Jedna od nezaobilaznih stvari u vezi muzièara danas su
zajedljivi i ne baš uvek duhoviti vicevi. Veæ duže
vremena popriliènu bradu za sobom vuèe "kisela"
pitalica o bubnjarima:

- Koliko je potrebno bubnjara da promeni sijalicu?
- Èetvorica; jedan se popne na stolicu, odšrafi
pregorelu sijalicu i zameni je novom, dok trojica
stoje sa strane i raspravljaju o tome da li je muzika
bila bolja u "stara dobra vremena".

Ha-ha-ha. Baš vala...

No, kako stoji stvar sa gitaristima i basistima? Jesu
li okidaèi žica pogodan materijal za humornu i
"humornu" eksploataciju..? Prosudite sami i oseæajte
se pozvanim da doprinesete ovom specifièno NAŠEM
ogranku urbanog folklora... da se ne kaže posle kako
se samo šali na raèun politièara ili Muje i Hase.

- Kako znamo da nam gitarista kuca na vrata?
- Prosto - kucanje postaje sve glasnije.

- Kako zovemo gitaristu koga je ostavila devojka?
- Beskuænik.

- Koja je razlika izmeðu gitariste i basiste?
- Gitarista je interesantniji za slušanje.

- Zašto gitarista podseæa na balistièku raketu?
- Oboje su agresivni i dozlaboga neprecizni.

- Šta se baca u vodu ka gitaristi koji se upravo davi?
- Njegovo pojaèalo.

- Zašto su pitalice o gitaristima tako kratke?
- Da bi ostatak grupe mogao da ih razume.

- U èemu je razlika izmeðu gitariste i kese sa
ðubretom?
- Ðubre se redovno izbacuje napolje.

- U èemu je razlika izmeðu basiste i nosoroga?
- Jedno stvorenje je beskorisno, beslovesno i pušta
duboke prdeæe zvukove, a drugo je nosorog.

- Kako se uspeva da gitaristi zasvetle oèi?
- Ukljuèena baterijska lampa mu se uperi u uvo.

- U èemu je razlika izmeðu violine i gudala?
- Koga je briga... Ni jedno nije gitara.

- Šta se kaže gitaristi odevenom u sveèano odelo i sa
kravatom?
- "Neka optuženi ustane...".

- Kako znamo da je bina valjano postavljena i idealno
vodoravna?
- Gitaristi ravnomerno cure bale sa obe strane usta.

- Šta se dobija kad se ukrsti Ingvi Malmstin sa
hobotnicom?
- Gitarista sposoban da odsvira kompoziciju Stiva
Vaija.

- Šta treba da se uradi da dvojica gitarista sviraju
unisono?
- Jednog valja upucati.

- Koliko je gitarista potrebno da promeni pregorelu
sijalicu?
- Petorica. Jedan to zapravo i uradi, dok se èetvorica
raspravljaju da li su bolja lampaška ili tranzistorska
pojaèala. (NAPOMENA: ovaj vic dolazi iz bubnjarskog
tabora!).

- Šta basista i kondom imaju zajednièko?
- Bez jednog je nekako bolje i oseæajnije, ali duboko
u duši oseæamo da nam ipak može zatrebati.

- Kako znamo da je basista benda preminuo?
- Puna flasa vinjaka je netaknuta, kao i gomila
stripova iza pojaèala.

- Koja je definicija optimiste?
- Basista koji otplaæuje kredit na stan/kuæu.

- U èemu je razlika izmeðu gitariste i svinje?
- Neke stvari svinja jedostavno odbija da uradi.

- Zašto su izmišljena pojaèala?
- Da gitaristi i basisti imaju na èemu da drže flaše i
konzerve piva.

- Koju reèenicu je skoro nemoguæe èuti na bilo kom
jeziku na svetu?
- "Onaj Porše pred dvoranom... Je l' gitaristin?".

- Kako znamo da basista nije naštimovan?
- Prsti mu se pokreæu preko zica.

