Samhain drafting je celodnevni mini fest na kojem će nastupiti bendovi 
koji su se prijavili za učešće na Samhain 2008 festivalu a nisu uvršteni 
u finalni program.

Одговори путем е-поште