hi,
you do you speak english?

Dragana Novakovic <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Evo jos malo gluposti sa kompjuterima...

Nezgode sa kompjuterima

U emisiji "POLARATOR" na tre&#263;em kanalu u &#269;etvrtak 21. 03.
'91. u delu emisije kada su voditelji odgovarali na pitanja gledalaca
vezana za kompjutere jedno od postavljenih pitanja je bilo: "Želeo
bih da kupim kompjuter; &#269;uo sam da je 386 dobar pa sam hteo da
&#269;ujem šta vi mislite, ali zbog fanansijske situacije bih kupio
samo tastaturu i priklju&#269;io je na TV a kao spoljnu memoriju bih
koristio kasetofon?"

Voditelj je jednostavno ostao bez teksta.

----------------------------------------------------------

Da li znate kako je N. Parezanovi&#263; (prof. na PMF, autor brojnih
knjiga o kompjuterima) preveo re&#269;i software & hardware?

"MEKOTVORINE & TVRDOTVORINE".

----------------------------------------------------------

Se&#263;am se prvog razreda srednje. &#262;ale mi kupio C64 i ja
(autor ovog sajta) kupim knjigu "BASIC" od gore pomenutog N.
Parezanovi&#263;a. Nemam pojma o kompjuterima. Sve što otkucam kako
piše u knjizi, C64 mi javi neku grešku...

Na &#269;asu "informatike i ra&#269;unarstva" pitam prof.
Kurja&#269;kog:

"Pa imam taj C64..., nijedan program ne&#263;e da izvršava. Šta da
radim?"

On mi (sa najozbiljnijim izrazom na licu) kaže:

"Pa znaš šta, da bi pisao programe, moraš da imaš program koji se
zove
tekst -procesor."

----------------------------------------------------------

Compaq razmatra da promeni komandu "Press Any Key" u "Press Return
Key" zbog poplave poziva sa pitanjem gde se nalazi "Any" dugme na
tastaturi.

----------------------------------------------------------

Tehni&#269;ka podrška firme AST imala je poziv od korisnika koji se
žalio da je veoma komplikovano upravljati mišem sa "štitnikom od
prašine". Na kraju je ispalo da je "štitnik od prašine"
plasti&#269;na vre&#263;ica u kojoj je miš bio zapakovan.

----------------------------------------------------------

Jedan Compaq tehni&#269;ar primio je poziv od korisnika koji se žalio
da njegov sistem ne&#263;e da &#269;ita tekstualne datoteke sa
njegovih starih 5¼ disketa. Posle postepenog eliminisanja
mogu&#263;ih uzroka kao što su magneti ili izvori toplote [kojima su
diskete možda bile izložene], ustanovljeno je na kraju da je korisnik
stavio nalepnice na diskete, a zatim uvukao diskete u pisa&#263;u
mašinu i otkucao nazive na njima.

----------------------------------------------------------

Jedan kupac kod firme AST zamoljen je da pošalje kopije defektnih
disketa. Posle nekoliko dana stiglo je pismo sa fotokopijama disketa.

----------------------------------------------------------

Dell tehni&#269;ar savetovao je mušteriju da stavi flopi disketu
nazad u flopi drajv i da zatvori vrata. Ovaj je zamolio
tehni&#269;ara da sa&#269;eka, a onda se preko telefona &#269;ulo
kako je ovaj spustio slušalicu, ustao i otišao na drugi kraj sobe da
zatvori vrata od sobe.

----------------------------------------------------------

Drugi Dell korisnik zvao je [tehni&#269;ku podršku] da se žali kako
njegov kompjuter ne&#263;e da pošalje fax. Posle 40 minuta
telefonskog rešavanja problema, tehni&#269;ar je shvatio da
&#269;ovek drži dokument ispred monitora i pritiska [mišem] dugme
"send".

----------------------------------------------------------

Još jedan Dell korisnik zvao je da njegova tastatura više ne&#263;e
da radi. &#268;istio ju je tako što je celu tastaturu tzagnjurio u
sapunicu i ostavio je u vodi ceo dan, a zatim je rastavio tastere i
svaki posebno oprao.

----------------------------------------------------------

Zbunjeni korisnik IBM ra&#269;unara imao je problem sa štampanjem
dokumenata. Rekao je tehni&#269;aru IBM-a da mu kompjuter kaže da "ne
vidi printer". Onda je tako&#273;e pokušao da okrene monitor ka
štampa&#269;u, ali kompjuter ni tada nije mogao da "vidi"
štampa&#269;.

