Kepala mereka akan disiram dengan air panas sehingga melelehkan
otak mereka, begitu pula isi perut dan kulit mereka .....ALQUR'AN surah
Al Hajj :19-21 
 

________________________________

From: Ahmadi Agung 


Juga lembah Atsam ( di neraka Jahanam ) yang berisi ular dan
kalajenking, adzab di dalamnya
berlipat lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat
syirik,
berzina dan membunuh jiwa tanpa hak ....ALQUR'AN Surah Al Furqon : 68 
 
 

________________________________

From: Ahmadi Agung 


Di  dalam Neraka Jahanam terdapat lembah Al Ghayy yaitu lembah di dasar
Jahannam yang dialiri nanah bercampur darah dari para penghuni
neraka. Lembah ini disediakan Allah kepada mereka yang meremehkan
shalat dan mengikuti syahwatnya.....ALQUR'AN Surah  Maryam : 59   
 
 
 

________________________________

From: Ahmadi Agung 


"Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara
neraka yang mngerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir -
hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah"......ALQUR'AN Surah
Al Mulk :7
 
 

________________________________

From: Ahmadi Agung 


Orang orang kafir dapat mendengar raungan suara neraka yang penuh
dengan kegeraman dari jarak yang jauh. Allah berfirman "Apabila
neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar
kegeramannya dan suara nyalanya" ..... ALQUR'AN Surah Al Furqon : 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________

From: Ahmadi Agung 


Air di Jahanam adalah Hamim (air panas yang menggelegak),
anginnya adalah samun (angin yang amat panas) sedangkan naungannya
adalah yahmum (berupa potongan-potongan asap hitam yang juga panas) ...
ALQUR'AN Surah  Al Waqi'ah : 41 
 
 
 "Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan.
Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukalah
pintu-pintunya" .....ALQUR'AN SUrah Az Zumar : 71 

Kirim email ke