Gitarista: "Doktore, pomozite mi..! Boli me rame, žiga
me u obe ruke i prsti su mi nekako umrtvljeni..."
Doktor: "M-da... Ozbiljan problem, vidim... Recite mi,
da li [EMAIL PROTECTED]"
Gitarista: "MOLIM?!? Ja... ovaj... pa, jeste,
pomalo... da... Zašto?"
Doktor: "I ja takoðe! Moæna stvar, a?"

Basista: "Dobar dan želim. Mogu li da kupim jednog
kombo-Ampega i Fenderov Presižn, moliæu?"
Trgovac: "A, vi mora da ste basista. Jesam li u
pravu..?"
Basista: "Ka... Kako ste samo pogodili?!"
Trgovac: "Lako. Ovo je mesara".

Gitarista se žali lekaru kako mu je ozbiljno opala
koncentracija i kako mu je memorija ugrožena - više
nije u stanju da pamti akorde i harmonske promene, sva
sola su mu na isti kalup i poèeo je da se plaši kako
æe da izgubi sve tezge. Pošto doktor nije bio u stanju
da išta pronaðe detaljnim ispitivanjem, zamolio je
gitaristu za dozvolu da mu se amputira mozak i ostavi
na nedelju dana radi još detaljnijih analiza. Posle
sedam dana od gitariste ni traga ni glasa! Posle mesec
dana doktor poène da panièi i krene da traži gitaristu
i - nabasa na njega u komšiluku, u bifeu! Lekar ga
zgrabi za revere i izdere se: "Pobogu, èoveèe! Pa znaš
li koliko mi veæ tvoj mozak stoji u laboratoriji,
èekajuæi da ti ga vratim u lobanju?! Zašto nisi došao
u zakazano vreme???". Gitarista ga odmeri preko krigle
piva i reèe: "Znaš šta, veterinar.. slobodno ti to
zadrži, meni više ne treba. Prešaltovao sam se na
bas-gitaru".

Tata poklanja sinu bas-gitaru za trinaesti roðendan,
skupa sa knjigom poèetnièkih lekcija za instrument i
nalazi mu privatnog nastavnika. Po povratku sa prvog
èasa, tata upita svoju diku i ponos: "Pa, šta si
nauèio na svom prvom èasu, sine?". "Nauèio sam šta je
oktava i kako se svira na E-žici", odgovori momak.
Sledeæe nedelje, nakon drugog èasa, tata ponovi
pitanje, a sin mu odgovori kako je nauèio kako se
svira oktava na A-žici. Treæe sedmice sina nema posle
èasa. Pojavljuje se sa zakašnjenjem od nekoliko sati
posle ponoæi, sav neuredan i bazdeæi na duvan i pivo.
Zaprepašæen tata ga ipak bojažljivo upita: "Šta se to
danas desilo na èasu, zaboga..?", a deèak odgovori:
"Izvini, æale... Nisam ni stigao da odem kod
nastavnika na èas. Zaglavio sam na tezgi u klubu!".

Menadžer spazi gitaristu i basistu kako se besomuèno
tuku iza bine pred sam nastup! Prileti i nekako ih
razdvoji, sve rašèupane i krvave. "Ma, jeste li vas
dvojica normalni? Znate li vi, ludaci jedni, da
nastupate za deset minuta!". Basista zareza: "Ovo
ðubre mi je raštimovalo jednu od žica na bas-gitari!".
"I..? U èemu je tu problem?", upita menadžer
iritirano. "Pederèina neæe da mi prizna koju žicu mi
je skenjao!", odgovori basista.

Kako se primeti u bendu da nedostaje basista?
- Sami morate da nosite svoj instrument
- Svirke odjednom poèinju da zvuèe mnogo bolje
- U kombiju i u garderobi više ne smrdi

Hej, jeste li èuli za onaj vic o gitaristi koji je bio
toliko loš da je to èak i pevaè primetio?

Sretnu se basista i gitarista ispred kafiæa i krenu
dalje... Hej, i to se dogaða!


Jazzy;-)

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Одговори путем е-поште