Pa na tim slikama ima i tebe! BTW fini opis! ;-)

----- Original Message ----- 
From: "AtJ" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <YUmetal@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, February 02, 2006 13:18
Subject: Re: [YUmetal] RAF :)


> Vesna Milosav wrote:
> > I moja mama ih je sve pogledala =o) 
> >  Moja mama nije niko, ona je Svetinja! =o)
> 
> Zhalim te majke i sestre (SSloven) kad nemaju pametnija posla nego da 
> pogane svoje ochi charne na vizualne prikaze onih spodobnih okota 
> deformisanih ameboidnih nakaza sa YUmetal.com a...
> Eh, tito, tito,
> Tito shwobodooo!
> 
> -- 
> AntA the Jezivi
> | [EMAIL PROTECTED] | ICQ:58011343 | Jabber:[EMAIL PROTECTED] |
> |  Jabber2:[EMAIL PROTECTED]  |  AIM:antatj  |  Y!:m_anta  |
> |   MSN:[EMAIL PROTECTED]   |   visit www.bjesovi.com   |
> 
> 
> Stay Metal,
> YU Metal. 
> Yahoo! Groups Links
> 
> 
> 
> 
> 
> Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Одговори путем е-поште