnosti.
> 
> Napomene: Strah od visine je teško nadvladati, zato
> mnogi ljudi
> odustaju. Ako je visina dovoljna, ovaj metod je
> potpuno bezbolan, ali
> zastrašujuć. Lako bivate otkriveni kada ste blizu
> prozora/krova.
> Pristup zgradama je lako obezbediti u gradu, a na
> selu je ovaj metod
> tesko primenjiv. Postoji rizik od provođenja
> ostatka života u
> invalidskim kolicima ( što otežava buduće
> pokušaje samoubistva ).
> Potrudite se da padnete na beton.
> 
=== message truncated ===        
__________________________________ 
Start your day with Yahoo! - Make it your home page! 
http://www.yahoo.com/r/hs


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/rzJolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Одговори путем е-поште