Yes, but this is Yumetal, so we use onley serbian here. Sorry...

--- Dory Marinescu <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> hi,
>  you do you speak english?
> 
> Dragana Novakovic <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>      Evo jos malo gluposti sa kompjuterima...
> 
> Nezgode sa kompjuterima
> 
> U emisiji "POLARATOR" na tre&#263;em kanalu u &#269;etvrtak 21. 03.
> '91. u delu emisije kada su voditelji odgovarali na pitanja
> gledalaca
> vezana za kompjutere jedno od postavljenih pitanja je bilo: "Želeo
> bih da kupim kompjuter; &#269;uo sam da je 386 dobar pa sam hteo da
> &#269;ujem šta vi mislite, ali zbog fanansijske situacije bih kupio
> samo tastaturu i priklju&#269;io je na TV a kao spoljnu memoriju
> bih
> koristio kasetofon?"
> 
> Voditelj je jednostavno ostao bez teksta.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Da li znate kako je N. Parezanovi&#263; (prof. na PMF, autor
> brojnih
> knjiga o kompjuterima) preveo re&#269;i software & hardware?
> 
> "MEKOTVORINE & TVRDOTVORINE".
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Se&#263;am se prvog razreda srednje. &#262;ale mi kupio C64 i ja
> (autor ovog sajta) kupim knjigu "BASIC" od gore pomenutog N.
> Parezanovi&#263;a. Nemam pojma o kompjuterima. Sve što otkucam kako
> piše u knjizi, C64 mi javi neku grešku...
> 
> Na &#269;asu "informatike i ra&#269;unarstva" pitam prof.
> Kurja&#269;kog: 
> 
> "Pa imam taj C64..., nijedan program ne&#263;e da izvršava. Šta da
> radim?" 
> 
> On mi (sa najozbiljnijim izrazom na licu) kaže: 
> 
> "Pa znaš šta, da bi pisao programe, moraš da imaš program koji se
> zove
> tekst -procesor."
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Compaq razmatra da promeni komandu "Press Any Key" u "Press Return
> Key" zbog poplave poziva sa pitanjem gde se nalazi "Any" dugme na
> tastaturi.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Tehni&#269;ka podrška firme AST imala je poziv od korisnika koji se
> žalio da je veoma komplikovano upravljati mišem sa "štitnikom od
> prašine". Na kraju je ispalo da je "štitnik od prašine"
> plasti&#269;na vre&#263;ica u kojoj je miš bio zapakovan.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Jedan Compaq tehni&#269;ar primio je poziv od korisnika koji se
> žalio
> da njegov sistem ne&#263;e da &#269;ita tekstualne datoteke sa
> njegovih starih 5¼ disketa. Posle postepenog eliminisanja
> mogu&#263;ih uzroka kao što su magneti ili izvori toplote [kojima
> su
> diskete možda bile izložene], ustanovljeno je na kraju da je
> korisnik
> stavio nalepnice na diskete, a zatim uvukao diskete u pisa&#263;u
> mašinu i otkucao nazive na njima.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Jedan kupac kod firme AST zamoljen je da pošalje kopije defektnih
> disketa. Posle nekoliko dana stiglo je pismo sa fotokopijama
> disketa.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Dell tehni&#269;ar savetovao je mušteriju da stavi flopi disketu
> nazad u flopi drajv i da zatvori vrata. Ovaj je zamolio
> tehni&#269;ara da sa&#269;eka, a onda se preko telefona &#269;ulo
> kako je ovaj spustio slušalicu, ustao i otišao na drugi kraj sobe
> da
> zatvori vrata od sobe.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Drugi Dell korisnik zvao je [tehni&#269;ku podršku] da se žali kako
> njegov kompjuter ne&#263;e da pošalje fax. Posle 40 minuta
> telefonskog rešavanja problema, tehni&#269;ar je shvatio da
> &#269;ovek drži dokument ispred monitora i pritiska [mišem] dugme
> "send".
