Hehehe, ja sam se vratila i nakon 12 dana proverila mail, bas sam
kukala kako nemam gde da izadjem veceras i sad vidim da je Roots,
smrc, sada je vec kasno....

--- Nikola Pavlicevic <[EMAIL PROTECTED]> wrote:


---------------------------------
         
Dark Revolution predstavlja

Roots no.1

Subota, 22. jul 2006. - od 22h
Beggars Banquet club (ex Resava)
Resavska 24, Beograd

---------------------------------
DarkRevolution Roots divizija Vam predstavlja svoje prvo de¹avanje.
Rock iHard Rock zaèinjen specifiènom Dark Revolution atmosferom.
Energija saizvora revolucije.

Cena karte - 100 dinara. Neæe biti pretprodaje.
=> Lokacija kluba (PlanPlus navigator)
Vidimo se 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------
1. Ulaznica seizdaje prema pravilima i propisima kluba i
organizatora. 2.Pregled posetilaca i njihovih stvari biæe obavljen
radi liènesigurnosti posetilaca. 3. Organizator zadr¾ava pravo
zabraneulaska u klub. 4. Organizovana prodaja proizvoda obavljaæe
sesamo u klubskom prostoru. 5. U klub nije dozvoljeno uno¹enjefla¹a,
limenki i predmeta koji mogu ugroziti sigurnost. 6. Usluèaju
otkazivanja dogaðaja izvr¹iæe se povraæaj novca u iznosuoznaèenom na
ulaznici. 7. Posetilac pristaje da bude snimljenzvukom i slikom. 8.
Ulaznica va¾i samo za jedan ulaz u klub. 9.Posetioci parkiraju kola
na sopstveni rizik. 10. Organizator iuprava kluba ne odgovaraju za
izgubljene ili ukradene stvari. 11.Ulaznica je vlasni¹tvo
organizatora do trenutka njene prodaje. 12.UPOZORENJE: Glasna muzika
mo¾e o¹tetiti Va¹ sluh.

  
     


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Check out the new improvements in Yahoo! Groups email.
http://us.click.yahoo.com/6pRQfA/fOaOAA/yQLSAA/rzJolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Одговори путем е-поште