Su ovo oni fazoni o kojima smo pricali u petak?Ima
jedan slican onome koji sam ja brbljao.poz

--- Dragana Novakovic <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:

> Jedna od nezaobilaznih stvari u vezi muzièara danas
> su
> zajedljivi i ne baš uvek duhoviti vicevi. Veæ duže
> vremena popriliènu bradu za sobom vuèe "kisela"
> pitalica o bubnjarima:
> 
> - Koliko je potrebno bubnjara da promeni sijalicu?
> - Èetvorica; jedan se popne na stolicu, odšrafi
> pregorelu sijalicu i zameni je novom, dok trojica
> stoje sa strane i raspravljaju o tome da li je
> muzika
> bila bolja u "stara dobra vremena".
> 
> Ha-ha-ha. Baš vala...
> 
> No, kako stoji stvar sa gitaristima i basistima?
> Jesu
> li okidaèi žica pogodan materijal za humornu i
> "humornu" eksploataciju..? Prosudite sami i oseæajte
> se pozvanim da doprinesete ovom specifièno NAŠEM
> ogranku urbanog folklora... da se ne kaže posle kako
> se samo šali na raèun politièara ili Muje i Hase.
> 
> - Kako znamo da nam gitarista kuca na vrata?
> - Prosto - kucanje postaje sve glasnije.
> 
> - Kako zovemo gitaristu koga je ostavila devojka?
> - Beskuænik.
> 
> - Koja je razlika izmeðu gitariste i basiste?
> - Gitarista je interesantniji za slušanje.
> 
> - Zašto gitarista podseæa na balistièku raketu?
> - Oboje su agresivni i dozlaboga neprecizni.
> 
> - Šta se baca u vodu ka gitaristi koji se upravo
> davi?
> - Njegovo pojaèalo.
> 
> - Zašto su pitalice o gitaristima tako kratke?
> - Da bi ostatak grupe mogao da ih razume.
> 
> - U èemu je razlika izmeðu gitariste i kese sa
> ðubretom?
> - Ðubre se redovno izbacuje napolje.
> 
> - U èemu je razlika izmeðu basiste i nosoroga?
> - Jedno stvorenje je beskorisno, beslovesno i pušta
> duboke prdeæe zvukove, a drugo je nosorog.
> 
> - Kako se uspeva da gitaristi zasvetle oèi?
> - Ukljuèena baterijska lampa mu se uperi u uvo.
> 
> - U èemu je razlika izmeðu violine i gudala?
> - Koga je briga... Ni jedno nije gitara.
> 
> - Šta se kaže gitaristi odevenom u sveèano odelo i
> sa
> kravatom?
> - "Neka optuženi ustane...".
> 
> - Kako znamo da je bina valjano postavljena i
> idealno
> vodoravna?
> - Gitaristi ravnomerno cure bale sa obe strane usta.
> 
> - Šta se dobija kad se ukrsti Ingvi Malmstin sa
> hobotnicom?
> - Gitarista sposoban da odsvira kompoziciju Stiva
> Vaija.
> 
> - Šta treba da se uradi da dvojica gitarista sviraju
> unisono?
> - Jednog valja upucati.
> 
> - Koliko je gitarista potrebno da promeni pregorelu
> sijalicu?
> - Petorica. Jedan to zapravo i uradi, dok se
> èetvorica
> raspravljaju da li su bolja lampaška ili
> tranzistorska
> pojaèala. (NAPOMENA: ovaj vic dolazi iz bubnjarskog
> tabora!).
> 
> - Šta basista i kondom imaju zajednièko?
> - Bez jednog je nekako bolje i oseæajnije, ali
> duboko
> u duši oseæamo da nam ipak može zatrebati.
> 
> - Kako znamo da je basista benda preminuo?
> - Puna flasa vinjaka je netaknuta, kao i gomila
> stripova iza pojaèala.
> 
> - Koja je definicija optimiste?
> - Basista koji otplaæuje kredit na stan/kuæu.
> 
> - U èemu je razlika izmeðu gitariste i svinje?
> - Neke stvari svinja jedostavno odbija da uradi.
> 
> - Zašto su izmišljena pojaèala?
> - Da gitaristi i basisti imaju na èemu da drže flaše
> i
> konzerve piva.
> 
> - Koju reèenicu je skoro nemoguæe èuti na bilo kom
> jeziku na svetu?
> - "Onaj Porše pred dvoranom... Je l' gitaristin?".
> 
