Shalat Sunnat di Bulan Rajab 
Syaikh Abdul Qadir Jilani qs
 
 
Bismillahir Rohmaanir Rohim

Berikut ini adalah yang tertera dalam kitab Al-Ghunya li-Talibin yang ditulis 
oleh Syaikh Abdul Qadir Jilani (Rahmatullah alaih).

Shalat 10 rakaat di hari pertama bulan Rajab. Dalam setiap rakaat dibaca Surat 
Fatihah sekali, disusul dengan Surat al-Ikhlash 3 kali dan Surat al-Kafiruun 3 
kali. Setelah selesai 10 rakaat, tangan diangkat menghadap Allah dan membaca 
do’a sebagai berikut,

Laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu 
yuhyii wa yumiitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ‘alaa kulli 
syay-in qadiir. Allaahumma la maani’a limaa a’tayta wa laa mu’tiya limaa 
mana'ta wa laa raadda limaa qadayta, wa laa yanfau' dzal Jaddi minkal Jaddu.
 
Shalat 10 rakaat di pertengahan bulan Rajab. Dalam setiap rakaat dibaca Surat 
Fatihah sekali, disusul dengan Surat al-Ikhlash 3 kali dan Surat al-Kafiruun 3 
kali. Setelah selesai 10 rakaat, tangan diangkat menghadap Allah dan membaca 
do’a sebagai berikut,

Laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu 
yuhyii wa yumiitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ‘alaa kulli 
syay-in qadiir. Illaahan waahidan ahadan shamadan fardan witran lam yattakhiza 
shahibatan wa laa walada.

Lalu shalat 10 rakaat di sepuluh hari terakhir di bulan Rajab. Dalam setiap 
rakaat dibaca Surat Fatihah sekali, disusul dengan Surat al-Ikhlash 3 kali dan 
Surat al-Kafiruun 3 kali. Setelah selesai 10 rakaat, tangan diangkat menghadap 
Allah dan membaca do’a sebagai berikut,

Laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu 
yuhyii wa yumiitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ‘alaa kulli 
syay-in qadiir. wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihit 
thahirina wa laa hawla wa laa quwwata illa billah.

Ini adalah hadits sahih. Setelah seseorang melakukan shalat ini, apapun yang 
diminta akan dikabulkan dengan Kemurahan Allah, tujuh puluh parit akan 
membentang antara dirinya dengan neraka dan setiap parit akan mempunyai luas 
yang sama dengan jarak antara langit dan bumi, dan dalam takdirnya akan 
tertulis bahwa dia telah dibebaskan dari api neraka. 

Wa min Allah at Tawfiq.

wasalam, arief hamdani
www.mevlanasufi.blogspot.com

Catatan :
Hari pertama bulan Rajab jatuh hari ini tgl 4 Juli 2008 s/d sebelum Magrib
jadi solat 10 rakaat (2-2-2-2-2-2) dengan satu kali salam setiap 2 rakaat. 
Setiap rakaat membaca Fatihah, 3 x al-Ikhlas, 3 x al-Kafirun. Setelah selesai 
10 rakaat baca doa :

Laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu 
yuhyii wa yumiitu wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ‘alaa kulli 
syay-in qadiir. Allaahumma la maani’a limaa a’tayta wa laa mu’tiya limaa 
mana'ta wa laa raadda limaa qadayta, wa laa yanfau' dzal Jaddi minkal Jaddu.

DOA RAJAB
( Dibaca 3x Sehari selama bulan Rajab )

Bismillaah ir-Rahmaan ir-Rahiim

Allaahumma innii astaghfiruka min kulli maa tubtu `anhu ilayka tsumma `udtu 
fiih/wa astaghfiruka min kulli maa 'arad-tu bihi wajhika fa-khaalathanii fiihi 
maa laysa fiihi ridhaa-uk/wa astaghfiruka li-ni`amallatii taqawwaytu bihaa 
`alaa ma`shiiyatik/wa astaghfiruka minadz-dzunubillatii laa ya`lamahu ghayruka 
wa laa yath-thali`u `alayhaa ahadun siwaak/wa laa yasa`uhaa illa rahmatuka wa 
la tunjii minhaa illa maghfiratuka wa hilmuk/laa ilaha illa-Anta, subhaanaka 
innii kuntu minazh-zhaalimiin.

Allaahumma innii astaghfiruka min kulli zhulmin zhalamtu bihi `ibadak/Fa 
innamaa `abdin min `ibaadika aw `amatin min `imaa-ika zhalamtu fii badanihi aw 
`irdhihi aw-maalihi fa-a`thihi min khazaa'inikal-latii laa tanqush/wa as-aluka 
an tukrimanii bi-rahmatikal-latii wasi`at kulla syay-in wa laa tuhiinanii min 
`adzaabika walaa ta`thiinii maa as-aluka fa-innii haqiiqun bi-rahmatika ya 
arhamar-Raahimiin/wa shalla-Allahu `alaa Sayyidinaa Muhammadin wa `alaa aalihi 
wa shahbihi ajma`iin/wa laa hawla wa laa quwatta illa billahil-`Aliyyil-`Azhiim

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ya Allah, Aku memohon ampun kepada-Mu atas segala kesalahan yang telah 
kulakukan. Dan aku memohon ampun kepada-Mu atas segala hal yang tidak Kau sukai 
dariku dan segala hal yang berhubungan denganku yang tidak Kau ridai. Dan aku 
memohon ampun kepada-Mu atas nikmat yang telah kugunakan untuk menambah 
ketidakpatuhanku terhadap-Mu. Dan aku memohon ampun atas segala dosa yang tiada 
seorang pun tahu kecuali Engkau dan tiada seorang pun yang melihat kecuali 
Engkau dan tiada yang mencakupi kecuali rahmat-Mu dan tiada yang mengantarkan 
kecuali ampunan-Mu dan rahmat-Mu. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha Suci 
Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim!

