Zashta da posecujem kad imamo tebe. ^^

Dachaz wrote:
>
> > Ta brojka, ukoliko se ne varam bejashe imala neke veze sa Nelsonom
> > Mandarelom.
>
> Da s' posetio sajt vid'o bi da mu je to bio zatvorski broj.
>
> --
> Dachaz
> dac...@dachaz.net <mailto:dachaz%40dachaz.net>
> Freelance web developer
> http://www.dachaz.net/ <http://www.dachaz.net/>
>
> 

Одговори путем е-поште