> - Kako znamo da basista nije naštimovan?
> - Prsti mu se pokreæu preko zica.
> 
> Gitarista: "Doktore, pomozite mi..! Boli me rame,
> žiga
> me u obe ruke i prsti su mi nekako umrtvljeni..."
> Doktor: "M-da... Ozbiljan problem, vidim... Recite
> mi,
> da li [EMAIL PROTECTED]"
> Gitarista: "MOLIM?!? Ja... ovaj... pa, jeste,
> pomalo... da... Zašto?"
> Doktor: "I ja takoðe! Moæna stvar, a?"
> 
> Basista: "Dobar dan želim. Mogu li da kupim jednog
> kombo-Ampega i Fenderov Presižn, moliæu?"
> Trgovac: "A, vi mora da ste basista. Jesam li u
> pravu..?"
> Basista: "Ka... Kako ste samo pogodili?!"
> Trgovac: "Lako. Ovo je mesara".
> 
> Gitarista se žali lekaru kako mu je ozbiljno opala
> koncentracija i kako mu je memorija ugrožena - više
> nije u stanju da pamti akorde i harmonske promene,
> sva
> sola su mu na isti kalup i poèeo je da se plaši kako
> æe da izgubi sve tezge. Pošto doktor nije bio u
> stanju
> da išta pronaðe detaljnim ispitivanjem, zamolio je
> gitaristu za dozvolu da mu se amputira mozak i
> ostavi
> na nedelju dana radi još detaljnijih analiza. Posle
> sedam dana od gitariste ni traga ni glasa! Posle
> mesec
> dana doktor poène da panièi i krene da traži
> gitaristu
> i - nabasa na njega u komšiluku, u bifeu! Lekar ga
> zgrabi za revere i izdere se: "Pobogu, èoveèe! Pa
> znaš
> li koliko mi veæ tvoj mozak stoji u laboratoriji,
> èekajuæi da ti ga vratim u lobanju?! Zašto nisi
> došao
> u zakazano vreme???". Gitarista ga odmeri preko
> krigle
> piva i reèe: "Znaš šta, veterinar.. slobodno ti to
> zadrži, meni više ne treba. Prešaltovao sam se na
> bas-gitaru".
> 
> Tata poklanja sinu bas-gitaru za trinaesti roðendan,
> skupa sa knjigom poèetnièkih lekcija za instrument i
> nalazi mu privatnog nastavnika. Po povratku sa prvog
> èasa, tata upita svoju diku i ponos: "Pa, šta si
> nauèio na svom prvom èasu, sine?". "Nauèio sam šta
> je
> oktava i kako se svira na E-žici", odgovori momak.
> Sledeæe nedelje, nakon drugog èasa, tata ponovi
> pitanje, a sin mu odgovori kako je nauèio kako se
> svira oktava na A-žici. Treæe sedmice sina nema
> posle
> èasa. Pojavljuje se sa zakašnjenjem od nekoliko sati
> posle ponoæi, sav neuredan i bazdeæi na duvan i
> pivo.
> Zaprepašæen tata ga ipak bojažljivo upita: "Šta se
> to
> danas desilo na èasu, zaboga..?", a deèak odgovori:
> "Izvini, æale... Nisam ni stigao da odem kod
> nastavnika na èas. Zaglavio sam na tezgi u klubu!".
> 
> Menadžer spazi gitaristu i basistu kako se besomuèno
> tuku iza bine pred sam nastup! Prileti i nekako ih
> razdvoji, sve rašèupane i krvave. "Ma, jeste li vas
> dvojica normalni? Znate li vi, ludaci jedni, da
> nastupate za deset minuta!". Basista zareza: "Ovo
> ðubre mi je raštimovalo jednu od žica na
> bas-gitari!".
> "I..? U èemu je tu problem?", upita menadžer
> iritirano. "Pederèina neæe da mi prizna koju žicu mi
> je skenjao!", odgovori basista.
> 
> Kako se primeti u bendu da nedostaje basista?
> - Sami morate da nosite svoj instrument
> - Svirke odjednom poèinju da zvuèe mnogo bolje
> - U kombiju i u garderobi više ne smrdi
> 
> Hej, jeste li èuli za onaj vic o gitaristi koji je
> bio
> toliko loš da je to èak i pevaè primetio?
> 
> Sretnu se basista i gitarista ispred kafiæa i krenu
> dalje... Hej, i to se dogaða!
> 
> 
> Jazzy;-)
> 
> 
=== message truncated ===


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Одговори путем е-поште