Ya Allah, aku memohon ampun kepada-Mu atas ketidakadilan yang kulakukan 
terhadap hamba-hamba-Mu baik laki-laki maupun perempuan yang telah kusakiti 
baik fisiknya maupun martabatnya atau dalam kepunyaan mereka yang telah Kau 
berikan dengan karunia-Mu yang tak kurang sedikit pun. Aku memohon kepada-Mu, 
anugerahkanlah aku dengan rahmat-Mu yang mencakup segalanya. Janganlah Engkau 
hinakan aku dengan hukuman-Mu tetapi berilah apa yang kuminta kepada-Mu, sebab 
aku sangat memerlukan rahmat-Mu, Ya Allah, Engkau Maha Penyayang di antara 
semua penyayang. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga dan para sahabatnya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT 
Yang Maha tinggi dan Maha Agung.

NEW RELEASE, BEST SELLER ( EDISI COPY )

RAJAB TARA AL-AJAB
HARGA : Rp. 15.000
TEBAL : 81 HALAMAN

DAFTAR ISI :

Pelajaran Bulan Suci Rajab, Kendalikan Egomu 
Adab Bulan Rajab 
Adab Harian antara Magrib dan Isya di Bulan Rajab 
Doa Rajab 
Doa Agung 
Hizbul Wiqayya 
Adab Laylat al-Raghaib 
Adab Laylat al-Israa’ 
Ibadah Khusus Pada Hari-Hari Besar Rajab 
Laylat ar-Ragha’ib, Malam Permintaan yang Keramat 
Shalat Sunnat di Bulan Rajab 
Rajab, Tingkatan Para Wali 
Bulan Rajab, Berdagang Selagi Bisa 
Dzikir di Bulan Rajab 
Rajab Tara al-‘Ajab 
Mata Rantai Emas Naqshbandi Haqqani 

LAYLATUL QADAR, KUMPULAN CERAMAH RAMADAN
HARGA : Rp. 15.000
TEBAL : 103 HALAMAN

DAFTAR ISI :

Laylatul Qadr
Laylatul Qadr, Allah Tidak Tidur
Suhbat di Akhir Ramadhan 
Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan
Allah Sang Pencipta, Azhimat Ramadhan
Syukur, Sadaqah & Rizki Di Bulan Ramadhan
Sholat Tarawih, Apakah Anda Sudah Beribadah Terlalu
Banyak?
Berpuasalah! Lapar Akan meruntuhkan Kesombongan Ego 
Mengapa Orang Tidak Merasa Damai? 
Mengenai Ramadan 
Makna Ramadan 
Pahala Dzikir di Bulan Ramadhan 
Dzikir Ramadhan Tajalli kebahagiaan
Tata Cara Sholat Sunah Tarawih 
Adab Itikaf 10 Hari Terakhir Ramadhan
Doa Menyambut Datangnya Bulan Ramadan
Pembukaan Rahasia Al-Quran oleh Sayyidina Mahdi as
pada 10 Hari Terakhir Ramadhan Berita Gembira tentang
Sayyidina Mahdi 'alayhissalam pada 10 Hari Terakhir
Ramadhan 
Ramadan Adalah Bulan Paling Suci 
Mata Rantai Emas Naqshbandi Haqqani 
Buku-Buku Terbitan Rabbani Sufi Institute of Indonesia

EMPAT KARAKTER KESEMPURNAAN
HARGA : Rp. 15.000
TEBAL : 118 HALAMAN

DAFTAR ISI :

Sayyidina 'Ali ra: Empat Karakter Kesempurnaan
Tafakur, Mendekat Kehadirat Ilahi 
Islam Membersihkan Kalian dari Virus Setani! 
Hatimu Harus Bersama Tuhan-mu! 
Tuhan-ku, Jangan Tinggalkan Aku Bersama Egoku Walau
Hanya Sekejab Mata 
Pelajari, Ketahui dan Praktekkan! 
Adab-adab Kenabian: Duduk-duduk di Tempat Umum 
Kirimkan S.O.S. Kepada Allah! 
Jalan yang Selamat adalah Jalan Nabi Muhammad saw 
Setan dan Mata-matanya Ketakutan! 
Pengertian Rabithah 
Mata Rantai Emas Naqshbandi Haqqani

New Release Buku-Buku Sufi Terbitan Rabbani Sufi
Institut Indonesia
bisa didapatkan di www.mevlanasufi. blogspot. com &
www.rumisuficafe. blogspot. com

Contact : 
Arief Hamdani, 08881335003, 0816830748
[EMAIL PROTECTED] com      

Kirim email ke