ANEHNYA ngawinin bini anak (angkat) dihalalkan oleh Aulloh!!!
Gabriela Rantau----- Original Message ----
From: tawangalun <[EMAIL PROTECTED]>
To: zamanku@yahoogroups.com; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL 
PROTECTED]
Sent: Tuesday, July 15, 2008 6:08:56 PM
Subject: [religion&spirituality] Kriteria Tantangan Menggubah Quran ke-3(tamat).


Bahasanya runtut,coba perhatiin cara Quran menyebut siapa2 yang haram 
dikawini kan terlihat runtut.

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan 
(yang ditempuh)." (QS.4:22)

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 
isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah 
kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." (QS. 4:23).

"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami" (QS. 
4:24).

Opo di Alkitab ada Hukum seperti itu? makane Yesus mengirim Penolong 
yang lain,soalnya yang begini saja belum sempat dibikin.

Tur bahasanya itu pakai sajak aaaa.
Contoh:

1.Surat An-Nas.
Qula a'udzu birobin Nas
Maliki Nas
Ilahi nas
Minsyaril waswasil chonas
Aladiyu wasfisu fisuduri nas
Minaljinati wanas.
Kan pakai akhiran nas nas semua.

2.Surat Ahad.
Qul huwallahu Ahad
Allahu Shomad
Lamyalid walamyulad 
Walamyakulahu kufuan Ahad.
Nah pakai akhiran ad semua kan?

3.Surat Al Fil.
Alam tara kaifa fa'ala robuka biashabil fil.
Alam yajngal kaidahum fiitadlil
Warsala ngalaihim toiron ababil.
Tarmihim bihijar rotim minsijil.
Nah pakai akhiran il semua kan.

4.Surat Ya Sin.
Yaa Siin.
walquranil hakim.
inaka laminal mursalin
'Ala sirotimustakim
Tanjizil ngazizir rohim.
Yangini berakhiran im semua.
nanti Zebaoth boleh chek opo bahasa Hadis bisa sebagus Quran padahal 
keduanya keluar dari mouth Muhammad ,hanya yang satu dicompose oleh 
Allah yang satu dicompose oleh Nabi.Kok satunya indah satunya biasa 
kipiye?

Kriteria Tantangan Quran ke-3:Bahasanya pakai sajak dan kalimatnya 
bisa runtut.
Dah itulah 3 kriteria yg saya tahu bagi siapa yang ingin mencoba 
menggubah buku seperti Quran..

Shalom,
Tawangalun.

 


      

Kirim email ke