[?][?]

2009/9/5 Dachaz <dac...@dachaz.net>

>
>
> Sinoć me kolega podseti da će nam uskoro pobrisati fakultetske
> naloge, pa uzeh da poskidam iz svog home foldera šta nisam preneo i da
> pobrišem sve.
> Naravno, kombinacija FTP-a, Windowsa i user permissions-a je dovela do
> toga da neki folderi nisu mogli da se obrišu...
> ...i onda je pao rename pošto sam prilično siguran da će
> "administrator" da gvirne u svaki profil pre brisanja ;)
>
> --
> Dachaz
> dac...@dachaz.net <dachaz%40dachaz.net>
> Freelance web developer
> http://www.dachaz.net/
>
>  
>-- 
* Robert Osswald * ro.ossw...@gmail.com * http://www.robertosswald.com *
* Gchat:ro.osswald * MSN:ro.ossw...@gmail.com <msn%3aro.ossw...@gmail.com> *
Skype:r.osswald * Y!:robertosswald *

<<BA2.png>>

<<360.gif>>

Одговори путем е-поште