----------------------------------------------------------

Dell tehni&#269;ar primio je poziv od korisnika koji je bio besan jer
mu je njegov kompjuter rekao da je on "bad and invalid".
Tehni&#269;ar mu je odgovorio da tu poruku ne treba da uzme
li&#269;no.

----------------------------------------------------------

Jedna nova korisnica pozvala je Dell tehni&#269;ku podršku i rekla da
ne može da uklju&#269;i svoj novi Dell kompjuter. Posle uveravanja da
je kompjuter pravilno uklju&#269;en na mrežno napajanje,
tehni&#269;ar je pitao šta se desilo kada je pritisnula dugme na kome
piše "Power". Njen odgovor je bio da pritiska i pritiska ovu nožnu
pedalu ali da se ništa ne dešava. "Nožna pedala" bio je u stvari miš.

----------------------------------------------------------

Jedna druga mušterija firme Compaq pozvala je tehni&#269;ku podršku
da kaže da njen ganc novi kompjuter ne&#263;e da radi. Rekla je da je
otpakovala kompjuter, ukju&#269;ila ga u struju i sedela je pored
njega 20 minuta &#269;ekaju&#263;i da se nešto desi. Kada ju je
tehni&#269;ar upitao šta se desilo kada je pritisnula prekida&#269;
na ku&#263;ištu, pitala je "A kakav prekida&#269;?"

----------------------------------------------------------

Još jedna istinita pri&#269;a iz Nowell-a.

Halo, je li to tehni&#269;ka podrška?
Da, kako vam mogu pomo&#263;i?
Drža&#269; za &#269;aše na mom PC-iju je polomljen a kompjuter je još
pod garancijom. Je l' se može popraviti?
Izvinite, jeste li rekli: "drža&#269; za &#269;aše?"
Da, to je pri&#269;vrš&#263;eno na prednjoj strani mog kompjutera.
Molim vas izvinite ako zvu&#269;im zbunjeno; to je zato što jesam
zbunjen. Jeste li vi dobili taj deo na promociji, na sajmu? Kako ste
dobili taj "drža&#269; za &#269;aše"? Ima li on neku oznaku na sebi?
Dobila sam ga sa kompjuterom. Ne znam ništa o nekoj promociji. Od
oznaka ima samo "4X" na sebi.

U ovom trenutku tehni&#269;ar je morao da prekrije slušalicu u napadu
smeha. Ta osoba je koristila ladicu od CD-ROM drajva kao drža&#269;
za &#269;aše i onda se ladica odlomila.

----------------------------------------------------------

Jedan IBM korisnik imao je problem sa instaliranjem softvera i zvao
je podršku.

Stavio sam u drajv prvi disk, i to je bilo OK. Onda je reklo da
stavim drugi disk i bilo je nekih problema sa diskom. Kada je reklo
da stavim tre&#263;i disk - nisam ga &#269;ak mogao ni ugurati...
Ovaj tip nije shvatio da "Insert Disk 2" zna&#269;i da se prvo izvadi
disk 1.

----------------------------------------------------------

U sli&#269;nom slu&#269;aju, korisnik je pratio instrukcije za
istalaciju softvera. U instrukcijama je pisalo da treba izvaditi disk
iz omota i ubaciti ga u drajv. Korisnik je fizi&#269;ki otvorio
disketu i onda se &#269;udio u &#269;emu su nastali problemi.

----------------------------------------------------------

Na Zapadu se širi strah od najezde kompjuterskih virusa iz SSSR.
Me&#273;utim, to je tehni&#269;ki nemogu&#263;e jer su ruski virusi
programirani na &#263;irilici i ne mogu ništa zapadnim
ra&#269;unarima.

--- Robert Osswald <[EMAIL PROTECTED]com> wrote:

> On 7/30/06, Dachaz <[EMAIL PROTECTED]net> wrote:
> > > Tako da ova izjava nije idijotska :-)
> >
> > Standardno izvucheno iz konteksta.
> > Verujem da isto stoji i za onu Gates-ovu izjavu.
>
> pa, da. u to vreme to jeste bilo dovoljno svakome. a i sama izjava
> ima
> "ought to" u sebi, tako da to može lako biti iz neke njegove
> retrospektivne izjave...
>
>
> --
> * Robert Osswald * [EMAIL PROTECTED]com *
> * ICQ:25691421 * Y!:robertosswald * AIM:rosswald76 *
> * MSN:[EMAIL PROTECTED]e.ch * Jabber:[EMAIL PROTECTED]co.yu *
>

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com


Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ countries) for 2¢/min or less. __._,_.___

Stay Metal,
YU Metal.

SPONSORED LINKS
Metal Pop rock Pop rock music
Metal music


YAHOO! GROUPS LINKS
__,_._,___

Одговори путем е-поште