Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah /Ka'bah )
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah
sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan
kepada Ibrahim dan Ismail: `Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang
thawaf, yang i`tikaf, yang ruku`dan yang sujud`........SUrah Albaqoroh :
125 

Kirim email ke