@Liban:treba pobiti i ove prve.
@Muslimani,Bahrein:dddd, koja glupost muslimane i
bahreince pobitit.
Pa ne znam da li bi neko od nas mogao da zivi u
Indoneziji(da li je kazna odsecanje glave ili
glavica???)
@Guam ne bi mi smetalo da imam takav posao samo umesto
Guamki su svetske porno zvezde jea....
@Hong kong:Zene tipa Dragane su onda super zato sto su
male i nemogu da vas zadave,ali stace biti sa
ljubavnicom ka uzme katanu.....
@kalij:Ako je mama dobra nje nje
@Santa Kruz:Pa da to je globalni problem 
btw.U kojoj zemlji zene najvishe vole da zive?
-Nevadi
A mrze?
-Mali :)

--- Dragana Novakovic <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:

> Ništa bez zakona
> 
> 
> U Libanu je muškarcima zakonom dozvoljen seks sa
> životinjama, ali samo sa životinjama ženskog pola.
> Odnosi sa životinjom muškog pola kažnjavaju se
> smræu.
> 
> 
> U Bahreinu doktor muškog pola po zakonu može
> pregledati ženske genitalije, ali mu je zabranjeno
> da 
> tokom pregleda gleda direktno u njih. Sme samo da
> gleda odraz u ogledalu. 
> 
> Muslimanima je zabranjeno da gledaju genitalije
> leša.
> To se pravilo odnosi i na pogrebnike. 
> 
> U Indoneziji je kazna za masturbaciju - odsecanje
> glave. 
> 
> U Guamu postoje muškarci èiji je posao da putuju
> unaokolo i vrše defloraciju devica. Za to
> naplaæuju honorar. Razlog: Po zakonima Guama,
> devicama
> je striktno zabranjeno da se udaju. 
> 
> U Hong Kongu prevarena žena po zakonu može da ubije
> nevernog muža, ali samo ukoliko to uèini
> golim rukama. S druge strane, muževljeva ljubavnica
> može biti ubijena na bilo koji pogodan naèin. 
> 
> U Liverpulu zakon dozvoljava prodavaèicama da budu u
> toplesu, ali samo u prodavnicama tropskih ribica. 
> 
> U Kaliju, Kolumbija, žena može da se bavi seksom
> iskljuèivo sa svojim mužem, pri èemu tokom 
> prvog odnosa njena majka mora biti prisutna u istoj
> sobi. 
> 
> U Santa Kruzu, Bolivija, muškarcima je zakonom
> zabranjeno da u isto vreme vode ljubav sa suprugom 
> i njenom æerkom. 
> 
> U Merilendu je zakonom zabranjena prodaja kondoma iz
> automata, uz jedan izuzetak: Prezervativi
> se mogu prodavati na mestima gde se prodaju
> alkoholna
> piæa. 
> 
> 
> 
> 
> 
> Jazzy;-)
> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
> protection around 
> http://mail.yahoo.com 
> 
> 
> Stay Metal,
> YU Metal. 
> Yahoo! Groups Links
> 
> 
>   [EMAIL PROTECTED]
> 
> 
> 
> 
> 
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Одговори путем е-поште