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Još jedan Dell korisnik zvao je da njegova tastatura više ne&#263;e
> da radi. &#268;istio ju je tako što je celu tastaturu tzagnjurio u
> sapunicu i ostavio je u vodi ceo dan, a zatim je rastavio tastere i
> svaki posebno oprao.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Zbunjeni korisnik IBM ra&#269;unara imao je problem sa štampanjem
> dokumenata. Rekao je tehni&#269;aru IBM-a da mu kompjuter kaže da
> "ne
> vidi printer". Onda je tako&#273;e pokušao da okrene monitor ka
> štampa&#269;u, ali kompjuter ni tada nije mogao da "vidi"
> štampa&#269;.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Dell tehni&#269;ar primio je poziv od korisnika koji je bio besan
> jer
> mu je njegov kompjuter rekao da je on "bad and invalid".
> Tehni&#269;ar mu je odgovorio da tu poruku ne treba da uzme
> li&#269;no.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Jedna nova korisnica pozvala je Dell tehni&#269;ku podršku i rekla
> da
> ne može da uklju&#269;i svoj novi Dell kompjuter. Posle uveravanja
> da
> je kompjuter pravilno uklju&#269;en na mrežno napajanje,
> tehni&#269;ar je pitao šta se desilo kada je pritisnula dugme na
> kome
> piše "Power". Njen odgovor je bio da pritiska i pritiska ovu nožnu
> pedalu ali da se ništa ne dešava. "Nožna pedala" bio je u stvari
> miš.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Jedna druga mušterija firme Compaq pozvala je tehni&#269;ku podršku
> da kaže da njen ganc novi kompjuter ne&#263;e da radi. Rekla je da
> je
> otpakovala kompjuter, ukju&#269;ila ga u struju i sedela je pored
> njega 20 minuta &#269;ekaju&#263;i da se nešto desi. Kada ju je
> tehni&#269;ar upitao šta se desilo kada je pritisnula prekida&#269;
> na ku&#263;ištu, pitala je "A kakav prekida&#269;?"
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Još jedna istinita pri&#269;a iz Nowell-a.
> 
> Halo, je li to tehni&#269;ka podrška? 
> Da, kako vam mogu pomo&#263;i? 
> Drža&#269; za &#269;aše na mom PC-iju je polomljen a kompjuter je
> još
> pod garancijom. Je l' se može popraviti? 
> Izvinite, jeste li rekli: "drža&#269; za &#269;aše?" 
> Da, to je pri&#269;vrš&#263;eno na prednjoj strani mog kompjutera. 
> Molim vas izvinite ako zvu&#269;im zbunjeno; to je zato što jesam
> zbunjen. Jeste li vi dobili taj deo na promociji, na sajmu? Kako
> ste
> dobili taj "drža&#269; za &#269;aše"? Ima li on neku oznaku na
> sebi? 
> Dobila sam ga sa kompjuterom. Ne znam ništa o nekoj promociji. Od
> oznaka ima samo "4X" na sebi. 
> 
> U ovom trenutku tehni&#269;ar je morao da prekrije slušalicu u
> napadu
> smeha. Ta osoba je koristila ladicu od CD-ROM drajva kao drža&#269;
> za &#269;aše i onda se ladica odlomila.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Jedan IBM korisnik imao je problem sa instaliranjem softvera i zvao
> je podršku.
> 
> Stavio sam u drajv prvi disk, i to je bilo OK. Onda je reklo da
> stavim drugi disk i bilo je nekih problema sa diskom. Kada je reklo
> da stavim tre&#263;i disk - nisam ga &#269;ak mogao ni ugurati... 
> Ovaj tip nije shvatio da "Insert Disk 2" zna&#269;i da se prvo
> izvadi
> disk 1.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> U sli&#269;nom slu&#269;aju, korisnik je pratio instrukcije za
> istalaciju softvera. U instrukcijama je pisalo da treba izvaditi
> disk
> iz omota i ubaciti ga u drajv. Korisnik je fizi&#269;ki otvorio
> disketu i onda se &#269;udio u &#269;emu su nastali problemi.
> 
> ----------------------------------------------------------
> 
> Na Zapadu se širi strah od najezde kompjuterskih virusa iz SSSR.
> Me&#273;utim, to je tehni&#269;ki nemogu&#263;e jer su ruski virusi
> programirani na &#263;irilici i ne mogu ništa zapadnim
> ra&#269;unarima.
> 
> --- Robert Osswald <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> 
> > On 7/30/06, Dachaz <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> > > > Tako da ova izjava nije idijotska :-)
> > >
> > > Standardno izvucheno iz konteksta.
> > > Verujem da isto stoji i za onu Gates-ovu izjavu.
> 
=== message truncated ===


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 Одговори путем е-поште