Zato sam i rekao da se nije NIKO potrudio da da ideju! 

----- Original Message ----- 
From: "Robert Osswald" <[&#1045;-&#1055;&#1054;&#1064;&#1058;&#1040; 
&#1047;&#1040;&#1064;&#1058;&#1048;&#1035;&#1045;&#1053;&#1040;]>
To: <YUmetal@yahoogroups.com>
Sent: Friday, July 06, 2007 4:21 PM
Subject: Re: [YUmetal] Happens all the time - od sad i na internetu :D


> On 7/6/07, Milos Sebalj <[&#1045;-&#1055;&#1054;&#1064;&#1058;&#1040; 
> &#1047;&#1040;&#1064;&#1058;&#1048;&#1035;&#1045;&#1053;&#1040;]> wrote:
> >
> > Nije da se bilo ko potrudio da da ideju! Ajmo sad su gotovi rokovi, pa
> >  muckajte malo glavama!
> 
> PA, ne vidim da si dao ideju, hm?
> 
> 
> 
> -- 
> * Robert Osswald * [&#1045;-&#1055;&#1054;&#1064;&#1058;&#1040; 
> &#1047;&#1040;&#1064;&#1058;&#1048;&#1035;&#1045;&#1053;&#1040;] *
> * ICQ:25691421 * Y!:robertosswald * AIM:rosswald76 *  Skype:r.osswald *
> * MSN:[&#1045;-&#1055;&#1054;&#1064;&#1058;&#1040; 
> &#1047;&#1040;&#1064;&#1058;&#1048;&#1035;&#1045;&#1053;&#1040;] * 
> Jabber:[&#1045;-&#1055;&#1054;&#1064;&#1058;&#1040; 
> &#1047;&#1040;&#1064;&#1058;&#1048;&#1035;&#1045;&#1053;&#1040;] *
> 

Одговори путем е-поште