too drunk to notice :)

2010/1/9 Dachaz <dac...@dachaz.net>

>
>
> > trwtf je kolona koja se tako zove...
>
> Kolona se zove žiro račun?
>
> --
> Dachaz
> dac...@dachaz.net <dachaz%40dachaz.net>
> Freelance web developer
> http://www.dachaz.net/
> 
>-- 
* Robert Osswald * ro.ossw...@gmail.com * http://www.robertosswald.com *
* Gchat:ro.osswald * MSN:ro.ossw...@gmail.com <msn%3aro.ossw...@gmail.com> *
Skype:r.osswald * Y!:robertosswald *

Одговори путем е-поште